Hierarkier i PowerPivot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En av de ändringar som du kan göra i en datamodell i Power Pivot-tilläggsprogrammet är att lägga till hierarkier. Om du till exempel har geografiska data kanske du vill skapa en hierarki som börjar med land och som sedan leder ned till nivåer för region och ort.

En hierarki är en lista med kolumner som betraktas som ett enda objekt när den används i en pivotrapport eller i en Power View-rapport. En hierarki visas som ett enda objekt i fältlistan. Hierarkier gör det enklare för användarna att välja och navigera i datasökvägarna när de skapar rapporter och pivottabeller. Använd Power Pivot-tilläggsprogrammet när du skapar hierarkier.

 1. Öppna Power Pivot-fönstret.

 2. Klicka på Start > Visa > Diagramvyn.

 3. När du är i diagramvyn markerar du en eller flera kolumner i samma tabell som du vill placera i en hierarki. Om tabellen inte innehåller alla kolumner som du vill använda kan du lägga till dem med hjälp av RELATED. Mer information finns i RELATED, funktion (DAX).

 4. Högerklicka på en av de markerade kolumnerna.

 5. Klicka på Skapa hierarki. En överordnad hierarkinivå skapas längst ned i tabellen, och de markerade kolumnerna kopieras och placeras under hierarkin som underordnade nivåer.

 6. Skriv ett namn på den nya hierarkin.

 7. Du kan dra flera kolumner till hierarkins överordnade nivå, och då skapas underordnade nivåer från kolumnerna som placeras längst ned i hierarkin.

  Om du vill att en kolumn ska finnas på en viss plats i hierarkilistan, kan du dra en kolumn för att skapa och placera den underordnade nivån där du vill ha den.

  Meddelanden: 

  • När du skapar en hierarki genom att markera flera kolumner baseras ordningen på de underordnade nivåerna inledningsvis på kolumnernas kardinalitet. Den högsta kardinaliteten visas först, där värdena är de mest ovanliga och unika, till exempel ID-nummer och namn, och kolumnerna med den lägsta kardinaliteten visas sist, där värdena är mer vanliga, till exempel status, booleska värden eller vanliga klassificeringar. Om du lägger till fler kolumner placeras emellertid underordnade nivåer längst ned i listan. Du kan dra kolumnerna om du vill ändra ordning på dem.

  • Du kan skapa en hierarki från en dold kolumn (en kolumn som döljs från klientverktygen).

  • Om du vet vilka kolumner du vill skapa som underordnade nivåer i hierarkin kan du använda kommandot Create Hierarchy på snabbmenyn. Genom att göra det kan du markera kolumnerna samtidigt och på så sätt snabbt skapa en hierarki med flera underordnade nivåer.

Redigera en hierarki

Du kan byta namn på en hierarki, byta namn på en underordnad nivå, ändra ordning på de underordnade nivåerna, lägga till fler kolumner som underordnade nivåer, ta bort en underordnad nivå från hierarkin, visa källnamnet för en underordnad nivå (kolumnnamnet) och dölja en underordnad nivå om den har samma namn om den överordnade nivån.

Så här byter du namn på en hierarki eller underordnad nivå

Högerklicka på den överordnade hierarkinivån eller den underordnade nivån och klicka sedan på Byt namn. Du kan också dubbelklicka på den överordnade hierarkin och sedan redigera namnet.

Så här ändrar du ordning på en underordnad nivå i hierarkin

Dra en underordnad nivå till en ny plats i hierarkin. Du kan också högerklicka på en underordnad nivå i hierarkin och sedan klicka på Flytta upp om du vill flytta nivån uppåt i listan eller klicka på Flyttaned om du vill flytta nedåt i listan.

Obs!: Du kan bara lägga till en kolumn en gång i en enskild hierarki. När du har lagt till en kolumn i en hierarki kan du inte lägga till den i samma hierarki igen. Därför kan du inte dra en kolumn till en hierarki, och Add to Hierarchy-snabbmenyn för kolumnen refererar inte längre till hierarkierna där kolumnen redan har lagts till. Om det inte finns andra hierarkier som kolumnen kan läggas till i, visas inte alternativet Lägg till i hierarki på menyn.

Så här lägger du till en underordnad nivå i en hierarki

 • Dra en kolumn till hierarkins överordnade nivå. Kolumnen kopieras som en underordnad nivå och placeras längst ned i hierarkilistan.

 • Du kan också dra en kolumn till en viss plats i hierarkin. Kolumnen kopieras som en underordnad nivå i hierarkin.

 • Du kan också högerklicka på en kolumn eller markera flera kolumner, peka på Add to Hierarchy på snabbmenyn och sedan klicka på en viss hierarki. En underordnad nivå skapas från kolumnen och läggs till längst ned i hierarkilistan.

Så här tar du bort en underordnad nivå från en hierarki

Högerklicka på en underordnad nivå och klicka sedan på Ta bort från hierarki. Du kan också klicka på en underordnad nivå i hierarkin och sedan trycka på Del. Om du vill få tillbaka den underordnade nivån måste du lägga till kolumnen igen.

Obs!: Om du byter namn på en underordnad hierarkinivå, har den inte längre samma namn som kolumnen den skapades ifrån. Källkolumnnamnet visas som standard till höger om den underordnade nivån. Om du döljer namnet på källkolumnen använder du kommandot Visa namn på källkolumn om du vill se vilken kolumn den skapades från.

Så här döljer eller visar du ett källnamn

Högerklicka på en underordna hierarkinivå och klicka sedan på Hide Source Column Name eller Show Source Column Name för att växla mellan de två alternativen.

När du klickar på Visa namn på källkolumn visas namnet på kolumnen som den kopierades från till höger om den underordnade nivån.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×