Hantera webbplatssamlingar och globala inställningar i administrationscentret för SharePoint

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda administrationscenter för SharePoint till som SharePoint Online-administratör:

 • Skapa och hantera webbplatssamlingar inklusive tilldela och övervaka lagringsutrymmet för webbplatssamlingar

 • Hantera behörigheter och användare och bidra till att skydda innehåll på webbplatser

 • Hantera användarprofiler och konfigurera personliga webbplatser (Mina webbplatser)

 • Aktivera och konfigurera särskilda SharePoint Online funktioner och globala inställningar

Här följer en översikt över viktiga uppgifter som du bör tänka på när du planerar hur du ska utöka, konfigurera och hantera SharePoint Online-miljön.

Öppna Administrationscenter

 • Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 • Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 • I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

En webbplatssamling är en grupp webbplatser som har samma ägare och gemensamma administrationsinställningar, till exempel behörigheter. När du skapar en webbplatssamling skapas det automatiskt en webbplats på den högsta nivån i webbplatssamlingen, som du sedan kan skapa en eller flera underwebbplatser under.

Hierarkiskt diagram över en webbplatssamling med en webbplats på den högsta nivån samt underwebbplatser.

Det finns utrymme för olika nivåer av kontroll över funktionerna och inställningarna på webbplatserna på den högsta nivån och på underwebbplatserna. Tack vare den här hierarkin kan du ge användarna tillgång till en huvudarbetswebbplats som är gemensam för hela gruppen, men också enskilda arbetswebbplatser och delade webbplatser för sidoprojekt. Du kan skapa separata webbplatssamlingar för olika avdelningar och för externa webbplatser.

Inställningar för webbplatssamlingar i administrationscentret för SharePoint

Hur du bestämmer dig att ordna webbplatssamlingar beror på storleken på din organisation och dess affärsbehoven. Information om hur du skapar webbplatssamlingar finns i Skapa eller ta bort en webbplatssamling.

Om du ta reda på några grundläggande information. – till exempel vad en webbplatssamling som ska användas för, och som användare behöver ha tillgång till den, och sedan detta hjälper dig att fatta beslut om vilken typ av mall du använder, hur mycket lagringsutrymme ska tilldelas , och hur många webbplatssamlingar du kan behöva skapa. Om du behöver gå igenom din Lagringsgränser eller maximalt antal webbplatssamlingar som stöds för ditt abonnemang finns i SharePoint Online begränsningar.

Om du vill ta beslut om det här:

Fråga dig det här :

Vilka webbplatsmallar ska jag använda?

När du ska skapa en webbplatssamling kan du använda en webbplatsmall. En webbplatsmall är förifylld med listor, bibliotek, sidor och andra element och funktioner som stöder olika affärsbehov. Du kan använda mallen som den är eller anpassa webbplatsen så att den uppfyller dina behov.

Varje webbplats ärver egenskaperna från den mall som du valt för webbplatssamlingen. Du kan använda mer än en webbplatsmall för webbplatssamlingen.

 • Vilken typ av innehåll ska lagras på webbplatserna?

 • Finns det något särskilt syfte med webbplatsen?

 • Hur behöver användarna kunna interagera med det innehållet?

Hur många webbplatssamlingar behövs det?

Affärsbehoven och de totala lagringsbegränsningarna påverkar det här beslutet.

Vissa webbplatstyper, som den offentliga webbsidan, appkatalogen, sökcentret och värden för Min webbplats, fungerar som fristående webbplatssamlingar. Vissa av dem kan skapas automatiskt åt dig när du registrerar dig för Office 365. Men det kan hända att det behövs fler webbplatssamlingar om företaget har fler särskilda syften. Till exempel kan åtkomsten till vissa gruppers innehåll behöva begränsas.

Obs!: Informationen om den offentliga SharePoint Online-webbplatsen i den här artikeln gäller endast om organisationen har köpt Office 365 före den 9 mars 2015. Kunder som använder den här funktionen för närvarande fortsätter att ha tillgång till funktionen i minst två år efter övergången den 9 mars 2015. Nya kunder som har börjat prenumerera på Office 365 efter övergångsdatumet har inte tillgång till den här funktionen. Framöver har Office 365-kunder tillgång till branschledande erbjudanden från tredje part som gör det möjligt för dem att ha en offentlig webbplats med en komplett onlinelösning och närvaroinformation. Mer information om ändringen finns i Information om ändringar i funktionen Offentlig webbplats i SharePoint Online i Office 365.

 • Finns det avdelningar eller grupper som kräver separata data?

 • Behövs det olika webbplatssamlingar för särskilda syften?

 • Planerar du att använda appar för SharePoint (och kommer du i så fall att vilja skapa en appkatalogwebbplats)?

Hur mycket lagringsutrymme behövs det för varje webbplatssamling?

När din organisation köper tjänsten SharePoint Online, fördelas poolen lagringsutrymme baserat på antalet användarlicenser den köpt och vilken typ av den köpt Office 365-abonnemang. Den totala mängden lagringsutrymme sammankopplade så att du kan bestämma hur mycket lagringsutrymme du ger varje webbplatssamling (minsta 50 MB).

När du tilldelar en ny webbplatssamling lagringsutrymme kan du se företagets sammanlagda lagringsutrymme och hur mycket av detta som finns kvar och kan tilldelas nya webbplatssamlingar. Du kan öka lagringsutrymmet för en webbplatssamling i efterhand om det skulle behövas. Det går att övervaka hur mycket lagringsutrymme som används för varje webbplatssamling, så att du får ett varningsmeddelande om en webbplatssamling närmar sig den övre gränsen.

Om du märker att organisationens lagringsutrymme håller på att ta slut kan du göra tre saker:

 • Minska mängden innehåll på webbplatser SharePoint Online.

 • Ta bort en eller flera webbplatssamlingar.

 • Köpa mer lagringsutrymme från Microsoft eller din leverantör.

Det är viktigt att övervaka hur mycket utrymme som används samt att, tillsammans med administratörerna för webbplatssamlingar och webbplatsägarna, ta fram riktlinjer och principer för eventuella filstorleksgränser inom organisationen.

Mer information finns i Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar.

 • Hur många webbplatssamlingar tror du att du kommer behöva totalt?

 • Hur mycket lagringsutrymme får du med prenumerationen?

 • Behöver vissa webbplatssamlingar mer lagringsutrymme än andra, på grund av typen av innehåll eller den mängd innehåll som ska lagras i dem?

 • Kommer du att låta webbplatsanvändarna skapa egna gruppwebbplatser i en viss webbplatssamling? Få reda på mer om hur du aktiverar möjligheten att skapa webbplatser i Låta användare skapa sin egen gruppwebbplats.

Behövs det stöd för flera språk?

Med funktionen MUI (Multilingual User Interface) kan användarna visa webbplatser eller webbsidor på andra språk än webbplatsens eller webbplatssamlingens standardspråk. MUI-funktionen är inte något översättningsverktyg. Den gör bara att visningsspråket för vissa standardelement i användargränssnittet ändras.

Med MUI ändras bara gränssnittet för den enskilda användaren – funktionen påverkar inte hur webbplatsen visas för andra användare. Allt webbplatsinnehåll som skapats på webbplatsens standardspråk fortsätter dessutom att visas på standardspråket.

MUI är aktiverat som standard. Men om MUI ska användas för en webbplatssamling måste det också aktiveras av administratören för webbplatssamlingen. Du och webbplatsägarna måste bestämma i förväg vilket standardspråk som ska användas för webbplatssamlingarna och webbplatserna, eftersom det inte kan ändras när språket väl har angetts.

När du har skapat en webbplatssamling är det viktigt att kontrollera att språkinställningarna och de nationella inställningarna på webbplatsen är korrekta. Om du till exempel skapar franska webbplatser ställs språkinställningen alltid in på Frankrike, även om du befinner dig i Kanada. Oavsett vilket språk du väljer är det därför bra att verifiera att både nationella inställningar och språkinställningar är korrekta för din plats.

Få reda på mer om flerspråkiga webbplatser i Introduktion till flerspråksfunktioner.

 • Behöver några webbplatssamlingar skapas på särskilda språk?

Med administration menas en uppsättning principer, roller, ansvarsområden och processer som styr hur medarbetarna inom företaget samarbetar för att uppnå olika affärsmål. Målens fokus ligger på de tjänster som företaget erbjuder och på hanteringen av den intellektuella egendom som medarbetarna skapar. När du planerar webbplatssamlingarna bör du också ta fram en plan för hur de ska administreras.

När du planerar webbplatssamlingarnas struktur och administration bör du ha dessa frågor i åtanke.

Om du vill uppnå det här:

Fråga dig det här:

En effektiv webbplatssamling består av grupper med enskilda användare och team med gemensamma mål.

Ökar webbplatssamlingarnas struktur organisationens effektivitet?

En säker webbplats som är öppen för de som behöver informationen, men där informationen inte är tillgänglig för obehöriga.

Är strukturen sådan att kraven på efterlevnad, integritet och säkerhet kan uppfyllas?

En behörighetsmodell för läsåtkomst, skrivåtkomst eller båda.

Vilken typ av åtkomst behöver användarna till innehållet?

Externa användare behöver bara behörighet till webbplatssamlingar där det är ett måste. Du kan läsa mer om hur du ger externa användare åtkomst till webbplatser i Dela webbplatser eller dokument med personer utanför organisationen.

Behöver användare utanför företaget åtkomst?

En plan för välunderhållna webbplatser.

Vem ska kunna skapa och hantera webbplatserna i webbplatssamlingen?

Platser för särskilda åtgärder och program, t.ex. begränsade (sandbox) lösningar.

Vilka funktioner ska vara tillgängliga för användare?

En webbplatssamling där innehållet är användbart för de som använder webbplatsen.

Är innehållet från sökresultat relevant för de som använder webbplatssamlingen?

En lösning som är lätt att hantera och uppgradera.

Hur omfattande anpassningar vill du tillåta?

Som SharePoint-administratör kommer du också att kunna återställa borttagna webbplatssamlingar. Papperskorgen kan du återställa borttagna webbplatssamlingar, förutsatt att de inte har i Papperskorgen längre än 90 dagar. Efter 90 dagar i Papperskorgen för tas automatiskt en webbplatssamling bort permanent. Papperskorgen för anteckningsböcker ger dig tid för att kontrollera att webbplatssamlingen inte innehåller data som organisationen behöver. Mer information finns i återställa en borttagen webbplatssamling.

Hantera behörigheter och bidra till att skydda innehåll

En viktig aspekt när du konfigurerar och distribuerar en webbplatssamling är behörighet och säkerhet. Du måste tänka igenom hur du ska hantera användare och skydda innehåll och data för att få en lyckad webbplats.

Det finns tre administrativa roller i administrationen för SharePoint Online-tjänsten:

 • Global administratör    Administratör för Office 365-portalen – kan hantera tjänstelicenser, användare, grupper, domäner och prenumerationstjänster. I Office 365 är globala administratörer också SharePoint Online-administratörer.

 • SharePoint-administratör    En global administratör vars huvudsakliga uppgift är att hantera en SharePoint Online-miljö med hjälp av administrationscentret för SharePoint – kan skapa och hantera webbplatssamlingar, utse administratörer för webbplatssamlingar, bestämma innehavarinställningar och konfigurera konnektivitetstjänster för företag, säker lagring, InfoPath Forms Services, hantering av arkivhandlingar, sök och användarprofiler.

 • Administratör för webbplatssamling    Användare med administratörsbehörigheter att hantera en webbplatssamling. En webbplatssamling kan ha flera administratörer, men endast en primär administratör. SharePoint Online admin ska tilldela behörigheter till primära administratören för webbplatssamlingen när du skapar en webbplatssamling och kan lägga till fler administratörer för webbplatssamlingen efteråt.

När du skapar en webbplatssamling i SharePoint Online anger en global administratör eller SharePoint-administratör en primär webbplatssamlingens administratör. Det är en bra skyddet om du vill ange en eller flera webbplatssamlingsadministratörer som säkerhetskopior, precis som den är det bra att ha en sekundär global administratör i Office 365.

Få reda på mer i Hantera administratörer för en webbplatssamling.

SharePoint Online ger möjlighet till webbplatsens användare att bjuda in externa användare (användare som inte har en licens i Office 365-prenumerationen) för att visa eller redigera innehåll på webbplatser. Om du undrar om vilken typ av användare som är kvalificerade för att externa användare och vilka behörigheter en extern användare har finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön. Extern delning är en kraftfull samarbetsfunktionen som har stöd för din organisations behov att samarbeta med externa leverantörer, kunder och klienter. Det är viktigt att hantera extern delning noggrant om du vill se till att allt innehåll som du inte vill att delade skyddas på lämpligt sätt.

Användarna kan dela webbplatsinnehåll med personer utanför företaget på tre olika sätt:

Extern delning är aktiverad som standard för SharePoint Online-miljö (innehavare) och webbplatssamlingar i den. Du kanske vill inaktivera inställningen globalt innan användarna komma igång med webbplatser eller om du inte vet exakt hur du vill använda funktionen. Du kan bestämma du vill tillåta extern delning för särskilda webbplatssamlingar, medan att lämna den inaktiverat i webbplatssamlingar som ska lagra innehåll som är känslig för ditt företag. Du bör beakta fina där du aktivera extern delning och vilken nivå extern delning du tillåter.

Du kan konfigurera extern delning på två olika nivåer i administrationscentret för SharePoint:

 1. Du kan aktivera extern delning eller inaktivera globalt för en hel SharePoint Online-miljö (eller innehavare).    Dessutom om du aktiverar extern delning kan ange du om du vill tillåta delning med autentiserade användare, eller om du vill tillåta användare att dela innehåll med autentiserade användare och anonyma användare via gästlänkar.

 2. Du kan aktivera och inaktivera extern delning för enskilda webbplatssamlingar.    Här får du möjlighet att skydda innehåll på särskilda webbplatssamlingar som du inte vill dela. Du kan också ange vilken nivå av delning som du vill tillåta i en webbplatssamling (dela med autentiserade användare, eller med autentiserade användare och anonyma användare via gästlänkar).

Få reda på mer om hur du aktiverar och hanterar extern delning i Hantera extern delning för SharePoint Online-miljön. Få reda på hur användarna kan dela innehåll i Dela webbplatser eller dokument med personer utanför företaget.

SharePoint Online IRM använder Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en teknik för informationsskydd i Office 365. Information Rights Management (IRM) skydd kan användas på filer i SharePoint-listor och bibliotek. Mer informations Vad är Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

När IRM är aktiverat för en lista eller ett bibliotek krypteras filerna så att bara behöriga personer kan visa eller göra särskilda saker med dem. Alla rättighetsskyddade filer innehåller dessutom en utfärdningslicens som begränsar möjligheterna för de personer som kan visa filerna. Det är till exempel vanligt att filer skrivskyddas, att textkopieringsfunktionen inaktiveras och att användarna nekas att spara lokala kopior och att skriva ut filer. I klientprogram som kan läsa filtyper med IRM-stöd används utfärdningslicensen för att tillämpa begränsningarna på de rättighetsskyddade filerna. På så sätt bibehålls skyddet för de rättighetsskyddade filerna även efter att de hämtats från servern.

Som standard inaktiveras IRM när du registrerar dig med Office 365. Innan du aktiverar IRM-tjänsten med administrationscenter för SharePoint måste den globala Office 365-administratören först installera modulen Windows PowerShell för rättighetshantering och ansluta till rättighetshanteringstjänsten. Mer information finns i Konfigurera Information Rights Management (IRM) i SharePoint Online och Använda Information Rights Management i en lista eller ett bibliotek.

Aktivera personliga webbplatser och sociala funktioner

En användarprofil är en uppsättning egenskaper som beskriver en SharePoint-användare. Användarprofilerna används för funktioner som Mina webbplatser och personsökningar för att användarna inom företaget ska få en rik personlig upplevelse. Eftersom användarprofilerna är en förutsättning för många sociala funktioner går konfigureringen av användarprofilerna hand i hand med konfigureringen av de sociala funktionerna.

När en administratör skapar ett användarkonto i Office 365 kan han eller hon lägga in användarinformation manuellt, till exempel befattning, avdelning, telefonnummer och andra uppgifter som finns i den globala adresslistan i Office 365. Eller också kan administratören använda Microsoft Online Services-katalogsynkroniseringsverktyget för att kopiera ett användarkonto från företagets Active Directory (och andra Active Directory-objekt) till Office 365. Informationen hamnar då i användarens SharePoint Online-profil.

Om du har lagt in information i användarprofilerna – antingen manuellt i Office 365 eller genom att synkronisera med Active Directory-katalogen – men vill lägga till ännu fler uppgifter som det inte finns något fält för kan du fundera på att skapa en användarprofilegenskap i SharePoint Online. Du kan också definiera principer för hur egenskaperna ska fungera.

Extra användarprofilegenskaper kan förbättra de sociala funktionerna i SharePoint, som personsökningar och rekommendationer. Om du till exempel skapar en användarprofilegenskap för aktuella projekt som en medarbetare håller på med kan andra användare få tag på experter inom området tack vare den extra informationen.

Kom ihåg att de här egenskaperna är specifika för SharePoint Online och den här informationen replikeras inte till Office 365. Det innebär att Office 365-tjänster, till exempel Exchange Online eller Skype för företag, inte visas den här informationen eftersom den inte läggas till i den globala adresslistan.

När du planerar användarprofilerna börjar du kanske med att utvärdera företagets samarbetsbehov utifrån svaren på frågorna här nedanför. Om du vill begränsa planeringens omfattning kan du fokusera på att lägga till egenskaper som uppfyller viktiga affärsbehov eller scenarier för de olika webbplatssamlingarna. Om en relevant egenskap inte lämpar sig för vissa scenarier är det bättre att du väntar med att lägga till den tills du märker att det verkligen finns ett behov av den i den vardagliga verksamheten, i stället för att lägga till egenskapen bara för att du tror att den kan behövas så småningom. Det kan också hända att du inte behöver lägga till några nya egenskaper alls.

Om du vill ta reda på det här:

Fråga dig det här:

Vilka egenskaper du använder för ditt core användarprofiler? Egenskaper är viktiga när du söker efter användare, skapa målgrupper ska användas när du riktar innehåll och skapa relationer mellan kollegor och arbetsgrupper.

Uppfyller de standardmässiga användarprofilegenskaperna dina behov?

Hur kommer användare att fylla i den här informationen och som kommer att kunna se den?

Vilka principer bör tillämpas på nya egenskaper som du skapar?

Behöver du en konsekvent taxonomi för att tjänsten SharePoint search matchar och hitta användare? Anta till exempel att du har skapat en profilegenskap som heter ”fråga mig om”. I den här egenskapen som du vill hantera vad användarna kan skriva i det här fältet. Om du låta dem anger i sin egen värde kan de skriva annorlunda än hur någon söker efter den. I detta fall kanske du vill skapa en termuppsättning som anger vilka alternativ som användaren kan välja att fylla i den här informationen.

Behöver du skapa en termuppsättning för att användarna ska ha ett antal alternativ att välja mellan när de fyller i en ny profilegenskap?

Få reda på mer om termuppsättningar i Introduktion till hanterade metadata.

Meddelanden: 

 • Directory Synchronization Tool (DirSync) kan Active Directory användarprofiler som ska migreras och synkroniseras med SharePoint Online, Active Directory information endast placeras i en riktning – från den lokala Active Directory-distributionen till SharePoint Online. Detta säkerställer att användarinformation i SharePoint Online återspeglar den mest aktuella och korrekt statusen för dina användardata i Active Directory. Mer information om Office 365-katalogtjänsten läser du Konfigurera katalogsynkronisering för Office 365 och Distribuera Office 365-katalogsynkronisering (DirSync) i Microsoft Azure.

 • När användarprofilerna synkroniseras från Active Directory kan du också välja att synkronisera grupperna i Active Directory. När du gör det överförs det information till SharePoint Online om vilka användare som är medlemmar i vilka grupper.

 • Om Active Directory-administratören har skapat egna attribut i Active Directory mappas inte den informationen till standardegenskaperna i Office 365, och därför synkroniseras den inte.

Få reda på mer om hur du hanterar användarprofiler i Hantera användarprofiler i SharePoint Online.

SharePoint-målgrupper kan du visa innehåll till användare baserat på deras funktion eller roll. Målgrupper kan definieras av en eller en kombination av objekt: medlemskap i en distributionslista, Windows-säkerhetsgrupp, SharePoint-gruppen. organisation roll. eller gemensamma egenskaper i användares profiler du kan rikta innehåll till målgrupper för navigeringslänkar, listobjekt, bibliotek och webbdelar.

Innan du skapar målgrupper som innehåll ska anpassas för bör du bestämma vilka webbplatselement som ska användas på webbplatserna tillsammans med webbplatsägarna och administratörerna för webbplatssamlingarna. Då blir det lättare att tänka ut hur användarna kommer att interagera med de olika webbplatserna, och bestämma hur du vill anpassa innehållet.

När du definierat användas målgrupper för att rikta innehåll på flera olika sätt. För Microsoft Office 2016 program kan du till exempel definiera länkar som visas i Spara som > SharePoint senaste mappar, och ange målgrupper som kan visa varje länk. Du kan ange målgrupper för webbplats-navigeringslänkar som visas i det övre länkfältet på personliga webbplatser (kallades tidigare Mina webbplatser). I en miljö där målgrupper konfigureras kan webbplatsadministratörer använda webbdelar rikta innehåll efter målgrupp.

När du planerar målgrupperna ska du utgå från företagets behov. Målet bör vara att ta fram en uppsättning med så få huvudmålgrupper som möjligt.

SharePoint Online målgrupper skiljer sig från SharePoint-behörigheter. Om du vill inaktivera en person åtkomst till en viss webbplats, ett dokumentbibliotek eller ett dokument kan göra du det genom att konfigurera behörigheter. Mer information om hur du planerar för detta finns i Planera din behörighetsstrategi.

Få reda på mer om hur du hanterar målgrupper i Hantera användarprofilmålgrupper i SharePoint Online.

Mina webbplatser är personliga webbplatser som ger alla medarbetare tillgång till mängder av sociala nätverks- och samarbetsfunktioner. Via Mina webbplatser får Office 365-användarna dessutom tillgång till en central plats där de kan lagra, dela och spåra information som de är intresserade av. Användarna kan snabbt nå sina personliga webbplatser genom att klicka på Webbplatser längst upp på SharePoint Online-webbplatsen. Klickar de på Nyhetsfeed eller OneDrive kommer de till olika platser inom Mina webbplatser, förutsatt att en webbplatssamling har skapats för Mina webbplatser. Och om de klickar på användarnamnet, som visas längst upp till höger på varje sida, och sedan på Om mig hamnar de på en sida i Mina webbplatser där ägarens aktiviteter beskrivs.

Som SharePoint Online-administratör kan du anpassa innehållet i Mina webbplatser för alla användare inom företaget. Dessutom kan du aktivera olika principer för att skydda användarnas integritet.

Mina webbplatser består som standard av tre huvudkomponenter:

 • Min nyhetsfeed är standardlandningssidan. Här visas en feed med de senaste aktiviteterna som berör användarens kollegor och intressen. Användaren kan anpassa sin nyhetsfeed genom att välja att följa olika kollegor, specificera sina intressen och konfigurera vilken sorts aktiviteter som han eller hon vill följa.

 • Mitt OneDrive för företag-innehåll är en webbdelssida som innehåller innehåll som en användare har lagrat på Min webbplats.

 • Mina webbplatser är en sida med länkar till webbplatser som användaren har valt att följa. Här finns också länkar till olika rekommenderade webbplatser.

 • Om mig används för att visa användarens profilsida för andra inom företaget. Här kan användaren dela sina kunskaper, profilbilder och så vidare. Sidorna Min nyhetsfeed och Mitt OneDrive för företag-innehåll är bara tillgängliga för användaren, men sidan Min profil är den sida som användaren och andra i organisationen ser när de går till Min webbplats för användaren.

För att effektivt planera för Mina webbplatser, bestämma en SharePoint Online administratör kvot Mina webbplatser kräver. SharePoint Online-administratören kan också ange viktig konfigurationsinformation, till exempel platser med betrodd värd, önskade sökcenter, vilka konton eller grupper har läsbehörighet på Mina webbplatser och andra sekretess och säkerhetsinställningar som finns i administrationscentret för SharePoint, under användarprofiler. Administratören SharePoint Online styr även Användarprofilsegenskaper som visas på min webbplats användarnas profilsidor.

Webbplatsägarna och administratörerna för webbplatssamlingarna kan bestämma om funktionen Webbplatsfeed, som finns på gruppwebbplatserna, ska aktiveras för en webbplats. Då skapas en webbplatsspecifik nyhetsfeed och mikrofeed som användarna kan läsa på webbplatsen eller följa från Min webbplats.

Du kan ta hjälp av den här tabellen när du ska konfigurera behörigheter för sociala funktioner:

Behörighet

Vägledning

Skapa personlig webbplats

Som standard kan alla autentiserade användare skapa en webbplats av typen Min webbplats. Fundera på om du verkligen vill använda den här standardinställningen för företaget. Annars kan du använda en eller flera säkerhetsgrupper för att ge en undergrupp av användare behörigheten Skapa personlig webbplats.

Använd sociala funktioner

Som standard ange alla autentiserade användare klassificeringar och sociala märkningar dokument och andra SharePoint Online objekt och andra objekt, till exempel externa webbsidor och blogginlägg. Användare kan också lämna oförberett anteckningar på sidorna profilsidor för en min webbplats-webbplats eller en SharePoint Online. Alternativt kan du använda en eller flera säkerhetsgrupper ge Använd sociala funktioner behörighet till en delmängd av användare i organisationen.

Använd personliga funktioner

Som standard kan alla autentiserade användare redigera sina profiler, lägga till eller redigera kollegor och lägga till eller redigera medlemskap. Du kan också använda en eller flera säkerhetsgrupper och bevilja behörigheten Använd personliga funktioner för en undergrupp av användare i en organisation.

Extra eftertanke

Du bör särskilt betänka följande funktioner för Min webbplats:

 • Nyhetsfeed    Som standard är funktionen Nyhetsfeed aktiverad, så att webbplatsanvändarna kan följa sina kollegors aktiviteter på sin nyhetsfeedssida i Mina webbplatser. Användarna kan bara visa aktiviteter i den nyhetsfeed som de har behörighet för. När du planerar Mina webbplatser bör du fundera på hur den här funktionen påverkar sekretessen och tillhandahålla lösningar utifrån de krav som finns.

 • Märknings- och anteckningsverktyget    Verktyget märkningar och kommentarer kan aktiveras eller inaktivera i administrationscenter för SharePoint med hjälp av genom att ange behörigheten Använd taggar och anteckningar. Den här inställningen gäller för alla användare som har behörigheten Använd taggar och anteckningar.

Mer information om hur du hanterar Mina webbplatser finns i Hantera inställningar för SharePoint Online.

Det finns några funktioner som kan konfigureras eller hanterade globalt från administrationscentret för SharePoint. Som hjälper dig att planera tid och resurser, det är användbart att utvärdera om din organisation har en verksamhet behöver för specifika funktioner.

Det här steget gör det lättare att avgöra var ämnesexperter kan behöva sättas in för att hjälpa den administrativa personalen med att planera konfigurationen av funktionerna. Till exempel kan du behöva samarbeta med de medarbetare som ansvarar för företagets taxonomi, arkivhandlingshantering och innehållshantering för att få reda på vad som krävs för att funktioner som termlagring och arkivhandlingshanteringsfunktioner som Ordna innehåll ska kunna konfigureras.

Behövs de här funktionerna?

Här får du reda på mer om hur du konfigurerar funktionerna:

Webbdesigners vill kunna skapa och publicera webbläsaraktiverade formulär som webbplatsanvändarna kan fylla i .

InfoPath Forms Services kan formulär som ska återges i webbläsaren. Den är tillgänglig för E3 och E4 Office 365-abonnemang. InfoPath Forms Services stöds av SharePoint Server 2016.

Du behöver arbeta med affärsdata som är lagrade i externa program, och vill kunna integrera informationen på SharePoint Online-webbplatserna.

Du kan använda konnektivitetstjänster för företag för att ansluta till datakällor som SQL Azure-databaser och WCF-webbtjänster (Windows Communication Foundation).

Du vill skapa och använda taxonomier för att klassificera och strukturera informationen på webbplatserna.

Du kan använda verktyget för hantering av termlagringsplats för att skapa, importera och hantera hierarkiska samlingar med centralt hanterade termer (så kallade termuppsättningar).

Du behöver dirigera innehåll automatiskt till särskilda platser utifrån olika arkivhandlings- eller dokumenthanteringskriterier.

Du behöver konfigurera sökningar för SharePoint Online-miljön.

Du vill ge användarna möjlighet att söka efter och installera internt utvecklade affärsappar eller appar från tredje part, som de kan använda för att anpassa och utöka webbplatserna.

Du vill skapa ett eDiscovery Center för att hantera innehåll som kan ingå i eDiscovery-förfrågningar i utredningar, granskningar och rättsärenden.

Ett eDiscovery Center är en webbplatssamling och måste skapas i administrationscentret för SharePoint. Mallen för eDiscovery Center finns på fliken Företag i dialogrutan för den nya webbplatssamlingen. För varje nytt ärende skapas det en webbplats i eDiscovery Center-webbplatssamlingen.

Som en del av din planering bör du utvärdera om din organisation har specifika affärsbehov som kräver att du använder tjänster från tredje part eller program för att anpassa SharePoint Online. Din organisation kan till exempel behöva migrera en stor mängd innehåll eller ett stort antal användare på webbplatsen SharePoint Online. Eller så kanske har affärsprocesser som kräver stöd för e-post-aktiverade listor. Om du tror att din organisation kan dra nytta av tjänster från tredje part eller program, ber vi dig utforska professionella tjänster och program som är tillgängliga från Microsoft Partner Centerpartner. Du kan hitta experter som hjälper dig distribuera i molnet eller anpassa Microsoft Office 365 för behoven i ditt företag. Det är en bra idé att utforska och visa mer information om tillgängliga tjänster från tredje part och lösningar i början av din planeringen.

Återgå till Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×