Hantera webbplatssamlingar och globala inställningar i administrationscentret för SharePoint

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda administrationscenter för SharePoint till som en Office 365 globala eller SharePoint administratör i din organisation:

 • Skapa och hantera klassisk webbplatssamlingar inklusive tilldela och övervaka lagringsutrymmet för webbplatssamlingar

 • Hantera behörigheter och användare och bidra till att skydda innehåll på webbplatser

 • Hantera användarprofiler och konfigurera OneDrive inställningar (kallas ”Mina webbplatser” inställningar i administrationscentret)

 • Aktivera och konfigurera särskilda SharePoint Online funktioner och globala inställningar

Här följer en översikt över viktiga uppgifter som du bör tänka på när du planerar hur du ska utöka, konfigurera och hantera SharePoint Online-miljön.

Öppna Administrationscenter

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

En webbplatssamling är en grupp webbplatser som har samma ägare och gemensamma administrationsinställningar, till exempel behörigheter. När du skapar en webbplatssamling skapas det automatiskt en webbplats på den högsta nivån i webbplatssamlingen, som du sedan kan skapa en eller flera underwebbplatser under.

Hierarkiskt diagram över en webbplatssamling med en webbplats på den högsta nivån samt underwebbplatser.

Det finns utrymme för olika nivåer av kontroll över funktionerna och inställningarna på webbplatserna på den högsta nivån och på underwebbplatserna. Tack vare den här hierarkin kan du ge användarna tillgång till en huvudarbetswebbplats som är gemensam för hela gruppen, men också enskilda arbetswebbplatser och delade webbplatser för sidoprojekt. Du kan skapa separata webbplatssamlingar för olika avdelningar och för externa webbplatser.

Inställningar för webbplatssamlingar i administrationscentret för SharePoint

Hur du bestämmer dig att ordna webbplatssamlingar beror på storleken på din organisation och dess affärsbehoven. Information om hur du skapar webbplatssamlingar finns i Skapa eller ta bort en webbplatssamling.

Kommunikation webbplatser och nya gruppwebbplatser som hör till Office 365-grupper kan inte skapas och hanteras i SharePoint administratörscenter. Information om hur du skapar dessa webbplatser finns i Skapa en gruppwebbplats i SharePoint Online och Skapa en kommunikation webbplats i SharePoint Online. Information om att tillåta användare att skapa webbplatser finns i Hantera webbplatsutveckling i SharePoint Online. Information om hur du hanterar dessa webbplatser med Microsoft PowerShell finns i Hantera gruppwebbplatser och kommunikation webbplatser med hjälp av PowerShell.

Om du ta reda på några grundläggande information. – till exempel vad en webbplatssamling som ska användas för, och som användare behöver ha tillgång till den, och sedan detta hjälper dig att fatta beslut om vilken typ av mall du använder, hur mycket lagringsutrymme ska tilldelas , och hur många webbplatssamlingar du kan behöva skapa. Om du behöver gå igenom din Lagringsgränser eller maximalt antal webbplatssamlingar som stöds för ditt abonnemang finns i SharePoint Online begränsningar.

Om du vill ta beslut om det här:

Fråga dig det här :

Vilka webbplatsmallar ska jag använda?

När du ska skapa en webbplatssamling kan du använda en webbplatsmall. En webbplatsmall är förifylld med listor, bibliotek, sidor och andra element och funktioner som stöder olika affärsbehov. Du kan använda mallen som den är eller anpassa webbplatsen så att den uppfyller dina behov.

Varje webbplats ärver egenskaperna från den mall som du valt för webbplatssamlingen. Du kan använda mer än en webbplatsmall för webbplatssamlingen.

 • Vilken typ av innehåll ska lagras på webbplatserna?

 • Finns det något särskilt syfte med webbplatsen?

 • Hur behöver användarna kunna interagera med det innehållet?

Hur många webbplatssamlingar behövs det?

Affärsbehoven och de totala lagringsbegränsningarna påverkar det här beslutet.

Vissa typer av webbplatser som programkatalog och sökcenter finns som fristående webbplatssamlingar. Vissa av dessa kan skapas automatiskt åt dig när du registrerar dig för Office 365. Du kanske måste ytterligare webbplatssamlingar om din organisation har andra särskilda syften. Till exempel behöva vissa grupper begränsa åtkomsten till innehållet.

Obs!: Informationen om den offentliga SharePoint Online-webbplatsen i den här artikeln gäller endast om organisationen har köpt Office 365 före den 9 mars 2015. Kunder som använder den här funktionen för närvarande fortsätter att ha tillgång till funktionen i minst två år efter övergången den 9 mars 2015. Nya kunder som har börjat prenumerera på Office 365 efter övergångsdatumet har inte tillgång till den här funktionen. Framöver har Office 365-kunder tillgång till branschledande erbjudanden från tredje part som gör det möjligt för dem att ha en offentlig webbplats med en komplett onlinelösning och närvaroinformation. Mer information om ändringen finns i Information om ändringar i funktionen Offentlig webbplats i SharePoint Online i Office 365.

 • Finns det avdelningar eller grupper som kräver separata data?

 • Behövs det olika webbplatssamlingar för särskilda syften?

 • Planerar du att använda appar för SharePoint (och kommer du i så fall att vilja skapa en appkatalogwebbplats)?

Hur mycket lagringsutrymme behövs det för varje webbplatssamling?

När din organisation köper tjänsten SharePoint Online, fördelas poolen lagringsutrymme baserat på antalet användarlicenser den köpt och vilken typ av den köpt Office 365-abonnemang. Den totala mängden lagringsutrymme sammankopplade så att du kan bestämma hur mycket lagringsutrymme du ger varje webbplatssamling (minsta 50 MB).

När du tilldelar en ny webbplatssamling lagringsutrymme kan du se företagets sammanlagda lagringsutrymme och hur mycket av detta som finns kvar och kan tilldelas nya webbplatssamlingar. Du kan öka lagringsutrymmet för en webbplatssamling i efterhand om det skulle behövas. Det går att övervaka hur mycket lagringsutrymme som används för varje webbplatssamling, så att du får ett varningsmeddelande om en webbplatssamling närmar sig den övre gränsen.

Om du märker att organisationens lagringsutrymme håller på att ta slut kan du göra tre saker:

 • Minska mängden innehåll på webbplatser SharePoint Online.

 • Ta bort en eller flera webbplatssamlingar.

 • Köpa mer lagringsutrymme från Microsoft eller din leverantör.

Det är viktigt att övervaka hur mycket utrymme som används samt att, tillsammans med administratörerna för webbplatssamlingar och webbplatsägarna, ta fram riktlinjer och principer för eventuella filstorleksgränser inom organisationen.

Mer information finns i Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar.

 • Hur många webbplatssamlingar tror du att du kommer behöva totalt?

 • Hur mycket lagringsutrymme får du med prenumerationen?

 • Behöver vissa webbplatssamlingar mer lagringsutrymme än andra, på grund av typen av innehåll eller den mängd innehåll som ska lagras i dem?

 • Kommer du att låta webbplatsanvändarna skapa egna gruppwebbplatser i en viss webbplatssamling? Få reda på mer om hur du aktiverar möjligheten att skapa webbplatser i Låta användare skapa sin egen gruppwebbplats.

Behövs det stöd för flera språk?

Med funktionen MUI (Multilingual User Interface) kan användarna visa webbplatser eller webbsidor på andra språk än webbplatsens eller webbplatssamlingens standardspråk. MUI-funktionen är inte något översättningsverktyg. Den gör bara att visningsspråket för vissa standardelement i användargränssnittet ändras.

Med MUI ändras bara gränssnittet för den enskilda användaren – funktionen påverkar inte hur webbplatsen visas för andra användare. Allt webbplatsinnehåll som skapats på webbplatsens standardspråk fortsätter dessutom att visas på standardspråket.

MUI är aktiverat som standard. Men om MUI ska användas för en webbplatssamling måste det också aktiveras av administratören för webbplatssamlingen. Du och webbplatsägarna måste bestämma i förväg vilket standardspråk som ska användas för webbplatssamlingarna och webbplatserna, eftersom det inte kan ändras när språket väl har angetts.

När du har skapat en webbplatssamling är det viktigt att kontrollera att språkinställningarna och de nationella inställningarna på webbplatsen är korrekta. Om du till exempel skapar franska webbplatser ställs språkinställningen alltid in på Frankrike, även om du befinner dig i Kanada. Oavsett vilket språk du väljer är det därför bra att verifiera att både nationella inställningar och språkinställningar är korrekta för din plats.

Få reda på mer om flerspråkiga webbplatser i Introduktion till flerspråksfunktioner.

 • Behöver några webbplatssamlingar skapas på särskilda språk?

Med administration menas en uppsättning principer, roller, ansvarsområden och processer som styr hur medarbetarna inom företaget samarbetar för att uppnå olika affärsmål. Målens fokus ligger på de tjänster som företaget erbjuder och på hanteringen av den intellektuella egendom som medarbetarna skapar. När du planerar webbplatssamlingarna bör du också ta fram en plan för hur de ska administreras.

När du planerar webbplatssamlingarnas struktur och administration bör du ha dessa frågor i åtanke.

Om du vill uppnå det här:

Fråga dig det här:

En effektiv webbplatssamling består av grupper med enskilda användare och team med gemensamma mål.

Ökar webbplatssamlingarnas struktur organisationens effektivitet?

En säker webbplats som är öppen för de som behöver informationen, men där informationen inte är tillgänglig för obehöriga.

Är strukturen sådan att kraven på efterlevnad, integritet och säkerhet kan uppfyllas?

En behörighetsmodell för läsåtkomst, skrivåtkomst eller båda.

Vilken typ av åtkomst behöver användarna till innehållet?

Auktorisering för externa användare på de webbplatssamlingar som behöver den. Mer information om att tillåta externa användare åtkomst till dina webbplatser finns i Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön.

Behöver användare utanför företaget åtkomst?

En plan för välunderhållna webbplatser.

Vem ska kunna skapa och hantera webbplatserna i webbplatssamlingen?

Platser för särskilda åtgärder och program, t.ex. begränsade (sandbox) lösningar.

Vilka funktioner ska vara tillgängliga för användare?

En webbplatssamling där innehållet är användbart för de som använder webbplatsen.

Är innehållet från sökresultat relevant för de som använder webbplatssamlingen?

En lösning som är lätt att hantera och uppgradera.

Hur omfattande anpassningar vill du tillåta?

Som en SharePoint-administratör kan du ta bort och återställa klassisk webbplatssamlingar med SharePoint administratörscenter. Mer information finns i Skapa eller ta bort en webbplatssamling och återställa en borttagen webbplatssamling.

Hantera behörigheter och bidra till att skydda innehåll

En viktig aspekt när du konfigurerar och distribuerar en webbplatssamling är behörighet och säkerhet. Du måste tänka igenom hur du ska hantera användare och skydda innehåll och data för att få en lyckad webbplats.

Det finns tre administrativa roller i administrationen för SharePoint Online-tjänsten:

 • Global administratör    Administratör för Office 365-portalen. hantera tjänsten licenser, användare och grupper, domäner och prenumererar på tjänster. I Office 365 är Global administratör också en SharePoint administratör.

 • SharePoint-administratör    Innehavarnivå admin vars primära jobb är att hantera en SharePoint Online miljö med hjälp av SharePoint administratörscenter. kan skapa och hantera webbplatssamlingar, utse webbplats administratörer för webbplatssamlingar, innehavare inställningar och konfigurera Konnektivitetstjänster för företag och säker lagring, InfoPath Forms Services, posthantering, sökning och användarprofiler.

 • Administratör för webbplatssamling    Användare med behörighet att hantera en webbplatssamling. En webbplatssamling kan ha flera administratörer, men endast en primär administratör. SharePoint admin ska tilldela behörigheter till primära administratören för webbplatssamlingen när du skapar en webbplatssamling och kan lägga till fler administratörer för webbplatssamlingen efteråt.

Få reda på mer i Hantera administratörer för en webbplatssamling.

SharePoint Online ger möjlighet till webbplatsens användare att bjuda in externa användare (användare som inte har en licens i Office 365-prenumerationen) för att visa eller redigera innehåll på webbplatser. Om du undrar om vilken typ av användare som är kvalificerade för att externa användare och vilka behörigheter en extern användare har finns i avsnittet Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön. Extern delning är en kraftfull samarbetsfunktionen som har stöd för din organisations behov att samarbeta med externa leverantörer, kunder och klienter. Det är viktigt att hantera extern delning noggrant om du vill se till att allt innehåll som du inte vill att delade skyddas på lämpligt sätt.

Användarna kan dela webbplatsinnehåll med personer utanför företaget på tre olika sätt:

Extern delning är aktiverad som standard för SharePoint Online-miljö (innehavare) och webbplatssamlingar i den. Du kanske vill inaktivera inställningen globalt innan användarna komma igång med webbplatser eller om du inte vet exakt hur du vill använda funktionen. Du kan bestämma du vill tillåta extern delning för särskilda webbplatssamlingar, medan att lämna den inaktiverat i webbplatssamlingar som ska lagra innehåll som är känslig för ditt företag. Du bör beakta fina där du aktivera extern delning och vilken nivå extern delning du tillåter.

Du kan konfigurera extern delning på två nivåer i administrationscentret i SharePoint:

 1. Du kan aktivera extern delning eller inaktivera globalt för en hel SharePoint Online-miljö (eller innehavare).    Dessutom om du aktiverar extern delning kan ange du om du vill tillåta delning med autentiserade användare, eller om du vill tillåta användare att dela innehåll med autentiserade användare och anonyma användare via gästlänkar. Du måste aktivera extern delning globalt för att kunna aktivera funktionen för specifika webbplatssamlingar.

 2. Du kan aktivera och inaktivera extern delning för enskilda webbplatssamlingar.    Här får du möjlighet att skydda innehåll på särskilda webbplatssamlingar som du inte vill dela. Du kan också ange vilken nivå av delning som du vill tillåta i en webbplatssamling (dela med autentiserade användare, eller med autentiserade användare och anonyma användare via gästlänkar).

Mer information om att aktivera och hantera extern delning finns i Hantera extern delning i SharePoint online-miljön. Information om hur användarna kan dela innehåll finns i Dela SharePoint-filer eller mappar i Office 365.

SharePoint Online IRM använder Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en teknik för informationsskydd i Office 365. Information Rights Management (IRM) skydd kan användas på filer i SharePoint listor och bibliotek. Mer informations Vad är Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

När IRM är aktiverat för en lista eller ett bibliotek krypteras filerna så att bara behöriga personer kan visa eller göra särskilda saker med dem. Alla rättighetsskyddade filer innehåller dessutom en utfärdningslicens som begränsar möjligheterna för de personer som kan visa filerna. Det är till exempel vanligt att filer skrivskyddas, att textkopieringsfunktionen inaktiveras och att användarna nekas att spara lokala kopior och att skriva ut filer. I klientprogram som kan läsa filtyper med IRM-stöd används utfärdningslicensen för att tillämpa begränsningarna på de rättighetsskyddade filerna. På så sätt bibehålls skyddet för de rättighetsskyddade filerna även efter att de hämtats från servern.

Som standard inaktiveras IRM när du registrerar dig med Office 365. Innan du aktiverar IRM-tjänsten med administrationscenter för SharePoint måste den globala Office 365-administratören först installera Microsoft PowerShell-modulen för rättighetshantering och ansluta till rättighetshanteringstjänsten. Mer information finns i Konfigurera Information Rights Management (IRM) i SharePoint Online och Använda Information Rights Management i en lista eller ett bibliotek.

Hantera användarprofiler

Om du hanterar endast dina användarkonton i Office 365 eller synkronisera lokalt katalogobjekt, om det finns information som du vill lägga till i användarprofiler, men inga fält för den kan sedan du skapa en SharePoint Onlineanvändarprofilegenskap. Mer information finns i Hantera användarprofiler i SharePoint Administrationscenter. Kom ihåg att de här egenskaperna är specifika för SharePoint Online och den här informationen replikeras inte till Office 365.

Om du vill att ägare av klassisk webbplatser rikta innehåll till en viss grupp kanske du vill använda målgrupper. Mer information finns i Hantera målgrupper.

Det finns några funktioner som kan konfigureras eller hanterade globalt SharePoint admin Center. Som hjälper dig att planera tid och resurser, det är användbart att utvärdera om din organisation har en verksamhet behöver för specifika funktioner.

Det här steget gör det lättare att avgöra var ämnesexperter kan behöva sättas in för att hjälpa den administrativa personalen med att planera konfigurationen av funktionerna. Till exempel kan du behöva samarbeta med de medarbetare som ansvarar för företagets taxonomi, arkivhandlingshantering och innehållshantering för att få reda på vad som krävs för att funktioner som termlagring och arkivhandlingshanteringsfunktioner som Ordna innehåll ska kunna konfigureras.

Behövs de här funktionerna?

Här får du reda på mer om hur du konfigurerar funktionerna:

Du behöver arbeta med affärsdata som är lagrade i externa program och du vill kunna integrera informationen på SharePoint Online webbplatser.

Du kan använda konnektivitetstjänster för företag för att ansluta till datakällor som SQL Azure-databaser och WCF-webbtjänster (Windows Communication Foundation).

Du vill skapa och använda taxonomier för att klassificera och strukturera informationen på webbplatserna.

Du kan använda verktyget för hantering av termlagringsplats för att skapa, importera och hantera hierarkiska samlingar med centralt hanterade termer (så kallade termuppsättningar).

Du behöver dirigera innehåll automatiskt till särskilda platser utifrån olika arkivhandlings- eller dokumenthanteringskriterier.

Du behöver konfigurera sökningar för SharePoint Online-miljön.

Du vill ge användarna möjlighet att söka efter och installera internt utvecklade affärsappar eller program från andra leverantörer att anpassa och utöka webbplatserna.

Som en del av din planering bör du utvärdera om din organisation har specifika affärsbehov som kräver att du använder tjänster från tredje part eller program för att anpassa SharePoint Online. Din organisation kan till exempel behöva migrera en stor mängd innehåll eller ett stort antal användare på webbplatsen SharePoint Online. Eller så kanske har affärsprocesser som kräver stöd för e-post-aktiverade listor. Om du tror att din organisation kan dra nytta av tjänster från tredje part eller program, ber vi dig utforska professionella tjänster och program som är tillgängliga från Microsoft Partner Centerpartner. Du kan hitta experter som hjälper dig distribuera i molnet eller anpassa Microsoft Office 365 för behoven i ditt företag. Det är en bra idé att utforska och visa mer information om tillgängliga tjänster från tredje part och lösningar i början av din planeringen.

Återgå till Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×