Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: På www.microsoft.com finns uppdaterad och omfattande information.

Sökvägar för innehållsdistribution anger en källa och ett mål för innehållsdistributionen och andra relaterade inställningar. Innehållsdistributionsjobb anger vilken sökväg för innehållsdistributionen som ska användas, ett schema (valfritt) och andra relaterade inställningar.

Du hanterar sökvägar och jobb för innehållsdistribution genom att öppna sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution, så här:

 1. Klicka på Åtgärder i det översta navigeringsfältet.

 2. Klicka på Sökvägar och jobb för innehållsdistribution i området Innehållsdistribution på sidan Åtgärder.

Vad vill du göra?

Skapa en ny sökväg för innehållsdistribution

Redigera en sökväg för innehållsdistribution

Ta bort en sökväg för innehållsdistribution

Skapa ett nytt innehållsdistributionsjobb

Redigera ett innehållsdistributionsjobb

Ta bort ett innehållsdistributionsjobb

Starta ett innehållsdistributionsjobb manuellt

Avbryta ett innehållsdistributionsjobb

Skapa en ny sökväg för innehållsdistribution

 1. Klicka på Ny sökväg på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

 2. Skriv ett namn på sökvägen i rutan Ange den här sökvägens namn på sidan Skapa sökväg för innehållsdistributionsjobb.

 3. Skriv en beskrivning av sökvägen i rutan Ange en beskrivning för innehållsdistributionens sökväg.

 4. Klicka på ett källwebbprogram i listan Källwebbprogram i området Källwebbprogram och webbplatssamling.

 5. Klicka på en källwebbplatssamling på Källwebbplatssamling-menyn.

  Webbprogrammet och webbplatssamlingen bestämmer varifrån innehållet distribueras. När du har gjort dina vall visas källwebbplatsen under URL.

 6. Skriv URL:en till målservern för central administration i rutan Ange URL till målservern för central administration i området Målwebbprogram för central administration.

  Obs!: Detta är URL:en till servern för central administration på målservern, inte URL:en till servern som är konfigurerad att acceptera inkommande innehållsdistributionsjobb.

 7. Välj på något av följande i området Autentiseringsinformation:

  • Anslut med konto för programpool. Välj det här alternativet om du vill använda kontot för programpool för att autentisera målservern för central administration.

  • Anslut med ett annat konto. Välj det här alternativet om du vill använda ett annat konto än kontot för programpool för att autentisera målservern för central administration. Om du väljer det här alternativet, ska du välja en autentiseringstyp och ange autentiseringsuppgifter för kontot som används för autentiseringen.

 8. Klicka på Anslut.

  Obs!: Om de autentiseringsuppgifter som du anger är giltiga visas meddelandet Anslutningen lyckades.

  Du ansluts nu till målservern för central administration, där det finns en lista med passande målwebbprogram och -webbplatssamlingar.

 9. Klicka på ett målwebbprogram i listan Målwebbprogram i området Målwebbprogram och webbplatssamling.

 10. Klicka på en målwebbplatssamling i listan Målwebbplatssamling.

 11. Markera kryssrutan Distribuera användarnamn i området Användarnamn om du vill att användarnamnen ska tas med när den här sökvägen används för innehållsdistribution.

 12. Klicka på något av följande i listan Säkerhetsinformation i innehållsdistributionen i området Säkerhetsinformation:

  • Alla

  • Endast rolldefinitioner

  • Ingen

 13. Klicka på OK.

Överst på sidan

Redigera en sökväg för innehållsdistribution

 • Klicka på Redigera menyn för den sökväg som du vill redigera på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

  Mer information om inställningar som du kan redigera finns i avsnittet Skapa en ny sökväg för innehållsdistribution.

Överst på sidan

Ta bort en sökväg för innehållsdistribution

 • Klicka på Ta bort på menyn för den sökväg som du vill ta bort på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

 • Klicka på OK i meddelanderutan för att bekräfta borttagningen.

Överst på sidan

Skapa ett nytt innehållsdistributionsjobb

 1. Klicka på Nytt jobb på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

 2. Skriv ett namn på innehållsdistributionsjobbet i rutan Namn i området Namn och beskrivning på sidan Innehållsdistributionsjobb.

 3. Skriv en beskrivning av innehållsdistributionsjobbet i rutan Beskrivning.

 4. Klicka på sökvägen för innehållsdistributionen på Ange en innehållsdistributionssökväg-menyn i området Sökväg.

 5. Välj något av följande alternativ i området Omfattning:

  • Hela webbplatssamlingen. Välj det här alternativet om du vill att alla webbplatser i webbplatssamlingen ska ingå i distributionen.

  • Ange webbplatser inom webbplatssamlingen. Välj det här alternativet om du vill ange vilka webbplatser i webbplatssamlingen som ska ingå i distributionen. Om du väljer det här alternativet ska du också välja webbplatserna för distributionen genom att klicka på Markera webbplatser.

 6. Avmarkera kryssrutan Kör det här jobbet enligt följande schema i området Frekvens om du vill köra jobbet manuellt, eller markera kryssrutan Kör det här jobbet enligt följande schema om du vill ange ett schema.

 7. Välj något av följande alternativ i området Distributionsalternativ:

  • Distribuera endast nytt, ändrat eller borttaget innehåll. Välj det här alternativet om du vill distribuera nytt innehåll eller innehåll som har ändrats eller tagits bort.

  • Distribuera allt innehåll, inklusive innehåll som redan har distribuerats till målet. Välj det här alternativet om du vill distribuera allt innehåll.

 8. Markera kryssrutan Skicka e-postmeddelande om innehållsdistributionsjobbet lyckas i området Meddelande om du vill få ett e-postmeddelande när innehållsdistributionsjobbet är klart.

 9. Markera kryssrutan Skicka e-postmeddelande om innehållsdistributionsjobbet misslyckas om du vill få ett e-postmeddelande när innehållsdistributionsjobbet misslyckas.

 10. Om du markerar antingen kryssrutan Skicka e-postmeddelande om innehållsdistributionsjobbet lyckas eller Skicka e-postmeddelande om innehållsdistributionsjobbet misslyckas skriver du en e-postadress i rutan Skriv in e-postadresser.

Överst på sidan

Redigera ett innehållsdistributionsjobb

 • Klicka på Redigera på menyn för det innehållsdistributionsjobb som du vill redigera på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

  Mer information om inställningar som du kan redigera finns i avsnittet Skapa ett nytt innehållsdistributionsjobb.

Överst på sidan

Ta bort ett innehållsdistributionsjobb

 1. Klicka på Ta bort på menyn för det innehållsdistributionsjobb som du vill ta bort på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

 2. Klicka på OK i meddelanderutan för att bekräfta borttagningen.

Överst på sidan

Starta ett innehållsdistributionsjobb manuellt

 • Klicka på Kör nu på menyn för det innehållsdistributionsjobb som du vill starta på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

  Jobbets status anges i kolumnen Status.

Överst på sidan

Avbryta ett innehållsdistributionsjobb

 • Klicka på Avbryt på menyn för det innehållsdistributionsjobb som du vill avbryta på sidan Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution.

  Jobbets status anges i kolumnen Status.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×