Hantera sökschemat i SharePoint Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Sökschemat styr vad du kan söka efter, hur du kan söka efter och hur resultatet kommer presenteras på Sök-webbplatser. I sökschema kan du visa, skapa eller ändra hanterade egenskaper och mappa crawlade egenskaper till hanterade egenskaper. Du kan skapa en anpassad sökfunktion genom att ändra sökschemat.

Om sökschemat

När personer söker efter innehåll på dina SharePoint-webbplatser avgör det som finns i ditt sökindex vad de hittar. Indexet innehåller information från alla dokument och sidor på din webbplats.

Sökindexet är uppbyggd genom att crawla innehåll på SharePoint-webbplatsen. Crawlningar hämtar innehåll och metadata från dokument i form av crawlade egenskaper. Sökschema hjälper crawlningar avgöra vilken innehåll och metadata fortsätta. Exempel på metadata är dokumentets författare och rubrik för ett dokument. Om du vill lägga in innehåll och metadata från dokument i sökindexet, måste dock crawlade egenskaper mappas till hanterade egenskaper. Hanterade egenskaper ska sparas i indexet. Till exempel mappas en crawlad egenskap avseende Författare till en hanterad egenskap avseende Författare. Mer information finns i Introduktion till sökschema för SharePoint .

Sökschemat innehåller mappningarna mellan crawlade egenskaper och hanterade egenskaper, och schemat innehåller olika inställningar för de hanterade egenskaperna. Användare kan endast söka i hanterade egenskaper. De hanterade egenskapernas inställningar definierar vad du kan söka efter och hur, till exempel vilka hanterade egenskaper du senare kan konfigurera som Förfining.

Du kan begränsa sökresultaten med hjälp av de hanterade egenskaperna, som i "sök endast efter objekt med den här författaren", och presentera egenskapernas innehåll i sökresultaten.

Delve använder hanterade egenskaper att fråga Office graph och för att visa innehållskorten i Delve. Du kan till exempel se hanterade egenskaper som författare, filnamn, ModifiedBy och LastModifiedTime på Delve innehållskorten.

Alla dokument som en användare kan visa eller redigera i Office 365 kan också visas i Delve. Delve ändras inte några behörigheter och användarna kommer endast de dokument som de redan har tillgång till. Ibland, men kanske du vill att ett dokument ska visas i Delve.

Du kan använda egenskapen HideFromDelve hanteras så här döljer du ett dokument från Delve. Du kan fortsätta lagra dokumentet i Office 365 och andra kan då hitta det när de söker – det visas bara inte i Delve längre. Se dölja dokument från Delve.

Mer information om Delve finns i Office Delve för Office 365-administratörer

När du skapar en ny webbplatskolumn i en SharePoint-lista hämtar crawlningen webbplatskolumnens namn som en ny crawlad egenskap. SharePoint mappar sedan automatiskt den nya crawlade egenskapen till en ny autogenererad hanterad egenskap. Den här autogenererade hanterade egenskapen kan som standard inte förfinas.

Om du vill använda egenskapen som en förfining i klientdelen måste du manuellt mappa den crawlade egenskapen som kan förfinas. Om du vill skapa en ny hanterad egenskap som kan förfinas i SharePoint Online måste du använda en befintlig, oanvänd hanterad egenskap och byta namn på den med ett alias. Det finns flera hanterade egenskaper som kan användas i det här syftet. De har namn som "RefinableString00" och "RefinableDate19."

Du kan till exempel skapa en ny webbplatskolumn och ge den namnet NyaFärger, och då vill du att användare ska kunna använda NyaFärger som ett alternativ när de förfinar sina sökresultat. Välj en oanvänd hanterad egenskap, till exempel RefinableString00, i sökschemat och byt namn på egenskapen till NyaFärger genom att använda ett alias. Sedan mappar du den här nya hanterade egenskapen till den relevanta crawlade egenskapen.

Du behöver vanligtvis inte ändra innehavarens standardsökschema. Men om du vill skapa en mer avancerad eller anpassad sökning kan du ändra schemat.

Du kan ändra sökschemat för hela innehavaren för en specifik webbplatssamling. Webbplatssamlingens sökschema är baserat på innehavarens sökschema, så vanligtvis måste du göra ändringar på innehavarnivån först och sedan på webbplatssamlingens nivå. Ändringar du gör i en webbplatssamling tillämpas endast på den webbplatssamlingen.

När du ändrar hanterade egenskaper eller lägger till nya tillämpas inte ändringarna förrän innehållet har crawlats igen. I SharePoint Online sker crawling automatiskt baserat på det definierade crawlningsschemat.

När du har lagt till en ny egenskap i listan eller i biblioteket, eller när du har ändrat egenskaper som används i en lista eller i ett bibliotek måste innehållet crawlas igen innan ändringarna tillämpas i sökindexet. Eftersom dina ändringar görs i sökschemat, och inte i själva webbplatsen, omindexerar inte crawlningen listan eller biblioteket. Du kan se till att dina ändringar crawlas och omindexeras genom att begära en omindexering av listan eller biblioteket. När du gör det crawlas och indexeras listans eller bibliotekets innehåll igen så att du kan börja använda dina nya hanterade egenskaper i frågor, frågeregler och visningsmallar.

Överst på sidan

Obs!:  Alla alternativ är inte tillgängliga i SharePoint Online.

När du skapar en ny hanterad egenskap i SharePoint Online har egenskapen några begränsningar. Egenskapen kan till exempel endast vara en typ av Text eller Ja/Nej, och den kan inte förfinas eller sorteras.

Om du behöver en egenskap av en annan typ, eller en egenskap med annan karaktäristik än de som finns tillgängliga, kan du följa stegen under Skapa en hanterad egenskap genom att byta namn på en befintlig.

 1. Gå till sidan sökschema för innehavaren eller en webbplatssamling:

  Gå till sidan sökschema för innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sidan sökschema för en webbplatssamling
  1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Klicka på hanterade egenskaper.

 3. Klicka på Ny hanterad egenskap på sidan Hanterade egenskaper.

 4. Skriv namnet på den nya hanterade egenskapen i rutan egenskapsnamn i avsnittet namn och beskrivning. Skriv en beskrivning om du vill använda.

 5. Välj ett av de tillgängliga alternativen för egenskapen i avsnittet Typ:

  • Ja/Nej

  • Text-

 6. Markera ett eller flera av de tillgängliga alternativen i avsnittet Huvudegenskaper.

 7. Klicka på Lägg till en mappning i avsnittet Mappningar till crawlade egenskaper.

 8. Välj en crawlad egenskap som ska mappas till den hanterade egenskapen i dialogrutan Välj crawlad egenskap och klicka sedan på OK. Upprepa det här steget om du vill mappa fler crawlade egenskaper till samma hanterad egenskap.

 9. Ange vad du vill ta med i avsnittet Mappningar till crawlade egenskaper:

  • Allt innehåll från alla crawlade egenskaper mappat till den här hanterade egenskapen

  • Innehåll från den första crawlade egenskapen som innehåller ett värde och, alternativt, i vilken ordning

 10. Klicka på OK.

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling
  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Hitta en oanvänd hanterad egenskap på sidan hanterade egenskaper. Av oanvända vi det skulle innebära att egenskapen inte är mappat till en crawlad egenskap: kolumnen Mappade crawlade egenskaper är tom. Se tabellen oanvända hanterade egenskaper som enligt standard för mer information.

  Viktigt!: Om du vill kunna använda egenskapen som en förfining väljer du en hanterad egenskap som är markerad med Förfina.

 3. Peka på den hanterade egenskapen, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera/mappa egenskap.

 4. Ange ett nytt namn på egenskapen i rutan Alias i avsnittet Alias under Huvudegenskaper på sidan Redigera hanterad egenskap.

 5. Klicka på Lägg till en mappning i avsnittet Mappningar till crawlade egenskaper.

 6. Välj en crawlad egenskap som ska mappas till den hanterade egenskapen på alternativsidan Crawlad egenskap och klicka sedan på OK. Upprepa det här steget om du vill mappa fler crawlade egenskaper till den här hanterade egenskapen.

 7. Klicka på OK.

  Viktigt!:  När du har skapat en ny hanterad egenskap på det här sättet måste biblioteket eller listan som ska använda förfiningen crawlas eller indexeras igen innan egenskapen visas som ett alternativ i förfiningskonfigurationen. Mer information finns i Begära omindexering av ett dokumentbibliotek eller en lista.

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling
  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. På fliken Hanterade egenskaper ser du alla hanterade egenskaper, de hanterade egenskapernas inställningar och de crawlade egenskaperna de är mappade till.

 3. Klicka på Crawlade egenskaper om du vill visa crawlade egenskaper och de hanterade egenskaperna de är mappade till.

 4. Klicka på Kategorier om du vill visa crawlade egenskapskategorier.

Obs!:  Alla alternativ är inte tillgängliga i SharePoint Online.

Redigera en hanterad egenskap
 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling
  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Leta reda på den hanterade egenskap som du vill redigera i kolumnen Egenskapsnamn på fliken Hanterade egenskaper eller Skriv in namnet i rutan Filter.

 3. Peka på den hanterade egenskapen i listan, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera/Mappa egenskap.

 4. Redigera inställningarna på sidan Redigera hanterade egenskaper och klicka sedan på OK.

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling
  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Leta reda på den hanterade egenskap du vill ta bort på fliken Hanterade egenskaper eller ange namnet i rutan Filtrera.

 3. Peka på den hanterade egenskap du vill ta bort, klicka på pilen och klicka sedan på Ta bort.

 4. Klicka på OK.

  Viktigt!: Om du tar bort en hanterad egenskap:

  • Användare kan inte söka med den egenskapen.

  • En frågeregel som använder egenskapen kommer inte längre fungera.

  • En anpassad webbdel som använder egenskapen kommer inte längre fungera.

 1. Gå till Sökschemat:

  För innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till Sökschemat:

  För en webbplatssamling
  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Välj Crawlade egenskaper.

 3. Leta reda på den crawlade egenskap du vill mappa till en hanterad egenskap på sidan Crawlade egenskaper eller ange dess namn i rutan Crawlade egenskaper under Filter.

 4. Peka på den crawlade egenskapen du vill mappa, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera/mappa egenskap.

 5. Klicka på Lägg till en mappning i området Mappningar till hanterade egenskaper på sidan Redigera crawlad egenskap.

 6. Välj en hanterad egenskap du vill mappa till den crawlade egenskapen i dialogrutan Välj hanterad egenskap och klicka sedan på OK. Upprepa det här steget om du vill mappa fler hanterade egenskaper till den här crawlade egenskapen.

 7. Markera rutan i avsnittet Ta med i fulltextindex om du vill ta med den här crawlade egenskapens innehåll i fulltextindexet.

 8. Klicka på OK.

 1. Gå till Sökschemat:

  För innehavaren
  1. Logga in på Office 365.

   Klicka på våffelmenyn och välj sedan Administratör.

  2. Klicka på administratör och klicka sedan på SharePoint. Du är nu i administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till Sökschemat:

  För en webbplatssamling
  1. Klicka på Inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Välj Kategorier

 3. Leta reda på den crawlade egenskapskategori du vill visa eller redigera på sidan Kategorier.

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på den crawlade egenskapskategorin på sidan Kategorier om du vill visa vilka crawlade egenskaper som tillhör en kategori och vilka hanterade egenskaper de är mappade till.

  2. Redigera en kategori genom att peka på den crawlade egenskapskategorin du vill redigera, klicka på pilen och klicka på Redigera kategori.

Om du inte vill att ett dokument som ska visas i Delve, kan du skapa en HideFromDelve webbplatskolumn av typen Ja/Nej. Den här webbplatskolumn skapas en ny crawlad egenskap ows_HideFromDelve, som automatiskt mappas till egenskapen HideFromDelve hanteras.

Lägga till en webbplatskolumn i biblioteket eller listan där dokumentet lagras
 1. Logga in som administratör för en webbplatssamling och gå till den webbplats där dokumentet som du vill dölja från Delve lagras.

 2. Klicka på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Skapa kolumn i gruppen Hanteringsvyer.

 4. Skriv HideFromDelve i rutan kolumnnamn i avsnittet namn och typ och välj sedan Ja/Nej (kryssruta).

  Viktigt!: Klicka på Nej i den nedrullningsbara menyn Standardvärde i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Om du väljer Ja döljs alla nya dokument från Delve.

 5. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Lägg till i alla innehållstyper för SharePoint 2016 eller SharePoint Online.

  • Avmarkera kryssrutan Lägg till i standardvy för SharePoint 2013.

 6. Klicka på OK.

Markera dokumentet som du vill dölja från Delve
 1. Gå till den webbplats där dokumentet som du vill dölja från Delve lagras.

 2. Leta reda på dokumentet som du vill dölja i biblioteket eller listan, klicka på Redigera egenskaper och sedan kontrollera HideFromDelve.

 3. Klicka på OK.

Dokumentet döljs från Delve efter nästa schemalagda crawlning eller efter begäran omindexering av ett dokumentbibliotek eller en lista. Om du vill att dokumentet ska visas i Delve igen avmarkerar du kolumnen HideFromDelve för dolda dokumentet.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du har lagt till egenskapen och klicka på namnet på din webbplats. Du bör se flikarna bibliotek eller lista.

 2. Klicka på fliken Bibliotek eller på fliken Lista i menyfliksområde.

 3. Klicka på Inställningar för bibliotek eller Inställningar för lista under avsnittet Inställningar.

 4. Välj Avancerade inställningar under Allmänna inställningar på sidan Inställningar.

 5. Skrolla ned till Indexera om dokumentbiblioteket eller Indexera om lista och klicka på knappen. Allt innehåll i dokumentbiblioteket eller i listan indexeras igen under nästa schemalagda crawling.

  Obs!: Detta kan orsaka omfattande belastning på söksystemet, så se till att indexera när du har gjort alla ändringar som du vill ska vara igen indexerade.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Översikt över crawlade och hanterade egenskaper i SharePoint Server 2013

Översikt över sökschemat i SharePoint Server

Manuellt begära crawling och omindexering av en webbplats

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×