Hantera sökschemat i SharePoint Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sökschemat styr vad du kan söka efter, hur du kan söka och hur du kan visa resultatet på Sök-webbplatser. Du kan anpassa sökfunktion i SharePoint Online genom att ändra sökschemat.

Om sökschemat

När användaren söker efter innehåll på SharePoint webbplatser hittar bara vad är i sökindexetsom bara visar resultat som användaren har tillåtelse att se.

Sök avsnittets information genom att crawla objekt på webbplatsen. Upptäckt innehåll och metadata kallas Egenskaper för objektet. Sökschema har en lista över crawlade egenskaper som hjälper till att crawlningar bestämmer dig vilka innehåll och metadata för att extrahera.

Inte alla crawlat innehåll eller metadata är användbart att ha i sökindexet, så sökschemat har en lista över användbara typer av innehåll och metadata, kallas hanterade egenskaper. Indexet innehåller endast innehåll och metadata från hanterade egenskaper. Exempel på användbara metadata för indexet är dokumentets författare och rubrik för ett dokument.

Sök levereras med relevanta crawlade egenskaper mappat till hanterade egenskaper. Till exempel crawlade egenskaper avseende Författa karta till en hanterad egenskap avseende författare. Om du lägger till en hanterad egenskap måste du koppla den till en crawlad egenskap lägga in innehåll i indexet. När platsen, bibliotek eller lista har blivit crawlade, kan användarna söka efter innehåll och metadata för nya eller ändrade hanterade egenskaper. Mer information finns i Introduktion till sökschema för SharePoint .

Varje hanterad egenskap har inställningar som avgör hur användare kan söka efter innehåll på den hanterade egenskapen och hur innehållet visas i sökresultatet.

Du kan skapa nya, anpassade hanterade egenskaper, men det här kan endast innehålla text eller Ja/Nej. Om du behöver andra typer av innehåll i din egen hanterad egenskap och sedan använda något av de oanvända, inbyggt hanterade egenskaper som söka ingår i. De här hanterade egenskaper kan innehålla information i heltal, decimaltal, datum och tid, dubbel precision rörlighet eller binärt format. Du kan ”byta namn på” dessa oanvända hanterade egenskaper med hjälp av inställningen alias.

Du kan ändra sina mappningar till crawlade egenskaper för inbyggda hanterade egenskaper, men endast inställningen du kan ändra är alias.

Ange vilket innehåll som användare kan söka och få resultat för

Om du anger en hanterad egenskap sökbartläggs innehållet till indexet. Det innebär att en enkel fråga för ”Smith” returnerar poster som innehåller ordet ”Smith” och även vars egenskapen ”Författare” innehåller ”Smith”. Om du vill att användare ska kunna ”bara söka efter objekt som har den här specifika författaren” ange egenskapen författare ska vara frågbar. Användare kan sedan fråga för ”author: Svensson” om du vill söka efter objekt som har behörigheten författare som heter Svensson.

Om du vill förhindra att innehållet i en hanterad egenskap som visar upp som sökresultat kan du inaktivera den Återställbar inställning för den hanterade egenskapen.

Om du inte vill anonyma användare ska kunna se informationen i en hanterad egenskap, till exempel som har skrivit ett objekt, inaktivera inställningen ”betrodda för anonym” för den hanterade egenskapen.

Få bättre sökresultat när du har en flerspråkig innehåll och metadata med specialtecken

När Sök indexerar innehåll eller när frågor bearbetas, bryter en textrad i mindre delar, till exempel ord, fraser, symboler eller andra viktiga element. Följande syntaktiska element kallas tokens. När användare matar in en fråga kan försöker sökningen hitta tokens i indexet som matchar tokens i frågan.

För de flesta språk Sök ändrar text till gemener, tar bort diakritiska tecken, ersätter specialtecken, till exempel skiljetecken, med blanksteg och sedan brytningar på blanksteg.

Senaste på blanksteg fungerar för ett språk som engelska men inte så bra för östasiatiska språk. Anta att du har ett dokumentbibliotek som innehåller produkten datablad både på engelska och kinesiska. Varje datablad har en produkt-ID med icke-alfanumeriska tecken, som till exempel ”11.132 84 115 #4”. När Sök bearbetar datablad, den upptäcker dess språk och tokenizes allt som sker i den enligt det språket. Ja, produkt-ID i kinesisk datablad är principfilerna som om det var kinesisk text och i en engelsk data blad produkt-ID är principfilerna som om den hade engelsk text. När användarna söker efter produkt-ID, Sök tokenizes sin fråga enligt språkinställningen för SharePoint-webbplatsen de finns på. Om webbplatsen är inställd på engelska och användaren söker du efter en produkt-ID som har principfilerna som kinesisk text, tokens kanske inte stämmer och användare får inga resultat.

Här finns information om hur du kan förbättra resultatet för användare: när Sök crawlningar databladet, extraheras produkt-ID. Mappa crawlade egenskapen efter produkt-ID till en ny hanterad egenskap ”ProductID”. Aktivera språk neutrala tokenization för egenskapen ”ProductID” hanteras och instruera användare att söka efter produkt-ID: n mot egenskapen ”ProductID” hanteras så här: produkt-ID ”: 11.132-8”. Eftersom du har aktiverat språk neutrala tokenization för ”ProductID” Sök använder språk neutrala tokenization för frågan och kan hitta matchande resultat för frågan.

Få bättre sökresultat när du har metadata med specialtecken

För att hjälpa användarna att få bättre sökresultat när de söker i hanterade egenskaper som innehåller metadata med icke-alfanumeriska tecken kan aktivera du inställningen bättre tokenization för den hanterade egenskapen.

Låt oss titta på exemplet med en produkt datablad biblioteket igen.

Användare som föredrar att snabbt vill ange en fråga och bläddrar sedan resultat om du vill hitta databladet de letar efter, vanligtvis ange frågor som produkt-ID: ”132 884”. Eftersom sökningen delar upp innehåll för sökindex i mindre delar än för frågor, kanske sökningen inte hittar matchningar för dessa frågor. När frågan är principfilerna få bättre, är det troligare att det finns fält som matchar mellan tokens i sökindexet och i frågan. Användare kan också fråga efter mitten eller sista delen av produkt-ID.

Användare som söker du efter ett datablad och förväntar sig att endast få resultat som matchar fullständiga produkt-ID normalt sett frågor som ProductID ”: 11.132 884 115 #4”. Bättre fråga tokenization göra inte skillnad för sådana frågor.

Avgöra vilken rubrik som ska visas i resultatet

En crawlad egenskap kan mappas till flera hanterade egenskaper. Eller flera crawlade egenskaper kan mappas till en enskild hanterad egenskap för exempel ”Writer” och ”författare” crawlade egenskaper som kan mappas till egenskapen ”författare” hanteras.

Till exempel ett dokument i ett bibliotek kan ha en SharePoint-rubrik, en rubrik i filen metadata och innehållet kan ha en rubrik som formaterats med formatet ”Rubrik”. Alla det här är mappade till ”rubrik” hanterade egenskapen. Det är rubrik från den crawlade egenskapen som är högsta i listan med mappning och som har ett värde som ingår i indexet.

Automatiskt skapade hanterade egenskaper

Vissa hanterade egenskaper genereras automatiskt. Ett exempel är när du lägger till en webbplatskolumn i ett SharePoint-bibliotek eller en lista. När Sök crawlningar listan skapas automatiskt en crawlade och en hanterad egenskap för kolumnen plats och en mappning mellan slutpunkterna. Ett annat exempel är när crawling söker efter metadata i ett dokument som du har överfört till SharePoint. Om det inte redan finns en mappning till en hanterad egenskap för att metadata, till exempel titel, genererar Sök automatiskt en hanterad egenskap. Vilken typ av crawlade egenskapen bestämmer inställningarna för automatiskt skapade hanterad egenskap.

Sökschemat visar namnet på automatiskt genererad hanterade egenskaper och deras mappningar till crawlade egenskaper i grått i sökschemat. Sökschemat håller inte du inställningarna för hanterade automatiskt genererad hanterade egenskaper. Inställningarna finns, men de är dolda från sökschemat. Du kan lägga till mappningar till andra hanterade egenskaper för crawlade egenskaper, men om du ändrar andra inställningen, åsidosätta andra (dolda) inställningarna och den automatiskt skapade hanterade egenskapen konverteras till en vanlig hanterad egenskap. Om du bestämmer dig för att Ändra en hanterad egenskap som automatiskt skapade, granska alla inställningarna noggrant, precis som när du skapar en ny egenskap manuellt.

Om du vill använda en hanterad egenskap som en förfining på sökresultatsidan använda inställningen förfiningsbar. Den här inställningen är endast tillgänglig på inbyggda hanterade egenskaper. Om du behöver arbeta med en ny hanterad egenskap eller en automatiskt genererad hanterade egenskapen förfining, byta namn på en befintlig, oanvänd hanterad egenskap (som är förfiningsbar) med hjälp av ett alias. Det är ganska några hanterade egenskaper för detta. De har namn som ”RefinableString00” och ”RefinableDate19”.

Till exempel skapa en ny webbplatskolumn som kallas ”NewColors” och du vill att användare ska kunna använda ”NewColors” som ett alternativ när de förfina sökresultatet. I sökschemat, väljer du en oanvänd hanterad egenskap, till exempel ”RefinableString00”, och byta namn på egenskapen till ”NewColors” med hjälp av inställningen Alias. Sedan mappa den här ny hanterad egenskap till relevanta crawlad egenskap.

Vanligtvis, har du inte ändra sökschema standard för innehavaren om du inte vill skapa en mer avancerade eller anpassade sökfunktion.

Du kan ändra sökschemat för hela innehavaren för en specifik webbplatssamling. Webbplatssamlingens sökschema är baserat på innehavarens sökschema, så vanligtvis måste du göra ändringar på innehavarnivån först och sedan på webbplatssamlingens nivå. Ändringar du gör i en webbplatssamling tillämpas endast på den webbplatssamlingen.

När du ändrar hanterade egenskaper eller lägga till nya börjar ändringarna gälla först när innehållet har igen crawlade. I SharePoint Online sker crawling automatiskt, baserat på definierade crawlning schemat.

När du har lagt till en ny egenskap till en lista eller ett bibliotek, eller när du har ändrat egenskaper som används i en lista eller ett bibliotek, måste Sök crawla innehållet innan dina ändringar återges i sökindexet. Eftersom dina ändringar görs i sökschemat och inte till den faktiska webbplatsen sökningen kommer inte automatiskt crawla om listan eller biblioteket. Om du vill se till att ändringarna crawlas kan begära du speciellt omindexering av listan eller biblioteket. När du gör detta blir innehåll lista eller ett bibliotek igen crawlade så att du kan börja använda din nya hanterade egenskaper i frågor, Frågeregler och visningsmallar.

Överst på sidan

Delve använder hanterade egenskaper att fråga Office graph och för att visa innehållskorten i Delve. Du kan till exempel se hanterade egenskaper som författare, filnamn, ModifiedBy och LastModifiedTime på Delve innehållskorten.

Alla dokument som en användare kan visa eller redigera i Office 365 kan också visas i Delve. Delve ändras inte några behörigheter och användarna kommer endast de dokument som de redan har tillgång till. Ibland, men kanske du vill att ett dokument ska visas i Delve.

Du kan använda egenskapen HideFromDelve hanteras så här döljer du ett dokument från Delve. Du kan fortsätta lagra dokumentet i Office 365 och andra kan då hitta det när de söker – det visas bara inte i Delve längre. Se dölja dokument från Delve.

Mer information om Delve finns i Office Delve för Office 365-administratörer

Obs!:  Alla alternativ är inte tillgängliga i SharePoint Online.

När du skapar en ny hanterad egenskap i SharePoint Online har egenskapen några begränsningar. Egenskapen kan till exempel endast vara en typ av Text eller Ja/Nej, och den kan inte förfinas eller sorteras.

Om du behöver en egenskap för en annan typ eller någon annan har andra egenskaper än vad som är tillgängligt, följer du stegen under Skapa en hanterad egenskap genom att byta namn på en befintlig lista.

 1. Gå till sidan sökschema för innehavaren eller en webbplatssamling:

  Gå till sidan sökschema för innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sidan sökschema för en webbplatssamling

  1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Klicka på hanterade egenskaper.

 3. Klicka på Ny hanterad egenskap på sidan Hanterade egenskaper.

 4. Skriv namnet på den nya hanterade egenskapen i rutan egenskapsnamn i avsnittet namn och beskrivning. Skriv en beskrivning om du vill använda.

 5. Välj ett av de tillgängliga alternativen för egenskapen i avsnittet Typ:

  • Ja/Nej

  • Text

 6. Markera ett eller flera av de tillgängliga alternativen i avsnittet Huvudegenskaper.

 7. Klicka på Lägg till en mappning i avsnittet Mappningar till crawlade egenskaper.

 8. Välj en crawlad egenskap som ska mappas till den hanterade egenskapen i dialogrutan Välj crawlad egenskap och klicka sedan på OK. Upprepa det här steget om du vill mappa fler crawlade egenskaper till samma hanterad egenskap.

 9. Ange vad du vill ta med i avsnittet Mappningar till crawlade egenskaper:

  • Allt innehåll från alla crawlade egenskaper mappat till den här hanterade egenskapen

  • Innehåll från den första crawlade egenskapen som innehåller ett värde och, alternativt, i vilken ordning

 10. Klicka på OK.

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Hitta en oanvänd hanterad egenskap på sidan hanterade egenskaper. Av oanvända vi det skulle innebära att egenskapen inte är mappat till en crawlad egenskap: kolumnen Mappade crawlade egenskaper är tom. Se tabellen oanvända hanterade egenskaper som enligt standard för mer information.

  Viktigt!: Om du vill kunna använda egenskapen som en förfining väljer du en hanterad egenskap som är markerad med Förfina.

 3. Peka på den hanterade egenskapen, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera/mappa egenskap.

 4. Ange ett nytt namn på egenskapen i rutan Alias i avsnittet Alias under Huvudegenskaper på sidan Redigera hanterad egenskap.

 5. Klicka på Lägg till en mappning i avsnittet Mappningar till crawlade egenskaper.

 6. Välj en crawlad egenskap som ska mappas till den hanterade egenskapen på alternativsidan Crawlad egenskap och klicka sedan på OK. Upprepa det här steget om du vill mappa fler crawlade egenskaper till den här hanterade egenskapen.

 7. Klicka på OK.

  Viktigt!: När du har skapat en ny hanterad egenskap det här sättet kan måste biblioteket eller listan som kommer att använda förfining vara igen crawlade och igen indexerad egenskapen ska visas som ett alternativ i förfining konfigurationen. Finns i begära omindexering av ett dokumentbibliotek eller en lista.

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. På fliken Hanterade egenskaper ser du alla hanterade egenskaper, de hanterade egenskapernas inställningar och de crawlade egenskaperna de är mappade till.

 3. Klicka på Crawlade egenskaper om du vill visa crawlade egenskaper och de hanterade egenskaperna de är mappade till.

 4. Klicka på Kategorier om du vill visa crawlade egenskapskategorier.

Obs!:  Alla alternativ är inte tillgängliga i SharePoint Online.

Redigera en hanterad egenskap

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Leta reda på den hanterade egenskap som du vill redigera i kolumnen Egenskapsnamn på fliken Hanterade egenskaper eller Skriv in namnet i rutan Filter.

 3. Peka på den hanterade egenskapen i listan, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera/Mappa egenskap.

 4. Redigera inställningarna på sidan Redigera hanterade egenskaper och klicka sedan på OK.

 1. Gå till sida sökschema:

  För innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till sida sökschema:

  För en webbplatssamling

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Leta reda på den hanterade egenskap du vill ta bort på fliken Hanterade egenskaper eller ange namnet i rutan Filtrera.

 3. Peka på den hanterade egenskap du vill ta bort, klicka på pilen och klicka sedan på Ta bort.

 4. Klicka på OK.

  Viktigt!: Om du tar bort en hanterad egenskap:

  • Användare kan inte söka med den egenskapen.

  • En frågeregel som använder egenskapen kommer inte längre fungera.

  • En anpassad webbdel som använder egenskapen kommer inte längre fungera.

 1. Gå till Sökschemat:

  För innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till Sökschemat:

  För en webbplatssamling

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Välj Crawlade egenskaper.

 3. Leta reda på den crawlade egenskap du vill mappa till en hanterad egenskap på sidan Crawlade egenskaper eller ange dess namn i rutan Crawlade egenskaper under Filter.

 4. Peka på den crawlade egenskapen du vill mappa, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera/mappa egenskap.

 5. Klicka på Lägg till en mappning i området Mappningar till hanterade egenskaper på sidan Redigera crawlad egenskap.

 6. Välj en hanterad egenskap du vill mappa till den crawlade egenskapen i dialogrutan Välj hanterad egenskap och klicka sedan på OK. Upprepa det här steget om du vill mappa fler hanterade egenskaper till den här crawlade egenskapen.

 7. Markera rutan i avsnittet Ta med i fulltextindex om du vill ta med den här crawlade egenskapens innehåll i fulltextindexet.

 8. Klicka på OK.

 1. Gå till Sökschemat:

  För innehavaren

  1. Logga in på Office 365.

  2. Klicka på Admin och klicka sedan på SharePoint. Nu har du öppnat administrationscentret för SharePoint.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera sökschema på sökadministrationssidan.

  Gå till Sökschemat:

  För en webbplatssamling

  1. Klicka på Inställningar på din webbplats och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på sökschema under Administration av webbplatssamling.

 2. Välj Kategorier

 3. Leta reda på den crawlade egenskapskategori du vill visa eller redigera på sidan Kategorier.

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på den crawlade egenskapskategorin på sidan Kategorier om du vill visa vilka crawlade egenskaper som tillhör en kategori och vilka hanterade egenskaper de är mappade till.

  2. Redigera en kategori genom att peka på den crawlade egenskapskategorin du vill redigera, klicka på pilen och klicka på Redigera kategori.

Om du inte vill att ett dokument som ska visas i Delve, kan du skapa en HideFromDelve webbplatskolumn av typen Ja/Nej. Den här webbplatskolumn skapas en ny crawlad egenskap ows_HideFromDelve, som automatiskt mappas till egenskapen HideFromDelve hanteras.

Lägga till en webbplatskolumn i biblioteket eller listan där dokumentet lagras

 1. Logga in som administratör för en webbplatssamling och gå till den webbplats där dokumentet som du vill dölja från Delve lagras.

 2. Klicka på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Skapa kolumn i gruppen Hanteringsvyer.

 4. Skriv HideFromDelve i rutan kolumnnamn i avsnittet namn och typ och välj sedan Ja/Nej (kryssruta).

  Viktigt!: Klicka på Nej i den nedrullningsbara menyn Standardvärde i avsnittet Ytterligare kolumninställningar. Om du väljer Ja döljs alla nya dokument från Delve.

 5. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Lägg till i alla innehållstyper för SharePoint 2016 eller SharePoint Online.

  • Avmarkera kryssrutan Lägg till i standardvy för SharePoint 2013.

 6. Klicka på OK.

Markera dokumentet som du vill dölja från Delve

 1. Gå till den webbplats där dokumentet som du vill dölja från Delve lagras.

 2. Leta reda på dokumentet som du vill dölja i biblioteket eller listan, klicka på Redigera egenskaper och sedan kontrollera HideFromDelve.

 3. Klicka på OK.

Dokumentet döljs från Delve efter nästa schemalagda crawlning eller efter begäran omindexering av ett dokumentbibliotek eller en lista. Om du vill att dokumentet ska visas i Delve igen avmarkerar du kolumnen HideFromDelve för dolda dokumentet.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du har lagt till egenskapen och klicka på namnet på din webbplats. Du bör se flikarna bibliotek eller lista.

 2. Klicka på fliken Bibliotek eller på fliken Lista i menyfliksområde.

 3. Klicka på Inställningar för bibliotek eller Inställningar för lista under avsnittet Inställningar.

 4. Välj Avancerade inställningar under Allmänna inställningar på sidan Inställningar.

 5. Skrolla ned till Indexera om dokumentbiblioteket eller Indexera om lista och klicka på knappen. Allt innehåll i dokumentbiblioteket eller i listan indexeras igen under nästa schemalagda crawling.

  Obs!: Detta kan orsaka omfattande belastning på söksystemet, så se till att indexera när du har gjort alla ändringar som du vill ska vara igen indexerade.

Närliggande avsnitt

Översikt över crawlade och hanterade egenskaper i SharePoint Server 2013
Översikt över sökschemat i SharePoint Server
manuellt begära crawling och omindexering av en webbplats

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×