Hantera resultattyper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som webbplatssamlingsadministratör eller webbplatsägare kan du skapa och använda resultattyper för att anpassa hur resultat visas för vissa typer av dokument.

Med en resultattyp kan du ange en visningsmall som söksystemet ska använda för en viss typ av dokument eller sökresultat. Eftersom inte alla dokument är likadana borde inte sökresultaten heller vara det. Med hjälp av resultattyper och visningsmallar blir det enklare för användare att hitta de resultat de söker.

En resultattyp anger ett eller flera villkor att jämföra sökresultaten mot, som sökresultatets typ eller resultatkälla, och en åtgärd att vidta om ett sökresultat uppfyller dessa villkor. Åtgärden anger vilken visningsmall som ska användas för sökresultatet.

En förkonfigurerad resultattyp vid namn Person anger exempelvis att om ett sökresultat kommer från resultatkällan Personsökning, lokalt resultat kan visningsmallen Personobjekt användas. Visningsmallen Personobjekt visar information i hovringspanelen, såsom dokument den personen har skapat, och ger dig snabb åtkomst till dessa dokument.

Ett annat exempel är att ha en resultattyp som utlöses om egenskapen ContentTypeinnehållerFörsäljningsrapport, och sedan ha en specifik visningsmall för försäljningsrapporter. Användare ser direkt att sökresultatet är en försäljningsrapport.

Mer information finns i Ändra sökresultatens utseende genom att använda resultattyper och visningsmallar.

Det finns många förkonfigurerade resultattyper att välja bland, och du kan även skapa egna resultattyper. Du kan konfigurera resultattyper på webbplatssamlingsnivå och på webbplatsnivå.

Lägga till en ny resultattyp

 1. Gå till sidan Hantera resultattyper för en webbplatssamling eller en webbplats:

  • För en webbplatssamling:

   • Gå till Inställningar i webbplatssamlingen, klicka på Webbplatsinställningar och sedan på Sök resultattyper under Administration av webbplatssamling.

  • För en webbplats:

   • Gå till Inställningar på webbplatsen, klicka på Webbplatsinställningaroch sedan på Resultattyper under Sök.

 2. Gör något av följande på sidan Hantera resultattyper:

  • Klicka på Ny resultattyp, eller

  • Klicka på namnet på en resultattyp i listan med befintliga resultattyper, till exempelPerson, och klicka på Kopiera så att du kan redigera kopian och skapa en ny resultattyp.

 3. Skriv ett namn för resultattypen i rutan Ge den ett namn i avsnittet Allmän information.

 4. Välj en resultatkälla som resultatet ska matcha i den första listan i avsnittet Villkor.

 5. Välj vilka innehållstyper som ska matchas i den andra listan i avsnittet Villkor. Om allt innehåll ska matchas hoppar du över den här regeln. Om du vill lägga till fler innehållstyper klickar du på Lägg till värde.

 6. Välj Visa fler villkor om du vill lägga till mer avancerade villkor för hanterade egenskaper.

  1. Välj en egenskap att matcha i den första listan.

  2. Välj hur egenskapen ska relatera till ett eller fler värden.

  3. Ange ett eller fler värden för egenskapen i rutan. Särskilj dem med semikolon.

  4. Klicka på Lägg till egenskap om du vill lägga till fler egenskaper att matcha.

 7. Välj en visningsmall i avsnittet Åtgärder. Adressen för visningsmallen visas under Visningsmallens URL.

 8. Markera rutan Optimera för frekvent användning om resultattypen lär vara en av de mest använda resultattyperna.

 9. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×