Hantera resultatkällor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Resultatkällor begränsar sökningar till ett visst innehåll eller till en delmängd sökresultat. Du kan även använda resultatkällor för att skicka frågor till externa leverantörer, t.ex. Bing.

SharePoint Online-administratörer kan hantera resultatkällor för alla webbplatssamlingar och webbplatser i den aktuella SharePoint Online-instansen (innehavare). Administratörer för webbplatssamlingar och webbplatsägare kan hantera resultatkällor för webbplatssamlingar respektive webbplatser.

Du kan skapa egna resultatkällor eller använda de fördefinierade resultatkällorna. När du har skapat en resultatkälla konfigurerar du webbdelar med sökrutor och frågeregelåtgärder för att använda den.

Vad vill du göra?

Skapa en ny resultatkälla

Ange en resultatkälla som standard

Skapa en ny resultatkälla

 1. Gå till sidan Hantera resultatkällor för innehavaren, för en webbplatssamling eller för en webbplats:

  För en innehavare:

  1. Logga in på administrationscenter för Office 365 Admin Center.

  2. Välj Administratör > SharePoint. När du gör det tas du till SharePoint-administratörscentret.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera resultatkällor på sökningsadministrationssidan.

  För en webbplatssamling:

  Gå till Inställningar i din webbplatssamling, klicka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Sökresultatkällor under Administration av webbplatssamling.

  För en webbplats:

  Gå till Inställningar på din webbplats, klicka på Webbplatsinställningar och sedan på Resultatkällor under Sök.

 2. Klicka på Hantera resultatkällor på sidan Ny resultatkälla.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för den nya resultatkällan i avsnittet Allmän information.

 4. Välj det protokoll du vill använda till att hämta sökresultat i avsnittet Protokoll:

  Välj det här protokollet

  Ska hämta sökresultat från

  Lokal SharePoint

  Den här innehavarens index (Söktjänst).

  Extern SharePoint

  Ett index som tillhör en söktjänst i en annan grupp (extern källa).

  Ange adressen till den externa SharePoint-gruppens rotwebbplatssamling i rutan URL för fjärrtjänst.

  OpenSearch 1.0/1.1

  En sökmotor som använder protokollet OpenSearch 1.0/1.1.

  Exchange

  Microsoft Exchange Server.

  Klicka på Använd autosökning om du vill att söksystemet hitta en Exchange Server-slutpunkt automatiskt eller ange URL-Adressen för Exchange-webbtjänst ska hämta resultat från – till exempel, https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

  Obs!: Exchange Web Services Managed API måste finnas installerat på den dator där söktjänsten körs.

 5. Om du väljer Lokal SharePoint eller SharePoint-fjärr för protokoll väljer du en Typ:

  • SharePoint-sökresultat om du vill söka i hela indexet.

  • Sökresultat för personer om du vill söka i personers profiler och kunna behandla frågor som är specifika för personsökning, som en matchning av fonetiska namn eller av smeknamn.

 6. Du kan ändra inkommande frågor om du vill använda en ny fråga text i stället för i avsnittet Fråga Transform. Välj något av följande alternativ:

  1. Lämna standardfrågeformuläret (searchTerms) som det är. Den här frågan ändras inte sedan den tidigare frågetransformeringen.

  2. Skriv en annan fråga transformering i rutan. Lär dig mer om frågetransformeringari avsnittet.

  3. Bygg din egen fråga genom att klicka på Starta frågeverktyget:

   1. På fliken GRUNDLÄGGANDE:

    Välj det här alternativet

    Om du vill

    Nyckelordsfilter

    Använd nyckelordsfilter om du vill lägga till fördefinierade frågevariabler i frågetransformeringen. Välj frågevariabler från listan och lägg till dem i frågan genom att klicka på Lägg till nyckelordsfilter.

    Egenskapsfilter

    Använd egenskapsfilter om du vill skicka en fråga till de hanterade egenskapernas innehåll som är inställda på Frågbar i sökschemat.

    Markera hanterade egenskaper från listan Egenskapsfilter. Klicka på Lägg till egenskapsfilter om du vill lägga till filtret i frågan.

    Obs!: Anpassade hanterade egenskaper visas inte i listan egenskapsfilter. Om du vill lägga till en anpassad hanterad egenskap i frågan, i textrutan frågan anger du namnet på din anpassade hanterad egenskap följt av frågevillkor, till exempel MyCustomColorProperty:Green

   2. På fliken SORTERING:

    Välj det här alternativet

    Om du vill

    Sortera resultat

    Definiera sortering av resultat. I listan Sortera efter finns hanterade egenskaper som är inställda på Kan sorteras i sökschemat.

    1. Markera en egenskap du vill sortera efter och välj sedan Fallande eller Stigande. Om du vill sortera efter relevans väljer du Rang.

    2. Klicka på Lägg till sorteringsnivå om du vill ange fler sorteringsnivåer.

    Rankningsmodell

    Om du har valt Rang från listan Sortera efter väljer du en rankningsmodell som ska användas för sortering.

    Dynamisk sortering

    Klicka på Lägg till dynamisk ordningsregel om du vill ange ytterligare rankning genom att lägga till regler som ändrar resultatordningen i resultatblocket när vissa villkor uppfylls. Du kan lägga till villkor genom att markera i listan som visas.

   3. På fliken TEST:

    Välj det här alternativet

    Om du vill

    Frågetext

    Titta på den slutgiltiga frågetexten som är baserad den ursprungliga frågemallen, de tillämpliga frågereglerna och variablerna.

    Visa mer

    Klicka på länken om du vill visa fler alternativ.

    Frågemall

    Du ser den definierade frågan på fliken GRUNDLÄGGANDE eller i textrutan i avsnittet Frågetransformering på sidan Lägg till resultatkälla.

    Mallvariabler i fråga

    Testa frågemallen genom att ange värden för frågevariablerna. Visa resultaten genom att klicka på Testfråga.

   4. Klicka på OK när du är klar och vill gå tillbaka till sidan Lägg till resultatkälla.

 7. Välj en autentiseringstyp som användare använder när de ansluter till resultatkällan i avsnittet Information om referenser.

 8. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Ange en resultatkälla som standard

Standardresultatkällan är Lokala SharePoint-resultat men du kan också ange en annan källa som standard. Genom att göra det blir det lättare att redigera frågan i webbdelarna med sökrutor. När du till exempel lägger till en webbdel för innehållssökning i en sida använder webbdelen automatiskt standardresultatkällan.

 1. Gå till sidan Hantera resultatkällor för innehavaren, för en webbplatssamling eller för en webbplats:

  För en innehavare:

  1. Logga in på administrationscenter för Office 365 Admin Center.

  2. Välj Administratör > SharePoint. När du gör det tas du till SharePoint-administratörscentret.

  3. Klicka på Sök och sedan på Hantera resultatkällor på sökningsadministrationssidan.

  För en webbplatssamling:

  Gå till Inställningar i din webbplatssamling, klicka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Sökresultatkällor under Administration av webbplatssamling.

  För en webbplats:

  Gå till Inställningar på din webbplats, klicka på Webbplatsinställningar och sedan på Resultatkällor under Sök.

 2. Peka på den resultatkälla du vill ange som standard på sidan Hantera resultatkällor, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Ange som standard.

Överst på sidan

Mer information finns i:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×