Hantera programvara för användare i Office 365

Som Office 365-administratör kan du styra vilka Office-program användarna kan ladda ned och installera från Office 365. Dina val på sidan Inställningar för nedladdning av programvara avgör vilka program som användarna kan installera från sidan Program i Office 365. Oavsett vilka val du gör gäller de för alla användare i din organisation.

Om du väljer att inte göra ett visst program tillgängligt för användarna, visas ett meddelande på sidan Program, istället för knappen Installera. Om du exempelvis väljer att inte göra Office tillgängligt, så ser användarna detta meddelande:

      Administratören har stängt av Office-installationer. Kontakta administratören för mer information om hur du får Office i din organisation.

Välj hur ofta du vill få funktionsuppdateringar för Office 2016-program

För Office 2016 måste du välja hur ofta användarna ska få funktionsuppdateringar. Frekvensen du väljer beror på flera faktorer, inklusive hur många affärsprogram, tillägg eller makron du måste testa varje gång det finns funktionsuppdateringar för Office, Project eller Visio. Om du exempelvis använder anpassade Excel-arbetsböcker i din verksamhet, kan du välja att bara få funktionsuppdateringar var sjätte månad. Det ger dig tid att testa att dina Excel-arbetsböcker fungerar med de nya funktioner Microsoft inför.

Om du vill att vissa användare ska få funktionsuppdateringar varje månad, medan andra bara får dem var sjätte månad, kan du manuellt ladda ned och installera Office-programmen för användarna med Distributionsverktyget för Office 2016. På så sätt kan du välja olika inställningar för funktionsuppdateringar för olika användargrupper.

Mer information finns i denna översikt.

Manuell nedladdning och installation av Office-program med distributionsverktyget för Office 2016

Om du inte vill att användare själva ska installera programvara från Office 365, kan du ladda ned programvaran till ditt lokala nätverk. Du kan sedan tillhandahålla programvaran till dina användare med befintliga rutiner och distributionsverktyg.

För att manuellt distribuera Office, samt Project eller Visio, måste du använda Distributionsverktyget för Office 2016. Du kan ladda ned Distributionsverktyget för Office 2016 kostnadsfritt från Microsoft Download Center.

Du använder Distributionsverktyget för Office 2016 för att både ladda ned och distribuera Office, som Office 365 ProPlus, till användarna. Om du redan använder andra verktyg, som System Center Configuration Manager, för att distribuera programvara till dina användare, kan du använda Distributionsverktyget för Office 2016 med dessa verktyg för distribution Office.

Mer information finns i Översikt över distributionsverktyget för Office 2016.

Ladda ned InfoPath 2013 och SharePoint Designer 2013 manuellt

I tillägg till Office, kan du ladda ned InfoPath 2013 och SharePoint Designer 2013 för att distribuera dem till dina användare. Du kan ladda ned dem från Microsoft Download Center med följande länkar:

När du laddat ned programvaran kan du använda befintliga rutiner och distributionsverktyg för att distribuera InfoPath eller SharePoint Designer till användarna.

Ytterligare överväganden för hantering av användarprogram i Office 365

  • Listan med Office-program som visas på sidan Inställningar för nedladdning av programvara beror på vilken typ av Office 365-abonnemang din organisation har.

  • Användare måste ha lokala administratörsrättigheter på sina datorer för att kunna installera Office. Om användare inte har lokala administratörsrättigheter måste du installera Office för dem.

  • För att användare ska kunna installera Office, måste du tilldela dem en Office 365-licens.

  • Som standard installerar Office alla program som ingår i din version av Office på användarens dator. Om du vill att vissa användare ska få färre program, t.ex. bara Word och PowerPoint, måste du använda Distributionsverktyget för Office 2016 för att distribuera Office till användarna utan de programmen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×