Hantera principer för användarprofiler i SharePoint Online

Alla funktioner och egenskaper för anpassning som visas i användarprofiler och på personliga webbplatser har en rekommenderad standardprincip. Dessa principer kan anpassas utifrån organisationens behov. Varje princip har två delar: principinställningen och inställningen för standardsynlighet.

Om principinställningar

Vissa anpassningsfunktioner ger viktig information för centrala affärsprocesser i en organisation, medan annan information kanske är olämplig att dela i hela organisationen. Mellan dessa två extremer finns den information som bör delas bland vissa användare men inte med alla. I det senare fallet måste du skapa principer för att hantera de specifika situationerna. Du bör samarbeta med representanter från organisationens affärssida och bestämma lämpliga funktioner eller egenskaper.

Principinställningarna är:

 • Aktiverat Funktionen är synlig för administratören av tjänsten Användarprofil och för andra användare, beroende på inställningen för standardsynlighet.

 • Obligatoriskt Den här egenskapen måste innehålla information och informationen delas utifrån standardåtkomst. Formulär som innehåller de här funktionerna eller egenskaperna kan inte skickas in förrän den obligatoriska informationen har angetts. Egenskapen Chef är till exempel ofta obligatorisk så att den kan användas för att skapa ett organisationsschema.

 • Valfritt Egenskapen skapas men dess värden kanske inte anges automatiskt. Varje användare bestämmer om han eller hon ska ange värden för egenskapen eller lämna den tom. Funktionen Mina kolleger är till exempel valfri. I stället för en tom egenskap visas som standard den fullständiga listan med kolleger, som omfattar alla i en användares lista Min grupp, för användare som har åtkomst. Användare kan bestämma sig för att välja bort egenskapen genom att ta bort kolleger från listan, eller utvidga den genom att lägga till fler kolleger.

 • Inaktiverat Egenskapen eller funktionen visas endast för administratören av tjänsten Användarprofil. Den visas inte på anpassade webbplatser eller webbdelar, och den kan inte delas.

 • Åsidosättning för användare Det här alternativet är valt som standard och gör att användare kan ändra inställningen för standardsynlighet för dessa egenskaper. Oavsett om det här alternativet är valt eller inte kan en användare alltid åsidosätta inställningen när en administratör skapar en egenskap. Det betyder alltså att administratören inte kan skapa en egenskap, ange ett värde och tvinga användare att behålla det värdet.

Obs!: Egenskaper och funktioner kan kopieras till andra SharePoint-webbplatser om standardåtkomstprincipen har angetts till Alla och alternativet Åsidosättning för användare inte är valt.

Om inställningen för standardsynlighet

Synlighetsinställningen avgör vem som kan se information för en viss anpassningsfunktion.

Tillgängliga inställningar omfattar följande:

 • Alla Alla användare som har behörighet att visa webbplatsen kan se den relevanta informationen.

 • Endast för mig Endast användaren och administratören av tjänsten Användarprofil kan se informationen.

Redigera inställningar för användarprofilsprincip och sekretess

Standardinställningarna för principer och sekretess passar de flesta organisationer, men du kan redigera standardinställningarna efter organisationens behov.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera användarprofiler under Personer. Användarprofilsprinciperna visas.

En skärmbild av Administrationscenter för SharePoint Online med sidan användarprofiler vald.

 1. Om du vill redigera en princip hovrar du över principnamnet och väljer nedpilen. Välj sedan Redigera princip.

  Obs!:  Du kan inte ta bort en princip, men du kan inaktivera dem. Genom att inaktivera principen förhindrar du i princip att den tillämpas.

 2. Välj OK när du är klar med redigeringen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×