Office
Logga in

Hantera personliga och sociala funktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SharePoint Online-administratörer kan konfigurera och hantera inställningar för personliga och sociala funktioner via SharePoint Online-administrationscenter i Office 365. Du måste ha behörighet till SharePoint Online-administrationscentret för att kunna utföra åtgärderna i den här artikeln.

De personliga funktionerna i SharePoint Online gör att användarna kan skapa personliga profiler med information om sina kunskaper, roller och intresseområden, vilket gör att de lättare kan lära känna varandra. Sociala funktioner underlättar samarbete genom att det blir enklare för personer i organisationen att hitta varandra och dela aktiviteter, och genom att de får hjälp att hitta och dela innehåll.

Personliga och sociala funktioner är aktiverade som standard i SharePoint Online, men du kan inaktivera funktionerna, om så krävs av organisationen, genom att ändra åtkomstbehörighet för särskilda personer och grupper i organisationen.

Obs!:  Vissa av funktionerna som beskrivs här kan ha anpassats eller begränsats i din organisation.

Lägga till och ta bort behörighet till personliga funktioner och social taggning för användare och grupper

Som SharePoint Online-administratör kan du styra vem som kan skapa en Min webbplats och använda personliga och sociala funktioner genom att ange lämplig åtkomstbehörighet. Om du t.ex. vill att en deluppsättning användare i organisationen ska kunna skapa Mina webbplatser kan du ange en behörighet att göra så. I annat fall är åtkomst till de här funktionerna tillåten som standard.

Obs!: Personer i organisationen kan skapa Mina webbplatser genom att välja om mig, webbplatser, OneDrive eller nyhetsfeed i sidhuvudet för första gången.

Administratörer kan ge användare och grupper behörighet att:

 • Skapa Personlig webbplats, med en privat Om mig-sida och en offentlig Om <användarnamn>-sida.

 • Följa andra användares nyhetsfeedaktiviteter och relaterad information samt uppdatera en personlig profil.

 • Använda märkningar och kommentarer för att hantera information.

Du kan även lägga till eller ta bort behörigheter för användare och grupper. Alla autentiserade användare kan t.ex. som standard skapa Mina webbplatser och använda personliga och sociala funktioner. En organisation som har mer restriktiva säkerhetskrav kan kräva att behörighet att skapa webbplatser endast tilldelas särskilda användare eller grupper och att alla autentiserade användare tas bort från listan.

Så här anger du behörighet för användare eller grupper att använda personliga och sociala funktioner:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj användarprofiler.

 4. Välj Hantera användarbehörigheter under personer.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en användare eller grupp i listan över användare med behörighet att använda personliga och sociala funktioner i den första rutan skriver du eller väljer en användare eller grupp och välj sedan Lägg till. Inmatningen visas sedan i den andra rutan.

  • Om du vill ta bort en användare eller grupp från listan över användare med behörighet att använda personliga och sociala funktioner i den andra rutan markerar du objektet och väljer sedan Ta bort.

   Obs!: Om en användare i skapar en som en grupp med behörighet att skapa en min webbplats och användaren när behörigheten tas bort, användarens Min webbplats finns kvar och du eller en annan administratör måste du ta bort den.

  • Om du vill begränsa behörigheten till vissa personer inom en grupp, till exempel om du vill välja personer ha behörighet att skapa personliga webbplatser, ta bort standard ”alla utom externa användare” från den andra rutan lägger du till gruppen som innehåller tillåts användare den andra rutan och sedan ta bort de personer som inte borde ha behörigheterna från den andra rutan.
   Om en användare finns i en grupp där de kan skapa min webbplats och de skapa en, när som har tagits bort behörighet, deras min webbplats finns kvar, och administratören måste du ta bort den.

 1. Markera funktionerna i rutan Behörigheter för som du vill att användaren eller gruppen ska kunna använda:

  • Skapa personlig webbplats Om du väljer det här alternativet kan användare eller grupper att skapa en personlig webbplats (kallas även en min webbplats) genom att välja om mig i sidhuvudet för första gången och dem kan följa personer och redigera en personlig profil (oavsett inställningen för Följ personer och redigera Profil e).

  • Följ personer och Redigera profil Om du väljer det här alternativet kan användare eller grupper att följa personer och redigera egna profiler. Om alternativet Skapa personlig webbplats är markerat beviljas möjligheten att följa personer och redigera en profil även om det här alternativet är avmarkerat.

  • Använd taggar och kommentarer Om du väljer det här alternativet kan användare och grupper använda taggar och kommentarer i sina dokument.

   Obs!: Om en användare i skapar en som en grupp med behörighet att skapa en min webbplats och användaren när behörigheten tas bort, användarens Min webbplats finns kvar och du eller en annan administratör måste du ta bort den.

 1. Välj OK.

Överst på sidan

Ta bort taggar och kommentarer

Som SharePoint Online-administratör kan du hantera sociala taggar och kommentarer. Du kan till exempel ta bort alla taggar för en anställd som lämnar företaget eller ta bort en tagg som är inaktuell eller innehåller olämpligt språk.

Obs!: Ta bort sociala märkningar tas inte bort villkor från termlagringsplatsen. Använd Term Store för att lägga till eller ta bort termer. Mer information om termen Store Manager finns Skapa och hantera termer i en termuppsättning.

Så här tar du bort alla taggar eller kommentarer för en särskild användare eller URL:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj användarprofiler.

 4. Välj Hantera sociala märkningar och kommentarer under Inställningar för Min webbplats.

 5. Välj den typ av socialt objekt som du vill ta bort i listan Typ.

 6. Antingen skriver du ett användarnamn i rutan användarkonto för att ta bort alla taggar eller anteckningar som är kopplad till den användare eller Skriv först delen av en URL i rutan URL för att ta bort alla taggar eller kommentarer i URL: en och klicka på Sök.

 7. Markera de sociala objekt som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Så här tar du bort alla taggar eller kommentarer för ett visst datumintervall

 1. Gå till Administration > SharePoint > användarprofiler.

 2. Välj användarprofiler.

 3. Välj Hantera sociala märkningar och kommentarer under Inställningar för Min webbplats.

 4. Välj den typ av socialt objekt som du vill ta bort i listan Typ.

 5. Antingen skriver du ett användarnamn i rutan användarkonto för att ta bort alla taggar eller anteckningar som är kopplad till den användare eller Skriv först delen i Webbadressen i rutan URL för att ta bort alla taggar eller kommentarer i URL: en och klicka på Sök.

 6. Ange ett startdatum och slutdatum i rutorna Datumintervall och välj sedan hitta.

 7. Markera de sociala objekt som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Så här tar du bort en särskild tagg eller kommentar:

 1. Gå till Administration > SharePoint > användarprofiler.

 2. Välj Hantera sociala märkningar och kommentarer under Inställningar för Min webbplats.

 3. Välj den typ av socialt objekt som du vill ta bort i listan Typ.

 4. Antingen skriver du ett användarnamn i rutan användarkonto eller Skriv den första delen av URL-Adressen som du vill ta bort alla anteckningar eller taggar i rutan URL börjar med och välj sedan hitta.

 5. Anger den textsträng som du vill söka i rutorna tagg/kommentar innehåller och välj sedan hitta.

 6. Markera de sociala objekt som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×