Hantera och dela webbdelar i SharePoint Server 2010 och 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln är avsedd för webbplatsägare och administratörer. Den innehåller en översikt över hur du konfigurerar och hanterar webbdelsgallerier och webbdelssidor.

Översikt över webbdelsgalleriet

Ett webbdelsgalleri är ett centralt lager med webbdelar som är tillgängliga för användning på din webbplats. Du kan använda webbdelsgalleriet redigera egenskaperna för de webbdelar som är tillgängliga för webbplatsen och alla underwebbplatser.

Alla webbdelar i galleriet är ordnade i grupper som hänger samman med standardkategorierna som visas när du klickar på Infoga webbdelar från en sida. Om du har fått rätt behörigheter kan du redigera egenskaper för webbdelen eller importerar nya webbdelar i webbdelsgalleriet.

Obs!: Om du vill hantera webbdelsgalleriet måste du vara administratör för en webbplatssamling eller måste du ha behörighetsnivån Fullständig behörighet på webbplatsen och du måste vara i roten för webbplatssamlingen. Om du inte kan komma åt Webbplatsinställningar-menyn, eller om du inte ser en länk för Webbdelar som visas på sidan Webbplatsinställningar, kontaktar du administratören för webbplatssamlingen för hjälp avsnittet gallerier.

Du kan ta bort eller exportera en webbdel eller ändra dess namn eller den grupp som den tillhör när du redigerar dess egenskaper.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Om inställningar inte visas klickar du på Ändra alla Webbplatsinställningar.

Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 1. Klicka på webbdelar i avsnittet gallerier.

 2. Klicka på Redigera knappen Bild av knapp bredvid den webbdel som du vill redigera, redigera egenskaper och klicka sedan på Spara.

Du kan använda ett galleri för webbdelar för att hantera de webbdelar som är tillgängliga för webbplatsen och alla underwebbplatser. Du kan lägga till och överföra nya webbdelar och ändra vissa egenskaper för webbdelen i webbdelsgalleriet. Webbdelar som lagts till i galleriet visas under Namn i galleriet webbplats på verktygsfönstret.

Obs!: Om du vill hantera webbdelsgalleriet måste du vara administratör för en webbplatssamling eller måste du ha behörighetsnivån Fullständig behörighet på webbplatsen och du måste vara på rotwebbplatsen i webbplatssamlingen. Om du inte kan komma åt Webbplatsinställningar-menyn, eller om du inte ser en länk för Webbdelar som visas på sidan Webbplatsinställningar, kontaktar du administratören för webbplatssamlingen för hjälp.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp . Om inställningarna inte visas klickar du på Ändra alla Webbplatsinställningar.

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 1. Klicka på Webbdelar i kolumnen gallerier.

 2. Gör något av följande:

  I SharePoint Server 2007

  • Klicka på Nytt om du vill lägga till ny webbdel i galleriet.

  • Klicka på ladda upp om du vill överföra en webbdel med hjälp av en .dwp eller .webpart-fil.

  • Klicka på Redigera knappen Bild av knapp bredvid namnet på webbdelen om du vill redigera egenskaperna för en viss webbdel.

  I SharePoint Server 2010

  • Om du vill lägga till en ny webbdel i galleriet, klicka på dokument i menyfliksområdet och klicka sedan på Nytt dokument.

  • Om du vill överföra en webbdel med hjälp av en .dwp eller .webpart fil, klicka på dokument i menyfliksområdet och sedan på Överför dokument.

  • Klicka på Redigera knappen Bild av knapp bredvid namnet på webbdelen om du vill redigera egenskaperna för en viss webbdel.

Du kan placera webbdelar i anpassade grupper som du anger. Den egna gruppen visas under avsnittet Alla webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar när du klickar på Lägg till en webbdel på sidan är i redigeringsläge.

Obs!: Alla webbdelar kan bara tillhöra en grupp.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 1. Klicka på Webbdelar i kolumnen gallerier.

 2. Klicka på knappen Redigera Bild av knapp för den webbdel som du vill redigera.

 3. Gör något av följande i avsnittet grupp:

  • Om du vill lägga till webbdelen i en befintlig grupp väljer du gruppnamnet.

  • Om du vill lägga till webbdelen i en ny grupp, klickar du på Ange ett eget värde. I textrutan skriver du namnet på den nya gruppen.

 4. Klicka på OK. Webbdelen visas under gruppnamn i avsnittet Alla webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar.

Import / export av webbdelar

Webbdelar är utformade för att vara enkelt att exportera och importera. När du anpassar en webbdel eller webbplatsägare gör en ändring av en webbdelssida för alla användare, vill du eller webbplatsägaren du dela den med andra användare på din webbplats eller en annan webbplats. Till exempel:

 • Du kan exportera webbdelen från en webbdelssida och dela filen webbdelen beskrivning (.dwp eller .webpart) med andra användare. Andra användare kan sedan importera webbdelen på en webbdelssida. Du kan också kan webbplatsägare överföra webbdelen direkt till ett webbdelsgalleri så att alla användare har tillgång till den.

 • Webbplatsägare kan exportera en webbdel från ett webbdelsgalleri och spara filen på en offentlig plats. Andra användare kan sedan importera webbdelen på en webbdelssida. Eller en annan webbplatsägare kan överföra webbdelen beskrivning filen till en annan webbplats webbdelsgalleriet.

I samtliga fall måste är det viktigt att se till att webbdelssammansättningsfilen också är installerat på den nya webbplatsen så att den nya webbdelen som du har skapat kan köras på den nya webbplatsen.

Obs!: Du kan inte exportera en listvywebbdel. Listor är specifika för en webbplats och kan inte överföras till andra platser på samma sätt som andra webbdelar. Om du vill flytta listdata från en plats till en annan kan du exportera informationen i listan från en webbplats och importera data i en lista på den andra platsen. När du skapar en ny lista på den andra webbplatsen är en ny listvywebbdelen skapas och läggs till galleriet namn.

Du kan exportera en webbdel och dela den med andra användare. Kom ihåg att listvywebbdelar inte kan exporteras. Webbdelar som kan exporteras omfattar följande: webbdelen Innehållsredigeraren formulärwebbdel, webbdelen Sidvisning, XML-webbdelen och bildwebbdelen.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny på den webbdel som du vill redigera och klicka sedan på Exportera.

 3. Klicka på Spara eller Spara som i dialogrutan Filhämtning.

 4. Om du väljer Spara som, Välj en plats där du vill spara filen webbdel. Om du vill att filen ska ha ett annat namn skriver du namnet i rutan filnamn.

 5. Klicka på Spara.

Om du inte väljer en plats hamnar webbdelen i mappen hämta för din webbläsare (vanligtvis \downloads\ under ditt användarnamn i Windows.

Exportera en webbdel från webbdelsgalleriet

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. Klicka på webbdelar i avsnittet gallerier.

 3. Klicka på knappen Redigera Bild av knapp för den webbdel som du vill exportera.

 4. I menyfliksområdet klickar du på Exportera.

 5. Klicka på Spara, bläddra till den plats där du vill spara filen webbdelen beskrivning och klicka sedan på Spara igen.

 6. Klicka på OK för att stänga egenskapsdialogrutan för webbdelen.

Om du har exporterat en webbdel från en annan sida eller webbplats eller om någon skickar du en webbdel-fil, kan du importera webbdelen för användning på webbdelssidan.

Obs!: Importera en webbdel blir tillgängligt endast för webbdelssida till den importeras, inte till andra sidor på webbplatsen. Information om hur du överför webbdelar på servern för användning av flera webbplatser finns Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som är tillgängliga från Windows SharePoint Services Developer Center på MSDN.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Gör något av följande:

  För SharePoint Server 2007

  1. I den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen klickar du på Lägg till en webbdel.

  2. Klicka på Avancerat webbdelsgalleri och alternativ för att visa verktygsfönstret.

  3. Klicka på pilen högst upp i verktygsfönstret och klicka sedan på Importera.

  För SharePoint Server 2010

  1. Klicka på Infoga i menyfliksområdet.

  2. Klicka på webbdel.

  3. Klicka på ladda upp en webbdel under kategorier.

 3. Klicka på Bläddra.

 4. Leta reda på webbdelen-filen som du vill importera och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på Ladda upp.

 6. Markera den webbdelszon som du vill lägga till webbdelen i och klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Du kan också dra webbdelen till den plats där du vill ha den på webbdelssidan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×