Hantera nya webbplatser i SharePoint Online

Du kan låta användarna skapa och administrera sina egna SharePoint-webbplatser. Som SharePoint-administratör eller global administratör för Office 365 kan du aktivera eller inaktivera skapande av webbplatser, ta reda på vilken typ av webbplats som skapas och ange platsen för webbplatserna. Som standard kan användare skapa gruppwebbplatser som innehåller Office 365-grupper.

En del funktioner införs stegvis för organisationer som har registrerat sig för First Release-programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

Aktivera eller inaktivera skapande av webbplatser

Om du vill aktivera eller inaktivera skapande av webbplatser kan du visa eller dölja kommandot Skapa webbplats på SharePoint-startsidan. Gör så här om du vill visa eller dölja kommandot Skapa webbplats:

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Klicka på inställningar.

 5. Under Skapa webbplatser väljer du Dölj kommandot Skapa webbplats eller Visa kommandot Skapa webbplats för användare som har behörighet att skapa webbplatser.

  Om du har markerat Dölj kommandot Skapa webbplats ser användargränssnittet ut så här:

  Dölj kommandot Skapa webbplats är markerat

Ange vilka typer av webbplatser som kan skapas

Om du har markerat Visa kommandot Skapa webbplats för användare som har behörighet att skapa webbplatser kan du ytterligare ange vilken typ av webbplats som användare kan skapa, till exempel en webbplats med en Office 365-grupp, en klassisk webbplats eller både och.

Visa kommandot Skapa webbplats
 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Klicka på inställningar.

 5. Under Skapa webbplatser går du till Skapa följande när användare väljer kommandot Skapa webbplats: och väljer önskat alternativ.

  • En webbplats med en Office 365-grupp eller en klassisk webbplats: Använd det här alternativet om du vill att användare som inte har behörighet för att skapa en grupp fortfarande kan skapa klassiska webbplatser. Om du vill använda ett anpassat formulär kan du ange det genom att ange det anpassade formulärets URL i rutan Använd formuläret på denna URL. Användare kan sedan komma åt formuläret när de klickar på Visa andra alternativ i panelen för skapande av webbplats.

  • En webbplats med en Office 365-grupp: Använd det här alternativet om du vill att endast användare som har behörighet att skapa grupper ska kunna skapa webbplatser. Om du vill använda ett anpassat formulär kan du ange det genom att ange det anpassade formulärets URL i rutan Använd formuläret på denna URL. Användare kan sedan komma åt formuläret när de klickar på Visa andra alternativ i panelen för skapande av webbplats.

  • En klassisk webbplats: Använd det här alternativet om du vill att användare endast ska kunna skapa klassiska standardwebbplatser eller webbplatser från ditt anpassade formulär. Du kan ange ett anpassat formulär genom att ange det anpassade formulärets URL i rutan Använd formuläret på denna URL.

   För klassiska webbplatser kan du använda listrutan Webbplatsklassificering för att ange om en webbplatsklassificering krävs. Läs Ange en webbplatsklassificering nedan.

Obs!: Om du vill visa kommandot Skapa webbplats för alla användare kan du fortfarande begränsa gruppkopplat skapande av webbplatser till en utvald uppsättning användare genom att ange PowerShell-egenskapen GroupCreationAllowedGroupId baserat på grupp-ID. Mer information om denna cmdlet finns i Azure Active Directory-cmdlets för att konfigurera gruppinställningar. De här användarna kanske fortfarande kan skapa klassiska eller anpassade webbplatser.

Ange gruppplatsen för nya webbplatser

Det här alternativet är tillgängligt om du väljer antingen En webbplats med en Office 365-grupp eller en klassisk webbplats eller En webbplats med en Office 365-grupp.

 1. Under Skapa webbplatser går du till Skapa webbplatser under: och väljer platsen (/webbplatser eller /team) i listrutan.

  Obs!: Sökvägarna /webbplatser och /team är de enda tillgängliga alternativen.

Ange en webbplatsklassificering

 1. Om du vill ange en webbplatsklassificering behöver du först du skapa den.

  • Om användarna kan skapa webbplatser som innehåller grupper läser du anvisningarna i Skapa klassificeringar.

  • Om användarna endast kan skapa klassiska webbplatser gäller klassificeringen för hanteringen av webbplatsens livscykel. Anvisningar finns på den här bloggen: Webbplatsprinciper i SharePoint.

 2. När du har skapat klassificeringar går du till Webbplatsklassificering och väljer en klassificering i listrutan.

  Listrutan Webbplatsklassificering

Ange om en sekundär ägare krävs

 1. Under Skapa webbplatser går du till Skapa grupper under: och markerar Krävs eller Krävs inte i listrutan Sekundär kontakt:. För en klassisk webbplats kan du hitta listrutan Sekundär kontakt: under Webbplatsklassificering (enligt ovan).

  Listrutan Sekundär ägare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×