Hantera marknadsförings och produktkravsprocessen

Av Mike Gospe

Det är en konst att hantera dynamiken i en produktgrupp   , särskilt när du ska ta fram dokument med marknadskrav och produktkrav . Som Hillary Clinton, tidigare första dam i USA, kanske skulle uttryckt det så krävs det en hel stad för att samla in, sammanfatta och prioritera de många marknads- och produktkrav som krävs för att driva den här processen. Den produktchef eller marknadsförare som försöker ta sig an uppgiften själv är dömd att misslyckas.

Men hur gör då gruppledaren för att sätta ihop ett team och navigera rätt i processer och politiska förfaranden för att avancera och nå framgång? I den här artikeln tar vi upp fem ledande metoder för utveckling och godkännande av förstklassiga marknads- och produktkravsdokument.

Ledarens roll i produktgruppen

Om vi jämför genereringen av dokument med marknads- och produktkrav med uppförandet av ett hus är produktgruppens ledare arkitekten och byggherren. Gruppmedlemmarna är underleverantörerna, med strategisk och taktisk kompetens inom olika områden, att jämföra med en elektriker, rörmokare och fönstersättare.

Gruppledaren övervakar och samordnar strategi, budget och taktik så att arbetet med marknads- och produktkraven avancerar. Projektledaren bidrar med strategiska insikter, taktisk samordning och ledarskap för att stödja den här typen av korsfunktionellt team och deras mål genom att göra följande:

  • Ställa upp mål, strategier och tidslinjer i ett utkast till marknads- och produktkravsdokumenten.

  • Leda och synkronisera prioriteringar och arbete i ett korsfunktionellt team.

  • Identifiera problemområden.

  • Tilldela uppgifter för att lösa problem.

  • Kommunicera framsteg och status till produktkommittén.

Överst på sidan

Fem ledande rekommendationer

Även om produktutvecklingsprocesserna varierar från bransch till bransch finns det några vanliga beprövade metoder som används av nästan alla framgångsrika projektledare. Genom att integrera dem i det dagliga arbetet kan du ge vägledning åt teamet, begränsa riskerna och förbättra chansen till snabbare godkännande som tar marknads- och produktkraven till nästa steg.

1. Skapa ett suveränt kärnteam

Utvecklingen av marknads- och produktkravsdokument är ett omfattande arbete som kräver kompetens från många områden inom företaget. Ett lyckat resultat förutsätter att produktteamets ledare rekryterar de bästa medarbetarna för att sedan utnyttja och hantera deras kompetens så effektivt som möjligt.

Teamets medlemmar beror på vilken information som krävs. Men välinformerade teamledare vet att ett mindre och kunnigt kärnteam är mer värdefullt än en större grupp med begränsad eller tvivelaktiga färdigheter.

Beroende på företagets eller produktens komplexitet kan ett produktteam bestå av allt från 2 till 50 medlemmar. I kärnteamet ingår ofta personer från produktmarknadsföring, produktledning, support, ekonomi och försäljning. Andra deltagare kan delta när det behöver, beroende på vilken information som krävs. Teamledare kan till exempel be om hjälp av en produktutbildare för att diskutera utbildningen av försäljningspartner.

Framgångsrika teamledare avsätter tid till regelbunden kommunikation med teammedlemmar för att få deras åsikter och feedback och för att berömma deras enskilda eller gemensamma insatser. Med dessa enkla, men ofta bortglömda, handlingar kan du hålla teamet fokuserat och motiverat att göra sitt bästa.

Överst på sidan

2. Identifiera intressenter

Lika viktigt som välutformade marknads- och produktkrav är organisationens intressenter och beslutsfattare. Det är viktigt att identifiera och vinna över viktiga intressenter från korsfunktionella team genom hela processen. Dessa beslutsfattare kan vara medlemmar i produktkommittén eller andra höga chefer vars synpunkter väger tyngst när det är dags att utvärdera, enas om eller gå emot rekommendationerna i marknads- och produktkraven.

När du har att göra med intressenter gör du bäst i att inte förutsätta att de känner till produktinformationen lika väl som du. Vissa teamledare gör misstaget att tro att det de vet är något som alla andra på företaget också känner till.

De mest effektiva teamledarna träffar regelbundet enskilda intressenter för att få deras feedback eller stöd. Detta är särskilt viktigt om det finns invändningar mot den riktning som föreslås i dokumenten med marknads- eller produktkrav. Teamledare kan minimera riskerna för ett misslyckande genom att främja en öppen, direkt kommunikation där eventuella problem kan redas ut privat – innan rekommendationerna läggs fram i ett mer formellt möte med produktkommittén.

Överst på sidan

3. Spåra förloppet och hantera information

Det är de små detaljerna som gör det! De bästa teamledarna är detaljorienterade, definierar och följer upp viktiga milstolpar, utvecklar och skickar ut användbara mötesanteckningar och kommunicerar ofta med teammedlemmarna.

Detta betyder inte översyn på mikronivå. Långt ifrån. Tvärtom är det bäst att veta hur och när uppgifter ska delegeras. Tilldela ägare till specifika delar av marknads- och produktkravsdokumenten beroende på vilken information som behövs för att skapas en heltäckande kommunikation. Teamledaren kan till exempel be en ekonomichef att skapa en kostnadsnyttoanalys eller en prissättningsmatris för marknadskraven.

Överst på sidan

4. Presentera materialet för produktkommittén

Ett beslut från produktkommittén är fundamentalt, även om beslutet är att det krävs mer information. Tyvärr är de flesta presentationer till produktkommittén ostrukturerade eller en samling löst sammanlänkade fakta, historier och rekommendationer som skapar dåliga förutsättningar för en produktiv granskning.

Det är viktigt att rekommendationer och status presenteras på ett tydligt sätt för kommittén. En fokuserad presentation är tydlig, rakt på sak och beskriver följande komponenter:

  • Ett enda, tydligt mål med mötet.

  • Godkännande av medlemmar i kommittén och andra ledare som har kommenterat eller gett sitt stöd till rekommendationer som teamledaren ska presentera.

  • En strukturerad dagordning för mötet.

  • Teknisk information presenterad i ett logiskt format som är enkelt att följa, på så få presentationsbilder som möjligt.

  • En sista bild som sammanfattar åtgärder eller beslut som krävs från kommittén för att projektet ska avancera.

Överst på sidan

5. Ha klart för dig när teamets arbete är klart

När marknads- eller produktkraven har blivit godkända kan produktteamet lösas upp. Om teamledaren fortsätter att försöka hålla ihop produktteamet fast det inte längre är nödvändigt, eller om teamledaren börjar tilldela operativa uppgifter och ansvar kan det leda till ett tyst uppror i teamet. Teammedlemmarna kan protestera mot ytterligare mötesförfrågningar, inte fullfölja uppgifter eller klaga offentligt och privat på processen och teamledaren.

Det är viktigt att veta när det är dags att lösa upp teamet när den sista milstolpen har nåtts. Fira teamets resultat offentligt med ledningen, tacka viktiga deltagare och lös upp teamet. På så sätt kommer gruppen att ge sitt bästa nästa gång teamledaren ber om deras hjälp.

Överst på sidan

Sätta ihop allt

Utvecklingen av marknads- och produktkrav kräver att teamledaren samarbetar med korsfunktionella team och intressenter och beslutsfattare inom företaget. Genom att använda dessa fem rekommendationer som vägledning kan du öka dina chanser till en lyckad godkännandeprocess samtidigt som du förbättrar din ledarskapsförmåga.

Överst på sidan

Om författaren     Mike Gospe är chef på KickStart Alliance, ett team med seniora marknadsförings- och försäljningsledare som hjälper företag av alla storlekar med strategiplanering och tydlig, målriktad positionering och kommunikation, kravutveckling och försäljningsutbildning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×