Hantera möten och deltagare

Som presentatör kan du kontrollera alla aspekter av ett möte. Du kan bestämma vilka som ska delta och i vilken utsträckning de tillåts delta.

Visa mötesinformation

Du kan när som helst under ett möte visa grundläggande mötesinformation, däribland:

 • Mötesnamn

 • Mötesdatum, starttid och sluttid

 • Mötes-ID

 • Mötesnyckel

 • Konferenscenter

 • Webbplats (URL) för att ansluta till mötet

 • Uppringningsinformation för telefonkonferenser

Så här visar du mötesinformation

 • Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

Hantera mötesdeltagare

Du kan visa listan över deltagare som har anslutit till mötet och agera gentemot enskilda deltagare, exempelvis genom att starta en chatt. Du kan också visa aktuell feedbackfärg för varje deltagare i listan.

Alternativt kan du visa samma information i bildformat genom att visa Deltagaröversikten. I den här vyn kan du dock inte agera gentemot deltagarna.

Använd Möteslobbyn för att få större kontroll över vem som tillåts delta i ett möte.

Du kan ställa in behörigheter för deltagare att visa deltagarlistan och Deltagaröversikt.

Visa listan över mötesdeltagare

 1. Klicka på Deltagare i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Visa och sedan på Lista i fönstret Deltagare om nödvändigt.

Så här visar du Deltagaröversikten

 • Klicka på Visa och sedan på Översikt i fönstret Deltagare.

Hantera deltagarbehörigheter

Deltagarbehörigheterna ställs från början in av mötesorganisatören. Som presentatör kan du justera följande behörigheter för alla deltagare:

 • Om du väljer Skriv ut till PDF kan deltagarna spara en aktuella resursen på sina datorer som en Adobe Acrobat-fil (PDF).

 • Om du väljer Granska aktuellt innehåll kan deltagarna visa en resurs medan en annan presenteras.

 • Om du väljer Ställa frågor kan deltagarna skicka frågor till presentatören, ta emot svar och "räcka upp handen" för att begära en chatt eller få ordet.

 • Om du väljer Kommentera aktuellt innehåll kan deltagarna använda kommenteringsverktygen för att kommentera en samarbetsbild.

 • Om du väljer Visa deltagarlista kan deltagare visa listan över personer som deltar i mötet, samt varje deltagares aktuella feedbackfärg.

 • Om du väljer Visa platskartan kan deltagarna visa deltagarlistan i bildformat.

 • Om du väljer Chatt kan deltagarna delta i chatter på tu man hand, eller få ordet av presentatören.

 • Om du väljer Visa miniatyrer och navigera i aktuellt innehåll kan deltagarna visa enskilda bilder inom den aktuella resursen och navigera bland dem.

 • Om du väljer Skapa nya sidor i aktuellt innehåll kan deltagarna lägga till en ny bild till den aktuella resursen.

 • Om du väljer Använda innehållsfönstret för att markera och lägga till innehåll kan deltagarna kontrollera presentationsinnehåll för mötet.

 • Om du väljer Hämta endast under Åhörarkopior kan deltagarna hämta åhörarkopior som tillhandahålls av presentatören eller av en annan deltagare.

 • Om du väljer Överför och hämta under Åhörarkopior kan deltagarna överföra och hämta åhörarkopior. (För att kunna överföra måste deltagaren använda den Microsoft Windows-baserade klienten.)

 • Om du väljer Inte tillgänglig under Åhörarkopior kommer åhörarkopior inte att finnas tillgängliga under mötet.

 • Om du väljer Inte tillgänglig under Delade anteckningar kommer inte delade anteckningar att finnas tillgängliga under mötet.

 • Om du markerar Visa, spara under Delade anteckningar kan deltagarna (förutom Live Meeting Web Access-deltagare) visa Delade anteckningar för ett möte och spara en kopia på sina datorer.

 • Om du markerar Visa, spara, redigera under Delade anteckningar kan deltagarna (förutom Live Meeting Web Access-deltagare) delta i att skapa Delade anteckningar samt spara anteckningarna på sina datorer.

Så här ändrar du deltagarbehörigheter

 1. Klicka på Deltagare i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Deltagare i fönstret Behörigheter.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan Deltagarbehörigheter och klicka sedan på OK.

Bjuda in ytterligare deltagare och presentatörer

Under ett möte kan du skicka inbjuda ytterligare personer att delta i mötet via e-post.

Så här bjuder du in nya deltagare till mötet

 1. Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Inbjud i fönstret Möte.

 3. Skriv in följande information i dialogrutan Skicka inbjudningar via e-post:

  • Din e-postadress.

  • Ditt namn.

  • E-postadresserna till alla inbjudna som du vill ska ha presentatörsprivilegier i mötet. Separera adresserna med semikolon.

  • E-postadresserna till alla inbjudna som du vill ska ha deltagarprivilegier i mötet. Separera adresserna med semikolon.

  • Texten till ditt inbjudningsmeddelande.

 4. Klicka på Skicka inbjudan.

Använda Möteslobbyn

Möteslobbyn ger möjlighet att kontrollera flödet av deltagare i mötet. Den här funktionen är särskilt användbar vid mycket stora möten.

Att använda Möteslobbyn har följande fördelar:

 • Du kan välja att låta oväntade deltagare ansluta.

 • Du kan också välja att låsa mötet så att sena deltagare inte kan delta.

Om du använder Möteslobbyn genereras ett URL för Möteslobbyn då mötet skapas. När en organisatör arrangerar ett möte kan han eller hon göra URL:en till Möteslobbyn tillgängligt generellt för personer som inte har fått en Live Meeting-inbjudan. De som följer den här länken kommer in i Möteslobbyn och väntar här tills du (eller någon annan presentatör) ger dem åtkomst till mötet.

För att hjälpa dig att spåra aktivitet i Möteslobbyn kan du välja att få ett meddelande i konsolen när en deltagare kommer in i lobbyn.

För att du ska kunna använda Möteslobbyn måste organisatören aktivera den då denne arrangerar mötet.

Så här visar du Möteslobbyn

 1. Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Lobby i fönstret Möte.

Så här ger du en deltagare i Möteslobbyn åtkomst

 1. Klicka på namnet på den deltagare som du vill ge åtkomst till Möteslobbyn, under Deltagare.

 2. Klicka på Ge åtkomst.

Så här ger du automatisk åtkomst för deltagare i möteslobbyn

 • Markera kryssrutan MöteslobbyGe automatisk åtkomst till deltagare i lobbyn under Lobbyinställningar.

Så här nekar du en deltagare i möteslobbyn åtkomst

 1. Klicka på namnet på den deltagare du vill neka åtkomst i Möteslobbyn, under Deltagare.

 2. Klicka på Neka åtkomst.

Så här gör du för att få meddelanden när deltagare kommer in i Möteslobbyn

 • Markera kryssrutan Meddela alltid när nya deltagare kommer in i lobbyn i Möteslobby, under Lobbyinställningar.

Så här låser du mötet

 1. Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Lås i fönstret Möte.

Så här låser du upp mötet

 1. Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Lås upp i fönstret Möte.

Avsluta ett möte

Som presentatör kan du lämna ett möte på två sätt. Du kan stänga Office Live Meeting Web Access och låta mötet fortsätta utan dig, eller också kan du avsluta mötet för alla deltagare inklusive dig själv.

Så här lämnar du mötet och låter det fortsätta

 1. Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Avsluta i fönstret Möte.

 3. Klicka på OK i dialogrutan Bekräfta att du vill lämna mötet.

Så här avslutar du mötet för alla deltagare

 1. Klicka på Möte i huvudkommandofältet.

 2. Klicka på Stäng och avsluta sessionen i fönstret Möte.

 3. Klicka på OK i dialogrutan Bekräfta att du vill avsluta sessionen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×