Office
Logga in

Hantera målgrupper i SharePoint Online

Målgrupper är grupperingar av användare som du kan använda för att rikta innehåll till personer i organisationen. Sådana grupperingar bestäms av medlemskap i Exchange Online-distributionsgrupper, medlemskap i SharePoint-grupper eller regler som konfigureras av SharePoint Online-administratören i administrationscentret för SharePoint. SharePoint Online-administratörer kan lägga till, redigera och ta bort målgrupper i administrationscentret för SharePoint.

Obs!: Du måste ha global administrationsbehörighet för Office 365 för att kunna komma åt administrationscentret för SharePoint och utföra åtgärderna som beskrivs i den här artikeln.

Målgrupper gör att organisationer kan rikta innehåll till särskilda användare. Du kan använda målgrupper i innehåll på listnivå eller listobjektnivå.

I SharePoint Online kan målgruppsregler baseras på informationen på följande lagringsplatser:

 • Användarkontot för Office 365-katalogtjänsten, som är en Microsoft Azure Active Directory-instans

 • Medlemskap i ett identitetshanteringssystem, t.ex. Active Directory Domain Services (AD DS)

 • En organisations rapporteringsstruktur (om den här informationen lagras i AD DS).

Målgrupper är definierade och finns i tjänstprogram för användarprofiler.

Varje målgrupp måste kompileras innan innehåll kan riktas till målgruppen. Vid kompileringen identifieras medlemskap i en målgrupp genom crawlning av den information som senast rapporterats från identitetshanteringssystemet. I SharePoint Online är målgruppskompileringen förkonfigurerad och den utförs enligt förbestämda intervall i Office 365-katalogen.

Säkerhetsmeddelande: Målgrupper är endast ett praktiskt sätt att leverera innehåll till särskilda grupper av personer. Innehållet finns fortfarande tillgängligt och kan visas av alla med tillräcklig behörighet. Mer information finns i Planera din behörighetsstrategi.

Lägga till, redigera eller ta bort en målgrupp

Målgrupper grupperar användare i en organisation så att du kan anpassa informationen och se till att den är relevant för dem. När du lägger till en ny målgrupp lägger du också till en målgruppsregel som bestämmer medlemskapet för målgruppen. Målgrupper har alltid minst en målgruppsregel. Mer information om målgruppsregler finns i avsnittet Lägga till, redigera eller ta bort en målgruppsregel.

När du lägger till en ny målgrupp väljer du också en ägare för målgruppen. Ägaren bör vara någon som förstår varför målgruppen skapades och vem som kan kontaktas om det uppstår problem med målgruppen. Den person som skapade målgruppen anges ofta som ägaren, men detta är inget krav. Det är praktiskt att ha målgruppsägare på företag med ett stort antal målgrupper som skapats av olika administratörer.

Viktigt!: När du lägger till en ny målgrupp kan du inte visa dess medlemmar förrän den nya målgruppen har kompilerats.

Överst på sidan

Lägga till en målgrupp

Du kan lägga till en målgrupp om du vill filtrera leveransen av innehåll så att det endast visas för utvalda användare.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

 6. Välj Ny målgrupp på sidan Visa målgrupper.

 7. Skriv ett namn för den nya målgruppen i rutan Namn under Egenskaper på sidan Skapa målgrupp.

 8. Skriv en detaljerad beskrivning av den nya målgruppen i rutan Beskrivning.

 9. Skriv kontonamnet för den användare som ska äga och hantera målgruppen i rutan Ägare. Du kan välja Kontrollera namn om du vill kontrollera att du har skrivit namnet rätt. Klicka på Bläddra om du vill söka efter ett kontonamn.

 10. Välj medlemmarna i målgruppen genom att välja Uppfyller alla regler eller Uppfyller någon av reglerna.

 11. Välj OK.

 12. Gör något av följande på sidan Lägg till målgruppsregel:

  • Så här lägger du till en regel som baseras på en användares egenskaper:

   1. Välj Användare i området Operand.

   2. Välj Rapporterar till i området Operator om du vill skapa en regel som baseras på organisationens hierarki eller välj Medlem i om du vill rikta innehållet efter grupp eller distributionslista.

   3. Skriv eller välj den användare som du vill använda för att testa regeln i rutan Värde.

    • Om du vill använda en regel av typen Rapporterar till väljer du den person som är chef för de användare som ska ingå i målgruppen.

    • Om du vill använda en målgrupp av typen Medlem i väljer du den grupp eller distributionslista som ska ingå i målgruppsregeln.

  • Så här lägger du till en regel som baseras på en användarprofilegenskap:

   1. Välj Egenskap i området Operand och välj en egenskap i listan.

   2. Välj en operator för egenskapen i listan Operator. Egenskaperna har något skilda uppsättningar med operatorer. Exempel på vanliga operatorer är = och Innehåller.

   3. Skriv ett värde i området Värde som du vill använda när egenskapen utvärderas mot regeln.

 13. Välj OK.

Överst på sidan

Redigera en målgrupp

Du kan ändra namnet, beskrivningen eller ägaren för en målgrupp. Du kan också ange om medlemmarna i målgruppen måste uppfylla alla målgruppsregler eller bara någon av målgruppsreglerna.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

 6. Peka på namnet på den målgrupp du vill redigera på sidan Visa målgrupper. Klicka på pilen som visas och sedan på Redigera.

 7. Du kan göra följande ändringar på sidan Redigera målgrupp:

  • Du kan ändra namnet eller beskrivningen för målgruppen i området Egenskaper.

  • Du kan skriva kontonamnet för den användare som ska äga och hantera målgruppen i rutan Ägare. Om du vill kontrollera att du skrivit namnet rätt kan du välja Kontrollera namn. Du kan också klicka på Bläddra och söka efter kontonamnet.

  • Du kan ange medlemmarna i målgruppen genom att välja Uppfyller alla regler eller Uppfyller någon av reglerna.

 8. Välj OK om du vill tillämpa ändringarna.

Överst på sidan

Ta bort en målgrupp

Du vill kanske ta bort en målgrupp när det inte längre finns något behov att rikta innehåll till användare och grupper i målgruppen.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

 6. Välj den målgrupp du vill ta bort i listan på sidan Visa målgrupper och klicka på Ta bort.

 7. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till, redigera eller ta bort en målgruppsregel

När du lägger till en målgrupp skapar du också en målgruppsregel som bestämmer medlemskapet för målgruppen. Målgrupper har alltid minst en målgruppsregel, men du kan ändra målgruppsregler när du vill. Nya eller redigerade målgruppsregler tillämpas inte förrän målgruppen har kompilerats om under nästa Office 365-katalogsynkronisering.

Varje målgruppsregel innehåller följande element:

 • Operand Operanden identifierar användaren eller egenskapen som ska tas med i frågan för regeln.

 • Operator Operatorn fastställer om användarna som jämförs med värdet ska tas med i målgruppen eller inte.

 • Värde Värdet är den jämförelsepunkt som används i frågan.

Målgrupper med flera regler använder någon av följande logikuppsättningar:

 • Uppfyller alla regler: Användarna måste uppfylla alla regler för att bli medlemmar i målgruppen. Regler som läggs till resulterar vanligtvis i en mindre målgrupp.

 • Uppfyller någon av reglerna: Användarna måste uppfylla någon av reglerna för att bli medlemmar i målgruppen. Regler som läggs till resulterar vanligtvis i en större målgrupp.

Överst på sidan

Lägga till en målgruppsregel

Det är bra att lägga till målgruppsregler i följande situationer:

 • Nytt värde för användaroperand    Du riktar innehåll till en målgrupp baserat på medlemskap eller rapporteringsstruktur och vill lägga till användare i en annan distributionslista eller ändra rapporteringen till en annan chef.

 • Ny operator och användaroperand    Du riktar för närvarande innehåll baserat på rapporteringsstrukturen och vill rikta innehåll baserat på medlemskap i en distributionslista.

 • Ny operand    Du riktar för närvarande innehåll till en målgrupp baserat på medlemskap eller rapporteringsstruktur och vill utöka eller minska medlemskapet baserat på en användarprofilegenskap.

 • Ny egenskapsoperand    Du riktar innehåll till en målgrupp baserat på en egenskap och vill utöka eller minska medlemskapet baserat på ytterligare en egenskap.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en målgruppsregel.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

 6. Peka på namnet på den målgrupp du vill konfigurera på sidan Visa målgrupper. Klicka på pilen som visas och sedan på Visa egenskaper.

 7. Välj Lägg till regel i området Målgruppsregler på sidan Visa målgruppsegenskaper.

 8. Gör något av följande på sidan Lägg till målgruppsregel:

  • Så här lägger du till en regel baserat på en användare:

   1. Välj Användare i området Operand.

   2. Välj Rapporterar till i området Operator om du vill skapa en regel som baseras på organisationens hierarki eller välj Medlem i om du vill rikta innehållet efter grupp eller distributionslista.

   3. Skriv eller välj den användare som du vill använda för att testa regeln i rutan Värde.

    • Om du vill använda en regel av typen Rapporterar till väljer du den person som är chef för de användare som ska ingå i målgruppen.

    • Om du vill använda en målgrupp av typen Medlem i väljer du den grupp eller distributionslista som ska ingå i målgruppsregeln.

  • Så här lägger du till en regel som baseras på en användarprofilegenskap:

   1. Välj Egenskap i området Operand och välj en egenskap i listan.

   2. Välj en operator för egenskapen i listan Operator. Egenskaperna har något skilda uppsättningar med operatorer. Exempel på vanliga operatorer är = och Innehåller.

   3. Skriv ett värde i området Värde som du vill använda när egenskapen utvärderas mot regeln.

 9. Välj OK.

Överst på sidan

Redigera en målgruppsregel

Det är bra att redigera en målgruppsregel i följande situationer:

 • Operand    Det här är den minst troliga ändringen eftersom det nästan alltid är bättre att lägga till en ny regel. Du kan emellertid ändra en användaroperand baserat på rapporteringsstrukturen eller medlemskapet i en distributionslista till en egenskapsoperand baserat på en chef, titel eller annan egenskap som skapar en målgrupp med ett liknande men bättre riktat medlemskap.

 • Operator    Du kan ändra operatorn om det aktuella medlemskapet i listan är för begränsat eller för brett. Du kan till exempel ändra operatorn = (lika med) till operatorn Innehåller om du vill utöka medlemskapet för målgruppen.

 • Värde    Du kan ändra målvärdet för en målgruppsregel om du utvärderar rätt användaroperand eller egenskap, men medlemskapet är större eller mindre än avsett, eller om det finns användare eller grupper som du vill ta med eller utesluta baserat på föränderliga affärsbehov. Om egenskapen har flera värden kan du också lägga till en eller flera ytterligare värden.

Obs!:  Regler som ändrar målgruppen återges inte förrän målgruppen har kompilerats om enligt det vanliga förbestämda tidsintervallet i SharePoint Online.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

 6. Peka på den målgrupp du vill konfigurera på sidan Visa målgrupper. Klicka på pilen som visas och sedan på Visa egenskaper.

 7. Välj den regel du vill redigera i området Målgruppsregler på sidan Visa målgruppsegenskaper.

 8. Gör något av följande på sidan Redigera målgruppsregel:

  • Så här baserar du målgruppsmedlemskapet på en användare:

   1. Välj Användare i området Operand.

   2. Välj Rapporterar till i området Operator om du vill skapa en regel som baseras på organisationens hierarki eller välj Medlem i om du vill rikta innehållet efter grupp eller distributionslista.

   3. Skriv eller välj den användare som du vill använda för att testa regeln i rutan Värde.

    1. Om du vill använda en regel av typen Rapporterar till väljer du den person som är chef för de användare som ska ingå i målgruppen.

    2. Om du vill använda en målgrupp av typen Medlem i väljer du den grupp eller distributionslista som ska ingå i målgruppsregeln.

  • Så här baserar du målgruppsmedlemskapet på en användarprofilegenskap:

   1. Välj Egenskap i området Operand och välj en egenskap i listan.

   2. Välj en operator för egenskapen i listan Operator. Egenskaperna har något skilda uppsättningar med operatorer. Exempel på vanliga operatorer är = och Innehåller.

   3. Skriv ett värde i området Värde som du vill använda när egenskapen utvärderas mot regeln.

 9. Välj OK.

Överst på sidan

Ta bort en målgruppsregel

Medlemskapet i en lista kan utökas eller minskas om affärsbehovet för att rikta innehåll har förändrats. Om en målgrupp måste uppfylla alla regler utökas medlemskapet om en målgruppsregel tas bort. Om en målgrupp bara behöver uppfylla någon av reglerna minskas medlemskapet om en målgruppsregel tas bort. Om själva målgruppen inte längre behövs bör du ta bort hela målgruppen i stället för bara särskilda regler.

Obs!: Målgrupper tar med målgrupper som matchar borttagna regler tills kompileringen slutförts.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

 6. Peka på den målgrupp du vill konfigurera på sidan Visa målgrupper. Klicka på pilen som visas och sedan på Visa egenskaper.

 7. Välj den regel du vill ta bort i området Målgruppsregler på sidan Visa målgruppsegenskaper.

 8. Välj Ta bort längst ned på sidan Redigera målgruppsregel.

 9. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Visa målgrupper

Du kan visa en lista med målgrupper om du vill välja en målgrupp eller målgruppsregel som du vill redigera eller ta bort. Använd den här proceduren om du vill visa alla målgrupper.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera målgrupper under Personer.

  En skärmbild av Administrationscenter för SharePoint Online med sidan användarprofiler vald.

 6. Om du vill leta upp en viss målgrupp i en lista skriver du de första bokstäverna i målgruppens namn i rutan Sök efter målgrupper som börjar med. Klicka på Sök.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×