Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SharePoint Online avståndet din organisation har baserat på dina antal användare (finns i SharePoint Online begränsningar). Om du är en global administratör i Office 365 kan du köpa mer lagringsutrymme om du kör.

Som standard är SharePoint lagringsutrymmet tillgänglig i en central pool som alla webbplatser kan rita. Du, som en administratör för global eller SharePoint behöver inte divvy upp lagringsutrymme eller omfördelar utrymme utifrån användningen. Som hanteras automatiskt: webbplatser använda vad de behöver när de behöver den, upp till maximalt 25 terabyte (TB) per webbplatssamling. Om du tidigare lagt Lagringsgränser manuellt och byta till pool lagring återställer SharePoint alla begränsningar till 1 TB.

Hantera Lagringsgränser automatiskt

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar.

 5. Välj Automatisk för Lagringshantering för webbplatssamlingar.

  Fönstret Inställningar i Office 365 SharePoint med webbplatssamlingshantering markerad
 6. Klicka på OK.

Om du föredrar att finjustera lagringsutrymmet som tilldelas respektive webbplatssamling kan du ange alternativet för lagringshantering till Manuell och ange olika lagringsgränser för webbplatssamlingar. I det här fallet rekommenderar vi att du även konfigurerar en e-postavisering så att du och andra administratörer för webbplatssamlingen meddelas när lagringsgränsen närmar sig för webbplatssamlingar.

Viktigt!: SharePoint Online lagring beräknas nu i GB (Gigabyte). Mer information finns i hur SharePoint-lagring beräknas.

Hantera Lagringsgränser manuellt

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar.

 5. Välj Manuellt för Lagringshantering för webbplatssamlingar.

 6. Klicka på OK.

Ange lagringsgräns

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj en eller flera webbplatssamlingar i listan på fliken Webbplatssamlingar.

 5. Välj Lagringskvot. Om knappen för lagringskvot inte går att klicka på markerar du webbplatssamlingen som du vill ange en kvot för i listan nedanför.

  Fliken Webbplatssamlingar med knappen Lagringskvot markerad
 6. Ange det maximala antalet gigabyte (GB) som ska allokeras till webbplatssamlingen i Begränsa lagringskvoten för varje webbplatssamling.

 7. Markera kryssrutan för att skicka e-post till webbplatssamlingens administratörer när webbplatssamlingar närmar sig lagringsgränsen. Ange ett procenttal mellan 1 och 100 av gränsen som ska nås innan en e-postavisering skickas.

  Dialogrutan Ange lagringskvot

  Tips: Du kan behöva uppdatera procenttalet för e-postavisering utifrån de nya konverterade lagringsmåtten.

 8. Klicka på Spara.

Om du hanterar Lagringsgränser manuellt måste du regelbundet övervaka dem så att de inte påverkar prestanda för webbplatsen. Vi rekommenderar att du även ställa in dina egna meddelandena att meddela webbplatssamlingsadministratörer innan når den övre gränsen för en webbplatssamling. Inbyggda lagringskvot varning e-postmeddelanden skickas vanligtvis vecka till webbplatssamlingar som har uppnått den angivna varningsnivån. Så webbplatssamlingsadministratörer ofta ta emot e-post för lagringskvot varning för sent. Till exempel om Disk Kvotvarning tidsinställt jobb (som utlöser varningen e-post) är schemalagd vecka och skickar e-postmeddelandet varning varje söndag, men en webbplatssamling når varning kvot på måndag, webbplatsadministratör inte ta emot aviseringar e-post för sex dagar. Det finns möjlighet att den här webbplatssamlingen kan nå det maximala lagringsutrymmet innan webbplatsadministratör får aviseringar e-postmeddelandet. Detta kan leda till webbplatssamlingen som ska anges och stoppa tillverkning.

Du kan använda följande PowerShell skript för att övervaka dina webbplatssamlingar. Skriptet hämtar data, composes och skickar sedan en lagring varning aviseringar till administratören för webbplatssamlingen.

 1. Hämta den senaste versionen av SharePoint Online Management Shell.

 2. Anslut till SharePoint Online som global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365. Mer information om hur du gör detta finns på komma igång med SharePoint Online Management Shell.

 3. Kopiera följande text med variabeldeklarationer och klistra in den i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Du måste ange alla indatavärden ska vara specifika för din organisation. Spara filen och Byt sedan ”GetEmailWarning.ps1”.

  Obs!: Du kan använda ett annat namn, men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med tillägget .ps1.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Var:

  • <global or SharePoint admin account> är användarnamnet för det konto som har global administratör eller SharePoint administratörsroller i Office 365.

  • <password> är lösenordet för administratörskonto globala eller SharePoint.

  • <SharePoint admin center URL> är URL-Adressen för din SharePoint administratörscenter.

  • <local folder path> är den lokala sökvägen för den mapp där du vill att data sparas.

  • <smtpserver> är namnet på SMTP-e-postservern.

  • <sender email> är global administratör eller SharePoint-administratörskonto som visas på raden från i e-postmeddelandet varning.

  • <recipient email> är administratörskonto som ska ta emot e-post-varning.

 5. Ändra till den lokala katalogen där du sparade skriptfilen i SharePoint Online Management Shell.

  ./GetEmailWarning.ps1

  När skriptet slutförs skapas en textfil på den plats som du angav i variabeln <Local folder path> i skriptet.

  Obs!: Om du får ett felmeddelande om att det inte går att köra skript kan behöva du ändra körning av principer. Mer information finns i Om körning av principer.

Tidigare har SharePoint lagring beräknats i megabyte (MB). BKPA beräknas nu i GB (Gigabyte) med endast fullständiga heltal. Om du tidigare har ställt in din lagringskvot i MB, kommer de konverteras till GB (1 024 MB = 1 GB) och avrundas nedåt till närmaste heltal. Så att ett värde av 5000 MB blir 4 GB. Du kan ange minst 1 GB per webbplatssamling. Om du ställer in din SharePoint lagringskvot med hjälp av PowerShell avrundas värdet uppåt till närmaste heltal GB så förhindrar du att ett värde mindre än en GB göra till 0 GB.

Mer information finns i

Begränsningar för SharePoint Online

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×