Hantera länkade tabeller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Länkning till externa datakällor och skapa lösningar som bygger på olika uppsättningar med data är en styrkan i Office Access. Länkhanteraren är en central plats för att visa och hantera alla datakällor och länkade tabeller i en Access-databas. Från tid till tid, kan du behöva uppdatera, länka om, redigera eller ta bort länkade tabeller på grund av ändringar i datakällans plats, tabellnamnet eller tabell schema. Till exempel byter du från ett test i drift, så du behöver ändra datakällans plats. Om din lösning krav har ändrats kan du också lägga till eller ta bort länkade tabeller.

Länkad tabell i dialogrutan

Underhålla varje datakälla och dess länkade tabeller med Länkhanteraren

Vad vill du göra?
Innan du börjar
Uppdatera en datakälla och dess länkade tabeller
En datakälla eller länkade tabellen har länkat om
Redigera datakälla
Lägg till en datakälla och länkade tabeller
Ta bort en datakälla eller länkad tabell

Innan du börjar

Det finns flera sätt att använda Länkhanteraren, men vi rekommenderar följande sekvens för rekommenderas:

 1. Uppdatera datakällan att vara säker på att lyckas länkar och för att identifiera problem.

 2. Om det är problem med datakällan, anger du på rätt plats när du uppmanas att göra eller redigerar datakällan för att åtgärda problem.

 3. Länka om enskilda tabeller som har statusen misslyckades. Om du vill indikera har slutförts eller misslyckats status uppdateras automatiskt.

 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla problem korrigeras.

Överst på sidan

Uppdatera en datakälla och dess länkade tabeller

Uppdatera en datakälla och dess länkade tabeller så att datakällan är tillgänglig och länkade tabeller fungerar korrekt.

 1. Välj externa Data > Länkhanteraren.

  Tips!    Om du vill uppdatera en specifik länkad tabell i navigeringsfönstret högerklickar du på den och klicka på Uppdatera länk. Du kan även hovra över länkad tabell-namnet för att visa anslutningssträngen och annan information.

 2. Välj en datakälla eller enskilda länkade tabeller i dialogrutan Länkhanteraren.

  Välja en datakälla markerar alla dess länkade tabeller. Expandera (+) poster i Datakällan för att markera enskilda länkade tabeller.

 3. Klicka på Uppdatera.

 4. Om det finns ett problem med datakällans plats, anger du rätt plats om du uppmanas eller Redigera datakällan.

 5. Kontrollera att kolumnen Status visas (du kan behöva rulla åt sidan), och markera sedan den för att se resultatet:

  • Framgå     Länkade tabeller har uppdaterats korrekt.

  • Det gick inte     Ett problem har uppstått ett eller flera av de länkade tabellerna. De vanligaste orsakerna för en misslyckad status inkludera: nya autentiseringsuppgifter eller en ändring av tabellnamnet. Att åtgärda problemet har länkat om datakällan eller länkad tabell.

 6. Klicka på Uppdatera igen förrän du har åtgärdat alla misslyckad länkade tabeller och kolumnen Status visar ”lyckades ”.

Överst på sidan

Länka om en datakälla eller länkad tabell

Länka om en datakälla om du vill ändra dess plats och en länkad tabell ändra namnet.

 1. Välj externa Data > Länkhanteraren.

  Tips!    I navigeringsfältet i hovrar du över länkad tabell-namnet för att visa anslutningssträngen och annan information.

 2. Välj en datakälla eller enskilda länkade tabeller i dialogrutan Länkhanteraren.

  Du kan behöva expandera (+) posterna i kolumnen Datakälla.

 3. Välj Länka om.

 4. Oavsett om Access hittar datakällan, tillfrågas du om en ny datakällsplats. När du har angett rätt plats kan du behålla de befintliga länkade tabellnamn oförändrad eller välj nytt tabellnamn.

 5. Kontrollera att kolumnen Status visas (du kan behöva rulla åt sidan), och markera sedan den för att se resultatet:

  • Framgå     Länkade tabeller har lagts länka om ska genomföras utan problem.

  • Det gick inte     Ett problem har uppstått ett eller flera av de länkade tabellerna.

 6. Du uppmanas att ange ett nytt tabellnamn. I vissa fall kan du behöva välja en ny tabell från en lista över tabeller. Om du uppmanas att ange en anslutningssträng anger du strängen i rutan anslutningssträng. Om du vill indikera har slutförts eller misslyckats status uppdateras automatiskt.

 7. Välj Länka om igen förrän du har åtgärdat alla misslyckad länkade tabeller och kolumnen Status visar ”lyckades ”.

Överst på sidan

Redigera en datakälla

Beroende på datakällan, kan du ändra visningsnamn, data source sökvägen, filnamnet, lösenord eller anslutningssträngen.

 1. Välj externa Data > Länkhanteraren.

  Tips!    I navigeringsfältet i hovrar du över länkad tabell-namnet för att visa anslutningssträngen och annan information.

 2. I dialogrutan Länkhanteraren Välj datakällan hovra över datakälla, och välj sedan Redigera.

 3. Ändra informationen i dialogrutan Redigera länk.

  Redigera länk dialogrutan för en Excel-datakälla

  Redigera information om en Excel-datakälla

 4. Välj Slutför.

Överst på sidan

Lägga till en datakälla och länkade tabeller

Du kan lägga till följande typer av datakällor: Access, SQL (Server och Azure), Excel eller anpassad (text, Microsoft Dynamics ShaePoint lista, ODBC).

Tips!    Du kan lägga till och redigera anslutningssträngen från dialogrutan Länkhanteraren i stället för att ändra koden direkt eller skriva komplexa kod som ändras automatiskt för Access-utvecklare som anger anslutningssträngar i VBA-kod anslutningssträngar.

 1. Välj externa Data > Länkhanteraren.

 2. Välj Lägg till i dialogrutan Länkhanteraren.

 3. Om du vill förbättra upptäckbarhet och mening, ange ett namn i rutan Visningsnamn. Standardnamnet är typ av datakälla.

  Det här namnet visas i kolumnen Datakälla, kan du sortera den här kolumnen och du kan använda namnet för att kategorisera datakällor, som är särskilt användbart när du har flera datakällor.

 4. Gör något av följande:

 5. Välj Stäng.

Överst på sidan

Ta bort en datakälla eller länkad tabell

Du kanske vill ta bort en datakälla eller en länkad tabell eftersom de inte längre behövs och rensa dialogrutan Koppla tabell Manager.

 1. Välj externa Data > Länkhanteraren.

 2. Markera en eller flera datakällor eller länkade tabeller i dialogrutan Länkhanteraren.

  Du kan behöva expandera (+) posterna i kolumnen Datakälla.

 3. Välj Ta bort.

 4. Välj Ja när du uppmanas att bekräfta.

  Ta bort en länkad tabell tar bara bort den information som används för att öppna tabellen i datakällan och inte själva tabellen.

Överst på sidan

Se även

Exportera information om länkade datakällor till Excel

Introduktion till hur du importerar, länkar och exporterar data i Access

Administrera ODBC-datakällor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×