Hantera jobb (händelser) i Project Server-kön

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När information om projekt och tid rapport publiceras till Microsoft Office Project Server 2007 hanteras den av Project Server-kön. Du kan ändra hur köade jobb (eller händelser) schemaläggs, Visa jobben i kön och starta om specifika jobb i kön.

Project Server-kön innehåller två separata köer:

 • Project-kö     Detta används för projekt meddelanden som är relaterade till att spara, publicera, rapportera och skapa kub. Dess tabeller och lagrade procedurer lagras i den Office Project Server 2007 arbets databasen.

 • Tid rapports kön     Detta används för tid rapport meddelanden som är relaterade till att spara och skicka en tid rapport. Dess tabeller och lagrade procedurer lagras i den Office Project Server 2007 publicerade databasen.

Vad vill du göra?

Ändra inställningar för jobbkö

Skapa ett rutnät för jobbkö

Avbryt eller försök igen jobb i kön

Ändra inställningar för jobbkö

 1. I snabb start klickar du på Server inställningar.

 2. Klicka på Inställningar för köpå sidan Server inställningar .

 3. I listan kötyp väljer du projekt eller tid rapport för att ange vilken kö du vill ändra.

  Om du klickar på Spara i slutet av den här proceduren sparas inställningarna för den kötyp som du har valt. Om du vill ändra och spara inställningarna för den andra kötypen måste du upprepa den här proceduren.

 4. I området maximalt antal jobb processor anger du maximalt antal köade jobb som kan bearbetas av servern åt gången.

  Tips: Om du skriver -1bearbetas det högsta antalet trådar (upp till 20) av servern.

 5. I avsnittet avsöknings intervall (i millisekunder) skriver du antalet millisekunder som Project Server-kön ska vänta innan den avvisar Project-eller tid rapport databasen för nya jobb.

 6. I avsnittet för Återförsöksintervall för under jobb (i millisekunder) anger du hur många millisekunder som Project Server-kön ska vänta innan det försöker igen om det ursprungliga försöket eller försöket misslyckades.

 7. Ange hur många gånger Project Server-kön ska fortsätta att söka i databasen om de ursprungliga försöken eller försöken misslyckades.

 8. I området SQL retry (i millisekunder) skriver du antalet millisekunder som ska förflyta mellan varje försök att bearbeta ett jobb.

 9. I området för begränsning av återförsök i SQL anger du maximalt antal gånger som Project Server-kön ska försöka bearbeta ett jobb.

 10. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Skapa ett rutnät för jobbkö

 1. I snabb start klickar du på Server inställningar.

 2. Klicka på Hantera köpå sidan Server inställningar .

 3. Välj den typ av jobb som du vill visa i jobb rutnäteti listan filter typ i avsnittet filter typ .

 4. I avsnittet jobb-/jobb grupp -ID skriver du ID-numret eller ett jobb grupp-ID. Det här avsnittet visas bara om du har valt ett ID i listan filter typ .

  Jobb grupps-ID associerar relaterade jobb. Om en användare till exempel publicerar ett projekt innehåller jobbet automatiskt andra associerade jobb som är relaterade till aviseringar, rapportering och så vidare.

  Tips: För att avgöra vilket jobb-eller jobb grupp-ID som ska användas kopierar du ID: t från jobb rutnätet. Innan du gör det infogar du kolumnerna jobb-ID och JobGroup i jobb rutnätet med hjälp av tabellen tillgängliga kolumner i avsnittet kolumner .

 5. I avsnittet jobb historik väljer du tids period för historiska data och det maximala antalet jobb som du vill visa i jobb rutnätet.

 6. I avsnittet jobb typer väljer du den typ av jobb information som du vill visa i jobb rutnätet.

 7. Välj den typ av jobb status information som du vill visa i jobb rutnätEti avsnittet jobb slut för ande .

 8. Markera de projekt som du vill övervaka i jobb rutnätEti avsnittet projekt .

  Det här avsnittet visas bara om du har markerat i Project från listan filter typ .

 9. I avsnittet kolumner markerar du de kolumner som du vill visa i jobb rutnätet.

 10. I avsnittet Avancerade alternativ anger du om du vill avbryta relaterade under jobb när du väljer ett jobb och klickar sedan på Avbryt jobb.

  • Avbryt utskrifts jobb     Välj det här alternativet om du bara vill avbryta de jobb som anger jobbkön.

  • Avbryt efterföljande jobb i korrelationen     Välj det här alternativet om du vill avbryta det markerade jobbet eller jobben samt relaterade under jobb. Detta minskar eventuella problem med synkroniseringen med aktiviteten och resursinformationen som kan associeras med projektet eller tid rapporten.

 11. I avsnittet jobb rutnät väljer du ett jobb i listan och klickar sedan på relaterade aktiviteter för att granska jobb som är relaterade till samma projekt (om din administratör har installerat infrastruktur uppdateringen för Microsoft Office servers). Det här kan hjälpa dig att se varför ett jobb inte är i kö och inte körs, eftersom det kan blockeras av ett tidigare jobb mot samma objekt.

  Om du vill ta bort under filtret relaterade aktiviteter klickar du på alla aktiviteter.

  Meddelanden: 

  • Om du vill veta mer om ett misslyckat jobb klickar du på fel meddelandet för hyperlänken i fel kolumnen i jobb rutnätet.

  • Grupp medlemmar kan även Visa jobb i kön. Grupp medlemmar kan klicka på personliga inställningar i snabb start och sedan klicka på Mina jobb i kö. På sidan Mina sidor i kö kan grupp medlemmar bara se sina egna jobb i kön. Grupp medlemmar bör också bli påmind om att ändringar av sidor i Microsoft Office Project Web Access kanske inte inträffar omedelbart om det finns för många jobb i Project Server-kön. De kan trycka på F5 för att uppdatera en sida tills de visas.

  • Du kan också använda händelse hanterare för att visa status eller prestanda för köade jobb och andra processer. I snabb start klickar du på Server inställningaroch sedan på konfiguration av händelse hanteraren för Server sidan.

Överst på sidan

Avbryt eller försök igen jobb i kön

 1. Välj jobbet i jobb rutnätetoch klicka sedan på Avbryt jobb. Du kan också klicka på försök igen för det valda jobbet om status informationen i kolumnen jobb status anger att det uppstod ett problem med att bearbeta jobbet.

  Obs!: Du kan inte göra om jobb med ett jobb tillstånd med en misslyckad och blockeraNde korrelation.

 2. Klicka på Uppdatera status för att uppdatera rutnätet till de ändringar du har gjort.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörigheter du använde när du loggade in i Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det som visas på vissa sidor kan dessutom skilja sig från vad som är dokumenterat om din Server administratör har anpassat Project Web Access och inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×