Hantera inställningarna för konferenser med uppringning för min organisation

Det kan underlätta att se alla inställningar för konferens med uppringning på ett ställe.

Koppla en licens för konferens med uppringning

Obs!: Du kan inte koppla licenser med hjälp av Administrationscenter för Skype för företag utan du måste använda administrationscentret för Office 365.

Koppla en licens till en användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Office 365 går du till Användare > Aktiva användare > och väljer en användare i listan över tillgängliga användare.

  Obs!: Om du tilldelar licenser till upp till 20 användare samtidigt kan du använda listrutan Välj en vy och välja något av alternativen eller skapa en egen vy. Klicka sedan på Redigera, Nästa två gånger och välj sedan licens och klicka på Skicka. Du kan även tilldela licenser till flera användare med hjälp av Windows PowerShell. Instruktioner och PowerShell-exempelskript finns i Tilldela Skype för företag-licenser.

 3. I åtgärdsfönstret, under Kopplad licens, klickar du på Redigera.

 4. På sidan Koppla licens markerar du Skype för företag – PSTN-konferenser och klickar sedan på Spara. Mer information om licensiering finns i Licensöversikt för Skype för företag – Online.

Obs!: När du har kopplat licensen kanske Microsoft inte visas i listrutan som leverantör för konferens med uppringning. I så fall loggar du ut från administrationscentret för Office 365 eller så trycker du på CTRL+F5 för att uppdatera webbläsarens fönster.

Se Tilldela Skype för företag-licenser.

Koppla ett konferens-ID till en användare

Ett konferens-ID kopplas automatiskt till användare när de konfigureras för konferens med uppringning med hjälp av Microsoft som leverantör för konferens med uppringning. Det konferens-ID som har kopplats kan vara antingen statiskt eller dynamiskt och skickas i mötesinbjudan när mötet schemaläggs.

Statiska ID:n används när personer i organisationen trivs med det, när de inte vill komma ihåg ett slumpmässigt nummer, när de kan välja ett visst nummer eller när de har ett nummer som är lätt att komma ihåg. När dynamiska konferens-ID:n används kopplas varje möte som en användare schemalägger till ett unikt konferens-ID. Om du vill koppla dynamiska och statiska konferens-ID:n, klicka här.

Administrationscentret för Skype för företag kan inte användas för att koppla ett konferens-ID till en användare, men du kan använda Windows PowerShell-cmdleten för att göra det.

Om du vill ange en användares konferens-ID kör du:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Viktigt!: Ett konferens-ID måste bestå av 7 siffror. Det kan inte ändras i administrationscentret för Skype för företag eller med Windows PowerShell.

Se Set-Cs OnlineDialInConferencingUser för att få mer information om cmdlet.

Viktigt!: När ett nytt konferens-ID har skapats kan det gamla inte användas av uppringare. Be användarna att ändra befintliga mötesinbjudningar för att se till att det nya ID:t läggs till där. Användarna kan använda mötesmigreringsverktyget för Skype för företag för att uppdatera sina befintliga möten. Information om hur de laddar ned, installerar och kör mötesuppdateringsverktyget för Lync finns i:

Se Tilldela ett konferens-ID till en användare.

Ändra leverantör för konferens med uppringning från Microsoft till en tredjepartsleverantör

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till Konferens med uppringning > Uppringda användare och väljer den användare som du vill ändra leverantör för konferens med uppringning för.

 4. I åtgärdsfönstret klickar du på Redigera.

 5. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till Konferens med uppringning > listrutan Leverantörsnamn och väljer leverantör för konferens med uppringning för användaren.

  Obs!: Du kan bara välja Microsoft som leverantör för konferens med uppringning eller Ingen om du har valt flera användare.

 6. Klicka på Spara.

Se Ändra uppringningskonferensleverantör för användare.

Aktivera och inaktivera e-postutskick till uppringningsanvändarna

Du kan aktivera och inaktivera e-postutskick till användarna via administrationscentret för Skype för företag eller via Windows PowerShell.

Använda administrationscentret för Skype för företag
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag. I det vänstra navigeringsområdet klickar du på Konferens med uppringning

 3. På sidan för Microsoft-brygginställningar markerar eller avmarkerar du Skicka automatiskt e-post till användare om konfiguration för uppringning ändras

 4. Klicka på Spara.

  Du kan också skicka e-post till användarna med inställningarna för konferens med uppringning: gå till användarens egenskaper > Konferens med uppringning > Skicka konferensuppgifter via e-post. Konferens-ID och standardtelefonnummer för konferens med uppringning ingår i mötesinbjudan, men PIN-koden ingår inte.

  Se Skicka ett e-postmeddelande med information om konferens med uppringning till en användare.

Använda Windows PowerShell
 • Du kan även köra följande i Windows PowerShell:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Du kan använda Set-Cs OnlineDialInConferencingTenantSettings för att hantera andra inställningar för din organisation, till exempel e-post.

Ändra kontaktinformation för avsändare för e-post till användarna

Du kan göra ändringar i det e-postmeddelande som automatiskt skickas till dina användare, inklusive den faktiska e-postadressen och visningsnamnet för avsändaren. Som standard är avsändaren för e-postmeddelanden Office 365, men du kan ändra e-postadressen och visningsnamnet med hjälp av Windows PowerShell och cmdlet Set-Cs OnlineDialInConferencingTenantSettings. För att göra ändringar gällande e-postadressen som skickar e-post till användare måste du:

 • Ange e-postadressen i parametern SendEmailFromAddress.

 • Ange visningsnamnet för e-post i parametern SendEmailFromDisplayName.

 • Ställ in parametern SendEmailOverride på True.

Du kan göra ändringar i e-postmeddelandet som skickas till användare, till exempel e-postadressen som meddelandet skickas från eller visningsnamnet. Det gör du genom att köra:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Om du vill ändra e-postadressinformationen måste du kontrollera att du släpper igenom meddelanden från den anpassade e-postadressen, vilket regleras i organisationens principer för inkommande e-post.

Du kan använda Set-Cs OnlineDialInConferencingTenantSettings för att hantera andra inställningar för din organisation, till exempel e-post.

Se E-postmeddelanden som skickas automatiskt till användarna när deras inställningar ändras.

Återställa ett konferens-ID för ett möte

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. Gå till Administrationscenter för Skype för företag > Konferens med uppringning. I åtgärdsfönstret under Konferens-ID klickar du på Återställ.

 4. I fönstret Återställa konferens-ID? klickar du på Ja. Ett konferens-ID skapas då automatiskt, och användaren får ett e-postmeddelande med det nya ID:t om du har behörighet att skicka e-post till dina användare. Det är aktiverat som standard.

  Viktigt!: När ett nytt konferens-ID har skapats kan det gamla inte användas av uppringare. Be användarna att ändra befintliga mötesinbjudningar för att se till att det nya ID:t läggs till där. Användarna kan använda mötesmigreringsverktyget för Skype för företag för att uppdatera sina befintliga möten. Information om hur de laddar ned, installerar och kör mötesuppdateringsverktyget för Lync finns i:

Se Återställ ett konferens-ID för en användare.

Återställa PIN-kod för en konferensorganisatör

Statiska ID:n används när personer i organisationen trivs med det, när de inte vill komma ihåg ett slumpmässigt nummer, när de kan välja ett visst nummer eller när de har ett nummer som är lätt att komma ihåg. När dynamiska konferens-ID:n används kopplas varje möte som en användare schemalägger till ett unikt konferens-ID. Om du vill koppla dynamiska och statiska konferens-ID:n, klicka här.

Även om ett statiskt konferens-ID skapas automatiskt och kopplas till en användare kan det finnas tillfällen då en användare inte vill använda detta och du vill ställa in det till ett visst nummer. Det kan också vara så att dina användare inte kan komma ihåg sitt konferens-ID eller har tappat bort det. Du kan då använda administrationscentret för Skype för företag och Windows PowerShell för att visa, ändra och återställa deras konferens-ID.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag. I det vänstra navigeringsområdet klickar du på Konferens med uppringning

 3. Klicka på Uppringda användare. Välj den användare som du vill återställa PIN-koden för.

 4. I åtgärdsfönstret klickar du på Återställ PIN-kod.

  Användarna får ett meddelande med en PIN-kod när de aktiveras för konferens med uppringning eller om PIN-koden återställs. Men om du anger att inget meddelande ska skickas automatiskt får användarna inget meddelande när du återställer deras PIN-kod. Du måste då skicka dem PIN-koden manuellt. PIN-koden visas bara en gång när den väl har återställts. Därefter visas inte längre koden i användaregenskaperna. I stället visas *****.

Se Återställ PIN-koden för konferens med uppringning för en användare.

Skicka ett e-postmeddelande med uppgifter för konferens med uppringning till en användare

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag. I det vänstra navigeringsområdet klickar du på Konferens med uppringning

 3. Klicka på Uppringda användare. Välj den användare som du vill återställa PIN-koden för.

 4. I åtgärdsfönstret klickar du på Skicka konferensuppgifter via e-post.

  Obs!: Om du gör det skickas ingen PIN-kod för konferens med uppringning till användaren.

Se Skicka ett e-postmeddelande med information om konferens med uppringning till en användare.

Ange ett standardtelefonnummer för konferens med uppringning för mötesorganisatörer

Så här anger du standardtelefonnumret för konferens med uppringning för mötesorganisatörer när du ska aktivera konferens med uppringning för en användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet går du till Konferens med uppringning > Uppringda användare. Välj den användare som du vill aktivera konferens med uppringning för.

 4. I åtgärdsfönstret, under egenskaper för användaren, klickar du på Redigera.

 5. Under Leverantörsnamn på sidan Egenskaper använder du listrutan för att välja en leverantör för konferens med uppringning.

  • Om du väljer Microsoft som leverantör för konferens med uppringning kan du välja standardtelefonnummer för konferens med uppringning i listan.

  • Om du väljer en tredjeparts-AVS som leverantör för konferens med uppringning måste du manuellt ange ett avgiftsbelagt telefonnummer och vid behov även ett avgiftsfritt telefonnummer. Dessa telefonnummer blir då standardtelefonnummer.

   En användares standardtelefonnummer för konferens med uppringning är det nummer som visas på mötesinbjudan när användaren schemalägger ett möte.

 6. Klicka på Spara.

Se Ange det telefonnummer som ska användas när en användare ringer in till ett möte.

Så här anger du standardtelefonnumret för mötesorganisatörer när du har aktiverat konferens med uppringning för en användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till Konferens med uppringning > Uppringda användare. Välj sedan användare, gå till åtgärdsfönstret och klicka på Redigera.

 4. Under Leverantörsnamn på sidan Egenskaper använder du listrutan för att välja en leverantör för konferens med uppringning.

  • Om användaren har Microsoft som leverantör för konferens med uppringning kan du välja standardtelefonnummer för konferens med uppringning i listan.

  • Om användaren har en tredjeparts-AVS som leverantör för konferens med uppringning måste du manuellt ange ett avgiftsbelagt telefonnummer och vid behov även ett avgiftsfritt telefonnummer.

   En användares standardtelefonnummer för konferens med uppringning är det nummer som visas på mötesinbjudan när användaren schemalägger ett möte.

 5. Klicka på Spara.

Se Ange det telefonnummer som ska användas när en användare ringer in till ett möte.

Ange inställningar för bryggan för konferens med uppringning

Ställa in mötesupplevelse när uppringare ansluter till ett möte
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till konferens med uppringning > Inställningar för Microsoft-brygga.

 4. Välj följande åtgärder under Vid anslutning till ett möte:

  • Aktivera aviseringar när någon ansluter till eller lämnar ett möte Alternativet är markerat som standard. Om du avmarkerar det kommer användare som redan har anslutit till mötet inte att underrättas när någon ansluter till eller lämnar mötet.

   De användare som ansluter till möten med en Skype för företag-klient kan välja hur de vill göra med det här i enskilda möten genom att ändra inställningen Meddela när personer ansluter eller lämnar i menyn Alternativ för Skype-möte för ett givet möte.

  • Uppmana uppringare att ange sitt namn innan de ansluter till mötet Alternativet är markerat som standard. Om du avmarkerar det uppmanas uppringare inte att ange sitt namn innan de ansluter till mötet.

 5. När du har gjort ändringarna klickar du på Spara.

Se Ange inställningar för en Microsoft-brygga för konferens med uppringning.

Ställa in PIN-kodslängden för möten
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till konferens med uppringning > Inställningar för Microsoft-brygga.

 4. Under Säkerhet > Längd på PIN-kod> anger du antalet siffror du vill ha i PIN-koden och klickar sedan på Spara.

  PIN-koden måste bestå av 4 till 12 siffror. Standardinställningen är 5 siffror.

Se Ange inställningar för en Microsoft-brygga för konferens med uppringning.

Aktivera eller inaktivera e-postutskick till uppringningsanvändare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag. I det vänstra navigeringsområdet klickar du på Konferens med uppringning.

 3. På sidan Inställningar för Microsoft-brygga markerar eller avmarkerar du rutan Meddela automatiskt användarna vid ändring av uppringningen.

 4. Klicka på Spara.

  Du kan också skicka e-post till en användare med inställningarna för konferens med uppringning genom att gå till användarens egenskaper > Konferens med uppringning > Skicka uppgifter för konferens via e-post.

  Om du gör det skickas ett e-postmeddelande som endast innehåller konferens-ID och konferenstelefonnummer; PIN-koden inkluderas inte.

  Se Skicka ett e-postmeddelande med information om konferens med uppringning till en användare.

Visa och ange primärt och sekundära språk i en brygga för konferens med uppringning

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till konferens med uppringning och klickar på Microsoft-brygga.

 4. I åtgärdsfönstret väljer du telefonnummer från listan. Sedan klickar du på Ange språk, och på sidan Ange språk klickar du i listrutan under Primärt språk för att visa den fullständiga listan med språk som stöds.

  Du kan också ange det primära och de sekundära språk som stöds när du väljer Microsoft som leverantör för konferens med uppringning. Den ordning som du väljer i listrutorna kommer det att vara den ordning som språken visas för dem som ringer.

Se Visa och välja primära och sekundära språk för ett uppringningsnummer för konferens med uppringning.

Visa uppringningsnummer för konferens med uppringning

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till Konferens med uppringning > Microsoft-brygga och sedan under Microsoft-brygga:

  • Du kan visa vilka telefonnummer som anges av Office 365 för användning för konferens med uppringning.

  • Du kan också visa platsen och de primära och sekundära språk som kommer att användas av automatisk dirigering för konferens med uppringning.

  • Du kan ange ett standardtelefonnummer för konferens med uppringning för de användare som får konferens med uppringning aktiverat. Men om standardtelefonnumret i själva bryggan för konferens med uppringning ändras slår den ändringen inte igenom för de befintliga användarna.

Du kan gå till Konferens med uppringning > Uppringningsanvändare. Där väljer du användarens egenskaper och ändrar standardnumret för den användaren genom att välja ett nytt nummer i listan över de nummer som finns tillgängliga för organisationen.

Se Visa en lista över nummer för konferens med uppringning.

Visa en lista över aktiverade användare

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i Administrationscenter för Skype för företag går du till Konferens med uppringning > och sedan till Uppringda användare.

Se Visa en lista över användare som har konferens med uppringning aktiverat.

Vill du veta hur du hanterar Windows PowerShell?

 • Med Windows PowerShell kan du hantera flera olika inställningar på organisationsnivå. Det gör det enkelt att aktivera inställningarna för alla användare. Här följer en lista över inställningarna på organisationsnivå:

  Mer hjälp om varje cmdlet finns i Cmdlets för Skype för företag – Online.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Standardvärdet är $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Standardvärdet är $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Standardvärdet är 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Standardvärdet är $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Standardvärdet är $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Standardvärdet är $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Standardvärdet är $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Standardvärdet är $null.

 • Windows PowerShell handlar om att hantera användare och vad användarna tillåts att göra och inte göra. Med Windows PowerShell kan du hantera Office 365 med en enda administrationsplats som kan förenkla ditt dagliga arbete när du har flera uppgifter att ta itu med. Läs de här avsnitten när du vill komma igång med Windows PowerShell:

 • Windows PowerShell har många fördelar när det gäller hastighet, enkelhet och produktivitet jämfört med att endast använda administrationscentret för Office 365, till exempel när du ändrar inställningar för många användare samtidigt. Läs mer om dessa fördelar i följande avsnitt:

  Med Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online kan du skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast stöds på 64-bitarsdatorer, går att ladda ned från Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

Mer information finns i

Konfigurera uppringnings- eller PSTN-konferens för Skype för företag

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×