Hantera frågeregler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som administratör för SharePoint Online kan du förbättra sökresultaten genom att skapa och hantera frågeregler. Frågeregler gör det lättare för användarna att hitta det de söker efter.

I en frågeregel anger du villkor och associerade åtgärder. När en fråga uppfyller villkoren i en frågeregel utförs de åtgärder som angetts i regeln automatiskt i söksystemet för att förbättra sökresultatens relevans. Det kan till exempel handla om att begränsa resultatet eller att ändra visningsordningen för de olika sökresultaten. Exempel: Ett villkor i en frågeregel kan vara att en term i en fråga matchar en viss term i en SharePoint-termuppsättning, eller att en fråga utförs ofta mot en specifik resultatkälla i ett söksystem, till exempel videoklipp. När ett sådant villkor uppfylls kan den associerade åtgärden vara att ett angivet objekt ska visas högst upp bland sökresultaten. Anta att du har en intranätwebbplats där alla företagsevenemang underhålls i ett bibliotek, och att du vill dra användarnas uppmärksamhet till en första hjälpen-kurs. För att åstadkomma detta kan du skapa en frågeregel som visar kursen högst upp bland sökresultaten när någon söker efter "kurs" eller "evenemang".

Du kan konfigurera frågeregler för en eller flera resultatkällor, och du kan ange en tidsperiod då frågeregeln ska vara aktiv.

Se även: Förstå Frågeregler

Vad vill du göra?

Skapa en frågeregel

Skapa och visa ett resultatblock

Ändra rankade resultat genom att ändra frågan

Göra en frågeregel inaktiv på en webbplats

Rangordna Frågeregler för en webbplatssamling

Skapa en frågeregel

Du kan skapa frågeregler på olika nivåer: för hela innehavaren, för en webbplatssamling eller för en webbplats. Frågeregler som skapas på innehavarnivå kan användas i alla webbplatssamlingar. Frågeregler som skapas på webbplatssamlingsnivå kan användas på alla webbplatser i webbplatssamlingen, och frågeregler som skapas på webbplatsnivå kan endast användas för den aktuella webbplatsen.

 1. Gå till sidan Hantera frågeregler för en innehavare, en webbplatssamling eller en webbplats:

  • För en innehavare:

   1. Logga in på administrationscenter för Office 365 Admin Center.

   2. Välj Administratör > SharePoint. När du gör det tas du till SharePoint-administratörscentret.

   3. Klicka på Sök. På sidan Sökadministration klickar du på Hantera frågeregler.

  • För en webbplatssamling:

   • I webbplatssamlingen går du till Inställningar och klickar på Webbplatsinställningar. Klicka sedan på Sökfrågeregler under Administration av webbplatssamling.

  • För en webbplats:

   • Gå till Inställningar på webbplatsen och klicka på Webbplatsinställningar. Klicka sedan på Frågeregler under Sök.

 2. I listan Välj en resultatkälla på sidan Hantera frågeregler väljer du en resultatkälla för den nya frågeregeln.

 3. Klicka på Ny frågeregel.

 4. Skriv namnet på frågeregeln i fältet Regelnamn i avsnittet Allmän information på sidan Lägga till frågeregel.

 5. Klicka för att visa avsnittet Sammanhang.

 6. Gör något av följande i avsnittet Sammanhang:

  • Markera Alla källor om frågeregeln ska användas för alla resultatkällor.

  • Om frågeregeln ska användas för en eller flera angivna resultatkällor markerar du En av dessa källor. Som standard markeras den resultatkälla som du har angett tidigare. Om du vill lägga till en resultatkälla för frågeregeln klickar du på Lägg till källa, markerar en resultatkälla i dialogrutan och klickar på Spara.

 7. Om frågeregeln endast ska användas för vissa kategorier (till exempel om en frågeregel endast ska utlösas när en term från din termuppsättning för hanterad navigering inkluderas i frågan) gör du följande:

  • Om du vill att frågeregeln endast ska användas för en viss kategori klickar du på Lägg till kategori. I dialogrutan Importera från termlager väljer du en term som ska innebära att frågeregeln utlöses när den förekommer i en fråga. Klicka sedan på Spara.

  • Om du vill att frågeregeln endast ska användas för ett specifikt användarsegment gör du följande:

   1. Klicka på Lägg till användarsegment.

   2. I fältet Rubrik i dialogrutan skriver du namnet på regeln. Klicka sedan på Lägg till användarsegmentsterm.

   3. I dialogrutan Importera från termlager väljer du en term som motsvarar ett användarsegment som ska innebära att frågeregeln utlöses när den förekommer i en fråga.

   4. Klicka på Spara.

 8. Gör något av följande i avsnittet Frågevillkor:

  • Välj ett av villkoren i tabellen nedan.

  • Klicka på Ta bort villkor om du vill konfigurera den här frågeregeln så att den utlöses för alla frågor som användare skriver på den nivå där du skapar regeln, och gå sedan vidare till nästa steg. Om du till exempel skapar den här regeln för en webbplatssamling klickar du på Ta bort villkor om du vill att regeln ska utlösas för alla frågor som användare skriver i någon av sökrutorna i webbplatssamlingen.

Frågevillkor

Beskrivning

Konfiguration

Exempel

Fråga matchar nyckelordet exakt

Frågeregeln utlöses om en fråga exakt matchar ett ord eller en fras som du har angett.

I textrutan Frågan matchar exakt någon av dessa fraser skriver du en eller flera fraser avgränsade med semikolon.

Skriv "fotografi; foto" i rutan. Frågeregeln utlöses när en användare skriver "fotografi" eller "foto" i en sökruta. Regeln utlöses inte om användaren skriver "fotografier" eller "plugga fotografi".

Frågan innehåller åtgärdsterm

Frågeregeln utlöses när en fråga innehåller en term för något som användaren vill göra. Termen måste vara i början eller slutet av frågan.

Ange den åtgärdsterm som ska utlösa frågeregeln genom att göra något av följande:

 • Markera Åtgärdstermen är en av dessa fraser och skriv en eller flera fraser.

 • Markera Åtgärdstermen är en post i den här ordlistan och klicka sedan på Importera från termlager. I dialogrutan väljer du en term ur termuppsättningen och klickar sedan på Spara.

Skriv frasen "ladda ner" i rutan Åtgärdstermen är en av dessa fraser. Om en användare skriver "ladda ner Contoso Electronics datablad" i en sökruta är det inte särskilt troligt att användaren söker efter ett dokument som innehåller orden "ladda", "ner", "Contoso", "Electronics" och "datablad", utan att han eller hon vill ladda ned ett datablad från Contoso Electronics. Frågeregeln utlöses och endast orden "Contoso", "Electronics" och "datablad" skickas till sökindexet.

Frågan matchar ordlistan exakt

Frågeregeln utlöses när frågan är en exakt matchning av en post i ordlistan.

I listan Frågan matchar exakt en post i den här ordlistan väljer du en ordlista. Om du vill välja en annan ordlista klickar du på Importera från termlager, väljer en term från en termuppsättning i dialogrutan och klickar sedan på Spara.

Ett ord som en användare skriver i en sökruta är en exakt matchning av en post i den förkonfigurerade ordlistan Personnamn.

Fråga som ofta används i källan

Frågeregeln utlöses om användare ofta skickar den här frågan från en annan källa som du har angett.

I listan Det är troligare att frågan används i den här källan väljer du en resultatkälla.

Du har markerat Lokala videoresultat i listan. Frågeregeln utlöses om en användare skriver ordet "utbildning" i en sökruta och om det här ordet tidigare har skrivits in många gånger i en sökruta i vertikalobjektet Videor.

Resultattyper som använts ofta

Frågeregeln utlöses om andra användare ofta har klickat på en viss resultattyp efter att de skrivit in samma fråga.

Välj en resultattyp i listan Resultattyper som använts ofta matchar resultattypen.

Du har valt SharePoint MicroBlog-inlägg i listan. Om det ofta har hänt att användare har klickat på ett mikroblogginlägg i sökresultatet kan du till exempel ange att det senaste mikroblogginlägget ska visas som det första framhävda resultatet, och det näst senaste mikroblogginlägget som det andra framhävda resultatet (i avsnittet Åtgärder).

Textmatchning för avancerad fråga

Du vill använda en fras eller ordlistepost som innebär att frågeregeln löses ut, och sedan definiera mer detaljerade villkor för när frågeregeln ska utlösas.

Ange den fras eller term som ska utlösa frågeregeln genom att göra något av följande:

 • Markera Frågan innehåller en av dessa fraser och skriv en eller flera fraser.

 • Markera Frågan innehåller en post i den här ordlistan och klicka sedan på Importera från termlager. I dialogrutan väljer du en term ur termuppsättningen och klickar sedan på Spara.

Lägg sedan till fler villkor genom att markera alternativ i listorna.

Du valde Frågan innehåller en av dessa fraser och valde sedan Början av frågan matchar, men inte hela frågan. Frågeregeln utlöses endast om frasen finns i början av frågan, men inte om den finns i slutet.

Om du vill lägga till fler villkor klickar du på Lägg till alternativt villkor.

Obs!: Regeln utlöses om något av villkoren är uppfyllt.

 1. I avsnittet Åtgärder anger du den åtgärd som ska vidtas när frågeregeln utlöses. Ange något av följande:

  • Om du vill framhäva enskilda resultat så att de visas högt upp i sökresultatet klickar du på Lägg till framhävt resultat (i SharePoint 2010-produkterna kallades detta för Bästa val).

   1. Skriv ett namn för det framhävda resultatet i fältet Rubrik i dialogrutan.

   2. I fältet Webbadress skriver du URL:en för det resultat som ska framhävas. Välj Återge URL:en som en banderoll i stället för en hyperlänk.

   3. Klicka på Spara.

    Du kan lägga till flera enskilda framhävda resultat. Om du anger fler än ett framhävt resultat ska du också ange en relativ rangordning.

  • Om du vill framhäva en grupp med sökresultat klickar du på Lägg till resultatblock. Mer information finns i Skapa och visa ett resultatblock längre ned.

  • Klicka på Ändra rankade resultat genom att ändra frågan om du vill ändra rankade resultat. Mer information finns i Ändra rankade sökresultat genom att ändra frågan lite längre ned.

 2. Om du vill att frågeregeln ska vara aktiv under en viss tidsperiod klickar du på Publicera och anger sedan perioden.

 3. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Skapa och visa ett resultatblock

Ett resultatblock är flera sökresultat som visas som en grupp. Du kan välja att framhäva ett resultatblock när ett angivet frågevillkor uppfylls, på samma sätt som du framhäver ett specifikt resultat.

När du konfigurerar ett frågevillkor för ett resultatblock använder du frågevariabler. Frågevariabler fungerar som platshållare för värden som du ännu inte känner till när du formulerar frågan. När frågan körs kommer detta värde dock att vara tillgängligt, så att systemet kan använda det för att skicka frågan till indexet. Ett exempel är {User.Name}, som står för visningsnamnet för den användare som skriver in frågan, och ett annat exempel är {searchBoxQuery}, som står för den fråga som användaren skriver in i en sökruta. När du använder frågeverktyget för att konfigurera frågan visas en lista med frågevariabler. (Se steg 3 i proceduren nedan.)

 1. I steg 9 i proceduren Skapa en frågeregel klickar du på Lägg till resultatblock i avsnittet Åtgärder på sidan Lägga till frågeregel.

 2. Skriv ett namn på resultatblocket i fältet Rubrik i avsnittet Blockrubrik.

 3. I avsnittet Fråga klickar du på Starta frågeverktyget för att ange frågan.

 4. I dialogrutan Skapa din fråga gör du följande:

  • På fliken GRUNDLÄGGANDE markerar du alternativ för att definiera frågan för resultatblocket:

Lista

Alternativ

Välj en fråga

Välj en resultatkälla för att ange vilket innehåll som sökningen ska göras i.

Nyckelordsfilter

Använda nyckelordsfilter och lägga till frågevariabler i din fråga. Se frågevariabler i SharePoint Server 2013 för en lista över tillgängliga frågevariabler.

Välj fördefinierade frågevariabler i listan och lägg sedan till dem i frågan genom att klicka på Lägg till nyckelordsfilter.

Egenskapsfilter

Använd egenskapsfilter om du vill skicka frågor för innehållet i hanterade egenskaper som har angetts som frågbara i sökschemat.

Välj hanterade egenskaper i listan Egenskapsfilter. Klicka på Lägg till egenskapsfilter för att lägga till filtret i frågan.

Obs!: Anpassade hanterade egenskaper visas inte i listan egenskapsfilter. Om du vill lägga till en anpassad hanterad egenskap i frågan, i textrutan frågan anger du namnet på din anpassade hanterad egenskap följt av frågevillkor, till exempel MyCustomColorProperty:Green

 • På fliken SORTERING anger du hur sökresultaten ska sorteras inom resultatblocket.

  Gör något av följande i listan Sortera efter i avsnittet Sortera resultat:

  • Om du vill sortera efter hanterade egenskaper som har angetts som "Kan sorteras" i sökschemat väljer du en hanterad egenskap i listan. Välj sedan Fallande eller Stigande. Om du vill lägga till fler sorteringsnivåer klickar du på Lägg till sorteringsnivå.

  • Om du vill sortera efter relevansrangordning markerar du Rangordning och gör följande:

   • I listan Rankningsmodell anger du vilken rankningsmodell som ska användas för att sortera sökresultaten (inte obligatoriskt).

   • Om du vill rangordna ytterligare genom att lägga till regler för att ändra ordningen i sökresultaten när vissa villkor uppfylls klickar du på Lägg till dynamisk ordningsregel i avsnittet Dynamisk sortering och anger sedan villkorsregler.

 • På fliken TEST kan du förhandsgranska den fråga som skickas.

Alternativ

Beskrivning

Frågetext:

Visar den slutliga fråga som kommer att köras av webbdelen Innehållssökning. Frågan bygger på den ursprungliga frågemallen där de dynamiska variablerna ersätts med aktuella värden. Det kan hända att du även kommer att göra andra ändringar i frågan under arbetet med frågeregler.

Visa fler

Klicka för att visa fler alternativ.

Frågemall

Visar innehållet i den frågemall som används för frågan.

Mallvariabler i fråga

Visar de frågevariabler som ska användas för frågan, och värdena på de variabler som används för den aktuella sidan. Du kan skriva in andra värden för att testa hur de påverkar frågan. Klicka på knappen Testfråga om du vill förhandsgranska sökresultaten.

 1. Stäng dialogrutan Skapa din fråga genom att klicka på OK.

 2. Välj den resultatkälla som resultatblocket ska användas för i listan Söka i den här källan i avsnittet Fråga.

 3. I den nedrullningsbara listrutan Objekt väljer du hur många resultat som ska visas i resultatblocket.

 4. Klicka för att visa avsnittet Inställningar.

I resultatblocket visas endast det antal sökresultat som du angav i det förra steget, men du kan lägga till länken Visa mer längst ned i resultatblock om du vill att alla sökresultat för resultatblocket ska kunna visas. Om du vill lägga till länken Visa mer markerar du Länken "Mer" går till följande URL och skriver in en URL. Du kan använda frågevariabler i den här URL:en, till exempel http://www.<site>/search/results.aspx?k={subjectTerms}.

 1. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra rankade resultat genom att ändra frågan

I rankningsmodellen beräknas en rangordning för sökresultaten. Du kan ändra den här rangordningen genom att framhäva eller sänka objekt inom sökresultaten. Exempel: Om en fråga innehåller frasen "ladda ner verktyg" kan du skapa en frågeregel som identifierar frasen "ladda ner" som en åtgärdsterm. När du har gjort detta kan du ändra rangordningen bland sökresultaten så att en URL till en specifik nedladdningswebbplats på intranätet framhävs. Du kan också ändra sorteringsordningen bland sökresultaten dynamiskt utifrån flera variabler, till exempel filnamnstillägg eller specifika nyckelord. När du ändrar rangordningen bland sökresultat genom att ändra frågan blir resultaten säkerhetsoptimerade och förfiningsbara. Dessutom visas inte sökresultatet om dokumentet inte längre finns på plats.

 1. I steg 9 i proceduren Skapa en frågeregel klickar du på Ändra rankade resultat genom att ändra frågan i avsnittet Åtgärder på sidan Lägga till frågeregel.

 2. I dialogrutan Skapa din fråga gör du följande:

  • På fliken GRUNDLÄGGANDE markerar du alternativ för att ändra rankade sökresultat:

Lista

Alternativ

Välj en fråga

Välj en resultatkälla för att ange vilket innehåll som sökningen ska göras i.

Nyckelordsfilter

Använda nyckelordsfilter och lägga till frågevariabler i din fråga. Se frågevariabler i SharePoint Server 2013 för en lista över tillgängliga frågevariabler.

Välj fördefinierade frågevariabler i listan och lägg sedan till dem i frågan genom att klicka på Lägg till nyckelordsfilter.

Egenskapsfilter

Använd egenskapsfilter om du vill skicka frågor för innehållet i hanterade egenskaper som har angetts som frågbara i sökschemat.

Välj hanterade egenskaper i den nedrullningsbara listrutan Egenskapsfilter. Klicka på Lägg till egenskapsfilter för att lägga till filtret i frågan.

 • På fliken SORTERING anger du hur sökresultaten ska sorteras:
  Gör något av följande i den nedrullningsbara listrutan Sortera efter:

  • Om du vill sortera efter hanterade egenskaper som har angetts som "Kan sorteras" i sökschemat väljer du en hanterad egenskap i listan. Välj sedan Fallande eller Stigande. Om du vill lägga till fler sorteringsnivåer klickar du på Lägg till sorteringsnivå.

  • Om du vill sortera efter relevansrangordning markerar du Rangordning och gör följande:

   • I listan Rankningsmodell anger du vilken rankningsmodell som ska användas för att sortera sökresultaten (inte obligatoriskt).

   • Om du vill rangordna ytterligare genom att lägga till regler för att ändra ordningen i sökresultaten när vissa villkor uppfylls klickar du på Lägg till dynamisk ordningsregel i avsnittet Dynamisk sortering och anger sedan villkorsregler.

 • På fliken TEST kan du förhandsgranska den fråga som skickas.

Alternativ

Beskrivning

Frågetext:

Visar den slutliga fråga som kommer att köras av webbdelen Innehållssökning. Frågan bygger på den ursprungliga frågemallen där de dynamiska variablerna ersätts med aktuella värden. Det kan hända att du även kommer att göra andra ändringar i frågan under arbetet med frågeregler.

Visa mer

Klicka för att visa mer information.

Frågemall

Visar innehållet i den frågemall som används för frågan.

Mallvariabler i fråga

Visar de frågevariabler som ska användas för frågan, och värdena på de variabler som används för den aktuella sidan. Du kan skriva in andra värden för att testa hur de påverkar frågan. Klicka på knappen Testfråga om du vill förhandsgranska sökresultaten.

 1. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Skapa din fråga.

 2. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Göra en frågeregel inaktiv på en webbplats

Frågeregler som skapas på innehavarnivå ärvs av webbplatssamlingar och webbplatser. På samma sätt ärvs frågeregler som skapas på webbplatssamlingsnivå av alla webbplatser i samlingen. Om du inte vill att en frågeregel ska användas för en webbplats som normalt ärver regeln kan du göra frågeregeln inaktiv för webbplatsen.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarInställningar-menyn på din webbplats.

 2. På sidan Webbplatsinställningar går du till avsnittet Sök och klickar på Frågeregler.

 3. Välj den resultatkälla som innehåller frågeregeln som du vill göra inaktiv på menyn Välj en resultatkälla på sidan Hantera frågeregler.

 4. I kolumnen Namn pekar du på den frågeregel som du vill göra inaktiv, klickar på pilen som visas och sedan på Gör inaktiv.

Överst på sidan

Rangordna frågeregler för en webbplatssamling

Om det finns flera aktiva frågeregler för en innehavare, en webbplatssamling eller en webbplats kan det hända att fler än en regel utlöses för en fråga som utförs på den aktuella nivån. Som standard utlöses reglerna inte i någon angiven ordning. Om du vill styra i vilken ordning reglerna utlöses måste du lägga till frågereglerna som du skapar i frågegrupper. Du gör detta genom att markera de regler som du vill lägga till i en grupp och sedan ange i vilken ordning reglerna i gruppen ska utlösas, om flera av dem utlöses samtidigt. Du kan också förhindra att de lägst rangordnade frågorna i en grupp utlöses alls.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarInställningar-menyn i webbplatssamlingen.

 2. På sidan Webbplatsinställningar klickar du på Sökfrågeregler i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 3. Välj den resultatkälla som innehåller de frågeregler som du vill gruppera på menyn Välj en resultatkälla på sidan Hantera frågeregler.

 4. Peka på varje frågeregel som du har skapat och som du vill lägga till i en grupp, och markera kryssrutan för den.

  Obs!: De frågeregler som du har skapat för den aktuella webbplatssamlingen visas i avsnittet Definierad för den här webbplatssamlingen.

 5. Klicka på Ordna markerade regler.

 6. I dialogrutan Ordna markerade regler gör du något av följande och klickar sedan på OK:

  • Markera Flytta regler till en ny grupp med detta namn och skriv sedan ett namn på gruppen.

  • Markera Flytta regler till befintlig grupp och välj en grupp i listan.

 7. På sidan Hantera frågeregler gör du något av följande:

  1. Om du vill ändra i vilken ordning en regel i gruppen utlöses (om den utlöses) ändrar du ordningstalet för regeln.

  2. Om du vill förhindra att de lägst rankade frågereglerna i gruppen utlöses går du till raden för den frågeregel som ska utlösas sist och väljer Stoppa i listan Fortsätt/Stoppa i kolumnen Åtgärder.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×