Hantera formulärmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: På www.microsoft.com finns uppdaterad och omfattande information.

På sidan Hantera formulärmallar finns en central plats där du kan hantera administratörsgodkända formulärmallar för hela servergruppen. Du kan inte hantera användarformulärmallar på sidan Hantera formulärmallar.

Så här öppnar du sidan Hantera formulärmallar:

 1. Klicka på Programhantering i det översta navigeringsfältet.

 2. Klicka på Hantera formulärmallar i området InfoPath Forms Services på sidan Programhantering.

Vad vill du göra?

Visa formulärmallar

Visa egenskaper för formulärmall

Ladda upp eller uppgradera en formulärmall

Ta bort en formulärmall

Visa formulärmallar

 • Välj något av följande i navigeringsfältet på sidan Hantera formulärmallar:

  • Alla formulär. Visar alla formulärmallar.

  • De 20 senaste. Visar de senaste 20 överförda formulärmallarna.

  • Efter kategori. Visar formulärmallar i en trädvy efter kategori. Varje kategori kan expanderas och komprimeras om du vill visa eller dölja formulärmallarna i kategorin.

  • Efter status. Visar formulärmallar i en trädvy efter status. Varje statustyp kan expanderas och komprimeras om du vill visa eller dölja formulärmallarna som har en viss status.

Överst på sidan

Visa egenskaper för formulärmallar

 • Peka på den formulärmall som du vill visa egenskaper för i listan med mallar på sidan Hantera formulärmallar, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Visa egenskaper.

 • På sedan Egenskaper för formulärmall kan du tilldela en kategori till formulärmallen genom att skriva kategorin i rutan Kategorinamn. När du visar efter kategori på sidan Hantera formulärmallar visas formulärmallen i den kategori som den tilldelats till.

Överst på sidan

Överföra eller uppgradera en formulärmall

 1. Klicka på Överför formulärmall på sidan Hantera formulärmallar.

 2. Skriv filnamnet på formulärmallen i rutan Filnamn i området Överför formulärmall på sidan Överför formulärmall.

  Du kan hämta information om mallen (till exempel fel och varningar) innan du överför den genom att klicka på Verifiera.

 3. Markera kryssrutan Uppgradera formulärmallen om den redan finns i området Uppgradera om du vill byta ut en tidigare version av mallen med den nya versionen som du överför. Om du markerar den här kryssrutan ska du välja något av följande:

  • Tillåt att befintliga webbläsarbaserade sessioner för ifyllning av formulär slutförs med den aktuella versionen av formulärmallen. Välj det här alternativet om du vill att formulär som redan är öppna ska fortsätta att använda den aktuella versionen av formulärmallen.

  • Avsluta befintliga webbläsarbaserade sessioner för ifyllning av formulär. Alla data i sessionerna går förlorade. Välj det här alternativet om du inte vill att formulär som redan är öppna ska fortsätta att använda den tidigare versionen av formulärmallen. Data från öppna sessioner som använder den tidigare mallen försvinner.

   Om du vill vänta tills alla sessioner av gamla formulärmallen slutförs innan du uppgraderar en formulärmall måste du fasa ut den gamla formulärmallen innan du laddar upp den nya mallen.

 4. Klicka på Överför.

Överst på sidan

Ta bort en formulärmall

När du tar bort en formulärmall utan första offline stegvis, alla aktuella sessioner avslutas omedelbart.

 1. Peka på den formulärmall som du vill ta bort i listan med mallar på sidan Hantera formulärmallar, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Ta bort formulär.

 2. Klicka på Ta bort formulär på sidan Ta bort formulärmall.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×