Hantera externa dataområden och deras egenskaper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra egenskaperna för externa dataområden till kontrolldata som har importerats till ett kalkylblad med en anslutning till en extern datakälla, till exempel en databas, en webbfråga eller en textfil.

Externa dataområden (kallas även en frågetabell) är ett definierat namn eller ett tabellnamn som definierar platsen för de data som hämtas till ett kalkylblad. När du ansluter till externa data skapas automatiskt externa dataområden. Det enda undantaget är en pivottabellrapport som är ansluten till en datakälla – en pivottabellrapport inte använda externa dataområden. I Excel kan du formatera och layout externa dataområden eller använda den i beräkningar, precis som med andra data.

Egenskaper för externt dataområde

Externa dataområden har ytterligare egenskaper (inte förväxlas med anslutningsegenskaper) som du kan använda om du vill kontrollera data, till exempel bevarande av cellen formatering och kolumnbredd. Du kan ändra egenskaper för dessa externa dataområde genom att klicka på Egenskaper i gruppen anslutningar på fliken Data. Gör dina ändringar genom att göra följande:

 • Använda dialogrutan Egenskaper för externa Data för externa dataområden som skapas från Microsoft Query och guiden Dataanslutning.

 • Externa dataområden som har skapats från en importerad textfil eller en webbfråga som hämtar data som HTML, använda i dialogrutan Egenskaper för externt dataintervall.

 • Externa dataområden som har skapats från en webbfråga som hämtar XML-data, använda i dialogrutan Egenskaper för XML-mappning.

Använda mallar med externa dataområden

Om du vill dela en sammanfattning eller en rapport som baseras på externa data kan du kan ge andra användare en arbetsbok som innehåller externa dataområden eller skapa en rapportmall. En rapportmall kan du spara sammanfattning eller rapporten utan att spara externa data så att filen blir mindre. Hämta externa data när en användare öppnar rapportmallen.

 1. Markera det kalkylblad där du vill söka efter en externt dataområde.

 2. Klicka på pilen bredvid Rutan Namn på formelfältet och klicka sedan på namnet på det externa dataområdet som du vill använda.

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på namnet på det externa dataområdet i dialogrutan Namnhanteraren och klicka sedan på Redigera. Du kan också dubbelklicka på namnet.

 3. Skriv det nya namnet för referensen i rutan namn i dialogrutan Redigera namn.

Obs!: Knappen Stäng stänger bara dialogrutan Namnhanteraren. Du har inte klicka på Stäng för att spara ändringar som du redan har gjort.

Du kan ändra den underliggande frågan för externa dataområden som skapats med hjälp av Microsoft Query, en importerad textfil, en webbfråga eller guiden Dataanslutning.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra den underliggande frågan.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper Bild av knapp i dialogrutan Egenskaper för externa Data.

 4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Egenskaper för anslutningen och klicka sedan på Redigera fråga.

Mer information om hur du skapar och redigerar frågor i Microsoft Query finns i Hjälp om Microsoft Query.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra den underliggande frågan.

 2. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

 4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Egenskaper för anslutningen och klicka sedan på Redigera fråga.

 5. Klicka på Importera i dialogrutan Importera textfil.

 6. Göra ändringar i den importerade textfilen i Textimportguiden och klicka sedan på Slutför.

  Mer information om hur du importerar textfiler finns i Import- eller textfiler.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra den underliggande frågan.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

 4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Egenskaper för anslutningen och klicka sedan på Redigera fråga.

 5. Göra ändringar i en webbfråga i dialogrutan Redigera webbfråga och klicka sedan på Slutför.

Mer information om hur du skapar och redigerar webbfrågor finns i ansluta till en webbsida (Power Query).

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra den underliggande frågan.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper Bild av knapp i dialogrutan Egenskaper för externa Data.

 4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på tabell i rutan Kommandotyp och sedan, i textrutan kommandot ändra värdet till namnet på en lämplig tabell, vy eller fråga.

  • I rutan Kommandotyp klickar du på SQL eller standard och redigera SQL-uttrycket i textrutan kommandot.

   Obs!: Beroende på hur anslutningen definierades rutan Kommandotyp kanske inte är tillgänglig (det är nedtonat).

 1. Klicka på pilen bredvid Rutan Namn i formelfältet och markera namnet på det externa dataområdet som du vill kopiera.

  Markera namnet på området för en Excel-tabell och tryck på CTRL + A för att markera tabellrubrikerna.

  Om du vill ta med kolumnetiketter eller formler som inte är en del av det externa dataområdet markerar du de celler som innehåller de kolumnetiketter eller formler som du vill kopiera. Klicka på pilen bredvid Rutan Namn i formelfältet och klicka på namnet på det externa dataområdet som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Växla till den arbetsbok där du vill klistra in det externa dataområdet.

 4. Klicka på den övre vänstra cellen i inklistringsområde.

  Om du vill kontrollera att externa data inte ersätter befintliga data genom att se till att kalkylbladet har inga data under eller till höger om den cell som du har klickat på.

 5. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Obs!: Om du kopierar en del av ett externt dataområde kopieras inte den underliggande fråga och kopierade data kan inte uppdateras.

Du kan styra hur du hanterar en större eller mindre mängd data som returneras till Excel när data uppdateras.

 1. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på något av följande under information om antalet rader i dataintervallet ändras vid uppdatering i dialogrutan Egenskaper för externt dataområde:

  • Infoga celler för nya data, ta bort oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan, celler direkt under det externa dataområdet Flytta nedåt, men flytta inte celler till höger om det externa dataområdet.

   • När en eller flera rader tas bort i datakällan, celler direkt under det externa dataområdet flytta uppåt, men flytta inte celler till höger om det externa dataområdet.

  • Infoga rader för nya data, Radera oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan, flytta celler direkt under och till höger om det externa dataområdet nedåt.

   • När en eller flera rader tas bort i datakällan, flytta inte cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet.

  • Skriv över befintliga celler med nya data, Radera oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan, celler direkt under det externa dataområdet skrivs över, men flytta inte celler till höger om det externa dataområdet.

   • När en eller flera rader tas bort i datakällan, flytta inte cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet.

 1. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Under Dataformatering och layout, gör du något av följande:

  • Om du vill ta med fältnamn som den första raden, markerar du kryssrutan Inkludera fältnamn.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig för externa dataområden som konverteras från Microsoft Office 2003-program eller till externa dataområden som skapas med hjälp av programmering.

  • Om du vill lägga till en kolumn med rad radnumren, markerar du kryssrutan Inkludera radnummer.

   Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgängligt för en importerad textfil, XML-fil eller en webbfråga.

  • Om du vill bevara cellformatering du använder, markerar du kryssrutan Bevara cellformatering.

   Obs!: Det här alternativet töms automatiskt för en webbfråga när du väljer Fullständig HTML-formatering i dialogrutan Alternativ. Du öppnar dialogrutan Alternativ från dialogrutan Redigera fråga.

  • Om du vill behålla de kolumnbredder som du har angett, markerar du kryssrutan Justera kolumnbredd.

  • Om du vill bevara kolumnen markerar sortering, filtrering och layout som du använder, du kryssrutan bevara sortering/filter/layout.

   Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgänglig för en webbfråga.

  • Om du vill behålla den kolumn filtrering som du använder, markerar du kryssrutan Behåll kolumnfilter.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig för en webbfråga som baseras på XML-data.

Obs!: Följande procedur gäller endast externa dataområden som har konverterats från Microsoft Office 2003-program, eller externa dataområden som skapas med hjälp av programmering. Alla externa dataområden som skapas med hjälp av användargränssnittet skapas som Excel-tabeller. Tabellerna Expandera automatiskt när nya rader läggs och Fyll nedåt beräknade kolumner.

 1. Ange en formel i en cell som ligger intill den första raden med data i det externa dataområdet.

  Obs!: Den första raden med data kan vara den första eller andra raden i det externa dataområdet, beroende på om den första raden innehåller rubriker.

 2. Markera cellen och dubbelklicka på fyllningshandtag om du vill kopiera formeln till alla rader i det externa dataområdet.

 3. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 4. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. Markera kryssrutan Autofyll formler i angränsande kolumner i dialogrutan Egenskaper för externt dataintervall.

  Obs!: Om det externa dataområdet utökas när du uppdatera, Excel kopieras bara de formler som är direkt intill eller inom det externa dataområdet.

Låsa den externa dataområden behåller data men inte den underliggande frågan, så att en låst externa dataområden inte kan uppdateras.

 1. Klicka på det kalkylblad som innehåller Excel-tabell som du vill ta bort dataanslutningen.

 2. Klicka på pilen bredvid Rutan Namn i formelfältet och klicka sedan på namnet på det externa dataområdet som du vill ta bort dataanslutningen. Dataområdet markeras sedan.

 3. Klicka på Bryt länk på fliken Verktyg i gruppen Externa tabelldata. Dataområdet förblir och fortfarande har samma namn, men anslutningen tas bort.

Obs!: Följande procedur gäller endast externa dataområden som har konverterats från Microsoft Office 2003-program, eller externa dataområden som skapas med hjälp av programmering. Alla externa dataområden som skapas med hjälp av användargränssnittet skapas som Excel-tabeller. Tabellerna Expandera automatiskt när nya rader läggs och Fyll nedåt beräknade kolumner.

 1. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Avmarkera kryssrutan Spara frågedefinitionen under frågedefinitionen.

Obs!: När du sparar arbetsboken tas den underliggande frågan bort från arbetsboken. Sparad fråga databasfilerna (.dqy eller .odc-filer) tas inte bort. Om du har sparat frågan när du skapade i Frågeguiden eller i Microsoft Query, fråga filen sparas på datorn, och du kan använda frågan för att hämta externa data. Mer information finns i Hjälp om Microsoft Query.

Obs!: Följande procedur gäller endast för externa dataområden som skapas med hjälp av guiden Dataanslutning eller Microsoft Query (och inte en importerad textfil eller en webbfråga), externa dataområden konverteras från Microsoft Office 2003-program eller en extern dataområdet som skapats med hjälp av programmering. Alla externa dataområden som skapas med hjälp av användargränssnittet skapas som Excel-tabeller.

 1. Infoga en tom rad ovanför det externa dataområdet genom att göra något av följande:

  • Markera en cell som du vill infoga den nya raden. Klicka på pilen bredvid Infoga på fliken Start i gruppen celler och klicka sedan på Infoga kalkylbladsrader. Eftersom du har valt en cell, infogas en ny rad ovanför den aktuella raden.

  • Klicka på radväljaren för den rad som du vill infoga en ny rad. Klicka på Infoga på fliken Start i gruppen celler. Eftersom du har markerat en hel rad infogas en ny rad ovanför den markerade raden.

 2. Skriv de etiketter som du vill använda i cellerna i den tomma raden.

 3. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 4. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. Avmarkera kryssrutan Inkludera fältnamn i dialogrutan Egenskaper för externt dataintervall under Dataformatering och layout, och klicka sedan på OK.

 6. Ta bort befintliga fältnamn och uppdatera externa dataområden, klicka på en cell i det externa dataområdet och klicka sedan på Uppdatera Data Bild av knapp .

Obs!: När du hämtar data från en databas, finns ändringar i kolumnnamn i Microsoft Query kvar i det externa dataområdet. Information om hur du ändrar kolumnnamn i frågan finns i Hjälp om Microsoft Query.

 1. Klicka på det kalkylblad som innehåller det externa dataområdet som du vill ta bort.

 2. Klicka på pilen bredvid Rutan Namn i formelfältet och sedan klicka på namnet på det externa dataområdet som du vill ta bort.

  Om det externa dataområdet en Excel-tabell trycker du på CTRL + A för att markera hela tabellen.

 3. Tryck på Ta bort om du vill ta bort det externa dataområdet.

 4. Klicka på Ja om du vill ta bort den underliggande frågan när uppmanas du.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×