Hantera extern delning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om din organisation utför arbete som kräver dokumentdelning med kunder eller samarbete med partner eller underleverantörer, behöver du tillåta extern delning i OneDrive för företag. Som skydd för känslig information kan du även behöva begränsa delning med personer utanför organisationen.

Extern delning, till exempel länkar för anonym åtkomst, är aktiverat som standard för hela organisationen och webbplatssamlingarna inom den, inklusive OneDrive.

Styra extern delning för OneDrive

Eftersom OneDrive är en webbplatssamling i SharePoint Online är det organisationens SharePoint Online-inställningar som avgör vilka delningsinställningar för OneDrive som är tillgängliga. Tänk på följande när du konfigurerar delning för OneDrive.

 • Inställningen för extern delning för OneDrive kan vara mer restriktiv än vad som tillåts för SharePoint Online, men inte mindre restriktiv. Om du inaktiverar extern delning för SharePoint Online i organisationen kan du inte aktivera det för OneDrive. Om du begränsar den externa delningen i SharePoint Online till endast autentiserade användare, är det den enda typen av extern delning du kan tillåta för OneDrive. Om du tillåter länkar för anonym åtkomst för SharePoint Online, kan du begränsa den externa delningen i OneDrive till autentiserade användare eller stänga av den helt.

 • Om extern delning inaktiveras globalt i administrationscentret för SharePoint Online slutar eventuella delade länkar att fungera. Om extern delning senare aktiveras kommer länkarna åter att fungera.

Så här konfigurerar du delning i OneDrive

 1. Öppna OneDrive administrationscentretoch klicka på fliken Dela.

  Fliken Dela i OneDrive admin Center

 2. Kontrollera att användarna kan dela SharePoint-filer med externa användare inställningen är aktiverat och anteckna inställningen användarna kan dela med.

  Viktigt: Om du har ändrat den här inställningen påverkar det alla SharePoint webbplatssamlingar.

  Du kan ändra detaljerad inställningarna för extern delning på sidan Dela även om du inaktiverar extern delning för SharePoint. Ändringarna gälla inte förrän du aktivera extern delning.

 3. Aktivera eller inaktivera Låt användarna dela OneDrive-filer med externa användare.

  Om du vill:

  Välj det här alternativet:

  För det här resultatet:

  Tillåt delning endast för externa användare som redan finns i Office 365-katalogen.

  Endast befintliga externa användare (inloggning krävs)

  • Användarna kan endast dela med externa användare som redan finns i organisationens katalog (de externa användarna har redan godkänt delningsinbjudningar).

  Kräv att externa användare ska logga in med ett Microsoft-konto eller ett arbets- eller skolkonto innan de kan komma åt delade filer.

  Nya och befintliga externa användare (inloggning krävs)

  • OneDrive-användarna kan dela filer med externa användare som loggar in.

  • Inbjudningar om att visa filer kan bara användas en gång. När en inbjudan har accepterats kan den inte delas eller användas av andra för att få åtkomst.

  Tillåt OneDrive-användare att dela filer med personer som loggar in, eller att använda länkar för anonym åtkomst som inte kräver att personerna loggar in.

  Alla, inklusive anonyma användare

  • Användarna kan välja att kräva inloggning för åtkomst till specifika objekt som de delar. Om de kräver inloggning kan du styra om externa användare ska kunna redigera eller dela.

  • Med länkar för anonym åtkomst kan alla mottagare (inklusive externa användare) visa eller redigera delade filer utan att logga in.

  • Länkar för anonym åtkomst kan vidarebefordras till andra, som också kan visa eller redigera de delade objekten utan att logga in.

Överst på sidan

Ange delningsbegränsningar

När du har valt huvudalternativet för extern delning kan du förfina inställningarna med hjälp av följande alternativ på sidan Delning i administrationscentret för OneDrive.

Viktigt: följande inställningar gäller för både SharePoint Online och OneDrive. De inställningar du ändra OneDrive Administrationscenter synkroniserad med dina inställningar i administrationscentret i SharePoint.

Ange en standardtyp för länkar

Om du vill hantera de typer av länkar som användare delar på ett bättre sätt, så kan du ange en standardtyp för länkar som ska skapas när användarna delar filer och mappar genom att välja Hämta en länk.

OneDrive har stöd för tre typer av länkar:

 • Direktlänkar (åtkomst endast för användare som har specifik behörighet till objektet)

 • Interna länkar (åtkomst endast för användare inom organisationen)

 • Anonym åtkomst länkar (tillgänglig för alla med länken). Det här alternativet är bara tillgängligt om inställningarna för extern delning för SharePoint är inställd på andra, inklusive anonyma användare.

Du kanske vill att användare ska kunna skicka länkar för anonym åtkomst (eftersom de är enklast att använda) men du kanske inte vill att det ska vara standardalternativet när användarna öppnar dialogrutan Hämta en länk. Du kan ange att standardtypen av länk ska vara mer restriktiv, men ändå tillåta att användarna väljer andra typer av länkar efter behov.

Förfallotid för länkar för anonym åtkomst och behörigheter   

Om inställningarna för extern delning för SharePoint är inställd på Tillåt anonym åtkomst länkar (även om extern delning är inaktiverat) kan du ange en förfallotid för dessa länkar genom att välja ett värde från listan länkar upphör att gälla inom. Du kan också välja om anonym åtkomst länkar kan ge användare behörighet att redigera delade filer och mappar.

Begränsa extern delning med hjälp av domäner

Du kan tillåta eller begränsa åtkomst till specifika domäner.

Vad externa användare kan göra   

Du kan välja vad externa användare kan göra med de objekt som delas med dem med hjälp av de här alternativen:

 • Du kan styra vilka konton externa användare använder för att få åtkomst till delade objekt genom att markera kryssrutan Externa användare måste godkänna delningsinbjudningar med samma konto som inbjudningarna skickades till.

 • Om du vill tillåta att externa användare kan dela objekt som andra användare har delat med dem, markerar du kryssrutan Låt externa användare dela objekt som de inte äger. Den här inställningen är markerad som standard.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Använd den nya OneDrive administratörscenter

Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×