Hantera eller ta bort kontaktdubbletter

Om du försöker spara en kontakt med ett namn eller e-postadress som redan finns i mappen Kontakter visas en dialogruta där du kan välja att skapa en dubblettkontakt eller uppdatera den befintliga kontakten. Samma alternativ visas för dubbletter av Elektroniskt visitkort.

Dubbletter av kontakter kan också skapas när du importerar kontakter till Outlook. I detta fall kan du ta bort de överflödiga dubbletterna. Om du sparar många kontakter samtidigt och vill skynda på processen kan du inaktivera den funktion i Outlook som söker efter dubbletter.

Artikelinnehåll

Alternativ för att hantera dubblerade kontakter

Ta bort dubblerade kontakter

Inaktivera dubblettsökningsfunktionen

Alternativ för att hantera dubblerade kontakter

Du kan välja mellan två alternativ för att åtgärda dubbletter i dialogrutan Kontakt med samma namn har påträffats:

 • Lägga till som en ny kontakt     Den nya kontakten läggs till i mappen Kontakter. Om du till exempel skapar en kontakt med namnet Judy Lew, och det redan finns en kontakt med det namnet i mappen Kontakter, kommer mappen att innehålla två kontakter med namnet Judy Lew.

  Tips   Att visa dina kontakter som elektroniska visitkort är en användbar vy där tillräcklig information visas för att du ska kunna särskilja kontakter med samma namn.

 • Uppdatera den befintliga kontakten nedan med den nya informationen    Samtliga innehållsfält jämförs och ny eller ändrad information från den nya kontakten läggs till i den befintliga kontakten. Endast den befintliga kontakten sparas.

  Färgkategorier och text i brödtexten till den nya kontakten kopieras inte till den befintliga kontakten. Om du vill kopiera den här informationen till den befintliga kontakten måste du göra det manuellt. certifikat och länkar till kontakter på fliken Aktiviteter kopieras från dubbletten och läggs till i den befintliga kontakten utan att den ursprungliga informationen ersätts. Länkar på fliken Aktiviteter till andra objekt än kontakter, till exempel till uppgifter och avtalade tider, kopieras dock inte.

  När informationen i en kontakt uppdateras i Outlook lagras ett exemplar av den ursprungliga kontakten i mappen Borttaget. Du kan använda det här exemplaret om du behöver återställa informationen i den ursprungliga kontakten.

Överst på sidan

Ta bort dubblerade kontakter

Oönskade dubbletter tas bort manuellt. Följande är det bästa sättet att ta bort dubbletter:

 1. Markera den kontaktmapp som innehåller dubbletter i Kontakter.

 2. Klicka på Ändra vy i gruppen Aktuell vy på fliken Visa. Klicka sedan på Telefonnummer. Den här vyn ger en bra överblick över kontaktlistan och gör det lätt att upptäcka dubbletterna. Nu kan du sortera listan efter ändringsdatum så att dubbletterna grupperas tillsammans.

  Det kan vara enklare att sortera listan efter ändringsdatum och gruppera dubbletterna:

  1. Klicka på Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

Kommandot Vyinställningar i menyfliksområdet

 1. Klicka på Kolumner och sedan på Standardfält i listan Välj tillgängliga kolumner från.

 2. Klicka på Ändrat i listan Tillgängliga fält, och klicka på Lägg till.

 3. Klicka på Flytta upp tills Ändrat finns högst upp i listan Visa fälten i följande ordning.

 4. Klicka två gånger på OK.

 • Tryck på och håll ned CTRL i listan med kontakter samtidigt som du klickar på dubbletterna.

 • När du har markerat alla dubblerade kontaktobjekt trycker du på DEL.

Obs!   Om du vill undvika att dubbletter av kontakter skapas när du importerar kontakter markerar du Importera inte dubbletter eller Ersätt dubbletter med importerade objekt i Import-/exportguiden.

 • Importera inte dubbletter    Befintliga data bevaras men dublettinformation i Outlook-datafilen (PST) kopieras inte till mappen Kontakter.

 • Ersätt dubbletter med importerade objekt    Befintliga data i mappen Kontakter ersätts med informationen i den Outlook-datafil (PST) som importeras.

Överst på sidan

Inaktivera dubblettsökningsfunktionen

Outlook har en dubblettsökningsfunktion, men om du sparar många kontakter i Outlook kan det gå snabbare om du inaktiverar den funktionen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Avmarkera kryssrutan Sök efter dubbletter när nya kontakter sparas under Namn och arkivering.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk