Hantera eller ta bort dubblerade kontakter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du försöker spara en kontakt med samma namn eller e-postadress som någon som redan finns i mappen kontakter visas en dialogruta med alternativ för att skapa en dubblett kontakt eller uppdatera en befintlig kontakt. Samma alternativen erbjuds för att lösa ett duplicerade Elektroniskt visitkort.

Dubbletter av kontakter kan också skapas när du importerar kontakter till Outlook. I detta fall kan du ta bort de överflödiga dubbletterna. Om du sparar många kontakter samtidigt och vill skynda på processen kan du inaktivera den funktion i Outlook som söker efter dubbletter.

Artikelinnehåll

Alternativ för att hantera dubblerade kontakter

Ta bort dubblerade kontakter

Stänga av funktionen identifiering av dubbletter

Alternativ för att hantera dubblerade kontakter

Du kan välja mellan två alternativ för att åtgärda dubbletter i dialogrutan Kontakt med samma namn har påträffats:

 • Lägga till som en ny kontakt     Den nya kontakten läggs till i mappen Kontakter. Om du till exempel skapar en kontakt med namnet Judy Lew, och det redan finns en kontakt med det namnet i mappen Kontakter, kommer mappen att innehålla två kontakter med namnet Judy Lew.

  Tips: Att visa dina kontakter som elektroniska visitkort är en användbar vy där tillräcklig information visas för att du ska kunna särskilja kontakter med samma namn.

 • Uppdatera den befintliga kontakten nedan med den nya informationen    Samtliga innehållsfält jämförs och ny eller ändrad information från den nya kontakten läggs till i den befintliga kontakten. Endast den befintliga kontakten sparas.

  Färgkategorier och text i brödtexten till den nya kontakten kopieras inte till den befintliga kontakten. Om du vill kopiera den här informationen till den befintliga kontakten måste du göra det manuellt. Certifikat och länkar till kontakter på fliken Aktiviteter kopieras från dubbletten och läggs till i den befintliga kontakten utan att den ursprungliga informationen ersätts. Länkar på fliken Aktiviteter till andra objekt än kontakter, till exempel till uppgifter och avtalade tider, kopieras dock inte.

  När informationen i en kontakt uppdateras i Outlook lagras ett exemplar av den ursprungliga kontakten i mappen Borttaget. Du kan använda det här exemplaret om du behöver återställa informationen i den ursprungliga kontakten.

Överst på sidan

Ta bort dubblerade kontakter

Ta bort dubbletterna är en manuell process. Följande är det bästa sättet att ta bort dubbletter.

Obs!: Anvisningarna här gäller för Outlook 2010. Anvisningar finns också för Outlook 2007 och Outlook 2003.

 1. Markera den kontaktmapp som innehåller dubbletter i Kontakter.

 2. Klicka på Ändra vy i gruppen Aktuell vy på fliken Visa. Klicka sedan på Telefonnummer. Den här vyn ger en bra överblick över kontaktlistan och gör det lätt att upptäcka dubbletterna. Nu kan du sortera listan efter ändringsdatum så att dubbletterna grupperas tillsammans.

  Det kan vara enklare att sortera listan efter ändringsdatum och gruppera dubbletterna:

  1. Klicka på Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

   Kommandot Vyinställningar i menyfliksområdet

  2. Klicka på Kolumner och sedan på Standardfält i listan Välj tillgängliga kolumner från.

  3. Klicka på Ändrat i listan Tillgängliga fält, och klicka på Lägg till.

  4. Klicka på Flytta upp tills Ändrat finns högst upp i listan Visa fälten i följande ordning.

  5. Klicka två gånger på OK.

 3. Tryck på och håll ned CTRL i listan med kontakter samtidigt som du klickar på dubbletterna.

 4. När du har markerat alla dubblerade kontaktobjekt trycker du på DEL.

Obs!: Om du vill undvika att dubbletter av kontakter skapas när du importerar kontakter markerar du Importera inte dubbletter eller Ersätt dubbletter med importerade objekt i Import-/exportguiden.

 • Importera inte dubbletter    Befintliga data bevaras och dubbletterna i Outlook-datafil (.pst) kopieras inte till mappen kontakter.

 • Ersätt dubbletter med importerade objekt    Befintliga data i mappen kontakter ersätts med informationen i Outlook-datafilen (.pst) som importeras.

Överst på sidan

Inaktivera dubblettsökningsfunktionen

Outlook har en dubblettsökningsfunktion, men om du sparar många kontakter i Outlook kan det gå snabbare om du inaktiverar den funktionen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Avmarkera kryssrutan Sök efter dubbletter när nya kontakter sparas under Namn och arkivering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Exportera kontakter från Outlook för Windows

Skapa och redigera en kontaktgrupp (tidigare distributionslistor)

Lägg till eller ta bort en adressbok

Automatiskt lägga till kontakter för alla som du skickar ett e-postmeddelande

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×