Hantera eller ta bort dubblerade kontakter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du sparar en kontakt med ett namn eller e-postnamn som redan finns i mappen Kontakter visas en dialogruta i Microsoft Outlook där du kan välja att lägga till dubbletten som en ny kontakt eller uppdatera den befintliga kontakten med den nya informationen från dubbletten. Samma alternativ visas i samband med dubbletter av Elektroniskt visitkort.

En annan situation där kontaktdubbletter skapas är när du importerar kontakter till Outlook. I det här fallet kan du ta bort onödiga dubbletter. Du kan också inaktivera funktionen för duplicera identifiering av om du sparar många kontakter på en gång och vill snabba upp processen.

Artikelinnehåll

Alternativ för att hantera dubblerade kontakter

Ta bort dubblerade kontakter

Inaktivera dubblettsökningsfunktionen

Alternativ för att hantera dubblerade kontakter

Du kan välja mellan två alternativ för att åtgärda dubbletter i dialogrutan Kontakt med samma namn har påträffats:

Lägga till som en ny kontakt     Den nya kontakten läggs till i mappen Kontakter. Om du till exempel skapar en kontakt med namnet Judy Lew, och det redan finns en kontakt med det namnet i mappen Kontakter, kommer mappen att innehålla två kontakter med namnet Judy Lew. För att skilja mellan de båda kontakterna kan du lägga till en mellaninitial i ett av namnen.

Tips: Visa dina kontakter som elektroniska visitkort är ett bra val av vyer där finns tillräckligt med information för att skilja kontakter med samma namn.

Uppdatera den befintliga kontakten nedan med den nya informationen    Alla fält som innehåller information i dubbletten och den befintliga kontakten jämförs med varandra, varefter informationen från dubbletten kopieras till alla fält i den befintliga kontakten som innehåller dubblettinformation. Om det till exempel finns en kontakt med namnet Judy Lew och telefonnumret 555 01 12, och dubbletten med samma namn innehåller ett annat telefonnummer, så kopieras det nya numret till lämpligt fält i den befintliga kontakten, medan övriga fält lämnas oförändrade.

Färgkategorier som du tilldelar till den nya kontakten och texten i meddelandet från den nya kontakten kommer inte att kopieras till den befintliga kontakten. Om du vill kopiera den här informationen måste du göra det manuellt. Certifikat och länkar till kontakter på fliken aktiviteter ska kopieras från Dubbletten och läggs till den befintliga kontakten utan att ersätta den ursprungliga informationen. Länkar på fliken aktiviteter till andra objekt än kontakter, till exempel uppgifter och avtalade tider, kommer inte att kopieras.

När Outlook uppdaterar data i en kontakt, lagras en kopia av den ursprungliga kontakten i mappen Borttaget. Den här kopian kan användas om du vill återgå till informationen i den ursprungliga kontakten.

Överst på sidan

Ta bort dubblerade kontakter

Om du har importerat kontakter till Outlook med samma namn eller e-postadresser som redan finns i mappen kontakter, och du valt alternativet Tillåt att dubbletter skapas i Import-/ exportguiden, kanske onödiga dubbletter av flera eller alla kontakter som du har importerat.

Ta bort dubbletterna är en manuell process, men följande är det enklaste sättet att göra jobbet.

Obs!: De här instruktionerna gäller för Outlook 2007. Anvisningar finns också förOutlook 2013 eller Outlook 2010.

 1. Markera den kontaktmapp som innehåller dubbletter i Kontakter.

 2. Klicka på Telefonlista under Aktuell vy i Navigeringsfönstret. Den här vyn ger en bra överblick över kontaktlistan och gör det lätt att upptäcka dubbletterna. Nu kan du sortera listan efter ändringsdatum så att dubbletterna grupperas tillsammans.

 3. Klicka på Aktuell vyVisa-menyn och klicka sedan på Anpassa aktuell vy.

 4. Klicka på Fält, klicka på Ändrat i listan Tillgängliga fält och klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Flytta upp tills Ändrat finns högst upp i listan Visa fälten i följande ordning.

 6. Klicka två gånger på OK.

 7. Tryck på och håll ned CTRL i listan med kontakter samtidigt som du klickar på dubbletterna.

 8. När du har markerat alla dubblerade kontaktobjekt trycker du på DEL.

Obs!: Om du inte vill tillåta dubbletter när du importerar kontakter till Outlook, markerar du alternativet Importera inte dubbletter eller Ersätt dubbletter med importerade objekt i Import-/exportguiden.

 • Importera inte dubbletter    Befintliga data bevaras men den dubblerade information i den Personlig mappfil (.pst) kopieras inte till mappen Kontakter.

 • Ersätt dubbletter med importerade objekt    Befintliga data i mappen Kontakter ersätts med informationen i PST-filen som importeras.

Överst på sidan

Inaktivera dubblettsökningsfunktionen

Om du sparar många kontakter i Outlook kan det gå snabbare om du inte använder

Duplicera identifiering av funktionen. Om du vill inaktivera den här funktionen gör du följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Alternativ för kontakt och avmarkera sedan kryssrutan Sök efter dubblerade kontakter.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×