Hantera dina Yammer-användare i det interna nätverket (administratörsguiden för Yammer)

Som administratör kan du hantera standardinställningarna för användare i nätverket, tillhandahålla och inaktivera användare och avgöra vilka fält användare kan fylla i. Varje användare kan anpassa sina egna inställningar för e-postavisering genom att klicka på de tre punkterna i det övre navigeringsfältet och klicka på Redigera profil > Aviseringar. De kan även välja Redigera profil > Inställningar och ändra inställningar för meddelanden och tidszon.

I Nätverksadmin under Användare har du åtkomst till flera inställningar som hjälper dig att hantera användarna.

Den här artikeln är en del av Yammer-administratörsguiden

Konfigurera Yammer-nätverket

Hantera Yammer-användarna    

Övervaka Yammer-data

Ytterligare Yammer-funktioner

Vanliga frågor och svar om säkerhet i Yammer

Checklista för tekniska förutsättningar för Yammer

Bjuda in användare

I det här avsnittet bjuder du in anställda som ännu inte deltar i ditt Yammer-nätverk. Endast anställda med en företags-e-postadress kan bjudas in på den här skärmen. Verifierade administratörer kan lägga till användare i grupp genom att klicka på Importera en adressbok och sedan gå till ett e-postprogram som Outlook eller Apple Mail.

Om organisationen använder flera Internetdomäner för e-postadresser och du vill lägga till dem i ditt nätverk bör du överväga att göra en nätverkssammanfogning. Du hittar mer information i avsnittet Interna och externa nätverk i den här handboken.

Bjuda in gäster

Bjud in externa kontakter med e-postadresser utanför domänen (t.ex. konsulter, leverantörer eller partners). Gäst-e-postdomäner läggs inte till i listan med godkända domäner för ditt nätverk. Gästanvändare, inklusive aktiva och väntande (de som har ännu inte svarat på sin inbjudan), finns på den här sidan. Liksom med andra användare förblir gästanvändares namn och profiler tomma tills de accepterar sina inbjudningar och slutför registreringen. Gästanvändarkonton kan tas bort när som helst men deras bidrag i nätverket finns kvar.

Ta bort användare

Du kan inaktivera användare eller ta bort dem permanent. När du börjar skriva namnet på en användare fyller Yammer i automatiskt och visar en lista med liknande användarnamn. När du har valt en användare får du tre alternativ:

 • Inaktivera den här användaren:    Om du inaktiverar en användare blockeras användaren från att logga in tills han eller hon verifierar e-postadressen igen. Utan åtkomst till ett bekräftat e-postkonto kan användaren inte logga in på Yammer. Användarens profilinformation, meddelanden och/eller filuppladdningar finns kvar. Alternativet kan vara användbart för projektanställda som har slutfört sitt projekt eftersom avtalet kan förnyas igen senare. Inaktiverade användare kan aktivera sitt konto inom 90 dagar genom att aktivera sitt e-postkonto och logga in på Yammer, där de får ett e-postmeddelande med återaktiveringslänkar. Efter 90 dagar tas kontot bort permanent.

 • Ta bort den här användaren och behåll meddelandena:    Här tar du bort användaren men behåller meddelanden och innehåll som de publicerat.

 • Ta bort den här användaren och meddelandena:    Här tar du bort användaren och alla meddelanden som de publicerat. Åtgärden kan inte ångras.

Kontoaktivitet

Med Yammer kan du hantera sessioner för användarna och deras enheter. Sök efter användare så kan du se vilka enheter de är inloggade på, när de loggade in på varje enhet och vilken IP-adress som användes. Administratörer har också möjlighet att logga ut användare från de olika enheterna.

Blockera användare

Om det behövs kan du blockera användare från nätverket genom att ange e-postadresser. Användare med blockerade e-postadresser kan ansluta till Yammer-nätverket endast om du eller någon annan administratör häver blockeringen för de adresserna. Om det finns flera e-postadresser avgränsar du dem med kommatecken eller radbrytningar.

Tips: Yammer är mest effektivt när varje inlägg görs av en enskild användare. Därför kanske du vill blockera grupp-e-postadresser.

E-postmeddelanden som studsar

Ibland skickar Yammer e-postuppdateringar till användarna. När en anställds e-postadress har inaktiverats studsar de e-postmeddelanden vi skickar tillbaka. Du kan visa en lista med användare vars e-post har studsat och inaktivera dem om de inte längre är anställda.

Katalogintegrering

Du kan synkronisera Yammer med företagets katalog. Mer information finns i avsnittet om företagsintegrationer under Ytterligare Funktioner > Företagsintegrationer i den här guiden.

Exportera användare

Exportera en lista över användare till en CSV-fil för att övervaka och uppdatera efter behov. Fälten är bland annat: Användar-ID, E-postadress, Namn, Befattning, Plats och Gick med (det datum då användaren gick med i nätverket).

Profilfält

Anpassa fälten som användarna kan visa i sina profiler genom att markera och avmarkera alternativen. Fälten är sökbara för att användarna ska kunna hitta varandra när de söker efter viss information, bakgrund eller kunskaper.

Massuppdatera användare

* Endast för verifierade administratörer    Hantera nätverksmedlemskap med hjälp av en CSV-fil. Som anges på sidan Massuppdatera användare kan du lägga till, uppdatera, inaktivera eller ta bort användare. Du måste formatera CSV-filen som en tabell och ta med en rubrik eller första raden som definierar fälten i tabellen. Namnen i rubrikkolumnen ska vara i följande ordning från vänster till höger: Åtgärd, E-postadress, Fullständigt namn, Befattning, Lösenord och Ny e-post. Värdet i kolumnen Åtgärd anger vad Yammer ska göra:

 • Ny:    Om du anger åtgärden "ny" och lämnar lösenordsfältet tomt, skapas användaren som "väntande". Om du anger åtgärden "ny" och anger ett lösenord skapas användaren som aktiv och visas direkt i medlemskatalogen.

 • Uppdatera:    Om du anger ”uppdatera” som åtgärd finns det befintliga Yammer-kontot kvar. De andra fälten (namn, befattning, lösenord, e-postadress) ändras så att de överensstämmer med värdena i CSV-filen. Uppdateringar av e-postadresser kan endast göras till domäner som ingår i Yammer-nätverket. Om du i uppdateringen anger en e-postadress som redan finns på Yammer kommer vi dessutom att stänga av användaren som är kopplad till den e-postadressen.

 • Stäng av:    Om du anger "stäng av" som åtgärd stängs användarkontot av tills användaren verifierar sin status via ett e-postmeddelande.

 • Ta bort:    Om du anger "ta bort" tas användarkontot bort, men användarens meddelanden och bifogade filer finns kvar i nätverket.

Om du vill massuppdatera användare med icke-engelska tecken i användarnamnen behöver du en UTF-8-kodad CSV-fil

Icke-engelska tecken i CSV-filer hanteras inte på rätt sätt i Excel. Om användarnamnen innehåller sådana tecken kan du skapa en UTF-8-kodad CSV-fil i Anteckningar för användning med massuppdateringar.

Använda Anteckningar för att skapa en UTF-8-kodad CSV-fil från ett Excel-kalkylblad
 1. Öppna filen i Excel och välj sedan Arkiv > Spara som. Välj Unicode-text (*.txt) i rutan Filformat.

 2. Öppna filen i Anteckningar.

 3. Du måste se till att fälten i filen är avgränsade med kommatecken. Du måste därför söka och ersätta alla tabbtecken med ett kommatecken (,). Kopiera tabbtecknet från texten och välj sedan Redigera > Ersätt. Klistra in tabbtecknet i rutan Sök efter, ange ett kommatecken i rutan Ersätt med och välj Ersätt alla.

 4. Välj Arkiv > Spara som, välj UTF-8 i rutan Kodning och ändra filnamnstillägget till .csv i stället för .txt i rutan Filnamn.

Nästa artikel: Övervaka Yammer-data (Yammer-administratörsguiden).

Närliggande avsnitt

Administratörsguide för Yammer
Administrationscentret i Yammer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×