Hantera blockerade filtyper

Genom att definiera begränsningar för filnamnstillägg kan du förhindra att vissa typer av filer hämtas eller skickas. Du kanske till exempel vill blockera filer som har filnamnstillägget .exe, eftersom EXE-filer kan vara skadlig programvara som går att köra på klientdatorer.

Många filtyper blockeras som standard, till exempel filer som behandlas som körbara i Utforskaren i Windows. Filer med klammerparenteser (”{}”) blockeras också som standard.

Följande tabell innehåller de filtyper som blockeras som standard, och motsvarande filnamnstillägg.

Filnamnstillägg

Filtyp

.ade

Microsoft Access-projekttillägg

.adp

Microsoft Access-projekt

.app

Programfil

.asa

ASP-deklarationsfil

.ashx

ASP.NET-webbhanterarfil. Webbhanterare är programmoduler för hantering av rå-HTTP-förfrågningar som tas emot av ASP.NET.

.asmx

ASP.NET Web Services-källfil

.asp

Active Server Pages

.bas

Microsoft Visual Basic-klassmodul

.bat

Batch-fil

.cdx

Sammansatt index

.cer

Certifikatfil

.chm

Kompilerad HTML-hjälpfil

.class

Java-klassfil

.cmd

Microsoft Windows NT-kommandoskript

.com

Microsoft MS-DOS-program

.config

Konfigurationsfil

.cpl

Kontrollpaneltillägg

.crt

Säkerhetscertifikat

.csh

Skriptfil

.dll

Dynamiskt länkbibliotek i Windows

.exe

Program

.fxp

Kompilerat Microsoft Visual FoxPro-program

.hlp

Hjälpfil

.hta

HTML-program

.htr

Skriptfil

.htw

HTML-dokument

.ida

Internet Information Services-fil

.idc

Anslutningsfil för Internetdatabas

.idq

Frågefil för Internetdata

.ins

Internetnamngivningstjänst

.isp

Internetkommunikationsinställningar

.its

Internetdokumentuppsättningsfil

.jse

JScript-kodad skriptfil

.ksh

Korn Shell-skriptfil

.lnk

Kortkommando

.mad

Kortkommando

.maf

Kortkommando

.mag

Kortkommando

.mam

Kortkommando

.maq

Kortkommando

.mar

Kortkommando

.mas

Lagrad Microsoft Access-procedur

.mat

Kortkommando

.mau

Kortkommando

.mav

Kortkommando

.maw

Kortkommando

.mda

Tilläggsprogram för Microsoft Access

.mdb

Microsoft Access-program

.mde

Microsoft Access MDE-databas

.mdt

Microsoft Access-datafil

.mdw

Microsoft Access-arbetsgrupp

.mdz

Microsoft Access-guideprogram

.msc

Microsoft Common Console-dokument

.msh

Microsoft Agent script helper

.msh1

Microsoft Agent script helper

.msh1xml

Microsoft Agent script helper

.msh2

Microsoft Agent script helper

.msh2xml

Microsoft Agent script helper

.mshxml

Microsoft Agent script helper

.msi

Microsoft Windows Installer-paket

.msp

Windows Installer-korrigeringspaketfil

.mst

Visual Test-källfiler

.ops

Microsoft Office-profilinställningsfil

.pcd

Photo CD-bild eller kompilerat Microsoft Visual Test-skript

.pif

Genväg till MS-DOS-program

.prf

Systemfil

.prg

Programkällfil

.printer

Skrivarfil

.pst

Fil för personlig mapp i Microsoft Outlook

.reg

Registerposter

.rem

Underhållsfil för ACT!-databas

.scf

Kommandofil för Utforskaren i Windows

.scr

Skärmsläckare

.sct

Skriptfil

.shb

Windows-genväg

.shs

Shell Scrap-objekt

.shtm

HTML-fil som innehåller direktiv för serversidan

.shtml

HTML-fil som innehåller direktiv för serversidan

.soap

Simple Object Access Protocol-fil

.stm

HTML-fil som innehåller direktiv för serversidan

.url

Uniform Resource Locator (Internetadress)

.vb

Microsoft Visual Basic Scripting Edition-fil

.vbe

VBScript-kodad skriptfil

.vbs

VBScript-fil

.ws

Windows-skriptfil

.wsc

Windows Script-komponent

.wsf

Windows-skriptfil

.wsh

Inställningsfil för Windows Script Host

  1. Klicka på Blockerade filtyper i avsnittet Säkerhetskonfiguration på sidan Funktioner.

  2. Ange på separata rader i textrutan på sidan Blockerade filtyper de filnamnstillägg som ska blockeras.

  3. Radera filnamnstillägget i textrutan om du vill upphäva blockeringen för det aktuella tillägget.

  4. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×