Hantera användarlicenser för Yammer i Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Allteftersom Yammer integreras mer med Office 365, kommer du att kunna hantera Yammer-licenser i Office 365. Tidigare kunde inte Yammer-licenser tilldelas individuellt till användare. När du tittade på sidan Office 365 Tilldela licenser var Yammer-licenser inaktiverade och kunde inte tilldelas individuellt till användare, som i följande skärmbild.

Skärmbild av avsnittet Tilldela licenser i administrationscentret för Office 365 med Yammer Enterprise-licens vald.

I framtiden kommer Yammer-licenser att kunna tilldelas per användare, som följande skärmbild visar.

Skärmbild av avsnittet Tilldela licenser i administrationscentret för Office 365 med Yammer Enterprise-licens tillgänglig att tilldela.

När Yammer-licenser ändras på användarnivå återspeglar Office 365-upplevelsen det valet. Exempelvis kommer Office 365 startikon för app bara att visa Yammer-panelen för användare med en Yammer-licens (på samma sätt som för andra Office 365-produkter). Användare kommer fortfarande att kunna logga in från www.yammer.com med sin Office 365-identitet. Användare som inte har en identitet och licens för Office 365 kommer inte att kunna logga in. Du blockera användare som inte har Yammer-licenser från att komma åt Yammer genom att aktivera säkerhetsinställningen Blockera Office 365-användare utan Yammer-licenser (läs Börja blockera Office 365-användare som inte har Yammer-licenser).

Tilldela Yammer-licenser till användare

Du kan tilldela licenser till användare i Administrationscenter för Office 365 eller genom att använda Windows PowerShell cmdlet:ar för Office 365.

 • Om du köpte Yammer som en del av en paketprenumeration (som Office 365 Enterprise, E3) och har tilldelat paketprenumerationen till en användare, kommer Yammer-licensen automatiskt att tilldelas användaren när licenser per användare blir tillgängliga.

 • Om du köpte Yammer Enterprise som en fristående prenumeration kunde du tidigare inte tilldela den till en användare. Efter att licenser per användare för Yammer är tillgängliga kommer Yammer-licensen därför inte automatiskt att tilldelas användaren.

Du måste vara en Office 365 global administratör eller användarhanteringsadministratör för att utföra följande åtgärder.

Hantera licenser i administrationscentret för Office 365

Tilldela eller ta bort Yammer-licens till användare på samma sätt som du tilldelar andra Office 365 Enterprise, E3-licens. Logga in på Office 365 Enterprise, E3, gå till Administrationscenter för Office 365 och på användare > Aktiva användare sidan tilldela eller ta bort Yammer licensen för användare. Mer information finns i tilldela licenser till användare i Office 365 för företag och Ta bort licenser från användare i Office 365 för företag .

Hantera licenser med Windows PowerShell

Du kan använda cmdlets i Windows PowerShell tilldelar Office 365 licenser. Med Windows PowerShell kan du enkelt se vem som har en licens och tilldela licenser för flera användare samtidigt. Mer information finns i Använda Office 365 PowerShell för att tilldela licenser till användarkonton. Du kan också att Massredigera uppdatera licenser utifrån en CSV-fil. Mer information finns i Bulk licenstilldelningen till Office 365-användare baserat på CSV.

Nedan visas några Windows PowerShell-exempelskript som du kan använda för att hantera Yammer-licenser. Använd dem för att ta fram ett komplett skript för din organisation.

 • Följande exempel tilldelar en licens från licensplanen litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (fristående Yammer Enterprise) till den olicensierade användaren belindan@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Följande exempel tar bort Yammer Enterprise-licensen litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise, E3) från användaren belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Om du vill i stället för att aktivera Yammer för en användare utan att påverka något annat i licensen, kan du köra skriptet ovan men ändra:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  till

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Följande exempel visar information om alla användare som inte har licenser för Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Börja blockera Office 365-användare som inte har Yammer-licenser

Det är enkelt att börja blockera Office 365-användare som inte har Yammer-licenser, men om inställningen aktiveras kan det uppstå oavsiktliga problem med användarnas åtkomst till Yammer. Därför bör du först och främst följa anvisningarna nedan för att se till att Yammer-användarna inte störs i arbetet:

 • Kontrollerar du att du har aktiverat inställningen för att använda Office 365 identity för Yammer-användarna.    Du kan tilldela eller ta bort Yammer licenser till Yammer användare som hanteras i Office 365. Ja, om du vill blockera Office 365 användare utan Yammer licenser, det krävs som alla Yammer användare hanteras i Office 365. Inställningen Block Office 365-användare utan licenser för Yammer kan aktiveras när inställningen använda office 365-ID för Yammer-användarna är aktiverat.

 • Se till att alla aktuella Yammer-användare har en Yammer-licens.    När du startar blockerar Office 365 användare utan Yammer licenser, kan alla användare utan en Yammer licens inte komma åt Yammer. Innan du börjar bör du därför kontrollera att alla dina aktuella Yammer användare har Yammer licenser. Ett sätt att kontrollera detta är att gå till sidan Exportera användare i Yammer och exportera alla användare. Jämför den i listan över användare i Office 365 och gör önskade ändringar som krävs. Mer information finns i artikeln hur du granskar Yammer-användare i nätverk som är anslutna till Office 365.

 • Informera användarna om den här ändringen.    Vi rekommenderar starkt att du informerar användarna om du har börjat blockera Office 365-användare utan Yammer-licenser eftersom det kan störa deras dagliga användning av Yammer.

Du måste vara global administratör på Office 365 som var synkroniserad med Yammer som verifierad administratör för att utföra de här stegen. Om du vill kontrollera om ditt konto var synkroniserat kan du gå till sidan Nätverksadministratör i Yammer och kontrollera avsnittet Administratörer. Globala administratörer synkroniseras bara med Yammer om deras användarhuvudnamn (UPN) i Office 365 matchar en domän på Yammer. I följande skärmbild visas hur en synkroniserad administratör ser ut på sidan Administratörer i Yammer.

Skärmbild som visar ett verifierat administratörskonto som synkroniseras som global administratör i Office 365

Om du är redo att blockera användare som inte har Yammer-licenser följer du stegen nedan.

 1. Gå till avsnittet Nätverksadministratör i Yammer och välj Säkerhetsinställningar.

 2. På sidan säkerhetsinställningar går du till avsnittet Tvinga Office 365 Identity, markerar du kryssrutan Använd Office 365 identity i Yammer och bekräfta valet. Tvingande Office 365 identitet är en före nödvändiga steg för att blockera användare utan licenser för Yammer.

 3. När kryssrutan tillämpa Office 365 identity i Yammer är markerad kommer att vara tillgänglig kryssrutan Spärra Office 365-användare utan licenser för Yammer. Markera kryssrutan Spärra Office 365-användare utan Yammer licenser och välj sedan Spara.

  Skärmbild av kryssrutan Blockera Office 365-användare utan Yammer-licenser i Yammer-säkerhetsinställningar
 4. Du ser ett bekräftelsemeddelande som frågar om du är redo att börja blockerar Office 365 användare utan Yammer licenser.

  Skärmbild av dialogrutan för bekräftelse av att användare utan Yammer-licenser ska börja blockeras

  I bekräftelsemeddelandet visas antalet aktiva användare i Yammer-nätverket. Kontrollera att alla aktuella Yammer-användare har Yammer-licenser. Mer information finns i Granska Yammer-användare i nätverk anslutna till Office 365.

  Om du vill kan du logga ut alla aktuella användare automatiskt. På så sätt ser du till att alla som använder Yammer-produkten har loggat in med sin Office 365-identitet och har varsin Yammer-licens. Om du väljer att göra det markerar du kryssrutan Logga ut alla aktuella användare. Vi rekommenderar starkt att du gör det här när användarnas aktivitet är minimal (eftersom användarna annars kanske loggas mitt under pågående arbete) och att du meddelar användarna om det i förväg.

 5. Om du är redo att börja blockerar Office 365 användare utan Yammer licenser väljer du Ja, jag är redo att bekräfta ditt val. Det här återgår du till sidan Säkerhetsinställningar där kryssrutan Spärra Office 365-användare utan licenser för Yammer nu är markerad.

 6. Välj Spara för att spara alla inställningar på sidan.

  Om du inte väljer Spara men i stället lämnar sidan inställningarna inte att börja gälla.

Vanliga frågor och svar

F: Varför inför ni möjligheten att tilldela Yammer-licenser per användare?

S: Kunder vill tillhandahålla Yammer till vissa användare inom företaget – normalt för att införa det per geografiskt område eller per grupp. Vi har fått flera önskemål från kunder om att de vill kunna styra vilka användare som kan se Yammer-panelen i Office 365 startikon för app. Möjligheten att tilldela Yammer-licenser per användare ger möjlighet till detta på ett sätt som är konsekvent med hur andra Office 365-tjänster fungerar.

F: Hur påverkar det Yammer-användare som loggar in med sin e-postadress och sitt lösenord?

S: Licenser kommer bara att tillämpas för användare som loggar in med en Office 365-identitet, eftersom användare med äldre Yammer-identiteter (inloggning med e-postadress och lösenord) inte kan hanteras i Office 365.

F: Hur gör jag om jag inte vill att någon i företaget ska använda en äldre Yammer-identitet?

S: Du kan Tillämpa Office 365-identitet för alla Yammer-användare.

F: Hur kommer användarspecifika Yammer-licenser att införas för kunder?

S: Alla Yammer-nätverk som är anslutna till Office 365-klientorganisationer kommer att få ändringen automatiskt.

F: Hur kan jag ta reda på om alla mina Yammer-användare har konton i Office 365?

S: Du kan exportera din användarlista från Yammer och identifiera de användare som inte är i Office 365. Mer information finns i Granska Yammer-användare i nätverk anslutna till Office 365.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×