Hantera användarkonton

Hantera användarkonton

Nedan hittar du följande avsnitt:

Obs!: Cmdlet:en Set-CsUserär en av de cmdlet:ar som finns tillgängliga för administratörerna av Skype för företag – Online. I nuläget kan inte Set-CsUser användas för att hantera Skype för företag – Online, förutom för att ställa in parametern AudioVideoDisabled. Om du försöker köra cmdlet:en med någon annan parameter kommer det att misslyckas och ett felmeddelande visas som liknar det här: Det går inte att ange ”SipAddress”. Den här parametern är begränsad inom Remote Tenant PowerShell.

Returnera information om alla dina användare av Skype för företag – Online

För att hämta information om alla dina användare som aktiverat Skype för företag – Online ska du anropa cmdlet:en Get-CsOnlineUser utan några fler parametrar.

Get-CsOnlineUser

För att hämta information om en enskild, slumpvis vald användare (till exempel för att använda detta konto i testsyfte) ska du anropa cmdlet:en Get-CsOnlineUser och ställa in parametern ResultSize till 1.

Get-CsOnlineUser –ResultSize 1

Detta gör att cmdlet:en Get-CsOnlineUser hämtar information om en enda användare, oavsett hur många användare som finns i din organisation. För att hämta information om fem användare ställer du in värdet för parametern ResultSize till 5.

Get-CsOnlineUser –ResultSize 5

Returnera information för en specifik användare i Skype för företag – Online

Det finns flera sätt att hänvisa till ett visst användarkonto när cmdlet:en Get-CsOnlineUser anropas. Du kan använda användarens visningsnamn AD DS (Active Directory Domain Services).

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer"

Du kan använda användarens SIP-adress.

Get-CsOnlineUser –Identity "sip:kenmyer@litwareinc.com"

Du kan använda användarens huvudnamn (UPN-namn).

Get-CsOnlineUser –Identity "kenmyer@litwareinc.com"

Returnera specifik information för specifika användare i Skype för företag – Online

Som standard hämtar cmdlet:en Get-CsOnlineUser en stor mängd information för varje Skype för företag – Online-användarkonto. Om du bara är intresserad av en del av informationen kan du skicka vidare hämtade data i pipeline till cmdlet:en Select-Object. Till exempel hämtar detta kommando alla data för användaren Ken Myer och använder sedan cmdlet:en Select-Object för att begränsa informationen som visas på skärmen för Kens visningsnamn och uppringningsplan för AD DS.

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer" | Select-Object DisplayName, DialPlan

Följande kommando hämtar visningsnamnet och uppringningsplanen för alla dina användare.

Get-CsOnlineUser | Select-Object DisplayName, DialPlan

Använd följande kommando för att se egenskaperna för ett Skype för företag – Online-användarkonto.

Get-CsOnlineUser | Get-Member

Returnera en filtrerad lista över användare i Skype för företag – Online

Genom att använda cmdlet:en Get-CsOnlineUser och parametrarna LdapFilter eller Filter kan du enkelt hämta information om en viss uppsättning användare. Till exempel hämtar det här kommandot alla användare som arbetar på ekonomiavdelningen.

Get-CsOnlineUser –LdapFilter "department=Finance"
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×