Hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365

När Yammer har aktiverats i din Office 365-klientorganisation kan du som Office 365-administratör styra livscykeln för Yammer-användare från Office 365. När du skapar användare i Office 365 kan de logga in i Yammer med sina autentiseringsuppgifter för Office 365. När en användare tas bort från Office 365 inaktiveras han/hon automatiskt i Yammer. När en användare återställs i Office 365 återaktiveras han/hon i Yammer. Dessutom anges användarens profilegenskaper (t.ex namn och avdelning) från Azure Active Directory automatiskt i användarens Yammer-profil och ändringar av profilegenskaper i Azure Active Directory kommer även att återspeglas i Yammer.

Skapa en användare

Yammer-användare skapas när de loggar in, i stället för att skapas med massuppdateringar eller synkronisering från Active Directory. Vi tar en titt på hur en Yammer-användare skapas i följande diagram.

Diagram som visar att när en Office 365-administratör skapar en användare kan användaren logga in på Office 365 och sedan gå till Yammer från appfönstret, vilket medför att användaren skapas i Yammer.

Följande steg ingår i processen:

 1. Office 365-administratören skapar en användare i Office 365.

 2. Användaren loggar in i Office 365 med den identitetsprovider som är konfigurerad för klienten.

 3. Användaren klickar på Yammer-panelen i startprogrammet för att gå till Yammer.

  Skärmbild av Office 365-startprogrammet där Yammer visas.
 4. En ny Yammer-användare skapas för Office 365-användaren.

 5. Användarens profilegenskaper från Azure Active Directory anges automatiskt i användarens Yammer-profil.

Blockera en användare

En administratör kan blockera en användare i Office 365, och användaren loggas ut från Yammer liksom från alla andra Office 365-tjänster. Du ser hur det fungerar i följande diagram:

Office 365-administratören blockerar en användare i Office 365 och användaren loggas från Yammer.

Följande steg ingår i processen:

 1. Office 365-administratören anger att användarens inloggningsstatus är Blockerad.

  Om du vill göra så här:

  1. Markera en användare i administrationsportalen för Office 365 och välj Redigera användare. Inloggningsstatusen visas i användaruppgifterna, som i skärmbilden nedan.

   Skärmbild av en användares inloggningsstatus i Office 365
  2. Välj Redigera bredvid Inloggningsstatus för att växla mellan Tillåts och Blockerad, som i följande skärmbild.

   Skärmbild av dialogrutan Inloggningsstatus i Office 365
 2. Den här åtgärden sprids till Yammer och motsvarande användare loggas ut från Yammer (på alla enheter). När användaren försöker logga in på Yammer igen från valfri enhet uppmanas han eller hon att logga in med sina Office 365-autentiseringsuppgifter. Men användaren kan inte logga in eftersom hans/hennes inloggningsstatus anges till blockerad. Som Yammer-verifierad administratör kan du gå till avsnittet Nätverksadmin och titta på avsnittet Kontoaktivitet för att verifiera att Yammer-användare har loggats ut, som i följande skärmbild där användaren inte har några aktiva Yammer-sessioner.

  Skärmbild av kontoaktiviteten för en användare som visar att ingen Yammer-session är aktiv (utloggad)

Ta bort en användare

Om en anställd lämnar företaget kan du ta bort användaren från Office 365. När användaren tas bort från Office 365 inaktiveras motsvarande användare i Yammer. Du ser hur det fungerar i följande diagram:

Diagram som visar att när en Office 365-administratör tar bort en användare, inaktiveras användaren i Yammer. Efter 30 dagar tas användardatan bort från Office 365 och efter 90 dagar tas användaren bort permanent från Yammer, men deras Yammer meddelanden finns kvar.

Följande steg ingår i processen:

 1. En administratör tar bort en användare från Office 365, enligt skärmbilden nedan:

  Skärmbild som visar kommandot för att ta bort en användare i Office 365-administrationen.
 2. Borttagningen av användaren i Office 365 sprids till Yammer och motsvarande Yammer-användare inaktiveras i Yammer. Det motsvarar att navigera till Yammer-administration, välja Ta bort användare och sedan markera Inaktivera den här användaren, enligt skärmbilden nedan:

  Skärmbild som visar hur du inaktiverar en användare i Yammer

  Användare som har inaktiverats på det här sättet visas på Yammer-administrationssidor som inaktiverade av System Administrator, enligt skärmbilden nedan:

  Skärmbild som visar en användare som har tagits bort av systemadministratören.
 3. När du tar bort en användare i Office 365 blir användaren inaktiv. Efter ungefär 30 dagar tas användardata bort permanent. Mer information finns i Ta bort eller återställa användare.

 4. När en användare inaktiveras i Yammer blir användaren på samma sätt inaktiv i Yammer. Efter ungefär 90 dagar tas inaktiverade användare bort permanent, men deras Yammer-meddelanden behålls. Mer information finns i Ta bort användare.

Återställa en användare

En administratör kan också återställa en användare i Office 365, så att användaren återaktiveras i Yammer. Du ser hur det fungerar i följande diagram:

Diagram som visar när en Office 365-administratör återställer en användare, användaren aktiveras sedan på nytt i Yammer.

Följande steg ingår i processen:

 1. Office 365-administratören kan återställa en borttagen användare i Office 365, enligt skärmbilden nedan:

  Skärmbild med kommandot för att återställa en användare i Office 365-administrationen.
 2. Det sprids också till Yammer, och den tidigare inaktiverade användaren i Yammer återaktiveras.

Uppdatering av en Yammer-användarprofil från Azure Active Directory

I Office 365 används den molnbaserade tjänsten Azure Active Directory (Azure AD) för att hantera användare. Du kan hantera användare direkt i molnet eller använda Azure AD Connect om du vill skapa och synkronisera användare eller grupper i din lokala miljö. När Office 365-användare som inte har använt Yammer tidigare använder Yammer för första gången med sina Azure AD-autentiseringsuppgifter skapas en Yammer-användare, och Yammer-användarprofilen fylls i med Azure AD-användaregenskaperna. Och när användarprofilens egenskaper redigeras i Azure AD uppdateras de i den befintliga användarens Yammer-profil. Om användarens avdelning till exempel ändras i Azure AD återspeglas den här ändringen även i Yammer.

Användare har en profil i både Office 365 och Yammer.

 • Om användare vill se sin profil i Office 365 kan de klicka på profilbilden och välja Om mig.

  Skärmbild av en användarkontomeny i Office 365

  Då kan de se och redigera sin användarprofil för Office 365.

  Skärmbild av sidan Redigera information för en användare i Yammer.
 • Om användare vill se sin profil i Yammer kan de välja Inställningar och sedan Visa profil.

  Skärmbild av inställningen Visa profil i Yammer

  Då kan de se och redigera sin användarprofil för Yammer.

  Skärmbild som visar redigering av en Yammer-användares profil

Det finns några viktiga saker att förstå om hur Yammer-användarprofiler uppdateras från Azure Active Directory.

 • Uppdateringar av användarprofiler görs åt ett håll:    Uppdateringar görs bara från Azure AD till Yammer. Ändringar av användarprofiler som görs i Yammer uppdateras inte tillbaka till Azure AD.

 • Azure AD skriver över redigeringar av användarprofiler i Yammer:    Även om Yammer-användarprofiler fylls i från Azure AD kan användare redigera sina Yammer-användarprofiler och till exempel ändra sin befattning. Dessa ändringar skrivs inte över automatiskt. Nästa gång någon av dessa egenskaper som går att uppdatera ändras i Azure AD skriver de ändringarna över alla ändringar som gjorts i Yammer. Det finns ingen konfiguration i Yammer för att blockera användare från att uppdatera sina Yammer-profiler.

 • Du kan styra uppdateringar med Azure AD Connect:    Om kunder vill kontrollera vilka egenskaper som ska uppdateras från deras lokala katalog till Azure AD kan de göra det genom att konfigurera verktyget Azure AD Connect.

 • Uppdateringar av e-postadresser i Azure AD återspeglas i Yammer:     Alla uppdateringar av användarens e-postadress i Azure AD uppdateras i Yammer. Den uppdaterade e-postdomänen måste matcha en av domänerna på Yammer-nätverket.

 • Vad händer om en Yammer-användare inte har någon e-postadress?    Om ingen av användarens e-postadresser matchar domänerna på Yammer-nätverket, eller om användaren inte har någon e-postadress i Azure AD, uppdateras Yammer-användarprofilen för att notera att användaren inte har någon e-postadress, så att hans/hennes kollegor är medvetna om detta (om en användare håller muspekaren över en person i Yammer syns det på hovringskortet att personen inte har någon e-postadress).

Office 365-administratören kan redigera användaruppgifter från Administrationscenter för Office 365.

Så här redigerar du användaregenskaper i Office 365
 1. I Administrationscenter för Office 365 går du till avsnittet Användare och väljer eller söker efter en användare, enligt följande skärmbild.

  Skärmbild av rutan Redigera en användare i Office 365
 2. Välj Redigera bredvid användarnamnet för att visa eller ändra egenskaper, t.ex E-postadress och Visningsnamn.

  Sidan Användaregenskaper i Office 365

Azure AD uppdaterar följande Yammer-egenskaper:

Egenskap i Azure AD

Egenskap i Yammer

 1. E-postadress

 2. Förnamn

 3. Efternamn

 4. Befattning

 5. Avdelning

 6. Kontor

 7. Jobbtelefon

 8. Mobiltelefon

 9. Beskrivning

 1. E-post

 2. Förnamn

 3. Efternamn

 4. Befattning

 5. Avdelning

 6. Plats

 7. Telefon, arbete

 8. Mobiltelefon

 9. Om mig

I Office 365 kan du se användaregenskaper som kommer att uppdateras för Yammer i följande dialogrutor:

 • Dialogrutan Redigera e-postadresser

  Skärmbild av profilfältet för e-postadress i Office 365
 • Dialogrutan Redigera kontaktinformation

  Skärmbild av profilfälten som synkroniseras i Yammer

I Yammer kan du se användaregenskaper som kommer att uppdateras för Yammer på sidan Profil. De här egenskaperna finns i följande avsnitt:

 • Avsnitten Grunder och Info

  Skärmbild av profilfälten som synkroniseras i Yammer
 • Avsnittet Kontakt

  Skärmbild av telefonnummerfälten som synkroniseras i Yammer

Bör jag använda katalogsynkronisering i Yammer?

Vi rekommenderar att Yammer-kunder byter till den här enhetliga miljön mellan Office 365 och Yammer för att hantera alla användares livscykel. Det är smidigare än att hantera användare separat och är även den långsiktiga riktningen för Yammer. Om du för närvarande använder verktyget för katalogsynkronisering i Yammer kan det vara bra att gå över till att hantera användare i Office 365. När du har gått över till att hantera användare i Office 365 stänger du av verktyget för katalogsynkronisering i Yammer.

Obs!: Du kan bara hantera användares livscykel från Office 365 om de använder sina autentiseringsuppgifter för Office 365 för att ansluta till Yammer.

I tabellen nedan visas några viktiga aspekter av katalogsynkronisering i Yammer och hur det fungerar jämfört med att hantera användares livscykel med hjälp av Office 365. Mer information om katalogsynkronisering i Yammer finns i Plan för katalogsynkronisering i Yammer.

Uppgift

Katalogsynkronisering i Yammer

Office 365

Masshantera användare

Du kan masshantera användare med katalogsynkronisering i Yammer. Men du kan inte hantera Office 365-användare från Yammer.

Du kan använda Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect) för att integrera den lokala katalogen med Azure Active Directory och Office 365 samt för att masshantera användare. Azure AD Connect innehåller avancerade funktioner, till exempel lösenordssynkronisering, Azure Multi-Factor Authentication och stöd för tredjepartsprogram. Viktigast av allt ger Azure AD Connect dig ett enda verktyg för integrering av lokala Active Directory till Office 365, inklusive Yammer. Stödet för verktyget för katalogsynkronisering i Yammer upphör den 1 december 2016.

Skapa användare

Användaren skapas som en väntande användare i Yammer och den användaren får en inbjudan via e-post om att ansluta till Yammer.

En användare kan logga in i Yammer med sitt Office 365-konto, och användaren skapas då i Yammer.

Ta bort användare

Användaren inaktiveras i Yammer. Användare i väntande tillstånd tas bort.

Användaren inaktiveras i Yammer.

Konfigurera anpassade e-postinbjudningar

Du kan skapa anpassade e-postinbjudningar med hjälp av katalogsynkronisering i Yammer.

Office 365 har inte stöd för anpassade e-postinbjudningar. Men i och med att Yammer blir mer integrerat med Office 365 förväntar vi oss att användare upptäcker och använder Yammer som de använder Office 365, i stället för att behöva en engångsintroduktion till e-post.

Uppdatera användarprofiler

Du kan uppdatera Yammer-profiler från katalogsynkronisering i Yammer.

Du kan använda Azure AD Connect för att synkronisera egenskaper för användarprofiler från din lokala Active Directory till Azure Active Directory. Dessa ändringar kommer även att uppdatera Yammer-användarprofilen.

Vanliga frågor och svar

F: Kommer användarprofilbilder uppdateras från Office 365 till Yammer?

S: Ja. Om en användares Yammer-profil inte innehåller någon bild uppdateras profilen med användarens profilbild för Office 365. Den här uppdateringen initieras när användaren loggar in i Yammer och återspeglas i Yammer-profilen inom några timmar. Om användaren senare uppdaterar sin profilbild för Office 365 uppdateras även profilbilden för Yammer när användaren loggar in i Yammer.

F: Hur påverkar enkel inloggning (SSO) i Yammer livscykelhantering för Yammer-användare i Office 365?

S: SSO i Yammer underlättar identitetshantering, genom att användarna loggar in i Yammer med samma autentiseringsuppgifter som i den lokala miljön. Ett alternativ till det är att använda Office 365-inloggningen för Yammer, så att användarna loggar in i Yammer med sina autentiseringsuppgifter för Office 365 (Office 365 har också stöd för SSO). När användarna loggar in skapas en mappning mellan användarna i Office 365 och Yammer. Livscykelhantering för Yammer-användare från Office 365 är beroende av den här mappningen av användarna mellan Office 365 och Yammer. Så om du använder SSO i Yammer kan du inte dra nytta av livscykelhantering för Yammer-användare i Office 365.

Viktigt!: 

 • Yammer SSO är föråldrat och kommer inte att fungera efter den 1 december 2016. Du kommer inte att kunna skapa nya konfigurationer med Yammer SSO efter den 1 april 2016. I stället för Yammer SSO rekommenderar vi att du använder Office 365-inloggning för Yammer.

 • Mer information om utfasningen och hur du hanterar övergången från Yammer SSO finns i Planera för utfasning av Yammer SSO och DSync.

F: Hur skiljer sig livscykelhantering för Yammer-användare från Office 365-inloggning för Yammer?

S: SSO i Yammer och Office 365-inloggning för Yammer är olika alternativ för identitetshantering. Den här ändringen gäller livscykelhantering för användare. De hör ihop, men skiljer sig åt. Office 365-inloggning för Yammer krävs för livscykelhantering för användare.

F: Kan vi inaktivera verktyget för katalogsynkronisering i Yammer när livscykelhantering för Yammer-användare i Office 365 är tillgängligt?

S: Den långsiktiga produktriktningen är att hantera livscykeln för Yammer-användare i Office 365. Men beslutet för när katalogsynkronisering i Yammer ska inaktiveras beror på hur ditt företag använder det.

Viktigt!: 

F: Verktyget för katalogsynkronisering i Yammer uppdaterar i dag profilfält. Kommer även livscykelhantering för Yammer-användare i Office 365 att uppdatera profilfält?

S: Ja.

F: Vad händer när en e-postadress ändras i Office 365? Ändras även e-postadressen i Yammer?

S: Ja.

F: Mitt företag har en konfiguration där alla Yammer-användare inte finns i Office 365 än. Hur fungerar livscykelhantering för användare i det här fallet?

S: De användare som loggar in i Yammer med autentiseringsuppgifter för Office 365 kan hanteras i Office 365. Du kan fortsätta att hantera de användare som inte använder sina autentiseringsuppgifter för Office 365 på samma sätt som du hanterar dem i dag. När du längre fram flyttar alla till Office 365 har du en enda plats för att hantera alla användare (även de som använder Yammer).

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×