Hantera Office 365-grupper med PowerShell

Den här artikeln innehåller steg för att utföra vanliga administrativa uppgifter för grupper i PowerShell. Den innehåller även PowerShell-cmdlets för grupper.

Vanliga uppgifter för att hantera Office 365-grupper

När användare skapar eller redigerar en grupp i Outlook kan en länk till organisationens riktlinjer för användning visas. Det kan till exempel vara att ett visst prefix eller suffix ska läggas till i gruppnamnet.

Använd Azure Active Directory PowerShell för att dirigera användarna till organisationens riktlinjer för användning av Office 365-grupper. Läs Azure Active Directory-cmdlets för att konfigurera gruppinställningar och följ stegen i Skapa inställningar på katalognivån för att definiera hyperlänken till riktlinjerna för användning. När du kör cmdleten AAD ser användarna en länk till riktlinjerna när de skapar eller redigerar en grupp i Outlook.

Skapa en ny grupp med länken för riktlinjer för användning

Klicka på Riktlinjer för användning av grupp för att se organisationens riktlinjer för Office 365-grupper

Du kan även göra detta i administrationscentret för Exchange. Se Tillåta medlemmar att ”Skicka som” eller ”Skicka för” en Office 365-grupp.

Om du vill aktivera dina Office 365-grupper som "Skicka som" kan du använda cmdlet Add-RecipientPermission och Get-RecipientPermission för att konfigurera det. När du har aktiverat den här inställningen kan Office 365-gruppanvändare använda Outlook eller Outlook på webben för att skicka och svara på e-postmeddelanden som Office 365-gruppen. Användarna kan gå till gruppen, skapa ett nytt e-postmeddelande och ändra fältet "Skicka som" till gruppens e-postadress.

Obs!: Du måste lägga till gruppens e-postadress i fältet Kopia när du skriver ditt "skicka som"-e-postmeddelande, så att meddelandet skickas till gruppen och visas bland gruppkonversationerna.

För närvarande går det endast att uppdatera postlådans princip via Windows PowerShell.

 • Använd det här kommandot för att ange gruppaliaset.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Använd det här kommandot för att ange användaraliaset.

  $userAlias = "User"
 • Använd det här kommandot för att överföra gruppaliaset till cmdleten Get-Recipient för att hämta mottagarens information.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Sedan måste mottagarens namn (gruppnamnet) skickas till cmdleten Add-RecipientPermission. Användaraliaset som skicka som-behörigheten tilldelas till får parametern -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • När cmdleten körs kan användare öppna Outlook eller Outlook på webben för att skicka som gruppen genom att lägga till gruppens e-postadress i fältet Från.

Du kan skapa klassificeringar som användare i organisationen kan ange när de skapar en Office 365-grupp. Du kan till exempel tillåta att användare anger ”Standard”, ”Hemlig” och ”Superhemlig” för grupper som de skapar. Gruppklassificeringar anges inte som standard och du behöver skapa dem för att dina användare ska kunna ange dem. Använd Azure Active Directory PowerShell för att dirigera användarna till organisationens riktlinjer för användning av Office 365-grupper.

Läs Azure Active Directory-cmdlets för att konfigurera gruppinställningar och följ stegen i Skapa inställningar på katalognivån för att definiera klassificeringen för Office 365-grupper.

När du kör Azure Active Directory-cmdleten ovan för att ange din klassificering kör du cmdleten Set-UnifiedGroup om du vill ange klassificeringen för en viss grupp.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Annars skapar du en ny grupp med en klassificering.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Läs Använda PowerShell med Exchange Online och Anslut till Exchange Online PowerShell om du vill ha mer information om hur du använder Exchange Online PowerShell.

När de här inställningarna har aktiverats kan gruppägaren välja en klassificering från listmenyn i Outlook på webben och Outlook och spara den från gruppsidan Redigera.

Välj klassificering av Office 365-grupp

Namn på cmdlet

Beskrivning

Get-UserPhoto

Används för att visa information om det användarfoto som är kopplat till ett konto. Användarfoton lagras i Active Directory.

Set-UserPhoto

Används för att koppla ett användarfoto till ett konto. Användarfoton lagras i Active Directory.

Remove-UserPhoto

Ta bort fotot för en Office 365-grupp.

Vanliga uppgifter för att hantera Office 365-grupper i SharePoint

Som standard har alla SharePoint-webbplatssamlingar som ingår i en Office 365-grupp delningsinställningen Tillåt delning endast för externa användare som redan finns i organisationens katalog. Du kan använda Windows PowerShell-cmdleten Set-SPOSite för att ändra den här inställningen.

Exempel:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

Det här exemplet uppdaterar den externa delningsfunktionen för webbplatssamlingen "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1" så att delning tillåts med autentiserade externa användare. Denna cmdlet körs omedelbart.

Använd Windows PowerShell-cmdleten Get-SPOSite för att visa den befintliga delningsinställningen.

Exempel:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Detaljerad information om dessa cmdleter och deras parametrar i Windows PowerShell finns i Set-SPOSite och Get-SPOSite.

Använd cmdleten Get-SPOSite för att ange en kvot för en gruppwebbplats om du vill hantera lagringsutrymme i Office 365-grupper och ange kvoter för hur mycket lagringsutrymme som tilldelas till grupper. För närvarande går det endast att uppdatera postlådans princip via Windows PowerShell. Den användare som kör följande cmdlet måste vara medlem i SharePoint Online-administratörsrollen. Följande exempel hämtar och anger lagringskvoten för en webbplats i Contoso-domänen.

 1. Kör det här kommandot för att hämta kvotinformation för en gruppwebbplats:

  Get-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -detailed |fl
 2. Kör det här kommandot för att ange kvoten för webbplatsen:

  Obs!: Innan du använder kommandot Set-SPOSite måste din webbplatssamlings lagringshantering anges till Manual och inte använda delad lagring. Läs mer i Hantera lagringsgränser för webbplatssamlingar.

  Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

Kontrollera att åtgärden för att ange kvoten fungerade genom att köra cmdleten Get-SPOSite igen och verifiera att lagringskvoten har uppdaterats. Se till att du ändrar webbplatssamlingens hantering av lagringsutrymme tillbaka till Automatic om det var den ursprungliga inställningen.

Om du vill få en lista med webbplatssamlingar för en Office 365-grupp i organisationen använder du cmdleten Get-SPOSite. Enda sättet att få denna information för närvarande är via Windows PowerShell. Den användare som kör följande cmdlet måste vara medlem i SharePoint Online-administratörsrollen. Mer information om hur du hanterar webbplatssamlingar finns i Hantera webbplatssamlingar och globala inställningar i administrationscentret för SharePoint.

 1. Kör det här kommandot för att få en lista med webbplatssamlingar för en Office 365-grupp i organisationen:

  Get-SPOSite –Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false

Detaljerad information om dessa cmdleter och deras parametrar i Windows PowerShell finns i Set-SPOSite och Get-SPOSite.

Cmdlets för Office 365-grupper

Följande cmdlets lades nyligen till för Office 365-grupper. Om du inte vill använda de här har inte Office 365-prenumerationen uppdaterats med de här funktionerna. Se meddelandecentret och Översikt över Office 365.

Namn på cmdlet

Beskrivning

Get-UnifiedGroup

Med denna cmdlet kan du slå upp befintliga Office 365-grupper och visa egenskaper för gruppobjektet.

Set-UnifiedGroup

Uppdatera egenskaperna för en viss Office 365-grupp.

New-UnifiedGroup

Skapa en ny Office 365-grupp. Denna cmdlet ger en minimal uppsättning parametrar. Om du vill ange värden för utökade egenskaper använder du Set-UnifiedGroup när du har skapat den nya gruppen.

Remove-UnifiedGroup

Ta bort en befintlig Office 365-grupp.

Get-UnifiedGroupLinks

Hämta information om medlemskap och ägare för en Office 365-grupp.

Add-UnifiedGroupLinks

Lägg till hundratals eller tusentals användare i en befintlig Office 365-grupp. Används även för att lägga till ägare.

Remove-UnifiedGroupLinks

Ta bort ägare och medlemmar från en befintlig Office 365-grupp.

Mer information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×