Hantera Business Contact Manager-databasen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För hantering av en Business Contact Manager för Outlook-databas kan du behöva kontrollera dess storlek, skapa eller välja en ny eller annan databas, rensa upp eller felsöka databasen, ta bort databaser eller växla till exempelföretaget för att prova olika funktioner innan du använder dem i din egen databas.

I den här artikeln beskrivs hur du kontrollerar databasens storlek och växlar till exempelföretaget. Artikeln innehåller också länkar till andra artiklar om att skapa eller välja en databas, felsöka en befintlig databas och att ta bort en databas.

Vad vill du göra?

Kontrollera databasens storlek

Skapa eller välja en databas

Söka efter fel i databasen

Ta bort en databas

Använda exempelaffärsdatabasen

Växla till exempelaffärsdatabasen

Växla från exempelföretaget till din egen databas

Kontrollera databasens storlek

I Business Contact Manager för Outlook används Microsoft SQL Server Express, en nedskalad version av Microsoft SQL Server, med stöd för databaser på upp till 4 GB. Om du bifogar filer istället för att länka dem till dina Business Contact Manager-poster kommer filerna att utöka databasens storlek. Om du vill se hur mycket utrymme som är tillgängligt i din databas kan du kontrollera databasens storlek. I den fullständiga versionen av Microsoft SQL Server finns inte storleksgränsen på 4 GB.

Tips: Om databasen är delad och en användare inte har tillgång till nätverket men behöver åtkomst till filerna i kommunikationshistoriken, bifoga filer i avsnittet kommentarer för dina poster i stället för att länka filerna i kommunikationshistoriken. Kom ihåg att filer som är kopplade till öka storleken på databasen. Mer information om hur du delar databaser finns i dela Business Contact Manager-data med andra användare.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Titta i avsnittet Hantera databaser.

  • Databasstorlek    Det utrymme som använts av de maximala 4 000 MB (4 GB) som tillåts för databasen visas

I avsnittet Hantera databaser visas även följande information:

 • Databasnamn    Datorns namn och databasnamnet visas (datornamn\databasnamn). Om databasen är delad behöver användare denna information för att ansluta till din databas.

 • Databasägare    Domän- eller arbetsgruppnamnet och databasägarens namn visas (domän- eller arbetsgruppnamn\databasägarens namn).

Överst på sidan

Skapa eller välja en databas

Business Contact Manager för Outlook lagras dina affärsdata som poster i Business Contact Manager-databasen som du vill skapa eller välj. Du kan skapa en databas när du först installera Business Contact Manager för Outlook eller välja en befintlig lista. Du kan också skapa en ny databas när som helst.

Se till att du väljer den databasversion i Business Contact Manager som överensstämmer med den version av Microsoft Office du använder.

Mer information finns i Anpassad start: välja Business Contact Manager-databas, om du har bara installerat Business Contact Manager för Outlook eller Skapa eller välj en ny Business Contact Manager-databas om du redan använder Business Contact Manager för Outlook och du vill ändra din databas eller skapa en ny.

Varning: Om du installerar en utvärderingsversion av Microsoft Office 2013 och bestämmer dig för att återgå till en tidigare version av Microsoft Office, säkerhetskopiera dina data först. Du måste spara en kopia av dina Business Contact Manager för Outlook-databasen och dina Business Contact Manager för Outlook 2010-databas (synkroniseras till en databassäkerhetskopia) för att visa de ändringar du gjort när du använder utvärderingsversionen. Fullständiga instruktioner finns i Gå tillbaka till en tidigare version av Business Contact Manager och Microsoft Office.

överst på sidan

Felsöka databasen

Om du vill förbättra effektiviteten i databasen, rekommenderar vi att du ibland kontrollerar felsöks genom att utföra TE000129525 av din Business Contact Manager-databasen. Mer information finns i söka efter fel i Business Contact Manager-databasen.

Varning!:  Om databasen är delad ska du be alla användare av den att avsluta Outlook innan du utför felsökningen. Detta förhindrar att de får felmeddelanden.

överst på sidan

Radera en databas

Då och då kan du behöva ta bort äldre versioner av Business Contact Manager-databas eller en databas som du inte längre behöver. Mer information finns i Ta bort eller radera en databas i Business Contact Manager.

Viktigt!: Om du tar bort en databas går inte att återställa databasen. Därför kan vara det en bra idé att skapa en säkerhetskopia av databasen innan du tar bort den. Mer information finns i Varför bör du säkerhetskopiera dina Business Contact Manager-data.

överst på sidan

Använda databasen för exempelföretaget

Business Contact Manager för Outlook innehåller en exempeldatabas som visar hur en ifylld databas ser ut. Den fungerar som hjälpmedel när du vill lära dig att arbeta med databaser.

Exempeldatabasen innehåller affärsdata för fiktivt Adventure Works cykel företag. Du kan använda exempeldatabasen för att öva på att konfigurera arbetsytor, skapa och namnge dina egna formulär, söka efter en post eller vad du förstå, utan att ändra dina egna affärsdata. Mer information finns i om Adventure Works och exempeldatabasen för företag.

Obs!: Databasen som du använder för ditt eget företag påverkas inte av den tillfälliga användningen av exempelaffärsdatabasen.

Byta till exempelaffärsdatabasen

Du kan öva i exempelaffärsdatabasen genom att när som helst växla till den. Du kan växla tillbaka till din databas när du än behöver göra det.

 1. Klicka på fliken Arkiv .

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager och sedan på knappen Hantera databaser .

 3. Klicka på Växla till exempelföretag.

 4. Klicka på Nästa i dialogrutan Växla till exempelföretag.

När processen är slutförd och dialogrutan Växla till exempelföretag stängs är databasen för exempelföretaget klar för användning.

Växla från databasen för exempelföretaget till din egen databas

Om du övar i exempelaffärsdatabasen kan du när som helst återgå till din egen databas.

 1. Klicka på fliken Arkiv .

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager och sedan på knappen Hantera databaser .

 3. Klicka på Växla till Mitt företag.

  Obs!:  Alternativet Växla till Mitt företag visas endast om du använder exempeldatabasen.

 4. Klicka på Nästa i dialogrutan Växla till Mitt företag.

När processen är slutförd och dialogrutan Växla till Mitt företag stängs är den databas som du använde innan du växlade till exempelaffärsdatabasen klar för användning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×