Handledning för administratörsrollen för Project Web Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs de aktiviteter som är tillgängliga för dig när du har administrativ behörighet över Microsoft Office Project Web Access. Det visas en översikt av Project Web Access från en administratör perspektiv.

Obs!: Den här guiden innehåller inte information om hur du distribuerar Microsoft Office Project Server 2007 i organisationen. Du kan lära dig hur du distribuera och hantera Project Server 2007 på TechNet.

Beroende på den säkerhetsgrupp som de har tilldelats kan användare arbeta med Project Web Access-funktioner med hjälp av Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 eller båda.

Obs!: Om du inte ser länken Serverinställningar i den snabbt starta i Project Web Access kan du är medlem inte i administratörsgruppen och du kan inte utföra åtgärder som att anpassa vyer, hur du konfigurerar rapporter, hur du konfigurerar tidrapporter eller ta bort projekt.

Vad kan du göra med administratörsbehörighet?

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Arbeta med resurser

Arbeta i Projektcenter

Analysera data och skapa rapporter

Samarbeta med andra i organisationen

Hantera enterprise-funktioner

Hantera vyer

Arbeta med Project Professional

Få tillgång till råd om distribuering, bloggar och annan onlineinformation

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Startsidan för Project Web Access är den primära startpunkten för användare som arbetar med data sparas i Project Server 2007-databasen. När du loggar in på Project Web Access väntande objekt som kan kräva åtgärd (till exempel aktivitetsuppdateringar som måste godkännas) och objekt som har ändrats sedan den senaste gången du loggade in visas. Du kan komma åt Project Web Access-funktioner, till exempel uppgifter, Projektcenter, Resurscenter, uppdateringar, statusrapporter, dokument, problem och risker sidor från startsidan.

Obs!: Vilket innehåll som visas på startsidan för Project Web Access beror på vilka funktioner som är tillgängliga på servern, användarens roll, vilka behörigheter som användaren har tilldelats, vilka säkerhetskategorier användaren tillhör (inklusive de projekt och vyer som har tilldelats säkerhetskategorin) samt vilka eventuella anpassningar som har konfigurerats för startsidan.

Aktiviteter på startsidan för Project Web Access

Överst på sidan

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Hantera aktiviteter

Hantera aktivitetsuppdateringar

Hantera tidrapporter

Integration med Outlook

Innan gruppmedlemmarna kan registrera tidrapport timmar eller deras aktivitet status, måste administratören ställa in tidrapporter, aktivitetsstatus eller båda. Tidrapporter spela in de faktiska arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått. Gruppmedlemmarna kan ange aktivitetens status med hjälp av sidorna Mina uppgifter, vilket gör att administratören kan spåra status eller framsteg mot ifyllning av aktiviteter i projekt.

Om din organisation har projektledare och de kommer spåra förloppet för projekt som har skapats i Office Project Professional 2007, kommer du vill följa upp aktivitetsstatus.

Överst på sidan

Hantera aktiviteter

Gruppmedlemmar kan använda sidan Mina aktiviteter i Project Web Access för att visa, redigera, delegera och uppdatera uppgifter och arbetstider som är kopplade till sig genom en projektledare som använder Project Professional 2007. Öppna sidan Mina uppgifter, klicka på Mina uppgifter i Snabbstart.

Aktiviteter inom aktivitetshantering

Överst på sidan

Hantera aktivitetsuppdateringar

Du kan granska ändringar i aktiviteter och arbetstider som gruppmedlemmarna ange från sidorna Mina uppgifter på sidan aktivitetsuppdateringar i Project Web Access. Du kan också använda sidan aktivitetsuppdateringar Uppdatera projekt med den senaste informationen.

Du kan uppdatera projekt med information från sidan Aktivitetsuppdateringar på två sätt:

 • Manuellt     Du kan acceptera varje aktivitetsändring genom att klicka på Acceptera på sidan Aktivitetsuppdateringar. Om du svarar på en begäran om en aktivitetsändring innan du accepterar den tas begäran bort från listan på sidan Aktivitetsuppdateringar tills gruppmedlemmen har svarat. Du kan uppdatera och svara på nya begäranden om aktiviteter och aktivitetsdelegeringar samtidigt.

 • Automatiskt (med hjälp av regler)     Du kan skapa och köra regler för att automatiskt uppdatera projekt med ändringar som inte måste granskas före godkännande. Du kan skapa regler som körs för särskilda projekt, alla projekt, specifika resurser eller grupper av resurser på en viss plats i RBS Resource Breakdown Structure () på din organisation.

Aktiviteter inom hantering av aktivitetsuppdateringar

Överst på sidan

Hantera tidrapporter

Tidrapporter spela in de faktiska arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått.

Du bör skapa en tidrapport om:

 • företaget vill bevaka fakturerbara och icke fakturerbara timmar,

 • du behöver integrera med ett redovisningssystem för löne- och faktureringsändamål

 • ledningen vill ha detaljerad information om antalet timmar som resurserna lägger ned på projektaktiviteter och hur dessa timmar spenderas (fakturerbart övertidsarbete, fakturerbart arbete eller icke fakturerbart arbete).

Aktiviteter inom tidrapportshantering

Överst på sidan

Integration med Outlook

Project Web Access kan integreras med Microsoft Outlook så att gruppmedlemmar kan uppdatera sina aktiviteter med hjälp av Office Outlook 2007, 2003 eller XP. För att kunna använda funktionerna för Outlook-integration måste en gruppmedlem:

 • ha ett giltigt användarkonto för Project Web Access för åtkomst till konfigurationssidan för funktionerna för Outlook-integration,

 • använda Office Outlook 2007, 2003 eller XP,

 • hämta och installera Outlook-tillägget för Microsoft Office Project.

Outlook-aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med resurser

Hantera resursinformation

Personal projekt

Kunskapsschemaläggning

Arbeta med semester och administrativ tid

Projektledare och resursansvariga använda Resurscenter i Project Web Access för att visa, ändra och analysera information för en eller flera resurser som är tilldelade till aktiviteter i projekt som publiceras i Project Server-databasen. Resurscenter visar en lista över resurserna i enterprise resurspool; behörighet att visa objekt i Resurscenter har beviljats av Project Server-administratören.

Överst på sidan

Hantera resursinformation

I Resurscenter, kan du redigera information om resurser, till exempel deras e-postadresser, kontoinformation och grupper som tillhör. Du kan också visa deras tilldelningar och tillgänglighet.

Vissa resursattribut, till exempel kalenderinställningar, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för hantering av resursinformation

Överst på sidan

Skaffa resurser till projekt

Projektledare kan skapa grupper för projekt baserat på många olika parametrar, inklusive resurskunskaper och tillgänglighet. Du kan använda funktionen Skapa grupp i Project Web Access att bygga upp en projektgrupp.

Tänk på följande när du använder funktionen Skapa team:

 • En projektledare kanske inte kan se alla resurser, eller tilldela alla ett projekt.

 • För att söka efter resurser som har den nödvändiga kompetensen anger, organisationen måste använda RBS Resource Breakdown Structure ()-koder och andra enterprise resource dispositionskoder som används för att definiera olika kunskaper och resursrelationer i organisationen.

 • Du kan tilldela en grupp med resurser aktiviteter och enskilda gruppmedlemmar kan sedan välja de aktiviteter som de vill ska tilldelas dem.

 • Chefer kan använda bägge föreslagna och bekräftat bokning för resurser. Genom att tilldela resurser till projekt utan införs dem, spåra chefer potentiella resurstilldelningar för föreslagna nya projekt. Tjänsten organisationer, till exempel använda ofta föreslagen bokning så att de kan jämföra olika scenarier för tilldelning och hantera föreslagna och godkända tilldelningar. Föreslås Bokningstyp för att spåra och hantera Personal förfrågningar resursansvariga i organisationer som använder en central resurspool och projektledare som gör sin egen personal användning.

En del resursattribut och resursinställningar, till exempel kalenderinställningar och ersatta resurser, kan bara ändras med hjälp av Project Professional 2007.

Aktiviteter för att skaffa resurser till projekt

Överst på sidan

Kunskapsschemaläggning

Om du vill hitta den bästa resursen för ett jobb använder du funktionerna för kunskapsschemaläggning i Project Web Access och Project Professional 2007, som är en del av organisationens EPM-lösning (Enterprise Project Management). Använd Resursersättningsguiden i Project Professional 2007 för att ersätta allmänna resurser med faktiska resurser. Använd funktionen Skapa team i Project Web Access för att söka efter resurser med rätt kunskaper för jobbet.

Vissa resursattribut, till exempel kalenderinställningar och Resursersättningsguiden, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för kunskapsschemaläggning

Överst på sidan

Arbeta med semester och administrativ tid

I Project Web Access kan du övervaka tid som inte ägnas åt arbete (administrativ tid), till exempel semestertid, gruppmöten, utbildning, interna projekt och annan tid som inte ägnas åt projektarbete. Gruppmedlemmarna kan ange administrativ tid på sina respektive Min tidrapport-sidor.

Övervaka administrativ tid om:

 • Du integrerar med ett redovisningssystem som kräver data för undantag.

 • Ledningsgruppen vill ha rapporter om undantag.

 • Projektledare eller resursansvariga vill att gruppmedlemmarna ska ange när de inte är på arbetet så att de inte visas som tillgängliga för projekttilldelningar under den tiden.

Aktiviteter för hantering av administrativ tid

Överst på sidan

Arbeta i Projektcenter

Projektcenter är ett enkelt sätt för projektledare, gruppmedlemmar och andra intressenter att visa detaljerad information om enskilda projekt och för att visa sammanfattande information om projekt i organisationen. Alla användare som har behörighet att komma åt Projektcenter i Project Web Access eller Project Professional 2007 kan använda Projektcenter för att arbeta med ett projekt som de har tilldelats. Projekt som publiceras i Project Server 2007 databas som är tillgängliga i Projektcenter.

Aktiviteter för Projektcenter

Överst på sidan

Analysera data och skapa rapporter

Hantera statusrapporter

Arbeta med OLAP-rapporter

Project Web Access innehåller många hierarkiska alternativ för att hjälpa teamet samarbeta effektivt. Gruppmedlemmarna kan skapa statusrapporter och rapportera hur aktiviteterna fortskrider. Projektledare kan dessutom skapa detaljerade OLAP online analytical processing ()-rapporter.

Vissa aktiviteter kan endast utföras av användare som tillhör administratörsgruppen Project Web Access. Om du inte ser länken Serverinställningar i den snabbt starta i Project Web Access kan sedan du är medlem inte i administratörsgruppen och det går inte att utföra åtgärder som att anpassa vyer, hur du konfigurerar rapporter, hur du konfigurerar tidrapporter eller ta bort projekt.

Överst på sidan

Hantera statusrapporter

Statusrapporter beskriver förloppet i tilldelade aktiviteter. Projektledare kan automatisera processen för att begära och ta emot statusinformation. De kan skicka begäranden om statusrapporter till gruppmedlemmar som sedan svarar genom att skicka den begärda informationen. Gruppmedlemmar kan också själva skicka statusrapporter. Projektledare kan även konfigurera statusrapporter så att de får enskilda inskickade rapporter samt en sammanslagen rapport där alla svar visas.

Aktiviteter för statusrapporthantering

Överst på sidan

Arbeta med OLAP-rapporter

Chefer på olika nivåer kan använda en mängd olika rapporter för att analysera projekt- och prestanda i ett projekt eller över flera projekt. Du kan använda pivottabeller och Pivotdiagram om du vill arbeta interaktivt med rapporter och ändra vissa av de fält som strukturerar dem. De här rapporterna hjälpa dig att förstå hälsotillståndet för din organisation mätt med projekt- och prestanda.

Vissa rapporter, till exempel visuella rapporter, kan bara skapas och visas med hjälp av Project Professional 2007.

Aktiviteter för OLAP-rapporthantering

Överst på sidan

Samarbeta med andra i organisationen

Project Web Access innehåller många funktioner som underlättar samarbetet mellan organisationens resurser vad gäller projektaktiviteter, ärenden, risker och andra områden som påverkar projektets resultat.

Samarbetsaktiviteter

Överst på sidan

Hantera enterprise-funktioner

Project Web Access-administratörer kan anpassa och styra funktioner från Serverinställningen sidor.

Obs!: Särskilda behörigheter måste ha behörighet för att anpassa och aktivera vissa funktioner och sidor.

Enterprise funktioner management aktiviteter

Överst på sidan

Hantera vyer

Vyerna är live och interaktiva rapporter informationens projekt och resurser som lagras i Project Server 2007 databas. Vyer kan medlemmar i en projektgrupp se information än sina egna uppgifter, uppgifter och projekt. Vyer kan också aktivera projektledare och resursansvariga kan kommunicera viktig information om sina projekt till andra personer och grupper i organisationen. Vissa vyer kan till exempel gruppmedlemmarna ska kunna visa information om sina projekt. Andra vyer aktivera projektledare och resursansvariga att hålla reda på aktiviteter i sina projekt, fastställa resurstillgänglighet och passa behoven i sina projekt till kunskaper av tillgängliga resurser.

Tillgängliga vyer innehåller till exempel Projektcenter, resurstilldelningar, Resurscenter, Mina aktiviteter och Mina tidrapporter, dataanalys, resurs-planer och Team Builder vyer.

Obs!: Project Web Access-användare måste ha särskilda behörigheter för att ändra sidor. Till exempel måste för en användare ska kunna lägga till listor, till exempel undersökningar och fotogallerier en Project Web Access-administratören ange delta Project Web Access-behörighet för den användaren.

Visa hantering av aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med Project Professional

Du kan använda Project Professional 2007 för att utföra många olika aktiviteter för projekthantering som en del av organisationens EPM-lösning (Enterprise Project Management).

Obs!: Du måste ha Project Server 2007-behörighet för att kunna utföra olika projektledningsaktiviteter för företag med hjälp av Project Professional.

Project Professional-aktiviteter

Överst på sidan

Få tillgång till råd om distribuering, bloggar och annan onlineinformation

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×