Hålla en presentation

Om du vill hålla en presentation kan du spela upp bildspelet i helskärmsläge eller använda föredragshållarvyn. När du spelar upp ett bildspel med två anslutna bildskärmar ser deltagarna bildspelet i helskärmsläge på den ena bildskärmen, medan du som standard ser föredragshållarvyn på den andra. Om du föredrar att spela upp bildspelet i helskärmsläge på båda bildskärmarna måste du ändra den inställningen innan du startar bildspelet, så att bildspelet dubbleras.

Obs!: I föredragshållarvyn får du hjälp att hantera bilderna medan du håller föredrag via uppföljning av hur lång tid det har gått, vilken bild som ska visas härnäst och genom visning av anteckningar som bara du kan se (vilket också gör att du kan föra mötesanteckningar under tiden du håller föredrag). Mer information om hur du använder föredragshållarvyn finns i Använda föredragshållarvyn.

Gör något av följande:

Spela upp ett bildspel

  1. Öppna presentationen som du vill spela upp som ett bildspel.

  2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Spela upp bildspelet från den första bilden

Klicka på pilen bredvid Spela upp och sedan på Spela upp från början under Bildspel på fliken Start.

Fliken Start, gruppen Bildspel

Spela upp bildspelet från den aktuella bilden

Markera den bild som du vill börja bildspelet med. Klicka på Spela upp under Bildspel på fliken Start.

Fliken Start, gruppen Bildspel

Spela upp ett anpassat bildspel från den första bilden

Klicka på pilen bredvid Spela upp, peka på Anpassat bildspel under Bildspel på fliken Start. Klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill visa.

Fliken Start, gruppen Bildspel

Obs!: Om inga anpassade bildspel visas i listan skapar du ett nytt anpassat bildspel genom att klicka på Redigera anpassade bildspel.

  1. Obs!: Du kan även spela upp ett bildspel genom att klicka på samma alternativ på fliken Bildspel.

  2. Flytta genom bildspelet så här:

Om du vill flytta till

Gör du så här

Nästa bild

Klicka på högerpilen, klicka på en bild eller tryck på N .

Föregående bild

Klicka på vänsterpilen eller tryck på P .

  1. Tips: Om du vill se en lista med kortkommandon som du kan använda för att flytta mellan bilder och hantera bildspelet håller du ned CTRL samtidigt som du klickar med musen. Klicka sedan på Hjälp.

  2. Om du vill avsluta bildspelet när du är klar med presentationen trycker du på ESC .

Ange hur bildspelet visas på två bildskärmar

När du spelar upp ett bildspel med två anslutna bildskärmar ser deltagarna bildspelet i helskärmsläge på den ena bildskärmen, medan du som standard ser föredragshållarvyn på den andra. Om du föredrar att spela upp bildspelet i helskärmsläge på båda bildskärmarna måste du ändra den inställningen innan du startar bildspelet, så att bildspelet dubbleras.

  • Gör något av följande:

Visa bildspelet som

Gör du så här

Helskärm på båda bildskärmarna

Klicka på Spegla bildspel under Inställning för två bildskärmar på fliken Bildspel.

Fliken Bildspel, gruppen Inställning för två skärmar

Föredragshållarvyn på din bildskärm och helskärm på den andra

Obs!: När du använder föredragshållarvyn kan du ändra vilken bildskärm som föredragshållarvyn visas på. Klicka bara på Växla mellan bildskärmar.

Klicka på Föredragshållarvy under Inställning för två bildskärmar på fliken Bildspel.

Fliken Bildspel, gruppen Inställning för två skärmar

Se även

Använda föredragshållarvyn

Visa eller dölja pekaren under en presentation

Göra eller radera markeringar i en bild under en presentation

Navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×