Hämta servicenummer för Skype för företag

Utöver att skaffa telefonnummer från Office 365 till enskilda användare går det dessutom att söka efter och få avgiftsbelagda och avgiftsfria telefonnummer för tjänster som t.ex. konferens med uppringning (för konferensbryggor) och automatisk dirigering. Dessa kallas servicenummer. Servicenummer har högre kapacitet för samtidiga samtal än användar- och abonnentnummer. Ett servicenummer kan till exempel hantera hundratals samtal samtidigt, medan en användares telefonnummer bara kan hantera några få samtal samtidigt.

Viktigt!: PSTN-förbrukning måste konfigureras först för att det ska gå att skaffa avgiftsfria nummer.

Det finns två sätt att hämta servicenummer så att du kan använda dem med Skype för företag:

 • Hämta nya nummer från Office 365 och Skype för företag.

 • Portera eller överför dina befintliga nummer från tjänsteleverantören eller telefonioperatören.

  Obs!: När du överför servicenummer rekommenderar vi starkt att du kontaktar Microsoft Support för att se till att högre samtidig samtalskapacitet tas med i beräkningen och konfigureras på rätt sätt.

Hämta nya servicenummer

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. I det vänstra navigeringsfältet går du till Röst > Telefonnummer > Lägg till och klickar sedan på Nya tjänstnummer.

  VIKTIGT: Om du vill kunna visa Röst-alternativet i det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Skype för företag måste du först köpa minst en Enterprise E5-licens, en tilläggslicens för telefonsystem eller en tilläggslicens för ljudkonferenser.

 4. På sidan Lägg till nya tjänstnummer använder du de nedrullningsbara listrutorna för att välja:

  • Land/region

  • Delstat/region

  • Ort

 5. Under Antal, ange det antal telefonnummer du vill ha till din organisation och klicka på Lägg till för att skapa en reservation. Du har 10 minuter på dig för att välja dina telefonnummer och om det tar mer än 10 minuter återlämnas telefonnumren till poolen med telefonnummer.

  Obs!: Du kan se antalet telefonnummer, som baseras på antalet licenser som anges bredvid Totalt antal användarnummer du kan skaffa.

 6. Klicka på Visa nummer om du vill ha en fullständig lista över alla telefonnummer. Det är användbart om du inte vill välja ett telefonnummer i listan.

 7. Välj de telefonnummer du vill använda och klicka sedan på Hämta nummer.

Tilldela servicenummer

När du väl har skaffat dina servicenummer kan de tilldelas till en konferensbrygga med uppringning. Information om hur du gör detta finns i Koppla eller koppla bort avgiftsbelagda och avgiftsfria telefonnummer för en konferensbrygga med uppringning.

Portera eller överföra befintliga servicenummer

Om du vill överföra servicenummer från din nuvarande tjänstleverantör eller telefonbolag måste du skicka en porteringsbeställning till Microsoft manuellt. Du måste skicka separata porteringsbeställningar för varje typ av servicenummer (avgiftsbelagda och avgiftsfria) som du kommer att överföra med hjälp av en fullmakt (LOA). I fullmakten (LOA) måste du välja rätt typ av servicenummer. När du kontaktar Microsoft Support ska du ange att du överför ett servicenummer (och inte ett användar- eller abonnentnummer), annars kanske inte den samtidiga samtalskapaciteten räcker för att hantera samtalsvolymerna. Mer information om hur du skickar en begäran om en porteringsbeställning finns i Skicka en begäran om en porteringsbeställning manuellt

När du söker efter och skaffar telefonnummer till organisationen kan du skaffa fler telefonnummer än du har tilldelade licenser. Men det beror på vilka typer av telefonnummer och typer av licenser du har köpt och tilldelat.

På sidan Telefonnummer i administrationscentret för Skype för företag kan du se antalet telefonnummer du kan skaffa. Eller så kan du köra cmdleten Get-CsOnlineTelephoneNumberAvailableCount

Viktigt!: Gränserna nedan inkluderar inte telefonnummer som du har porterat eller överfört till Microsoft.

Här är typen av telefonnummer

Hur tar jag reda på det totala antalet telefonnummer?

Här är ett exempel

Användarnummer (abonnentnummer)

Antalet telefonnummer är lika med det totala antalet röstsamtalsabonnemang för inrikes + inrikes och utrikes multiplicerat med 1,1 + 10 ytterligare telefonnummer.

Om du har 50 användare totalt, med röstsamtalsabonnemang för inrikes + inrikes och utrikes, kan du skaffa 65 telefonnummer (50 x 1,1 + 10).

Avgiftsbelagt servicenummer

Antalet telefonnummer är lika med det totala antalet licenser för Cloud PBX + PSTN-konferens och följande gäller:

 • Om det finns 1–25 licenser ges 5 telefonnummer.

 • Om det finns 26–49 licenser ges 10 telefonnummer.

 • Om det finns 50–99 licenser ges 20 telefonnummer.

 • Om det finns 100–149 licenser ges 30 telefonnummer.

 • Om det finns 150–199 licenser ges 40 telefonnummer.

 • Om det finns 200–499 licenser ges 65 telefonnummer.

 • Om det finns 500–749 licenser ges 90 telefonnummer.

 • Om det finns 750–999 licenser ges 110 telefonnummer.

 • Om det finns 1 000–1 249 licenser ges 125 telefonnummer.

 • Om det finns 1 250–1 499 licenser ges 135 telefonnummer.

 • Om det finns 1 500–1 999 licenser ges 160 telefonnummer.

 • Om det finns 2 000–2 999 licenser ges 210 telefonnummer.

 • Om det finns 3 000–6 999 licenser ges 420 telefonnummer.

 • Om det finns 7 000–9 999 licenser ges 500 telefonnummer.

 • Om det finns 10 000–14 999 licenser ges 600 telefonnummer.

 • Om det finns 15 000–19 999 licenser ges 700 telefonnummer.

 • Om det finns 20 000–49 999 licenser ges 1 000 telefonnummer.

 • Om det finns 50 000+ licenser ges 1 500 telefonnummer.

Om du har totalt 51 licenser för Cloud PBX och PSTN-konferens kan du få 20 avgiftsbelagda servicenummer.

Avgiftsfritt servicenummer

Antalet telefonnummer är lika med det totala antalet licenser för Cloud PBX + PSTN-konferens och följande gäller:

 • Om det finns 1–25 licenser ges 5 telefonnummer.

 • Om det finns 26–49 licenser ges 10 telefonnummer.

 • Om det finns 50–99 licenser ges 20 telefonnummer.

 • Om det finns 100–149 licenser ges 30 telefonnummer.

 • Om det finns 150–199 licenser ges 40 telefonnummer.

 • Om det finns 200–499 licenser ges 65 telefonnummer.

 • Om det finns 500–749 licenser ges 90 telefonnummer.

 • Om det finns 750–999 licenser ges 110 telefonnummer.

 • Om det finns 1 000–1 249 licenser ges 125 telefonnummer.

 • Om det finns 1 250–1 499 licenser ges 135 telefonnummer.

 • Om det finns 1 500–1 999 licenser ges 160 telefonnummer.

 • Om det finns 2 000–2 999 licenser ges 210 telefonnummer.

 • Om det finns 3 000–6 999 licenser ges 420 telefonnummer.

 • Om det finns 7 000–9 999 licenser ges 500 telefonnummer.

 • Om det finns 10 000–14 999 licenser ges 600 telefonnummer.

 • Om det finns 15 000–19 999 licenser ges 700 telefonnummer.

 • Om det finns 20 000–49 999 licenser ges 1 000 telefonnummer.

 • Om det finns 50 000+ licenser ges 1 500 telefonnummer.

Om du har totalt 1 001 licenser för Cloud PBX och PSTN-konferens kan du få 125 avgiftsfria servicenummer.

Viktigt!: Debitering för PSTN-förbrukning krävs för att reservera och använda avgiftsfria telefonnummer.

Obs!: Om du behöver fler telefonnummer kan du gå till Kontakta supporten för Office 365 för företag – Administrationshjälp.

Närliggande avsnitt

Allmänna villkor för nödsamtal
Användningsvillkor för PSTN-tjänster med Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×