Hämta externa data från en webbsida

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa eller köra en webbfråga om du vill hämta text eller data från en webbsida. Webbsidor innehåller ofta data som är lämpliga för analys i Excel. Om det behövs kan du hämta uppdateringsbara data, vilket innebär att du kan uppdatera informationen i Excel med aktuella data från webbsidan. Du kan också hämta data från en webbsida och låta informationen vara statisk i kalkylbladet.

Om du använder Excel 2010 eller senare, du kan använda Excels hämta och omvandla (Power Query) upplevelse att ansluta till en webbsida.

Vad vill du göra?

Mer information om hur du hämtar externa data från en webbsida

Skapa och redigera en webbfråga

Skapa en parameterfråga för Web fråga

Kopiera data från en webbsida

Köra en sparad webb-frågefil

Göra en webbsida omdirigera en webbfråga till en annan datakälla

Problem: Jag har problem med sortering, filtrering eller sökning externa data från en webbfråga

Mer information om hämtning av externa data från en webbsida

Med en webbfråga kan du hämta uppdateringsbara data som har lagrats i intranätet eller på Internet. Sådan information kan vara till exempel en tabell, flera tabeller eller all text på en webbsida. Därefter kan du analysera informationen med hjälp av verktygen och funktionerna i Excel. Du kan till exempel hämta och uppdatera aktiekurser från en offentlig webbsida eller hämta och uppdatera en tabell som innehåller försäljningsinformation från en företagswebbsida.

Webbfrågor är särskilt användbara för hämtning av data som finns i tabeller eller förformaterade områden. (Tabeller definieras med HTML-format-taggen <TABLE>. Förformaterade områden definieras ofta med HTML-taggen <PRE>.) Den hämtade informationen innehåller inte bilder, till exempel GIF-bilder, eller skriptinnehåll.

Om du vill skapa en webbfråga ha du åtkomst till den World Wide Web (WWW) via företagets intranät eller via en modemet på datorn eller i nätverket. Att eller en fråga mot lokala HTML- eller XML-filer.

Exempelwebbfrågor

Flera exempelwebbfrågor installeras med Microsoft Office Excel 2007. Som standard installeras de i mappen \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES på hårddisken:

 • Aktieindex för större börser från MSN MoneyCentral Investor.iqy

 • Valutanoteringar från MSN MoneyCentral Investor.iqy

 • Börsnoteringar från MSN MoneyCentral Investor.iqy (en webbfråga för parameterbegäran)

Metoder för hämtning av externa data

Om du använder Excel kan du importera data från en webbsida genom att använda dialogrutan Ny webbfråga. (Klicka på Från webb i gruppen Hämta externa data på fliken Data.)

Om du använder Internet Explorer finns det två metoder för hämtning av externa data till Office Excel:

 • Kopiera och klistra in data från en webbsida till ett Excel-kalkylblad. När du klistrar in data för webbsidan i Excel kan du behålla data statiska eller göra det uppdateras genom att klicka på Knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp och sedan på Skapa uppdateras webbfråga.

 • Högerklicka på webbsidan och klicka sedan på Exportera till Microsoft Excel på snabbmenyn. Dialogrutan Ny webbfråga visas.

Obs!: Du kan också öppna en HTML-format fil, MHTML-filen eller giltig XML-fil i Excel. När du öppnar en HTML- eller MHTML-fil kan du hela webbsidan, men du kan förlora vissa formatering, skript, bildfiler (endast HTML) eller listor med data i en enskild cell. När du öppnar en XML-fil har möjlighet att använda en eller flera refererade formatmallar. I båda fallen kan data inte uppdateras.

Skapa en parameterfråga för Web fråga

En parameterfråga är en fråga som du tillfrågas varje gång du kör. Du kan skapa en parameterfråga för Web fråga genom att redigera en sparad webb-frågefil (.iqy). Till exempel en webbfråga som hämtar aktiekurser från en webbsida kan uppmanas att ange ett parametervärde, till exempel en aktiesymbol, varje gång du kör parameterfrågan Web query.

En Web parameterbegäran baseras på en URL-frågesträng som är en eller flera namn/värdepar i slutet av en URL. Vissa webbplatser använder en URL-frågesträng så här ändrar du innehållet i en webbsida. En URL-frågesträng har följande format som visas i följande exempel: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

URL-Adressen till webbsidan

2

?

Frågetecknet (?) inleder URL-frågesträngen.

3

<namn>

Namn i det här exemplet är offert.

4

=

Likhetstecknet (=) avgränsar namnet från värdet.

5

<värde>

Värdet i det här exemplet är MSFT.

Om du skickar två eller flera namn/värdepar Skilj dem åt med ett et-tecken (&). Till exempel: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<namn>=<värde>

Förnamn/värde-par är offert = MSFT.

2

&

Et-tecknet (&) avgränsar varje namn/värde-par.

3

<namn>=<värde>

Andra namn/värde-par är offert = IBM.

En Web parameterbegäran baseras på en URL-frågesträng med hjälp av följande format. Till exempel: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<namn>

Namn i det här exemplet är Symbol.

2

=

Tecknet likhetstecken (=) avgränsar namn från parameter och frågerutan.

3

"Parametern"

Namnet på den parameter som omges av citattecken, som används för att identifiera parametern i dialogrutan parametrar i det här exemplet är StockSymbol.

4

,

Kommatecken (,) avgränsar parametern från prompten.

5

"ledtext"

Uppmanas omges av citattecken, som visas i Excel i den RETUR aktiesymbol: i det här exemplet är i dialogrutan RETUR aktiesymbol:.

6

[...]

Vänster hakparentes ([]) och höger hakparentes (]) tecken avgränsa i frågerutan.

Dirigera om webbfrågor till andra datakällor

Om du är en webbsida författare kan öka du tillförlitlighet data som användare hämta från sidorna genom att låta webbfrågor från Excel dirigeras till en datakälla som en XML- eller text-fil.

Om till exempel en HTML-sida innehåller en tabell med aktiekurser kan tabellens information användas i en webbfråga, även om informationen hämtas från en annan datakälla. Om du pekar på en tabell på en Windows SharePoint Services-webbplats där projektstatus sammanfattas, kan du skapa en webbfråga för hämtning av data från en överordnad statuslista.

Det finns två stora fördelar med omdirigering. För det första kan du formatera den importerade HTML-webbsidan för visning, trots att informationen har optimerats för analys (i till exempel XML-format). För det andra kan du dela upp HTML-vyn på flera datasidor (med till exempel 20 resultatposter på varje sida), men dirigera om webbfrågan till hela datamängden.

Du kan använda ett HTML-attribut med märkningen tabell, PRE, XMP, lista eller oformaterad text som identifierar där underliggande data lagras. Skapare av webbsidor kan använda den här omdirigering attributet o:WebQuerySourceHRefatt URL: en för data source-lista så att webbfrågor kan länka till underliggande källdata. Omdirigering attributet definieras i Microsoft Office-namnområde att undvika står i konflikt med andra omdirigering attribut. Datakällan kan vara valfri stöds Web query datatyp, till exempel HTML, Text eller XML. Om attributet används, behöver du inte oroa dig om att få rätt innehåll när du uppdaterar. En webbfråga innehåller information om sökvägen till datakällan och kan hämta uppdaterade data direkt från källan.

Överst på sidan

Skapa och redigera en webbfråga

 1. Gör något av följande om du vill skapa en ny webbfråga eller redigera en befintlig webbfråga:

  Skapa en ny webbfråga   

  1. Gör något av följande:

   • Klicka på Från webb i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

   • Bläddra i webbläsaren till den webbsida som frågan ska riktas till, högerklicka på webbsidan och klicka sedan på Exportera till Microsoft Excel på snabbmenyn.

    Dialogrutan Ny webbfråga öppnas.

  2. Ange URL-Adressen till den webbsida som du vill hämta data i dialogrutan Ny webbfråga. Du kan ange URL-Adressen, klistra in den från en kopierad adress eller klickar du på pilen bredvid adresslistan och välj en nyligen använda adresser.

   Obs!: URL:en får ha högst 255 tecken.

  3. Klicka på OK.

   Redigera en befintlig webbfråga   

  4. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  5. Markera webbfrågan i dialogrutan Arbetsboksanslutningar och klicka sedan på Egenskaper.

  6. Klicka på fliken Definition och sedan på Redigera fråga i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 2. Klicka på knappen Bild av knapp bredvid de tabeller som du vill importera eller klicka på knappen Bild av knapp i det övre vänstra hörnet på sidan om du vill importera hela sidan.

  Tips: Klicka på Visa ikoner Bild av knapp högst upp i dialogrutan för att visa dem om det finns inga Bild av knapp knappar bredvid tabellerna på sidan.

 3. Om du vill ange formaterings- och importalternativ för hur data returneras klickar du på Alternativ och gör sedan något av följande i dialogrutan Webbfrågealternativ:

  1. Klicka på något av följande alternativ under Formatering:

   • Inget     Med det här alternativet returneras ingen formatering från den webbsida som avfrågas. Bara ren text hämtas. Befintlig formatering i kalkylbladet används.

   • Endast RTF-format     Med det här alternativet returneras formatering som bäst motsvarar den formatering som kan återges i Office Excel, till exempel teckensnitt. Ingen HTML-format-formatering, till exempel för hyperlänk, returneras.

   • Fullständig HTML-formatering     Med det här alternativet returneras all HTML-formatering som stöds i Excel, till exempel hyperlänkformatering. Om du väljer det här alternativet avmarkeras kryssrutan Behåll cellformatering i dialogrutan Externt dataområdes egenskaper.

  2. Välj något eller några av följande alternativ under Importera inställningar för förformaterade <PRE>-block:

   • Importera <PRE>-block till kolumner      Dataavsnitt som omges av <PRE>-taggar importeras till separata kolumner i kalkylbladet. Avmarkera kryssrutan om data ska returneras till en enda kolumn.

   • Ignorera upprepade avgränsare     Om du har tecken som definierar eller begränsar texten för varje kolumn i <PRE>-avsnitten (till exempel kommatecken) kan du ange att förekomster av flera avgränsare ska behandlas som en, så att inte en tom kolumn placeras mellan varje upprepade avgränsare. Denna kryssruta är bara tillgänglig när du markerar kryssrutan Importera <PRE>-block till kolumner.

   • Använd samma importinställningar för hela avsnittet     Markera den här kryssrutan om inställningen för Ignorera upprepade avgränsare ska användas för alla förformaterade avsnitt på webbsidan. Avmarkera kryssrutan om inställningen bara ska användas för det första förformaterade avsnittet, eller om du vill att optimala inställningar ska väljas automatiskt i Excel. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du har markerat kryssrutan Importera <PRE>-block till kolumner.

  3. Välj något eller några av följande alternativ under Övriga importinställningar:

   • Inaktivera datumigenkänning     Kontrollerar att siffror som ser ut som datum på webbsidan visas som siffror på kalkylbladet, till exempel att idrottsresultatet 03-07 inte visas som 7 mars, om inte det alternativet har valts.

   • Inaktivera omdirigeringar av webbfråga     Med det här alternativet kontrolleras att webbfrågan inte dirigeras till en annan datakälla än den som används för webbsidan som avfrågas. Markera den här kryssrutan för kompatibilitet med frågor som har skapats i tidigare versioner av Excel.

 4. Klicka på OK. Webbfrågan sparas i arbetsboken.

 5. Du kan spara webbfrågan till en webbfrågefil (.iqy) om du vill kunna köra frågan i andra arbetsböcker eller skapa en parameterfråga.

  Mer information finns i Skapa en parameterfråga för Web query.

  Spara en webbfråga till en fil för fråga

  1. Klicka på Spara fråga Bild av knapp i dialogrutan Redigera webbfråga.

  2. Leta reda på den mapp där frågan ska sparas.

   Som standard finns sparade frågor i \Documents and Settings\ < användarnamn > \Application Data\Microsoft\Queries mapp på din hårddisk.

  3. Ange ett filnamn i rutan Filnamn.

  4. Klicka på Spara.

   Frågan sparas i en textfil som tilldelas filnamnstillägget .iqy.

 6. Klicka på Importera.

  Gör något av följande i dialogrutan Importera data:

  1. Om du vill returnera data från webbsidan till det markerade kalkylbladet klickar du på På detta kalkylblad. I kalkylbladet klickar du på den cell som du vill placera det övre vänstra hörnet av det externt dataområde i och klickar sedan på OK.

  2. Om du vill returnera data till ett nytt kalkylblad klickar du på Nytt kalkylblad och sedan på OK. Ett nytt kalkylblad läggs till i din arbetsbok och det externa dataintervallet placeras automatiskt i det övre vänstra hörnet av det nya kalkylbladet.

   När du klickar på OK visas en Uppdatering i bakgrunden ikonen Uppdateringsindikator på statusfält som indikerar att frågan körs. Dubbelklicka på ikonen om du vill kontrollera statusen för frågan.

Överst på sidan

Skapa en webbfråga för parameterbegäran

 1. I Utforskaren letar du upp filen på datorn.

  Som standard finns sparade frågor i \Documents and Settings\ < användarnamn > \Application Data\Microsoft\Queries mapp på din hårddisk.

 2. Högerklicka på filen och klicka sedan på Redigera med Anteckningar. Frågan öppnas i Anteckningar, där du kan ändra filen.

 3. Sök i filen efter URL:en för den webbadress som den importerade informationen hämtades från, till exempel:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Ange följande i slutet av URL:en (infoga inte ett blanksteg i slutet av URL:en):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. Klicka på Spara på menyn Arkiv och avsluta sedan Anteckningar.

Överst på sidan

Kopiera data från en webbsida

 1. Markera i Webbläsare de data som ska kopieras.

 2. Kopiera informationen.

  Obs!: Information om kopiering finns i webbläsarens hjälpavsnitt.

 3. Växla till Microsoft Excel.

 4. Klicka i det övre vänstra hörnet av det område i kalkylbladet där du vill klistra in den kopierade informationen.

 5. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 6. Om informationen inte visas som förväntat, klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp och klicka sedan på något av följande alternativ:

  • Behåll källformatering, om inga ändringar ska införas.

  • Matcha målformatering, om cellens befintliga format ska matchas.

  • Skapa uppdaterbar webbfråga, om du vill skapa en fråga till den webbsida där du kopierade informationen. Du kan uppdatera informationen om webbsidan ändras senare.

Överst på sidan

Köra en sparad webbfrågefil

Webbfrågor sparas i textfiler som har filnamnstillägget .iqy. Sparade frågor kan du använda i flera olika arbetsböcker eller dela med andra användare. Av sparade frågor kan du också skapa webbfrågor för parameterbegäran.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Leta reda på mappen där frågefilen finns. Det gör du genom att använda rutan Leta i.

 3. Markera den webbfråga som ska köras.

 4. Klicka på Öppna.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Importera data:

  • Om du vill returnera data från webbsidan till det markerade kalkylbladet klickar du på På detta kalkylblad. I kalkylbladet klickar du på den cell som du vill placera det övre vänstra hörnet av det externt dataområde i och klickar sedan på OK.

  • Om du vill returnera data till ett nytt kalkylblad klickar du på Nytt kalkylblad och sedan på OK. Ett nytt kalkylblad läggs till i din arbetsbok och det externa dataintervallet placeras automatiskt i det övre vänstra hörnet av det nya kalkylbladet.

 6. Om webbfrågan är en parameterfråga blir du ombedd att ange parametrar i dialogrutan Ange parametervärde, om inte parameterfrågan är konfigurerad för hämtning av ett visst värde.

  Om du vill redigera inställningarna för parametrarna klickar du på Parametrar i dialogrutan Importera data i steg 5.

  Mer information finns i Anpassa en parameterfråga.

  Frågan körs. En Uppdatering i bakgrunden ikonen Uppdateringsindikator visas på statusfält som indikerar att frågan körs. Dubbelklicka på ikonen om du vill kontrollera statusen för frågan.

Överst på sidan

Konfigurera en webbsida för omdirigering av en webbfråga till en annan datakälla

 1. Ange följande deklaration för Microsoft Office-namnområdet i webbsidans inledande HTML-format-tagg:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. I webbsidans body-avsnitt lägger du till följande attribut för den inledande TABLE-, PRE-, XMP-, LISTING- eller PLAINTEXT-taggen. Exempel:

  < tabell... o:WebQuerySourceHRef = "URL" >

  värdet är där en URL (relativ eller absolut) som du vill omdirigera en webbfråga.

Obs!: Användarna kan åsidosätta omdirigeringen på webbsidor genom att markera kryssrutan Inaktivera omdirigeringar av webbfråga i dialogrutan Webbfrågealternativ. Alternativet finns i dialogrutan Ny webbfråga.

Överst på sidan

Problem: Det går inte att sortera, filtrera eller söka efter externa data med en webbfråga

Externa data från en webbfråga kan innehålla inledande, efterföljande eller flera inbäddade Unicode-blanksteg (teckenvärde 160). Sådana blankstegstecken kan ge upphov till oväntade resultat när du sorterar eller filtrerar data, eller utför sökoperationer.

Mer information om hur du hanterar dessa och andra tecken som finns i Ta bort blanksteg och icke utskrivbara tecken från texten.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Importera data från externa datakällor (Power Query)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×