Guide till snabbmenyer i Power Query

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Snabbmenyer är specifika för ett element, till exempel en tabellcell i redigeringsfönstret. En snabbmeny definierar åtgärder att vidta för valda element.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Snabbmeny för celler

Typ för tal eller datum/tid

Ersätta numeriska värden eller värden för datum/tid

Texttyp

Ersätta textvärden

Logisk typ

Ersätta logiska värden

Tabell- eller länktyp

Snabbmeny för kolumner

Urval av enstaka kolumn

Ändra typ med kultur

Urval av flera kolumner

Snabbmeny för tabell

Snabbmeny för frågesteg

Onlinesökning

Snabbmeny för celler

Du kan tillämpa en åtgärd för en cell genom att högerklicka i den. Varje celltyp har en snabbmeny.

Typ för tal eller datum/tid

Åtgärd

Beskrivning

Talfilter

Filter för en tabell baserat på operator:

 • Lika med

 • Inte lika med

 • Större än

 • Större än eller lika med

 • Mindre än

 • Mindre än eller lika med

Ersätta värden

Ersätta ett värde med ett annat värde i de markerade kolumnerna. Om du vill ersätta numeriska värden eller datum/tid-värden, se ersätta numeriska värden eller datum-/ tidsvärden.

Granska nedåt

Navigera till innehållet i cellen. Då läggs ett nytt steg till den aktuella frågan som utför navigeringen. Det kan ångras genom att du tar bort steget i fönstret Steg.

Lägg till som ny fråga

Skapa en ny fråga med innehållet i den här cellen som frågevärden. Namnet på den nya frågan är samma som kolumnrubriken i den markerade cellen.

Ersätta numeriska värden eller värden för datum/tid

 1. Högerklicka i cell med ett tal eller datum/tid.

 2. Klicka på Ersätt värden.

 3. I dialogrutan Ersätt värden anger du Värde att söka efter och Ersätt med.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Texttyp

Åtgärd

Beskrivning

Textfilter

Filter för en tabell baserat på operator:

 • Lika med

 • Inte lika med

 • Börjar med

 • Slutar med

 • Innehåller

 • Innehåller inte

Ersätta värden

Du kan ersätta ett värde med ett annat i markerade kolumner. Läs om hur du ersätter textvärden i Ersätta textvärden.

Granska nedåt

Navigera till innehållet i cellen. Då läggs ett nytt steg till den aktuella frågan som utför navigeringen. Det kan ångras genom att du tar bort steget i fönstret Steg.

Lägg till som ny fråga

Skapa en ny fråga med innehållet i den här cellen som frågevärden. Namnet på den nya frågan är samma som kolumnrubriken i den markerade cellen.

Ersätta textvärden

 1. Högerklicka i en textcell.

 2. Klicka på Ersätt värden.

 3. I dialogrutan Ersätt värden anger du Värde att söka efter och Ersätt med.

 4. Klicka på alternativet Matcha hela cellinnehållet för att ersätta celler i hela innehållet, annars ersätter Ersätta värden alla matchningar för Värde att söka efter.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Logisk typ

Åtgärd

Beskrivning

Ersätta värden

Du kan ersätta ett värde med ett annat i markerade kolumner. Läs om hur du ersätter logiska värden i Ersätta logiska värden.

Granska nedåt

Navigera till innehållet i cellen. Då läggs ett nytt steg till den aktuella frågan som utför navigeringen. Det kan ångras genom att du tar bort steget i fönstret Steg.

Lägg till som ny fråga

Skapa en ny fråga med innehållet i den här cellen som frågevärden. Namnet på den nya frågan är samma som kolumnrubriken i den markerade cellen.

Ersätta logiska värden

 1. Högerklicka i en logisk cell.

 2. Klicka på Ersätt värden.

 3. I dialogrutan Ersätt värden anger du Värde att söka efter och Ersätt med.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Tabell- eller länktyp

Åtgärd

Beskrivning

Granska nedåt

Navigera till innehållet i cellen. Då läggs ett nytt steg till den aktuella frågan som utför navigeringen. Det kan ångras genom att du tar bort steget i fönstret Steg.

Lägg till som ny fråga

Skapa en ny fråga med innehållet i den här cellen som frågevärden. Namnet på den nya frågan är samma som kolumnrubriken i den markerade cellen.

Snabbmeny för kolumner

Högerklicka på markerade kolumnrubriker för att utföra en åtgärd i alla celler i kolumnen. Varje kolumntyp har en snabbmeny.

Urval av enstaka kolumn

Åtgärd

Gäller för typ

Beskrivning

Ta bort

Alla typer

Ta bort den markerade kolumnen för visning och fortsatt användning.

Ta bort andra kolumner

Alla typer

Tar bort alla omarkerade kolumner för visning och fortsatt användning.

Använd den första raden som rubriker

Alla typer

Varje tabellrubrik ersätts med motsvarande cellvärde i den första raden i tabellen.

Kopiera kolumn

Alla typer

Skapar en kopia av den valda kolumnen till höger om tabellen. Namnet på den nya kolumnen är Kopia av <kolumnnamn>.

Dela kolumn

(Tillgängliga i Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Texttyp

En kolumn med text kan delas upp i flera kolumner på två sätt:

 • med avgränsare

 • efter antal tecken

Mer information om hur du delar en textkolumn finns i Dela en kolumn med text.

Ta bort dubbletter

(Tillgängliga i Frågeredigeraren r menyfliksområdet )

Typer för text, tal, datum/tid,

logiska uttryck

Ta bort alla rader i tabellen där värden i de markerade kolumnerna är dubbletter av tidigare värden. Raden med den första förekomsten av ett värde tas inte bort. Mer information om hur du tar bort dubbletter finns i Ta bort dubbletter.

Ersätta värden

(Tillgängliga i Frågeredigeraren r menyfliksområdet )

Typer för text, tal, datum/tid,

logiska uttryck

Ersätter ett objekt i kolumnen med ett annat värde. Mer information om hur du ersätter värden finns i Snabbmeny för celler.

Ändra typ

(Tillgängliga i Frågeredigeraren r menyfliksområdet )

Typer för text, tal, datum/tid,

logiska uttryck

Inaktiverat för tabell-, länk- och posttyper

Ändra typen för vald kolumn till en annan typ:

 • Logisk

 • Tal

 • Datum

 • Datum/tid

 • Datum/tid/tidszon

 • Tid

 • Varaktighet

 • Binärt

 • Text-

 • Typ med kultur. Mer information om hur du ändrar en typ med ursprunglig kultur finns i Ändra typ med kultur.

Omvandla

Typer för text och datum/tid

Inaktiverat för alla övriga typer

Med textvärden kan du ändra hur värden i kolumnen ska återges:

 • Gemener

 • VERSALER

 • Inled varje ord med versal

 • Trimma

 • Rensa

 • JSON

 • XML

Med datum/tid-värden kan du ändra hur värden i kolumnen ska återges:

 • Datum

 • Tid

 • Dag

 • Månad

 • År

 • Veckodag

Infoga kolumn

Alla typer

Infogar en ny kolumn efter den sista kolumnen i tabellen. Värdena i den nya kolumnen fastställs genom du väljer typ av kolumn som infogas:

 • Anpassad (du definierar den formel som beräknar nya värden)

 • Index

Mer information om hur du infogar en kolumn finns i Infoga en anpassad kolumn i en tabell.

Gruppera efter

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet )

Typer för text, tal, datum/tid,

logiska uttryck

Sammanfattar data efter radvärden. Om du exempelvis har kolumnerna Region, Ort och Befolkning i en tabell kan du göra följande:

 • Gruppera efter region och antingen räkna antalet orter i varje region eller summera befolkningen i orterna för att få reda på invånarantalet i varje region.

 • Gruppera efter ort och räkna antalet förekomster av ortnamn.

Mer information om hur du grupperar rader finns i Gruppera rader i en tabell.

UNPIVOT-kolumner

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet )

Alla typer

Omvandlar valda kolumner till attributvärdepar. Mer information om hur du använder UNPIVOT i kolumner finns i Använda UNPIVOT i kolumner.

Flytta

Alla typer

Flytta den markerade kolumnen till en annan plats i tabellen. Flytta den markerade kolumnen:

 • Åt vänster

 • Åt höger

 • Till början

 • Till slutet

Alternativt kan du dra och släppa kolumner till vänster eller till höger om den markerade kolumnen.

Byt namn

Alla typer

Byta namn på den valda kolumnen.

Granska nedåt

Alla typer

Gå till innehållet i kolumnen. Då läggs ett nytt steg till den aktuella frågan som utför denna navigering. Det kan ångras genom att du tar bort steget i fönstret Steg.

Lägga till en ny fråga

Alla typer

Skapa en ny fråga med innehållet i denna kolumn som frågevärden. Detta görs genom att referera till den ursprungliga frågan i den nya. Namnet på den nya frågan är samma som kolumnrubriken i den markerade kolumnen.

Ändra typ med kultur

 1. Högerklicka i en markerad kolumn.

 2. Klicka på Ändra typ > Typ med kultur.

 3. I dialogrutan Ändra typ med kultur väljer du Datatyp för att ändra och välja Kultur.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Urval av flera kolumner

Markera (Ctrl+klick eller Skift+klick) två eller fler kolumner. Högerklicka på någon av de markerade kolumnerna för att utföra en åtgärd från snabbmenyn för valda kolumner.

Obs!:  I vissa urval av flera kolumner inaktiveras några av objekten på snabbmenyn.

Åtgärd

Beskrivning

Ta bort kolumner

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet )

Ta bort de markerade kolumnerna för visning och fortsatt användning.

Ta bort andra kolumner

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Tar bort alla omarkerade kolumner för visning och fortsatt användning.

Ta bort dubbletter

Ta bort alla rader i tabellen där värden i de markerade kolumnerna är dubbletter av tidigare värden. Raden med den första förekomsten av ett värde tas inte bort. Mer information om hur du tar bort dubbletter finns i Ta bort dubbletter.

Ersätta värden

Ersätter ett objekt i kolumnen med ett annat värde. Mer information om hur du ersätter värden finns i Snabbmeny för celler.

Ändra typ

Ändra typen för vald kolumn till en annan typ:

 • Logisk

 • Tal

 • Datum

 • Datum/tid

 • Datum/tid/tidszon

 • Tid

 • Varaktighet

 • Binärt

 • Text-

 • Typ med kultur. Mer information om hur du ändrar en typ med ursprunglig kultur finns i Ändra typ med kultur.

Omvandla

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Med textvärden kan du ändra hur värden i kolumnen ska återges:

 • Gemener

 • VERSALER

 • Inled varje ord med versal

 • Trimma

 • Rensa

 • JSON

 • XML

Med datum/tid-värden kan du ändra hur värden i kolumnen ska återges:

 • Datum

 • Tid

 • Dag

 • Månad

 • År

 • Veckodag

Slå samman kolumn

Gruppera efter

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Sammanfattar data efter radvärden. Om du exempelvis har kolumnerna Region, Ort och Befolkning i en tabell kan du göra följande:

 • Gruppera efter region och antingen räkna antalet orter i varje region eller summera befolkningen i orterna för att få reda på invånarantalet i varje region.

 • Gruppera efter ort och räkna antalet förekomster av ortnamn.

Mer information om hur du grupperar rader finns i Gruppera rader i en tabell.

UNPIVOT-kolumner

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Omvandlar valda kolumner till attributvärdepar. Mer information om hur du använder UNPIVOT i kolumner finns i Använda UNPIVOT i kolumner.

Flytta

Flytta den markerade kolumnen till en annan plats i tabellen. Flytta den markerade kolumnen:

 • Åt vänster

 • Åt höger

 • Till början

 • Till slutet

Alternativt kan du dra och släppa kolumner till vänster eller till höger om den markerade kolumnen.

Överst på sidan

Snabbmeny för tabell

Snabbmenyn för tabell, som representeras av tabellikonen ( Tabellikonen ), utför tabellomfattande åtgärder.

Åtgärd

Beskrivning

Använd den första raden som rubriker

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Flytta upp värdena i den översta raden i en tabell och använd som kolumnrubriker.

Ta bort dubbletter

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Tar bort alla rader i en Power Query-tabell där värden i de markerade kolumnerna är dubbletter av tidigare värden. Raden med den första förekomsten av ett värde tas inte bort.

Ta bort fel

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Ta bort rader i de markerade kolumnerna som innehåller fel.

Infoga kolumn

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Infogar en ny kolumn efter den sista kolumnen i tabellen. Värdena i den nya kolumnen fastställs genom du väljer typ av kolumn som infogas:

 • Anpassad (du definierar den formel som beräknar nya värden)

 • Index

Mer information om hur du infogar en kolumn finns i Infoga en anpassad kolumn i en tabell.

Behålla översta raderna

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Ange det högsta antalet rader som ska behållas i tabellen.

Behålla översta 100 raderna

Behåller de 100 översta raderna i tabellen.

Behålla radintervallet

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Ange ett radintervall med början på första raden som utökas med antalet rader som behålls i tabellen.

Ta bort översta raderna

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Ta bort de översta n raderna i tabellen.

Ta bort alternerande rader

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

Ta bort alternerande rader i tabellen där du anger första raden att ta bort, antalet rader att ta bort och antalet rader att behålla.

Slå samman

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

I rutnätet Förhandsgranskning skapar du en ny fråga från två befintliga frågor. Ett frågeresultat innehåller alla kolumner från en primär tabell, där en kolumn fungerar som en enskild kolumn med en navigeringslänk till en relaterad tabell. Mer information om hur du slår samman frågor finns i Slå samman frågor.

Lägg till

(Tillgängliga jag n Frågeredigeraren r menyfliksområdet)

I rutnätet Förhandsgranskning skapar du en ny fråga som innehåller alla rader från den första frågan följt av alla rader från den andra frågan. Mer information om hur du lägger till frågor finns i Lägga till frågor.

Överst på sidan

Snabbmeny för frågesteg

Högerklicka i ett frågesteg för att ändra steget och dess placering.

Åtgärd

Beskrivning

Redigera inställningar

Redigera värdena i den funktion som används i det valda steget.

Byt namn

Ge steget ett nytt namn. Det här är praktiskt om du vill att stegen ska ha meningsfulla namn eller för att skilja mellan flera förekomster av samma åtgärd, som att infoga kolumner.

Ta bort

Ta bort det här steget från flödet. Obs! Det här kan orsaka fel i efterföljande steg om de kan påverkas av steget som du tar bort.

Ta bort till slutet

Ta bort det här och alla efterföljande steg i flödet.

Flytta uppåt

Flyttar det markerade steget ett steg närmare flödets början.

Flytta nedåt

Flyttar det markerade steget ett steg längre ner från flödets början.

Överst på sidan

Onlinesökning

I fönstret Onlinesökninghögerklickar du på ett objekt i datakällans översikt.

Åtgärd

Beskrivning

Gå till källan

Gå till webbsidan för ett valt objekt i datakällan.

Användningsvillkor

Gå till sidan med användningsvillkoren för ett valt objekt i datakällan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×