Gruppera rader i en tabell (Power Query)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Obs!: En mycket snabb video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

I frågeredigeraren kan du gruppera värdena i ett antal rader i ett enstaka värde genom att gruppera rader baserat på värden i en eller flera kolumner. Mer information finns i självstudiekursen kombinera data från flera datakällor .

I Power Query finns det två typer av Gruppera efter-åtgärder: sammanställa en kolumn utifrån en mängdfunktion eller utföra en radåtgärd.

Jag vill

Gruppera efter en eller flera kolumner

Så här grupperar du efter en eller flera kolumner

Sammanställa en kolumn med en mängdfunktion

Utföra en radåtgärd

Gruppera efter en eller flera kolumner

Med hjälp av menyfliksområdet Frågeredigeraren

 1. I menyfliksområdet Frågeredigeraren klickar du på Gruppera efter.

Med hjälp av snabbmenyn i Frågeredigeraren

 1. Högerklicka på kolumnrubriken som du vill gruppera efter och klicka på Gruppera efter.

Att gruppera efter en eller flera kolumner

 1. I rutnätet Frågeförhandsgranskning markerar du en eller flera kolumner, till exempel Year och Order_Details.ProduktID.

 2. I dialogrutan Gruppera efter är kolumnnamnet som du högerklickade på i steg 1 den valda standarden i listrutanGruppera efter. Du kan välja ett annat kolumnnamn i listrutan om det behövs. Om du vill gruppera på flera kolumner klickar du på +och väljer sedan ett kolumnnamn från Gruppera efter-listrutan i den nyligen tillagda raden. För att ta bort en gruppering, klicka på - mot posten.

 3. I textrutan Nytt kolumnnamn skriver du in en grupp med namn.

 4. I listrutan Åtgärd väljer du mängdfunktion eller radåtgärd.

 5. Sammanställ en kolumn genom att markera kolumnen för att utföra mängdåtgärden i listrutan Kolumn. För en radåtgärd behövs det inte någon kolumneftersom data grupperas baserat på tabellrader. Lägg till en mängdkolumn genom att klicka på +och välja ett kolumnnamn i listrutan Kolumn i den nyligen tillagda raden. För att ta bort en mängdkolumn klickar du på - mot posten.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Sammanställa en kolumn med en mängdfunktion

I dialogrutanGruppera efter kan du välja Summa, Medel, Min eller Max som åtgärd.

Dialogrutan Gruppera efter för mängdåtgärder

Överst på sidan

Utföra en radåtgärd

I dialogrutan Gruppera efter markerar du Alla raderellerRäkna rader som åtgärd.

Dialogrutan Greppera efter för radåtgärder

 • Om du väljer Alla rader för gruppering kan du senare expandera den nya grupperade kolumnen för att markera de kolumner som du vill expandera.

  Gruppera: Alla rader

 • Om du väljer Räkna rader för gruppering visar den nya grupperade kolumnen endast antalet radvärden för varje grupperad rads värde.

  Gruppera: Räkna rader

Överst på sidan

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×