Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt i Outlook 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Översikt över genom att gruppera figurer, bilder och objekt

Gruppera figurer eller objekt

Gruppera bilder

Dela upp grupp med figurer, bilder eller objekt

Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figurer

Gruppera om figurer eller objekt

Gruppera om bilder

Översikt över att gruppera figurer, bilder och objekt

Om du vill arbeta snabbare kan du gruppera figurer, bilder eller andra objekt. Gruppering kan du vända, rotera, Flyttaeller Ändra storlek på alla figurer eller objekt samtidigt som om de var en enda form eller ett objekt. Du kan också ändra attributen för alla former i en grupp på samma gång genom att Ändra fyllningsfärg eller lägga till en skugga, till exempel. Effekter kan inte användas i gruppen som om de är ett objekt så att en effekt, till exempel en skugga gäller alla figurer eller objekt i gruppen och inte i en disposition för gruppen. Du kan markera ett objekt i en grupp och använda ett attribut utan att dela upp formerna eller du kan du skapa grupper i grupper som hjälper dig att skapa komplexa illustrationer.

Du kan Dela upp en grupp med former vid valfri tidpunkt och sedan Gruppera om dem senare.

Tänk på SmartArt-grafik som automatiskt grupperade figurer med specifika, automatisk layoutfunktionerna. Om du konverterar SmartArt-grafik till enskilda figurer kan förlora du design och verktyg för tabellformatering tillgängliga på flikarna SmartArt-verktyg, inklusive gallerierna layouter, ändra färger och SmartArt-format. Du kan dock formatera enskilda figurer med hjälp av alternativen på fliken Ritverktyg istället. När du har konverterat SmartArt-grafik till enskilda figurer, går det inte att konvertera formerna till SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Gruppera figurer eller objekt

 1. Infoga en arbetsyta. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Klipp ut och klistra in de figurer eller objekt som du vill gruppera på arbetsytan.

 3. Markera de figurer eller andra objekt som du vill gruppera.

  Mer information om att markera former finns i Markera en figur eller andra objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på grupp Bild av knapp efter former utan text under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Gruppera.

   Ritverktyg, fliken Format

  • Klicka på grupp Bild av knapp för former med text under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Gruppera.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett annat objekt.

 5. Dra de grupperade figurerna eller objekten från arbetsytan.

 6. Markera arbetsytan och tryck på DEL.

  Meddelanden: 

  • När du har grupperat figurer eller andra objekt kan du fortsätta att markera enskilda figurer eller objekt i gruppen. Markera gruppen och klicka sedan på den enskilda figuren eller objektet som du vill markera.

  • Det går inte att gruppera figurer och andra objekt i flera program.

Överst på sidan

Gruppera bilder

 1. Högerklicka på varje bild som du vill gruppera och peka sedan på Figursättning på snabbmeny.

 2. Klicka på Raka hörn eller något annat alternativ än I nivå med text.

 3. Infoga en arbetsyta. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 4. Klipp ut och klistra in de bilder som du vill gruppera på arbetsytan.

 5. Markera de bilder som du vill gruppera.

  Mer information om hur du väljer bilder finns i Markera en figur eller andra objekt.

 6. Under Bildverktyg går du till fliken Format och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera.

  Bildverktyg, fliken Format

  Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild eller ett annat objekt.

 7. Dra de grupperade bilderna från arbetsytan.

 8. Markera arbetsytan och tryck på DEL.

  Meddelanden: 

  • När du har grupperat bilder eller andra objekt kan du fortsätta att markera enskilda bilder eller objekt i gruppen. Markera gruppen och klicka sedan på den enskilda figuren eller objektet som du vill markera.

  • Det går inte att gruppera bilder och andra objekt mellan flera olika program.

Överst på sidan

Dela upp figurer, bilder eller objekt

Om du vill dela upp en grupp av figurer eller andra objekt (till exempel om du vill flytta en grupp men lämna kvar en figur eller göra omfattande ändringar på en figur utan att ändra de andra) gör du följande:

 1. Infoga en arbetsyta. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Dra gruppen som du vill dela upp till arbetsytan.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på grupp Bild av knapp om du vill dela upp former utan text eller andra objekt under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Dela upp grupp Bild av knapp .

   Ritverktyg, fliken Format

  • Klicka på grupp Bild av knapp för former med text under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Gruppera.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

  • Klicka på grupp Bild av knapp om du vill dela upp bilder under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Dela upp grupp Bild av knapp .

   Bildverktyg, fliken Format

 4. Om flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta, Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp med figurer, bilder eller andra objekt.

 5. Dra figurerna, bilderna eller objekten från arbetsytan.

 6. Markera arbetsytan och tryck på DEL.

Överst på sidan

Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figurer

Om du vill att figurerna i SmartArt-grafiken ska ha ett mer avancerat utseende eller om du vill kunna finjustera figurernas storlek och placering i SmartArt-grafiken kan du konvertera SmartArt-grafiken till enskilda figurer.

Viktigt!: När du har konverterat SmartArt-grafiken till enskilda figurer, går det inte att konvertera dem till SmartArt-grafik igen. Konverteringen innebär att du inte kan placera figurer automatiskt längre och du går miste om de design- och formateringsverktyg som finns på fliken SmartArt-verktyg inklusive gallerier för layouter, färgändring och SmartArt-figurer. Du kan dock fortfarande formatera de enskilda figurerna med alternativen på fliken Ritverktyg i stället.

 1. Markera alla figurer i SmartArt-grafiken.

  Klicka på en figur och tryck sedan på CTRL+A om du vill markera alla figurer.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Om du vill konvertera en SmartArt-grafik till enskilda figurer klickar du på en annan plats i dokumentet och sedan på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Obs!: När du konverterar till figurer från SmartArt-grafik bildas det grupperade figurer av de enskilda figurerna. Så för varje figur i SmartArt-grafiken grupperas två figurer när du klistrar in dem – en figur är för texten och den andra är för geometrin. Om figuren i SmartArt-grafiken inte innehöll någon text kanske en teckensnittstorlek eller textstorlek som skiljer sig från de andra figurerna visas när du anger text i den figuren.

Överst på sidan

Gruppera om figurer eller objekt

 1. Infoga en arbetsyta. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Dra de figurer eller objekt du vill gruppera om till arbetsytan.

 3. Markera någon av de figurer eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

  Om du konverterade SmartArt-grafiken till enskilda figurer, går det inte att konvertera dem till SmartArt-grafik igen eller gruppera om dem.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på grupp Bild av knapp om du vill gruppera om former utan text eller andra objekt under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Gruppera om Bild av knapp .

   Ritverktyg, fliken Format

  • Klicka på grupp Bild av knapp om du vill gruppera om former med text under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Gruppera om Bild av knapp .

   Fliken Format under Verktyg för textruta

 5. Om flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp med figurer, bilder eller andra objekt.

 6. Dra de omgrupperade figurerna eller objekten från arbetsytan.

 7. Markera arbetsytan och tryck på DEL.

Överst på sidan

Gruppera om bilder

 1. Infoga en arbetsyta. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Fliken Infoga i Word

 2. Dra de bilder eller objekt du vill gruppera om till arbetsytan.

 3. Markera någon av de bilder eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

 4. Klicka på grupp Bild av knapp under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Ordna och klicka sedan på Gruppera om Bild av knapp .

  Bildverktyg, fliken Format

  Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild eller ett annat objekt.

 5. Dra de omgrupperade figurerna eller objekten från arbetsytan.

 6. Markera arbetsytan och tryck på DEL.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×