Grundläggande uppgifter i Word 2010

Komma igång med Office 2010 Här följer exempel på några grundläggande uppgifter som du kan utföra för att lära dig använda Microsoft Word 2010.

Artikelinnehåll

Vad är Word?

Hitta och använda en mall

Skapa ett nytt dokument

Öppna ett dokument

Spara ett dokument

Läsa dokument

Spåra ändringar och infoga kommentarer

Skriva ut dokumentet

Vad är Word?

Microsoft Word 2010 är ett ordbehandlingsprogram som har utformats som ett hjälpmedel för att skapa dokument i professionell kvalitet. Med de bästa verktygen för dokumentformatering kan du ordna och skriva dokumenten mer effektivt. I Word finns även kraftfulla redigerings- och granskningsverktyg så att du enkelt kan samarbeta med andra.

Överst på sidan

Hitta och använda en mall

Med Word 2010 kan du använda inbyggda mallar, använda egna anpassade mallar och söka efter flera olika mallar som finns tillgängliga på Office.com. På Office.com finns ett brett utbud av populära Word-mallar, till exempel grundläggande meritförteckningar, jobbspecifika meritförteckningar, dagordningar, visitkort och fax.

Så här hittar och använder du en mall i Word:

 1. Klicka på Nytt på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande under Tillgängliga mallar:

  • Om du vill använda en inbyggd mall ska du klicka på Exempelmallar. Klicka på önskad mall och sedan på Skapa.

  • Om du vill använda en mall som du har använt nyligen klickar du på Senaste mallar. Klicka på önskad mall och sedan på Skapa.

  • Om du vill använda en egen mall som du har skapat tidigare klickar du på Mina mallar. Klicka på önskad mall och sedan på OK.

  • Om du vill söka efter en mall på Office.com ska du klicka på önskad mallkategori under Office.com-mallar. Klicka på önskad mall och sedan på Hämta, så hämtas mallen från Office.com till datorn.

Obs!   Du kan också söka efter mallar på Office.com direkt från Word. I rutan Sök efter mallar på Office.com skriver du in en eller flera söktermer och klickar sedan på pilknappen för att söka.

Överst på sidan

Skapa ett nytt dokument

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Klicka på Tomt dokument under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

Mer information om hur du skapar ett nytt dokument finns i Skapa ett dokument.

Överst på sidan

Öppna ett dokument

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. Klicka på den enhet eller mapp som innehåller dokumentet till vänster i dialogrutan Öppna.

 3. Öppna den mapp som innehåller det önskade dokumentet till höger i dialogrutan Öppna.

 4. Klicka på dokumentet och sedan på Öppna.

Överst på sidan

Spara ett dokument

Så här sparar du ett dokument i formatet som används i Word 2010 och Word 2007:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Ange ett namn för dokumentet i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

Så här sparar du ett dokument så att det är kompatibelt med Word 2003 eller tidigare:

 1. Öppna dokumentet som du vill kunna använda i Word 2003 eller tidigare.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara som.

 4. Klicka på Word 97-2003-dokument i listan Filformat. Filformatet ändras till .doc.

 5. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn.

 6. Klicka på Spara.

Mer information om hur du skapar dokument som är kompatibla med Word 2003 eller tidigare versioner finns i Skapa ett dokument som ska användas i tidigare versioner av Word .

Överst på sidan

Läsa dokument

 1. Öppna det dokument du vill läsa.

 2. Klicka på Helskärmsläsning i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa.

  Menyfliksområdet i Office 14

 3. Gör något av följande om du vill gå från sida till sida i ett dokument:

  • Klicka på pilarna i sidornas nedre hörn.

  • Tryck på PGDN och PGUP eller BLANKSTEG och BACKSTEG på tangentbordet.

  • Klicka på navigationspilarna i mitten högst upp på skärmen.

   Tips   Klicka på Visningsalternativ och sedan på Visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor, eller skärmar, i taget.

Mer information om hur du visar dokument finns i Läsa dokument i Word.

Överst på sidan

Spåra ändringar och infoga kommentarer

 • Klicka på Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska om du vill aktivera funktionen Spåra ändringar.

  Gruppen Uppföljning

 • Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska om du vill infoga en kommentar.

Mer information om hur du spårar ändringar under granskningar finns i Spåra ändringar och infoga kommentarer.

Överst på sidan

Skriva ut dokumentet

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Gör så här:

  • Ange antal kopior som du vill skriva ut i rutan Kopior under Skriv ut.

  • Kontrollera att rätt skrivare är vald under Skrivare.

  • Under Inställningar är standardinställningarna för utskrift redan valda. Du kan ändra en inställning genom att klicka på den och ange önskad inställning.

 3. Klicka på Skriv ut när du är nöjd med inställningarna.

Mer information om hur du skriver ut filer finns i Förhandsgranska och skriva ut en fil.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk