Grundläggande uppgifter i Publisher 2013

Med <token>TE102750820</token> kan du skapa visuellt tilltalande och proffsiga publikationer utan att behöva lägga mycket tid och pengar på ett komplicerat publiceringsverktyg.

Du kan skapa enkla saker som till exempel gratulationskort och etiketter eller mer komplicerade saker som årsböcker, kataloger och professionella nyhetsbrev.

Skapa en publikation

Alla publikationer utgår från en mall, även om mallen är tom. Du behöver bara hitta en mall som ser ut som du vill att den slutliga publikationen ska göra. <token>TE102750821</token> innehåller inbyggda mallar och mallar som kan hämtas på Office.com.

<mediaLinkInline><image xlink:href="66b4e0f6-f21e-4417-b9e3-4f0f992ba364"></image></mediaLinkInline>

 1. Klicka på <ui>Arkiv</ui> > <ui>Ny </ui>och gör något av följande:

 2. Välj en av de <ui>Aktuella</ui> mallarna och klicka på <ui>Skapa</ui>.

 3. Om du vill använda en av mallarna som finns i Publisher väljer du <ui>Inbyggd</ui>, rullar till och klickar på den kategori du vill använda, väljer en mall och klickar på <ui>Skapa</ui><legacyBold>.</legacyBold>

 4. Om du vill söka efter en mall på Office.com använder du rutan <ui>Sök efter onlinemallar</ui> för att söka. Ange exempelvis "nyhetsbrev", rulla till den mall du gillar och klicka på <ui>Skapa</ui>.

Spara en publikation

Så här sparar du publikationen för första gången:

 1. Klicka på <ui>Arkiv</ui> > <ui>Spara som</ui>.

 2. I <ui>Spara som </ui>väljer du var du vill spara publikationen. <br />

<mediaLinkInline><image xlink:href="4089386e-6ef8-4ecd-992a-eb3816a766f7"></image></mediaLinkInline>

 • <ui><token>TE104103209</token></ui> är en kostnadsfri tjänst från Microsoft för lösenordsskyddad lagring av filer online.

 • <ui>Andra webbplatser</ui> innehåller webbplatser som du har använt nyligen för att spara eller öppna filer och knappen <ui>Bläddra</ui> som gör att du kan spara din publikation på en webbplats som du har åtkomst till.

 • <ui>Dator</ui> innehåller alla mappar på din dator.

 • Med <ui>Lägg till en plats</ui><legacyBold></legacyBold>kan du lägga till en plats online för att spara publikationen<legacyBold>.</legacyBold>

 • Ange namnet på publikationen och klicka på <ui>Spara</ui>.

När du har sparat publikationen en gång kan du sedan enkelt klicka på <ui>Arkiv</ui> > <ui>Spara</ui> varje gång du vill spara.

Om du vill ändra filnamnet eller platsen för publikationen klickar du på <ui>Arkiv</ui> > <ui>Spara som </ui>och sparar publikationen på samma sätt som när du sparade för första gången.

Lägga till bilder i en publikation

 1. Klicka på <ui>Start</ui> > <ui>Bilder</ui><legacyBold>.</legacyBold>

 2. Under <ui>Infoga bilder </ui>letar du upp en bild i en mapp på datorn, söker i ClipArt-galleriet på Office.com eller söker på webben.<br /><br /><mediaLinkInline><image xlink:href="6f1bdbe2-f7cd-485b-8e9e-49531f685340"></image></mediaLinkInline>

  Om du väljer flera bilder samtidigt hamnar alla på <externalLink><linkText> arbetsytan</linkText><linkUri>http://www.office.com/redir/HP006207357</linkUri></externalLink>. Därifrån kan du sedan dra bilder till sidorna i publikationen.

Lägga till text i en publikation

Lägg till text i publikationen genom att infoga en textruta först. De flesta mallarna innehåller textrutor som du kan fylla i, men du kan även infoga egna textrutor.

Steg 1: Infoga en textruta

 1. Klicka på <ui>Start</ui> > <ui>Rita textruta </ui>och dra markören, som ser ut som ett kors, så att du ritar en ruta där du vill ha text.

<mediaLinkInline><image xlink:href="d94df743-74c1-4a2f-aa47-f7ca020a2f2b"></image></mediaLinkInline>

 1. Skriv text i textrutan.

  Om texten du skriver är för lång för textrutan kan du göra textrutan större, eller länka den till en annan textruta.

Steg 2: Länka textrutorna

Du kan länka textrutor så att text flödar från en ruta till en annan.

 1. När en textruta har för mycket text visas en liten ruta med punkter nere till höger i textrutan.<br />

<mediaLinkInline><image xlink:href="8c325e25-524b-476c-9600-7f5903a2d420"></image></mediaLinkInline>

 1. Skapa en ny textruta.

 2. Om du klickar på spillområdesindikatorn blir markören till en kanna. <mediaLinkInline><image xlink:href="1e18b5e0-9cc8-4f8b-92fb-8bfdccd1a748"></image></mediaLinkInline>

 3. Flytta till den nya textrutan och klicka.

Texten som inte fick plats visas i den nya textrutan.

Hädanefter kommer ny text som läggs till att flöda från den ena rutan till den andra. Om utrymmet i den andra rutan tar slut kan du länka till ytterligare en textruta så att texten flödar mellan alla tre rutorna.

Lägga till byggblock i publikationen

Byggblock är återanvändningsbart innehåll, till exempel rubriker, kalendrar, kantlinjer och annonser. I Publisher finns inbyggda byggblock, men du kan också skapa egna.

 1. I fönstret <ui>Sidnavigering</ui> markerar du en sida i publikationen.

 2. På <ui>Infoga</ui> > <ui>Byggblock </ui>väljer du ett byggblocksgalleri.

<mediaLinkInline><image xlink:href="1ddedcb1-6307-456d-960d-75acebbcd7c6"></image></mediaLinkInline>

 1. Bläddra för att hitta ett byggblock eller öppna <ui>byggblocksbiblioteket</ui> genom att klicka på <ui>Fler <gallerinamn></ui>.

 2. Klicka på ett byggblock.

Skriva ut din publikation

 1. Klicka på <ui>Arkiv</ui> > <ui>Skriv ut</ui>.

  <mediaLinkInline><image xlink:href="d6053af4-fd24-4505-b196-4ec52a3022a2"></image></mediaLinkInline>

 2. Under <ui>Skriv ut </ui>anger du hur många exemplar du vill skriva ut i rutan <ui>Antal exemplar av utskriften</ui>.

 3. Kontrollera att rätt skrivare är vald.

  Obs!   Egenskaperna för standardskrivaren anges automatiskt.

 4. Gör följande under <ui>Inställningar</ui>:

 5. Kontrollera att du har valt rätt intervall för sidor eller avsnitt.

 6. Välj layoutformat för utskriften.

 7. Ändra pappersstorleken.

 8. Ange om du vill skriva ut på en sida av pappret eller på båda sidorna.

 9. Om din skrivare klarar att skriva ut i färg väljer du om du vill skriva ut i färg eller gråskala.

 10. Klicka på knappen <ui>Skriv ut</ui> när du är redo att skriva ut.

Gäller för: Publisher 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk