Grundläggande uppgifter i Outlook 2013

Med hjälp av Microsoft Outlook 2013 kan du organisera dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och att göra-listor på ett och samma ställe. Allt utgår från ditt e-postkonto. Där kan du börja arbeta med e-postmeddelanden genom att omvandla dem till uppgifter eller möten, och lagra kontaktuppgifter för de människor du har kontakt med, så att du inte behöver komma ihåg e-postadresser eller telefonnummer. Nedan följer en snabb genomgång av de grundläggande stegen.

Konfigurera ett e-postkonto

I det första steget konfigurerar du ditt e-postkonto. Därefter kommer du att kunna ta emot och skicka e-postmeddelanden, använda kalendern, skapa kontakter och arbeta med uppgifter.

Konfigurationen sker automatiskt om du har använt en tidigare version av Outlook på samma dator. Annars startas Automatiska kontoinställningar första gången du startar Outlook och du får vägledning steg för steg.

Du kommer att bli uppmanad att skriva ditt namn, din e-postadress och ett lösenord. I vanliga fall räcker det, men om den automatiska konfigurationen misslyckas kommer du att bli uppmanad att ange mer information, till exempel namnet på e-postservern.

Om du saknar informationen kan du få den av din e-postleverantör.

Knappen Lägg till konto i Backstage-vyn

Obs!   Om du vill lägga till ytterligare ett e-postkonto startar du Automatiska kontoinställningar genom att klicka på Arkiv > Kontoinställningar.

Överst på sidan

Skapa ett nytt e-postmeddelande

Gå till E-post och klicka på Nytt e-postmeddelande.

Nya e-postmeddelanden

Kortkommando    Du kan skapa ett e-postmeddelande genom att trycka på Ctrl+Skift+M.

När du är färdig klickar du på Skicka.

Mer information finns under Skapa ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Vidarebefordra eller svara på ett e-postmeddelande

Klicka på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i Läsfönster i menyfliksområdet.

Svara

Om du vill ta bort ett namn från raden Till eller raden Kopia klickar du på namnet och trycker på Delete. Om du vill lägga till en mottagare klickar du i rutan Till, Kopia, eller Hemlig kopia och skriver in mottagarens adress.

Mer information finns under Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Bifoga en bilaga i ett e-postmeddelande

Om du vill dela med dig av en fil kan du bifoga den till ett e-postmeddelande. Du kan även bifoga andra Outlook -objekt, som till exempel meddelanden, kontakter eller uppgifter.

  1. Skapa ett meddelande, eller klicka på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra för ett befintligt meddelande.

  2. Klicka på Meddelande > Bifoga fil i meddelandefönstret.

Bifoga fil


Mer information finns under Bifoga en fil, ett meddelande, en kontakt eller en uppgift i ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Öppna eller spara en bilaga i ett e-postmeddelande.

Du kan öppna en bifogad fil från Läsfönster eller från ett öppet meddelande. När du har öppnat och visat en bifogad fil kan du spara den. Om ett meddelande har fler än en bifogad fil kan du spara flera bifogade filer som en grupp eller en i taget.

Öppna en bifogad fil

Dubbelklicka på bilagan.

Mer information finns under Öppna bilagor.

Spara en bifogad fil

  1. Klicka på den bifogade filen i läsfönstret eller i det öppna meddelandet.

  2. Klicka på Spara som i gruppen Åtgärder på fliken Bifogade filer. Du kan också högerklicka på den bifogade filen och sedan klicka på Spara som.

Spara som bilagor

Mer information finns under Spara bilagor.

Överst på sidan

Lägga till en e-postsignatur i meddelanden

Du kan skapa personliga signaturer som visas längst ned i dina e-postmeddelanden. En signatur kan innehålla text, bilder, ditt Elektroniskt visitkort, en logotyp eller till och med en bild av din handskrivna signatur.

Skapa en signatur

  1. Gå till ett nytt e-postmeddelande och klicka på¨Signatur >Signaturer.

Signatur

  1. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

Lägga till en signatur

Klicka på Signatur i ett nytt meddelande, och klicka sedan på den signatur du vill använda.

Signatur

Mer information finns under Skapa och lägga till en e-postsignatur.

Överst på sidan

Skapa en avtalad tid i kalendern

Avtalade tider är inte detsamma som möten i Outlook. Avtalade tider är aktiviteter som du schemalägger i din kalender och som inte innebär att du bjuder in andra personer eller reserverar resurser som till exempel ett konferensrum.

Klicka på Kalender

Klicka på Ny avtalad tid i Kalender. Du kan även högerklicka på ett tidsblock i kalendertabellen och klicka sedan på Ny avtalad tid.

Ny avtalad tid i kalendern

Kortkommando    Du kan skapa en avtalad tid genom att trycka på Ctrl+Skift+A.

Mer information finns under Schemalägga en avtalad tid.

Överst på sidan

Schemalägga ett möte

I Outlook är ett möte något som inkluderar andra personer och kan även innehålla resurser som konferensrum. Svar på dina mötesförfrågningar får du i din inkorg.

Klicka på Nytt möte i Kalender.

Nytt möte i kalendern

Kortkommando    Skapa en ny mötesförfrågan från en mapp i .Outlook genom att trycka på Ctrl+Skift+Q.

Mer information finns under Schemalägga ett möte med andra personer.

Överst på sidan

Skapa en påminnelse

Med påminnelser visas ett meddelande så att du inte missar viktiga tidpunkter. Du kan lägga till och ta bort påminnelser för nästan vad som helst i Outlook, bland annat e-postmeddelanden, möten och kontakter.

För avtalade tider eller möten

Öppna en Avtalad tid eller ett Möte och välj sedan hur lång tid före den avtalade tiden eller mötet du vill att påminnelsen ska visas i den nedrullningsbara listan i Påminnelse Om du vill inaktivera påminnelsen väljer du Ingen.

För e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter

Klicka på Följ upp> Lägg till påminnelse.

Följ upp

Tips  Du kan snabbt flagga e-postmeddelanden som att göra-poster med hjälp av påminnelser. Då visas meddelandet i Uppgiftsöversikten och i Uppgifter, men det läggs inte till någon påminnelse automatiskt. Om du vill lägga till en påminnelse högerklickar du på flaggan i meddelandet. Om meddelandet är öppet klickar du på Följ upp > Lägg till påminnelse.

Överst på sidan

Skapa en kontakt

Kontakter kan vara så enkla som ett namn och en e-postadress, eller innehålla ytterligare detaljerad information om kontakten, som till exempel gatuadress, flera telefonnummer, en bild, födelsedagar med mera.

Personer

Klicka på Ny kontakt i Kontakter.

Ny kontakt

Kortkommando    Om du vill skapa en kontakt från en valfri mapp i Outlook, trycker du på Ctrl+Skift+C.

Mer information finns under Skapa eller lägga till en kontakt.

Överst på sidan

Skapa en uppgift

Många av oss gör listor över vad vi ska göra – på papper, i kalkylblad eller både på vanligt papper och med elektroniska hjälpmedel. I Outlook kan du kombinera olika listor till en enda lista, få påminnelser och spåra aktivitetsstatus

Klicka på Uppgifter

Klicka på Ny uppgift i Uppgifter.

Ny uppgift

Kortkommando    Du kan skapa en ny uppgift genom att trycka på Ctrl+Skift+K.

Mer information finns under Skapa uppgifter och att göra-objekt.

Överst på sidan

Skriva ut ett e-postmeddelande, en kontakt, ett kalenderobjekt eller en uppgift

Under Arkiv > Skriv ut kan du skriva ut objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter eller kalenderobjekt, eller större vyer, till exempel kalendrar, adressböcker eller innehållslistor för e-postmappar.

  1. Klicka på ett objekt eller en mapp i Outlook som du vill skriva ut.

  2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

Skriv ut

Mer information finns under Skriva ut objekt i Outlook.

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 End User, Outlook 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk