Grundläggande uppgifter i Outlook 2010

Komma igång med Office 2010 Här är några grundläggande uppgifter som du kan utföra i Microsoft Outlook 2010.

Använd sökrutan ovan om det du söker efter inte finns här.

I den här artikeln

Vad är Outlook?

Lägga till ett e-postkonto

Skapa ett nytt e-postmeddelande

Vidarebefordra eller svara på ett e-postmeddelande

Lägga till en bifogad fil i ett e-postmeddelande

Öppna eller spara en bilaga i ett e-postmeddelande.

Öppna en bifogad fil

Spara en bifogad fil

Lägga till en e-postsignatur i meddelanden

Skapa en signatur

Lägga till en signatur

Skapa en avtalad tid i kalendern

Schemalägga ett möte med andra personer

Skapa en påminnelse

För avtalade tider eller möten

För e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter

Skapa en kontakt

Skapa en uppgift

Skapa en anteckning

Skriva ut ett e-postmeddelande, en kontakt, ett kalenderobjekt eller en uppgift

Vad är Outlook?

Microsoft Outlook 2010 är ett förstklassigt verktyg för e-posthantering för företag och privatpersoner med mer än 500 miljoner Microsoft Office-användare i hela världen. Outlook 2010 har helt nya funktioner som passar dina kommunikationsbehov på jobbet, hemma och i skolan.

Outlook 2010 har fått en ny look, och du kan bland annat använda programmet för avancerad organisation av e-post, för att söka och kommunicera samt för att hålla ordning på dina sociala nätverk. Du kan vara effektiv och uppdaterad om vad som händer i dina nätverk, både de personliga och de som rör företaget.

Överst på sidan

Lägga till ett e-postkonto

Innan du kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden med Outlook 2010 måste du lägga till och konfigurera ett e-postkonto. Om du har använt en tidigare version av Microsoft Outlook på samma dator där du har installerat Outlook 2010 importeras dina kontoinställningar automatiskt.

Om du är en ny användare av Outlook eller installerar Outlook 2010 på en ny dator startas funktionen Automatiska kontoinställningar automatiskt och hjälper dig att konfigurera kontoinställningarna för dina e-postkonton. För den här konfigurationen behöver du endast ange namn, e-postadress och lösenord. Om ditt e-postkonto inte kan konfigureras automatiskt måste du ange ytterligare nödvändig information manuellt.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Lägg till konto under Kontoinformation.

Backstage-vy och kommandot Lägg till konto

Mer information finns under Lägga till eller ta bort ett e-postkonto.

Obs!    Om du vill lägga till ett Windows Live Hotmail-konto går du till Använda ett Windows Live Hotmail-konto i Outlook.

Överst på sidan

Skapa ett nytt e-postmeddelande

I Outlook 2010 kan du kommunicera med en eller flera mottagare och du har en mängd funktioner till hjälp.

 • På fliken Start i E-post går du till gruppen Nytt och klickar på Nytt e-postmeddelande.

Kommandot Nytt e-postmeddelande i menyfliksområdet

Kortkommando    Du kan skapa ett e-postmeddelande genom att trycka på CTRL+SKIFT+M.

Mer information finns under Skapa ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Vidarebefordra eller svara på ett e-postmeddelande

 • Klicka på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i gruppen Svara på fliken Start eller fliken Meddelande.

Gruppen Svara i menyfliksområdet

Obs!    Vilken flik du kan använda beror på om meddelandet är markerat i meddelandelistan, eller om du har öppnat det i ett eget fönster.

Om du vill ta bort ett namn från raden Till eller raden Kopia klickar du på namnet och trycker på DELETE. Om du vill lägga till en mottagare klickar du i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia och skriver in mottagarens adress.

Mer information finns under Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Lägga till en bifogad fil i ett e-postmeddelande

Filer kan skickas som bilagor till e-postmeddelanden. Dessutom kan andra Outlook-objekt, som meddelanden, kontakter eller uppgifter bifogas i meddelanden som du skickar.

 1. Skapa ett meddelande, eller klicka på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra för ett befintligt meddelande.

 2. Klicka på Bifoga fil i gruppen Ta med på fliken Meddelande i meddelandefönstret.

Kommandot Bifoga fil i menyfliksområdet

Mer information finns under Bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelande.

Överst på sidan

Öppna eller spara en bilaga i ett e-postmeddelande.

Du kan öppna en bifogad fil från Läsfönster eller från ett öppet meddelande. När du har öppnat och visat en bifogad fil kanske du vill spara den på en diskenhet. Om ett meddelande har fler än en bifogad fil kan du spara flera bifogade filer som en grupp eller en i taget.

Öppna en bifogad fil

 • Dubbelklicka på bilagan.

Spara en bifogad fil

 1. Klicka på den bifogade filen i läsfönstret eller i det öppna meddelandet.

 2. Klicka på Spara som i gruppen Åtgärder på fliken Bifogade filer. Du kan också högerklicka på den bifogade filen och sedan klicka på Spara som.

Kommandot Spara som i menyfliksområdet

Mer information finns under Öppna och spara bilagor.

Överst på sidan

Lägga till en e-postsignatur i meddelanden

Du kan skapa personliga signaturer för e-postmeddelanden som innehåller text, bilder, ditt Elektroniskt visitkort, en logotyp eller till och med en bild av din handskrivna signatur.

Skapa en signatur

 1. Öppna ett nytt meddelande. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande och klicka sedan på Signaturer.

Kommandot Signaturer i menyfliksområdet

 1. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

Lägga till en signatur

 • Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och klicka sedan på den signatur du vill använda.

Kommandot Signaturer i menyfliksområdet

Mer information finns under Skapa och lägga till en meddelandesignatur.

Överst på sidan

Skapa en avtalad tid i kalendern

Avtalade tider är aktiviteter som du schemalägger i din kalender och som inte innebär att du bjuder in andra personer eller reserverar resurser.

 • Klicka på Ny avtalad tid i gruppen Nytt på fliken Start i Kalender. Du kan även högerklicka på ett tidsblock i kalendertabellen och klicka sedan på Ny avtalad tid.

Kommandot Ny avtalad tid i menyfliksområdet

Kortkommando    Du kan skapa en avtalad tid genom att trycka på CTRL+SKIFT+A.

Mer information finns under Schemalägga en avtalad tid.

Överst på sidan

Schemalägga ett möte med andra personer

Ett möte är en avtalad tid som inkluderar andra personer och kan även innehålla resurser som konferensrum. Svar på dina mötesförfrågningar visas i Inkorgen.

 • Klicka på Nytt möte i gruppen Nytt på fliken Start i Kalender.

Kommandot Nytt möte i menyfliksområdet

Kortkommando    Skapa en ny mötesförfrågan från en mapp i Outlook genom att trycka på CTRL+SKIFT+Q.

Mer information finns under Schemalägga ett möte med andra personer.

Överst på sidan

Skapa en påminnelse

I Outlook 2010 kan du ange eller ta bort påminnelser för ett antal olika objekt, till exempel e-postmeddelanden, avtalade tider och kontakter.

För avtalade tider eller möten

I listrutan Påminnelse i gruppen Alternativ på fliken Avtalad tid eller Möte i ett öppet objekt väljer du hur lång tid före den avtalade tiden eller mötet du vill att påminnelsen ska visas. Om du vill inaktivera påminnelsen väljer du Ingen.

För e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter

 • Klicka på Följ upp i gruppen Taggar på fliken Start, och klicka sedan på Lägg till påminnelse.

  Kommandot Lägg till en påminnelse i menyfliksområdet

  Tips    Du kan snabbt flagga e-postmeddelanden som att göra-poster med hjälp av påminnelser. Högerklicka på flaggkolumnen meddelandelistan. Om meddelandet är öppet går du till fliken Meddelande och klickar på Följ upp i gruppen Taggar. Klicka sedan på Lägg till påminnelse.

Mer information finns under Ange eller ta bort påminnelser.

Överst på sidan

Skapa en kontakt

Kontakter kan vara så enkla som ett namn och en e-postadress, eller innehålla ytterligare detaljerad information som gatuadress, flera telefonnummer, en bild, födelsedagar och annan information som hör till kontakten.

 • Klicka på Ny kontakt i Kontakter på fliken Start i gruppen Nytt.

Kommandot Ny kontakt i menyfliksområdet

Kortkommando    Om du vill skapa en kontakt från en valfri mapp i Outlook trycker du på CTRL+SKIFT+C.

Mer information finns under Skapa eller lägga till en kontakt.

Överst på sidan

Skapa en uppgift

 Många av oss gör listor över vad vi ska göra – på papper, i kalkylblad eller både på vanligt papper och med elektroniska hjälpmedel. I Microsoft Outlook kan du kombinera olika listor till en enda lista, få påminnelser och spåra aktivitetsstatus.

 • Klicka på Ny uppgift i Uppgifter på fliken Start i gruppen Nytt.

Kommandot Ny uppgift i menyfliksområdet

Kortkommando    Du kan skapa en ny uppgift genom att trycka på CTRL+SKIFT+K.

Mer information finns under Skapa uppgifter och att göra-objekt.

Överst på sidan

Skapa en anteckning

Anteckningar är en elektronisk motsvarighet till Post-It-lappar. Använd anteckningar för att anteckna frågor, idéer, påminnelser eller vad som helst som du skulle skriva på papper.

 • Klicka på Ny anteckning i gruppen Nytt i Anteckningar.

Kommandot Ny anteckning i menyfliksområdet

Kortkommando    Du kan skapa en anteckning genom att trycka på CTRL+SKIFT+N.

Mer information finns under Skapa en anteckning.

Överst på sidan

Skriva ut ett e-postmeddelande, en kontakt, ett kalenderobjekt eller en uppgift

Du kan skriva ut enskilda objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter eller kalenderobjekt, eller större vyer, till exempel kalendrar, adressböcker eller innehållslistor för e-postmappar.

Utskriftsproceduren är densamma för mapparna E-post, Kalender och alla andra mappar i Microsoft Outlook – alla utskriftsinställningar och funktioner finns i BackStage-vyn. Klicka på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn.

 1. Klicka på ett objekt eller en mapp i Outlook som du vill skriva ut.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Skriv ut.

Mer information finns under Skriva ut objekt i Outlook.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk