Grundläggande uppgifter i OneNote 2010

Komma igång med Office 2010 Här följer exempel på några grundläggande uppgifter som du kan utföra för att lära dig använda Microsoft OneNote 2010.

 

I den här artikeln

Vad är OneNote?

Hitta och använda en mall

Skapa en ny anteckningsbok

Spara en anteckningsbok

Infoga en nya sida

Skriva anteckningar en sida med tangentbordet eller för hand

Skriva ut en sida

Vad är OneNote?

Microsoft OneNote 2010 är en digital anteckningsbok som gör att du kan samla alla anteckningar och all information på en enda plats. Den innehåller kraftfulla sökfunktioner för att du snabbt ska hitta det du söker efter och lättanvända delade anteckningsböcker så att du kan hantera stora mängder information och samarbeta med andra mer effektivt.

Till skillnad från pappersbaserade system, ordbehandlingsprogram, e-postsystem och andra produktivitetsprogram har OneNote den flexibilitet som behövs för att samla och organisera text, bilder, digital handskrift, ljud- och bildinspelningar med mera – allt i en enda digital anteckningsbok på datorn. Med hjälp av OneNote kan du bli mer produktiv genom att all information du behöver finns framför ögonen på dig och den tid du ägnar åt att söka information i e-postmeddelanden, pappersanteckningar, arkivmappar och utskrifter förkortas.

OneNote 2010 är en integrerad del av Microsoft Office 2010, som gör det enkelt att samla ihop, organisera, söka efter och dela anteckningar och information mer effektivt. Med de kraftfulla sökfunktionerna kan du hitta information från text i bilder eller tal i ljud- och bildinspelningar. De lättanvända samarbetsverktygen gör det enklare för grupper att arbeta tillsammans med all information i delade anteckningsböcker, både online och offline.

Med all information framför ögonen utgör OneNote en lösning för stora mängder information som gör att du kan arbeta med andra mer effektivt och ha kontroll över aktiviteter, scheman och grupper. Tack vare det välbekanta utseendet från Microsoft Office-systemet kan du börja använda programmet direkt och på så sätt undvika bortkastad tid och utbildningskostnader.

Överst på sidan

Hitta och använda en mall

I OneNote 2010 kan du använda inbyggda mallar, egna anpassade mallar och bläddra bland en mängd olika OneNote-mallar på Office.com (inklusive mallar för anteckningsböcker, sidor och avsnitt).

Om du vill hitta och använda en mall till en ny sida i OneNote 2010 gör du följande:

 1. Öppna anteckningsboken eller avsnittet där du vill lägga till en sida.

 2. I listan över sidflikar klickar du på pilen bredvid knappen Ny sida.

 3. I åtgärdsfönstret Mallar gör du något av följande:

  • Om du vill använda någon av de inbyggda sidmallarna utvidgar du önskad malltyp och klickar sedan på önskad mall.

  • Om du vill återanvända en mall som du har skapat utvidgar du Mina mallar och klickar på önskad mall.

  • Du hittar mallar på Office.com genom att klicka på Mallar på Office.com. På Office.com klickar du på en mallkategori, väljer önskad mall och klickar sedan på Hämta för att hämta mallen till datorn.

Överst på sidan

Skapa en ny anteckningsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Nytt.

 2. Under Lagra anteckningsbok på väljer du en plats där anteckningsboken ska sparas.

 3. I rutan Namn anger du ett namn för den nya anteckningsboken.

 4. Under Plats skriver du in eller bläddrar till den plats där anteckningsboken ska sparas.

 5. Klicka på Skapa anteckningsbok.

Överst på sidan

Spara en anteckningsbok

Ditt arbete sparas hela tiden automatiskt när du gör anteckningar, oavsett om du byter till en annan sida eller avsnitt, samt när du stänger avsnitt och anteckningsböcker. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt ens när du avslutar dem.

Så här sparar du ett exemplar av ett avsnitt av dina anteckningar på en annan plats:

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara aktuell gör du något av följande:

  • Om du endast vill spara den aktuella, öppna sidan i anteckningsboken klickar du på Sida.

  • Om du vill spara det aktuella, öppna avsnittet i anteckningsboken klickar du på Avsnitt.

  • Om du vill spara den aktuella, öppna anteckningsboken klickar du på Anteckningsbok.

 3. Under Välj format klickar du på det filformat som du vill spara som.

 4. Klicka på Spara som.

 5. Navigera till den plats där du vill spara filen i dialogrutan Spara som.

 6. Ange ett namn för anteckningsboken i rutan Filnamn.

 7. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Infoga en nya sida

 1. Öppna anteckningsboken eller avsnittet där du vill infoga en sida.

 2. I listan över sidflikar klickar du på Ny sida.

Överst på sidan

Skriva anteckningar en sida med tangentbordet eller för hand

Om du vill göra maskinskrivna anteckningar klickar du på sidan där du vill att anteckningarna ska vara och skriver. OneNote skapar en anteckningsbehållare för varje textblock du skriver.

Överst på sidan

Skriva ut en sida

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska filen klickar du på Förhandsgranska.

   Tips  Om du vill gå tillbaka till filen och göra ändringar innan du skriver ut filen klickar du på fliken Arkiv.

  • Om du vill skriva ut filen och kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skriv ut.

Överst på sidan

Gäller för: OneNote 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk