Grundläggande uppgifter för en Access-app

Access-appar, eller Access-program, är byggda för att användas i en webbläsare för effektivare delning och samarbete. Om du vill skapa och använda en Access-app måste du ha Access 2013 och en Office 365-webbplats eller SharePoint Server 2013. Här kan du läsa mer om att <link xlink:href="25f3ab3e-510d-44b0-accf-b976c0813e71"> skapa en Access-app</link>. Nu ska vi titta närmare på hur du skapar en app, lägger till data i den och några ytterligare steg om hur du kan anpassa och använda appen.

Om du vill arbeta med skrivbordsdatabaser läser du <link xlink:href="5ddb8595-497c-4366-8327-ae79d2abdc9c">Grundläggande uppgifter för Access 2013-skrivbordsdatabaser</link>.

Skapa en app från en mall

Det går snabbare om du utgår från en av appmallarna som medföljer Access.

 1. Bläddra nedåt på startskärmen i Access och visa de tillgängliga mallarna. De populäraste apparna, t.ex. Tillgångar, Kontakter och Ärenden, visas först. Mallarna med en jordglobsikon skapar Access-appar:<br /><br /><mediaLinkInline><image xlink:href="9437c63c-c570-415a-b980-8c1051961cba"></image></mediaLinkInline><br /><br />I andra mallar framgår det av rubriken att du med dem skapar traditionella skrivbordsdatabaser.<br />

 2. Klicka på en mall och ange ett namn i rutan <legacyBold>Programnamn</legacyBold>.

 3. Välj en webbplats för appen och klicka på <ui>Skapa</ui>.

Läs mer om hur du <link xlink:href="bd583d48-a90c-4efa-982f-975c7b34c6c8">påbörjar din databas utifrån en mall för ett Access-program.</link> Om du hellre vill utforma en app själv går du vidare till nästa avsnitt.

Skapa en egen app

Om ingen av mallarna passar dina behov kan du skapa en app från grunden.

 1. Öppna Access och klicka på <legacyBold></legacyBold><legacyBold></legacyBold><ui>Anpassat webbprogram</ui><legacyBold>.</legacyBold><legacyBold><br /></legacyBold><legacyBold><legacyBold><br /></legacyBold><mediaLinkInline><image xlink:href="cc611694-4946-45f0-8025-2c413f498b4e"></image></mediaLinkInline></legacyBold><legacyBold><br /></legacyBold>

 2. Ange ett namn och webbplatsen för appen (eller välj en plats i listan <ui>Platser</ui>) och klicka på <ui>Skapa</ui>.

Mer information finns i <link xlink:href="25f3ab3e-510d-44b0-accf-b976c0813e71">skapa ett anpassat webbprogram.</link>

Oavsett om du utgick från en mall eller från ett tomt program <link xlink:href="2e465f36-69d2-4bc1-9307-f36b09aa32d2">kan du alltid anpassa ett Access-program</link>.

<link xlink:href="6a38d9ca-435b-4d55-bc99-2f90f40f76dd#__top">Överst på sidan</link>

Importera eller länka till data

När du har skapat programmet kan du börja lägga till data. Du kan <link xlink:href="782703aa-6b21-4458-9429-480eaf0c71d6">importera data från andra källor</link>. Här är några instruktioner som hjälper dig att komma i gång:

 1. Öppna programmet i Access (i webbläsaren klickar du på <ui>Inställningar</ui> > <ui>Anpassa i Access</ui>) och klicka sedan på <ui>Start</ui> > <ui>Tabell</ui>.

 2. På sidan <ui>Lägg till tabeller</ui> väljer du källa från <ui>Skapa en tabell från en befintlig datakälla</ui> och följer stegen i guiden <ui>Hämta externa data</ui>. <br /><br /><mediaLinkInline><image xlink:href="e424f379-f07e-407e-83f9-9335b23871b2"></image></mediaLinkInline><br />

Om du vill <link xlink:href="40c998dd-4875-4da4-98c8-8ac8f109b85b">skapa relationer</link> för den nya tabellen lägger du till uppslagsfält.

Nästa steg

Hur du går tillväga härnäst beror på vad du vill göra sedan med programmet. Följande artiklar innehåller mer information:

 • <link xlink:href="0ab58e93-e020-4a9f-af6a-8ddb0c84455f">Nyheter i Access 2013</link>

 • <link xlink:href="477edd92-e1ed-4796-8a05-db3fffa81791">Video: Skapa ett Access-program</link>

 • <link xlink:href="2e465f36-69d2-4bc1-9307-f36b09aa32d2">Ändra ett Access-program</link>

 • <link xlink:href="28dc6517-7b90-493f-9006-532d91464d68">Hitta data genom att lägga till ett popup-formulär</link>

 • <link xlink:href="dacc5160-b4d4-43bd-818a-5673bbdd33c8">Lägg till anpassade åtgärder i Åtgärdsfältet</link>

 • <link xlink:href="73a942fc-d6cb-45d1-a174-502e4ce25e31">Anpassa en vy genom att skapa ett användargränssnittsmakro</link>

<link xlink:href="6a38d9ca-435b-4d55-bc99-2f90f40f76dd#__top">Överst på sidan</link>

Gäller för: Access 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk