Grundläggande åtgärder i PowerPoint 2010

Komma igång med Office 2010 Här följer exempel på några grundläggande uppgifter som du kan utföra för att lära dig använda Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

I den här artikeln

Vad är PowerPoint?

Hitta och använda en mall

Skapa en presentation

Öppna en presentation

Spara en presentation

Infoga en ny bild

Lägga till former i en bild

Visa ett bildspel

Skriva ut en presentation

Tips om hur du skapar en effektfull presentation

Minimera antalet bilder

Använd rätt teckenstorlek

Använd enkel bildtext

Använd visuella effekter för att förstärka ditt budskap

Använd begripliga etiketter för diagram

Använd diskreta bildbakgrunder och använd dem konsekvent

Kontrollera stavning och grammatik

Vad är PowerPoint?

PowerPoint 2010 är ett visuellt och grafiskt program, främst avsett för att skapa presentationer. Med PowerPoint kan du skapa, visa och presentera bildspel och kombinera text, former, bilder, diagram, animeringar, videoklipp och mycket annat.

Mer information om de funktioner som är unika för PowerPoint 2010 finns i Vad är nytt i PowerPoint 2010.

Överst på sidan

Hitta och använda en mall

Med PowerPoint 2010 kan du använda inbyggda mallar, använda egna anpassade mallar och söka bland en mängd utformade mallar på Office.com. På Office.com hittar du en mängd populära PowerPoint-mallar, t.ex. presentationer och designbilder.

Gör så här om du vill hitta en mall i PowerPoint 2010:

 1. Klicka på Nytt på fliken Arkiv.

 2. Under Tillgängliga mallar och teman gör du något av följande:

  • Om du vill återanvända en mall du nyligen använt klickar du på Senaste mallar och på den mall du vill använda. Klicka sedan på Skapa.

  • Om du vill använda en mall som du redan har installerat klickar du på Mina mallar, markerar den mall du vill använda och klickar på OK.

  • Om du vill använda någon av de inbyggda mallarna som kommer installerade med PowerPoint klickar du på Exempelmallar, klickar på den mall du vill använda och sedan på Skapa.

  • Om du vill hitta en mall på Office.com klickar du på en mallkategori under Mallar på Office.com, väljer den mall du vill använda och klickar sedan på Hämta. Mallen hämtas från Office.com till din dator.


   Mallistor i Backstage-vyn i PowerPoint

Obs!  Du kan också söka efter mallar på Office.com inifrån PowerPoint. I rutan Sök efter mallar på Office.com skriver du in en eller fler söktermer och klickar sedan på pilknappen för att söka.

Mer information om hur du hittar och använder mallar finns i Använda en mall i en presentation.

Överst på sidan

Skapa en presentation

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Gör något av följande:

 3. Klicka på Tom Presentation och klicka sedan på Skapa.

 4. Använd en mall eller ett tema, antingen från de som är inbyggda i PowerPoint 2010, eller som hämtas från Office.com. Se Hitta och använda en mall i den här artikeln.

Överst på sidan

Öppna en presentation

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. I det vänstra fönstret i dialogrutan Öppna klickar du på den enhet eller mapp som innehåller den presentation du vill använda.

 3. I det högra fönstret i dialogrutan Öppna öppnar du den mapp som innehåller presentationen.

 4. Klicka på presentationen och sedan på Öppna.

  Obs!  Som standard visas endast PowerPoint-presentationer i dialogrutan Öppna i PowerPoint 2010. Om du vill visa andra typer av filer klickar du på Alla PowerPoint-presentationer och markerar den filtyp du vill visa.

  Öppna en PowerPoint 2010-fil.

Överst på sidan

Spara en presentation

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Skriv namnet på PowerPoint-presentationen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

  Obs!  Som standard sparas filerna i PowerPoint 2010 i filformatet PowerPoint-presentation (PPTX). Om du vill spara presentationen i ett annat format än PPTX klickar du i listan Filformat och väljer det filformat du vill använda.

  Spara som en fil i PowerPoint 2010.

Mer information om hur du skapar en ny presentation finns i Namnge och spara presentationen.

Överst på sidan

Infoga en ny bild

Gör följande om du vill infoga en ny bild i presentationen:

 • Klicka på pilen under Ny bild i gruppen Bilder på fliken Start och klicka på den bildlayout du vill använda.

  Fliken Start i PowerPoint 2010, med visning av gruppen Bilder.

Mer information om hur du lägger till bilder i presentation finns i Lägga till, arrangera om och ta bort bilder.

Överst på sidan

Lägga till former i en bild

 1. Klicka på Former i gruppen Rita på fliken Start.

  Fliken Start i PowerPoint 2010, med visning av gruppen Rita.

 2. Klicka på den form du vill använda, klicka någonstans i bilden och placera bilden genom att dra den med musen.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar.

Mer information om hur du lägger till former finns i Lägga till, ändra eller ta bort figurer.

Överst på sidan

Visa ett bildspel

Gör följande om du vill visa en presentation i bildspelsvyn från den första bilden:

 • Klicka på Från början i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel i PowerPoint 2010, med visning av gruppen Starta bildspelet.

Gör följande om du vill visa en presentation i bildspelsvyn från den aktuella bilden:

 • Klicka på Från aktuell bild i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel.

  Fliken Bildspel i PowerPoint 2010, med visning av gruppen Starta bildspelet.

Mer information om hur du visar ett bildspel finns i När och hur bilder används i PowerPoint 2010.

Överst på sidan

Skriva ut en presentation

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Gör något av följande under Skriv ut:

  • Om du vill skriva ut alla bilder klickar du på Alla.

  • Om du bara vill skriva ut den bild som visas klickar du på Aktuell bild.

  • Om du vill skriva ut särskilda bilder efter nummer klickar du på Anpassat bildintervall och anger sedan en lista med enskilda bilder, ett intervall eller båda.

   Obs!  Avgränsa numren med kommatecken, inte med blanksteg. Skriv till exempel: 1,3,5–12.

 3. Klicka på listan Färg under Andra inställningar och välj den inställning du vill använda.

 4. När du har valt inställningarna klickar du på Skriv ut.

  Fliken Arkiv i PowerPoint 2010, med visning av Skriv ut.

Mer information om utskrift finns i Skriva ut bilder eller åhörarkopior från en presentation.

Överst på sidan

Tips om hur du skapar en effektfull presentation

Följ tipsen nedan för att skapa snygga och motiverande presentationer.

Minimera antalet bilder

Om du vill fokusera på budskapet och bibehålla åhörarnas uppmärksamhet och intresse genom hela presentationen bör du minska antalet bilder till ett minimum.

Använd rätt teckenstorlek

Med rätt teckenstorlek förmedlas budskapet effektivare. Tänk på att åhörarna måste kunna läsa bildtexterna även på långt håll. Normalt sett kan det vara svårt att läsa text med en teckenstorlek som är mindre än 30.

Använd enkel bildtext

Meningen är att åhörarna ska lyssna på vad du säger och inte bara läsa på skärmen. Använd punkter eller korta meningar på högst en rad, utan figursättning.

Vissa projektorer beskär bilderna i kanten vilket kanske gör att långa meningar kapas.

Använd visuella effekter för att förstärka ditt budskap

Bilder, diagram och SmartArt-grafik fungerar som visuella stöd som publiken kommer ihåg. Lägg till meningsfull dekor som komplement till text och meddelande på bilderna.

Precis som med text bör du emellertid undvika att använda för många visuella effekter i dina bilder.

Använd begripliga etiketter för diagram

Använd inte mer text än att etikettelementen i diagrammet blir begripliga.

Använd diskreta bildbakgrunder och använd dem konsekvent

Välj en tilltalande mall eller ett tema som inte är alltför iögonenfallande och använd det konsekvent. Du vill ju inte att bakgrunden eller designen ska dra publikens uppmärksamhet från budskapet.

Se också till att skapa kontrast mellan bakgrundsfärgen och textfärgen. I de teman som ingår i PowerPoint 2010 används en ljus bakgrund med mörk text eller en mörk bakgrund med ljus text.

Mer information om hur du använder teman finns i Lägga till färg och format i en presentation med hjälp av ett tema.

Kontrollera stavning och grammatik

Om du vill vinna och behålla publikens respekt bör du alltid kontrollera stavning och grammatik i presentationen.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk