Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med SharePoint Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att navigera och utföra grundläggande uppgifter på startsidan. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

 • En del funktioner i SharePoint Online införs stegvis för organisationer som har registrerat sig för First Release-programmet. Organisationer som inte deltar i First Release-programmet kan se ett annat användargränssnitt än det som beskrivs i det här avsnittet.

I det här avsnittet

Starta SharePoint Online

 1. Gå till portal.office.com eller login.microsoftonline.com och logga in på ditt Office 365-konto.

 2. Om du vill öppna hemsidan SharePoint, tryck på TABB tills du hör: ”Gå till SharePoint, länk”. Tryck på RETUR.

Som standard SharePoint Online startsidan innehåller en navigeringspanel består av en sökruta, en lista över SharePoint webbplatser du följer ( följande grupp), en lista över webbplatser som du har besökt ( senaste gruppen) och en lista med länkar. Är gruppen Frequent som visar SharePoint webbplatser du har besökt eller redigerat ofta högst upp på huvudskärmen. Under Frequent är grupp gruppen föreslagna, som visar relaterade SharePoint webbplatser.

Obs!: Om du vill veta mer om navigeringsalternativ och tangentbordsgenvägar i SharePoint Online kan referera till använda en skärmläsare att utforska och navigera i SharePoint Online.

Välj webbplatser att följa

Gruppen Förslag på huvudsidan innehåller en lista med webbplatser som rekommenderas för dig. Från denna lista kan du välja webbplatser du vill lägga till i gruppen Följer i vänster fönster.

 1. Tryck på TABB tills du kommer till gruppen föreslagna på startsidan för SharePoint. Du hör: ”Använd pilarna för att navigera till Följ den här webbplatsen markerar du kryssrutan”.

 2. Om du vill flytta till en annan rekommenderad webbplats, tryck på höger eller vänster.

 3. Om du vill flytta fokus till kryssrutan Följ den här webbplatsen, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Du hör: ”Följ webbplatsen” följt av namnet på den markerade platsen. till exempel ”Följ webbplats: gruppwebbplats”.

 4. Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan Följ den här webbplatsen.

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska listorna Följer och Senaste i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i SharePoint Online

Använda SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig hur du öppnar och logga in på SharePoint Online, söka efter och välj webbplatser som du vill följa, skapa och ta bort dokumentbibliotek eller sidor och med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Öppna SharePoint Online

 1. Gå till https://www.office.com.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”logga in på ditt konto” och tryck sedan på RETUR. Välj ett konto-fönstret öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör konto- eller namnet som du vill använda för att logga in och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Ange lösenord”.

  Om du inte hör det konto som du vill använda, RETUR tryck på fliken tills du hör ”Använd ett annat konto, knappen” och sedan på. Skriv in e-post eller telefon numret för kontot och sedan på RETUR.

 4. Skriv lösenordet och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Microsoft Office, hem”.

 5. Om du vill öppna SharePoint Online, tryck på TABB tills du hör ”går du till SharePoint ” och tryck sedan på RETUR. SharePoint Online öppnas i vyn huvudsakliga.

Söka efter webbplatser, dokumentbibliotek och sidor

 1. I vyn SharePoint Online huvudsakliga tryck på TABB tills du hör: ”sökrutan”.

  Tips: Om du vill söka efter innehåll i en särskild webbplats endast, måste du först flytta till den webbplatsen.

 2. Börja skriva sökord, till exempel ämne eller tema på webbplats, dokumentbibliotek eller sida. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Navigera till listan med sökresultat genom trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Tryck på RETUR när du hör den webbplats som du vill använda.

Följ eller sluta följa en webbplats

Du kan lägga till intressanta platser i din lista med följande och ta bort webbplatser från listan när de inte längre behövs.

 1. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”Följ den här webbplatsen, knappen, följ” och tryck sedan på blanksteg om du vill följa en webbplats i webbplatsens startsida.

  • Tryck på TABB tills du hör ”Följ den här webbplatsen, knappen, sluta följa” om du vill sluta följa en webbplats i webbplatsens startsida och tryck sedan på blanksteg.

Skapa ett nytt dokumentbibliotek på en webbplats

I ett dokumentbibliotek kan du lagra, till exempel filer som hör till ett visst projekt eller klienten. Du och dina medarbetare kan också arbeta med filerna tillsammans och komma åt dem från vilken enhet som helst.

 1. Tryck på TABB-tangenten i webbplatsens startsida tills du hör ”nytt” och tryck sedan på RETUR. Menyalternativet expanderas.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”dokumentbibliotek” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”i dialogrutan Skapa ett dokumentbibliotek”. Fokus är i textfältet namn.

 3. Skriv ett namn för det nya dokumentbiblioteket.

 4. Tryck på TABB. Du hör: ”beskrivning”.

 5. Skriv en beskrivning för dokumentbiblioteket.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”skapa knappen” och tryck sedan på RETUR.

  Nytt dokumentbibliotek är nu redo att börja lägga till innehåll i den. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa ett nytt dokument i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online, använda en skärmläsare att ladda upp filer i ett dokumentbibliotek i SharePoint Onlineeller använder en skärmläsare att skapa en mapp i ett dokument bibliotek i SharePoint Online.

Lägga till en ny sida på en webbplats

Du kan använda en sida för att dela idéer med, till exempel, Word dokument, PowerPoint presentationer, bilder och annat.

 1. Tryck på TABB-tangenten i webbplatsens startsida tills du hör ”nytt” och tryck sedan på RETUR. Menyalternativet expanderas.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”sidan” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Press Enter för att ändra sidans namn och eventuellt bakgrundsbild rubrik”.

 3. Skriv en rubrik för den nya sidan och tryck på Esc.

  Du kan nu lägga till innehåll på sidan. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att lägga till innehåll och text till en tillgänglig SharePoint-sida , eller också använder en skärmläsare att lägga till bilder och media till en SharePoint-sida.

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”spara och Stäng” och tryck sedan på högerpilen tills du hör ”publicera” och tryck på RETUR om du vill publicera den nya sidan.

  • Om du vill spara och Stäng den nya sidan utan att publicera, tryck på TABB tills du hör ”spara och Stäng” och tryck sedan på RETUR. Du kan alltid publicerar du sidan senare när du är klar.

Ta bort ett dokumentbibliotek eller en sida

Om du vill ta bort ett dokumentbibliotek eller sidan permanent, måste du först flytta till Papperskorgen och Töm Papperskorgen.

Flytta ett dokumentbibliotek till Papperskorgen

 1. Tryck på TABB tills du hör den aktuella markeringen i navigeringsfönstret eller ”anger navigeringskontrollen”, följt av den aktuella markeringen i navigeringsfönstret i webbplatsens startsida.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”webbplatsinnehåll” och tryck sedan på RETUR. Sidan webbplatsinnehåll öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”lista över innehållet i den här webbplatsen” och tryck sedan SR tangenten + höger eller vänster pilen tills du hör dokumentbiblioteket som du vill ta bort.

 4. Tryck på SKIFT + F10 om du vill öppna på snabbmenyn. Du hör: ”-menyn”.

 5. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”ta bort” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”ta bort”.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck på RETUR om du vill flytta dokumentbiblioteket till Papperskorgen.

Flytta en sida till Papperskorgen

 1. Tryck på TABB tills du hör den aktuella markeringen i navigeringsfönstret eller ”anger navigeringskontrollen”, följt av den aktuella markeringen i navigeringsfönstret i webbplatsens startsida.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”sidor” och tryck sedan på RETUR. Sidan Webbplatssidor öppnas. Den fokuserar på det första objektet i listan på sidor.

 3. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör sidan du vill ta bort och tryck sedan på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas. Du hör: ”förhandsgranskningsknapp”. Om du hör ”plocka upp, Markera allt” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 4. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”ta bort” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”dialogrutan Ta bort” följt av namnet på sidan.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck på RETUR om du vill flytta sidan till Papperskorgen.

Töm papperskorgen

När du tömmer Papperskorgen, tas objekt i den bort permanent.

 1. Tryck på TABB tills du hör den aktuella markeringen i navigeringsfönstret eller ”anger navigeringskontrollen”, följt av den aktuella markeringen i navigeringsfönstret i webbplatsens startsida.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Papperskorgen”, och tryck sedan på RETUR. Sidan Papperskorgen öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”kolumnrubriker” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera alla objekt i Papperskorgen. Du hör: ”markerat”.

 4. Tryck på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas. Du hör: ”-menyn”. Om du hör ”plocka upp, Markera allt” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör ta bort ”och tryck sedan på RETUR. Du hör ”: i dialogrutan Ta bort”.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck på RETUR om du vill ta bort alla objekt i Papperskorgen permanent.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en grupp- eller kommunikationswebbplats i SharePoint

Använda en skärmläsare för att lägga till bilder och media på en SharePoint-sida

Använda en skärmläsare för att lägga till innehåll och text på en tillgänglig SharePoint-sida

Kortkommandon i SharePoint Online

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i SharePoint Online

Använda SharePoint Online program för iOS med VoiceOver inbyggda iOS skärmläsare, att göra grundläggande uppgifter. Du kan öppna och logga in på appen SharePoint Online, söka efter webbplatser och personer, arbeta med filer och mycket mer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna programmet och en SharePoint-webbplats

 1. Om du vill öppna programmet SharePoint Online, gå till appen på din telefon och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Om du vill logga in, Svep åt höger tills du hör ”logga in i SharePoint Online-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”textfält, redigerar, someone@example.com”. Fokus flyttas till fältet användarnamn text.

 3. Dubbelknacka på skärmen för att aktivera fältet och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ditt användarnamn för Office 365.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”sedan knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Avbryt”.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, säkert textfil” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Svep till vänster tills du hör ”inloggningsknappen,” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du hör ”SharePoint vill skicka aviseringar” höra Svep åt höger tills du svaret du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 8. Fokus flyttas till listan Frequent på fliken webbplatser. Dra ett finger ned på skärmen tills du hör namnet på den plats du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen om du vill öppna en webbplats.

Sök efter webbplatser

 1. På fliken platser, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Sök, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange sökorden. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt vänster eller höger för att höra sökresultatet.

 4. Som standard visar SharePoint Online bara de mest relevanta resultaten baserat på dina sökord. Höra dolda resultat om det inte finns något, svepa åt vänster eller höger tills du hör ”flera resultat, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör sökkategorin markerade, till exempel ”markerad, personer pivotera”.

  Om du vill gå till kategorin webbplatser, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”webbplatser pivot”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Dra ett finger ned på skärmen för att höra utökade sökresultatet.

 5. När du hör sökresultat som du vill att dubbelknacka på skärmen för att gå till webbplatsen.

Hitta personer

Du kan använda fliken personer eller Sök för att hitta personer i SharePoint Online.

Hitta en kollega

Använd fliken kontakter för att snabbt hitta en person som du arbetar med.

 1. En SharePoint Online webbplats, Svep åt höger tills du hör ”personer, TABB”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken kontakter öppnas. Personer som du arbetar med visas som standard.

 2. Flytta igenom listan över kontakter, Svep åt vänster eller höger tills du hör kontaktens namn.

 3. Om du vill öppna den personens profil dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”igen, knappen”.

 4. Svep åt höger om du vill flytta nedåt i listan med information. Du hör information som angivits för organisationen, till exempel en persons namn, avdelning, kontaktuppgifter och namnet på varje fil som personen som nyligen har arbetat med.

Sök kontakter

 1. På fliken webbplatser eller personer, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Sök, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Använd den Skärmtangentbordet skriver du namnet på kontakten. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt vänster eller höger för att höra sökresultatet.

 4. Som standard visar SharePoint Online bara de mest relevanta resultaten baserat på dina sökord. Höra dolda resultat om det inte finns något, svepa åt vänster eller höger tills du hör ”flera resultat, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör sökkategorin markerade, till exempel ”markerad, webbplatser pivotera”.

  Om du vill gå till den andra kategorin, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”personer pivot” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dra ett finger ned på skärmen för att höra utökade sökresultatet.

 5. När du hör sökresultat som du vill att dubbelknacka på skärmen för att gå till webbplatsen.

Kontrollera aktivitetsinformation webbplats

 1. I en SharePoint Online webbplats, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”-menyn, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”aktivitet” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör på webbplatsen: ”aktivitet, avsnitt”. Som standard omfattar den aktivitet i listan senaste aktiviteten.

 4. Flytta i listan, Svep åt vänster eller höger eller dra ett finger ned på skärmen. Du hör namnen på filerna i listan och datum när filerna har ändrat eller överförs när du flyttar igenom listan.

Visa och arbeta med senast använda filer

 1. I en SharePoint Online webbplats, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”-menyn, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”nyligen använda filer” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”nyligen använda filer, knappen Bakåt”.

 3. Svep åt vänster eller höger om du vill flytta i listan med senast använda filer. VoiceOver meddelar filnamnen och när filerna har ändrat eller överförs när du flyttar igenom listan.

Öppna en nyligen använd fil

 1. I listan med senast använda filer, Svep till vänster eller höger tills du hör den fil du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Filerna öppnas i programmet som den skapades.

 2. Om du vill gå tillbaka till SharePoint Online genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Kontrollera detaljerad information om en nyligen använd fil

Installera OneDrive på din telefon och lyssna på VoiceOver läsa mer detaljerad information om en fil.

 1. I listan med senast använda filer Svep åt vänster eller höger tills du hör du den fil du vill använda, och sedan dubbelklicka på och håller ned. En snabbmeny öppnas. Du hör ”avisering”, följt av namnet på filen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”information, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”bakåtknappen”. Fokus flyttas till OneDrive.

 3. Om du vill flytta i listan över filer genom att svepa åt vänster flera gånger. VoiceOver meddelar att filen information när du flyttar.

 4. Om du vill gå tillbaka till SharePoint Online presentationsbild med ett finger över det övre vänstra hörnet på skärmen tills du hör ”gå tillbaka till SharePoint-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Bläddra bland alla filer i OneDrive

 1. I listan med senast använda filer, Svep åt höger tills du hör ”öppna dokument i OneDrive, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till OneDrive.

 2. Dra ett finger över skärmen om du vill se listan över filer. VoiceOver meddelar filnamnen när du flyttar igenom listan.

 3. Om du vill gå tillbaka till SharePoint Online presentationsbild med ett finger längst upp på skärmen tills du hör ”gå tillbaka till SharePoint-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Kontrollera din SharePoint Online-profilen

 1. I en SharePoint Online webbplats, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”mig, fliken”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken mig öppnas.

 2. Svep till vänster tills du hör ”min profil, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Profilsidan öppnas och fokus till knappen Bakåt.

 3. Svep åt höger om du vill flytta nedåt i listan över profiluppgifter. VoiceOver meddelar information när du flyttar i listan.

 4. Om du vill gå tillbaka till fliken mig genom att svepa åt vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ändra inställningarna för ditt konto

 1. I en SharePoint Online webbplats, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”mig, fliken”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fliken mig öppnas.

 2. Dra eller höger tills du hör ”inställningar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan Inställningar öppnas och fokus till knappen Bakåt.

 3. Svep åt höger om du vill flytta nedåt i listan med inställningar. VoiceOver meddelar varje inställning när du flyttar i listan.

 4. Om du vill öppna och ändra en inställning, dubbelklicka på skärmen.

 5. Om du vill navigera alternativen för inställningen Svep till vänster eller höger tills du hör alternativen du vill använda. Om du vill aktivera ett alternativ eller växlingsknapp byta dubbelknacka på skärmen.

 6. Om du vill spara ändringarna och återgå till sidan Inställningar genom att svepa åt vänster tills du hör ”klar, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i SharePoint Online

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×