Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive för företag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda tangentbordet och en skärmläsare för att lagra och dela filer i mappen OneDrive för företag på datorn. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och riktlinjer. När du är online synkroniseras filer som lagras i din OneDrive för företag automatiskt till den här mappen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneDrive för företag

Programmet OneDrive är inbyggd i Windows 10 och mappen OneDrive visas automatiskt i din Utforskaren.

Om du vill ansluta till mappen OneDrive för företag med hjälp av Utforskaren måste du först synkronisera OneDrive till din dator. OneDrive för företag mappnamnet innehåller ditt organisationsnamn i Office 365, till exempel OneDrive – Contoso eller OneDrive@Contoso.com.

Mer information finns i använda en skärmläsare att synkronisera OneDrive för företag.

Öppna OneDrive via Cortana sökning

 1. Tryck på Windows-tangenten om du vill gå till sökrutan Cortana. Du hör: ”sökrutan”.

 2. Typ OneDrive. Du hör: ”OneDrive-programmet”. Tryck på RETUR.

Öppna OneDrive från Utforskaren

 1. Tryck på Windows-tangenten + E. Utforskaren öppnas med fokus på vyn objekt om du vill öppna Utforskaren.

 2. Tryck på SKIFT + F6 för att gå till navigeringsfönstret. Du hör: ”trädvy”.

 3. Tryck på piltangenterna tills du hör ”OneDrive ” och tryck på RETUR.

Logga in på OneDrive för företag

När du öppnar OneDrive för första gången uppmanas du att logga in, välj platsen i OneDrive-mappen på datorn och välj de filer och mappar som du vill synkronisera.

 1. Öppna OneDrive med Cortana Sök eller Utforskaren enligt anvisningarna ovan.

 2. Du hör: ”Microsoft OneDrive. Ange din e-postadress ”. Fokus är i fältet e-postadress. Skriv din organisations adress och tryck på RETUR.

 3. Om du har både personliga och arbets-konton för OneDrive du kan höra: ”den här e-postadress används för både OneDrive och OneDrive för företag. Som du vill logga in på first? ”tryck på TABB tills du hör” arbetet eller skolan, knappen ”och tryck på blanksteg.

 4. Din organisations inloggningen dialogrutan öppnas. Fokus är i lösenordsfältet. Skriv in ditt lösenord. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”logga in” och tryck på blanksteg.

 5. Det här är din OneDrive-mapp-dialogruta öppnas. Som standard finns mappen OneDrive underC:\Users.... Gör något av följande:

  • Tryck på TABB för att bekräfta den aktuella platsen och fortsätta tills du hör ”nästa” och tryck på blanksteg.

  • Tryck på TABB tills du hör ”ändra plats” och tryck på RETUR om du vill ändra mappens plats.

 6. Dialogrutan synkronisera din OneDrive-filer till den här datorn öppnas. Som standard markeras alla filer och mappar i din OneDrive för företag att synkronisera. Om du inte vill synkronisera dem alla kan välja du filer och mappar i den här dialogrutan.

  Gör något av följande:

  • Så här synkroniserar du alla OneDrive för företag filer och mappar på datorn, tryck på TABB tills du hör ”nästa” och tryck på RETUR.

  • Definiera filer och mappar i den här dialogrutan om du vill markera specifika OneDrive för företag filer och mappar för att synkronisera din dator. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB om du vill navigera mellan områdena i dialogrutan. När du hör det första objektet i din OneDrive för företag, till exempel ”filer inte i en mapp” nått i listan med mappar och filer i din OneDrive för företag. Tryck på nedåtpilen om du vill navigera i listan. Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera ett objekt eller en kryssruta. När val är klar tryck på TABB för att gå till knappen Nästa och tryck på blanksteg.

  Du är nu ansluten till din OneDrive för företag och dialogrutan Välkommen till OneDrive öppnas.

 7. Om du vill synkronisera och öppna din OneDrive för företag, går du igenom dialogrutan Välkommen först. Tryck på TABB-tangenten en gång. Du hör: ”nästa”. Tryck på RETUR tre gånger för att navigera mellan sidorna. Tryck på SKIFT + TABB en gång. Du hör: ”Öppna mappen Mina OneDrive”. Tryck på RETUR. (Markerad) OneDrive för företag mappar och filer synkroniseras och mappen OneDrive öppnas i Utforskaren.

Öppna ett objekt i OneDrive för företag

Bläddra till det objekt du vill öppna, tryck på blanksteg om du vill markera den och tryck på RETUR för att öppna i Utforskaren.

Tips: Om du vill välja programmet som du vill använda för att öppna objektet och på objektet genom att trycka på Alt + H, P + E. Tryck på nedåtpilen om du vill gå igenom listan över alternativ. Tryck på RETUR när du vill hamna på det program du vill ha.

Ladda upp ett objekt till OneDrive för företag

Du kan överföra en fil eller mapp till OneDrive för företag genom att kopiera eller flytta den till mappen OneDrive i Utforskaren eller genom att spara filen direkt till OneDrive för företag med hjälp av det gälla Office-programmet.

Ladda upp ett objekt med hjälp av Utforskaren

 1. Öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten + E.

 2. Gå till mappen eller filen som du vill kopiera eller flytta till OneDrive för företag.

 3. Tryck på Ctrl + C om du vill kopiera filen eller mappen. Tryck på Ctrl + X om du vill klippa ut den fil eller mapp.

 4. Använda TABB-tangenten och piltangenterna för att navigera till den plats du vill och tryck på RETUR.

 5. Tryck på Ctrl + V för att klistra in det kopierade eller utklippta objektet. Objektet har laddats till din OneDrive för företag.

Spara filen direkt till OneDrive för företag

När du arbetar med en fil i ett Office-program kan spara du den direkt till OneDrive för företag, så du inte behöver ladda upp den separat.

 1. Filen är öppen i tillämpligt Office-programmet, trycker du på Alt + F, A. Du hör: ”Spara som”.

 2. Om du vill markera OneDrive för företag trycker du på S. Du hör: ”markerad, OneDrive”, följt av namnet på din organisation.

 3. Tryck på HÖGERPIL-tangenten en gång. Du hör: ”Välj en mapp”. Tryck på nedåtpilen för att flytta till fältet Filnamn. Om det behövs, ange eller ändra namn på filen. Om du vill spara, väljer du något av följande alternativ:

  • Om du vill spara filen till mappen huvudsakliga OneDrive för företag trycker du på TABB för att gå till knappen Spara och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill spara filen på en viss undermapp i din OneDrive för företag, tryck på TABB tills du hör ”sortera efter namn”, trycker du på nedåtpilen för att flytta till den mapp där du vill spara filen och tryck sedan på RETUR. När du hör namnet på den första filen i mappen (eller, om det finns inga filer i mappen, du hör ”vi inte hitta något att visa här”), tryck på TABB tills du hör ”, knappen Spara”, och tryck sedan på RETUR.

Hämta ett objekt från OneDrive för företag

Alla mappar och filer i mappen OneDrive för företag är tillgängliga online och offline på datorn som standard, men du kan också hämta ett objekt separat.

 1. Navigera till det objekt som du vill hämta från din OneDrive för företag i Utforskaren. Tryck på Ctrl + C på objektet.

 2. Flytta till den mapp där du vill spara objektet på datorn och tryck på Ctrl + V för att klistra in den.

Dela ett objekt från OneDrive för företag

Du kan dela ett objekt direkt från OneDrive för företag. De personer du delar med får en e-postinbjudan visa och redigera det delade innehållet i OneDrive för företag.

 1. Gå till mappen OneDrive för företag i Utforskaren. Markera mappen eller filen som du vill dela och tryck på SKIFT + F10.

 2. Snabbmenyn öppnas och du hör: ”snabbmeny”. Tryck på S och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”webbläsarvyn”. Med JAWS hör du ”dela”, följt av namnet på filen och ”webbläsarvyn”. Dialogrutan Skicka länk öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”personer att dela med”. Tryck på RETUR. Skriv e-postadressen till den person du vill dela med och tryck på RETUR. Skriv den e-postadressen för att bjuda in en annan person, och tryck på RETUR.

 4. Om du vill skriva en anteckning som har skicka med inbjudan, tryck på TABB tills du hör: ”Lägg till ett meddelande”. Med JAWS, du hör: ”redigera”.

 5. Tryck på TABB för att gå till knappen Skicka och tryck på RETUR om du vill skicka en länk.

Sluta dela ett objekt

 1. Gå till mappen OneDrive för företag i Utforskaren. Markera det objekt du vill sluta dela.

 2. Tryck på Alt + S, SS. En dialogruta öppnas med fokus på alternativet Sluta dela. Tryck på RETUR om du vill sluta dela med alla.

Pausa synkronisering av OneDrive för företag

Om du vill att tillfälligt Stoppa synkronisering av OneDrive för företag till din dator kan du bara pausa synkronisering och det kommer fortsätta efter den valda perioden.

 1. Navigera till OneDrive för företag-ikonen i Aktivitetsfältet på skrivbordet på din dator. Ikonen är placerad nära lägsta till höger i fältet högst allra längst ned på skärmen. Navigera till Aktivitetsfältet, tryck på TABB tills du hör ”aviseringar sparrlista” och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör ”OneDrive”, följt av namnet på din organisation och aktuell synkroniseringsstatus.

  Tips: Om du inte hittar OneDrive för företag-ikonen i Aktivitetsfältet kan vara det dolt i menyn aviseringar. Tryck på RETUR om du vill öppna menyn när du höra aviseringar sparrlista knappen och Använd piltangenterna för att navigera bland objekten i menyn.

 2. Tryck på RETUR för att öppna menyn OneDrive för företag. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”knappen Mer”, och tryck på RETUR.

 3. Tryck på TABB för att flytta i listan med alternativ. Tryck på RETUR när du hör ”pausa synkronisering”.

 4. Tryck på nedåtpilen höra alternativen. Tryck på RETUR när du vill hamna på det alternativ du vill ha.

Se även

Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Kortkommandon för OneDrive för företag i Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Använda VoiceOver inbyggda Mac OS skärmen läsare och tangentbordsgenvägar för att lagra och dela filer i mappen OneDrive för företag på datorn. När du är online synkroniseras filer som lagras i din OneDrive för företag automatiskt till den här mappen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Öppna OneDrive och konfigurera OneDrive för företag

Om inte redan installerat kan du hämta programmet OneDrive från App Store.

 1. Gå till appen OneDrive på din Mac och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna programmet.

 2. Dialogrutan Konfigurera OneDrive öppnas. Fokus är i fältet e-postadress. Skriv din organisations e-postadress och tryck på RETUR.

 3. Om du har både OneDrive och OneDrive för företag används konto markeringen vyn öppnas och du hör: ”personlig, standard, knappen”. Tryck på TABB för att gå till knappen arbete eller skola och tryck på RETUR.

 4. Din organisations inloggningen dialogrutan öppnas. Fokus är i lösenordsfältet. Skriv in ditt lösenord och tryck på RETUR för att logga in.

 5. Dialogrutan Det här är din OneDrive-mappen öppnas. Fokus är på knappen Välj OneDrive mappens plats. Tryck på RETUR när du vill markera.

 6. Ett Finder-fönster öppnas. Använd fliken och pilen för att bläddra till den plats där du vill lägga till mappen OneDrive för företag. När platsen markeras, tryck på TABB flera gånger tills du hör ”Välj den här platsen, knappen”, och tryck på RETUR.

 7. I Finder-fönstret stängs och du återgår till dialogrutan Det här är din OneDrive-mappen. Fokus är på knappen Nästa. Tryck på RETUR när du vill markera.

 8. Dialogrutan Synkronisera filer från din OneDrive öppnas. I den här dialogrutan kan du välja mappar och filer som du vill hämta i OneDrive för företag-mappen på din Mac. Som standard alla OneDrive för företag filer och mappar väljer att synkronisera och fokuserar på knappen Nästa.

  Gör något av följande:

  • Tryck på RETUR om du vill synkronisera alla OneDrive för företag filer och mappar på din Mac.

  • Om du vill välja vilka av OneDrive för företag filer och mappar synkroniseras till din Mac, definiera filer och mappar i den här dialogrutan. Om du vill navigera mellan objekt i dialogrutan trycker du på CTRL + alternativ + VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL. Om du vill ange tabellen trycker du på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent. Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera ett objekt eller en kryssruta. Om du vill lämna tabellen trycker du på CTRL + ALT + SKIFT + upp piltangent. När val är klar trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent gå till knappen Nästa och tryck på RETUR.

 9. Dialogrutan Your OneDrive är redo att låta du öppnas. Fokus är på knappen Öppna min OneDrive och du hör: ”öppna Mina OneDrive - <Name av din organization>, standard, knappen”.

  Tips: Om du vill OneDrive för företag att öppna och synkronisera dina filer automatiskt när datorn startas trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent. Du hör: ”Öppna vid inloggning så att Mina filer Synkronisera automatiskt, avmarkerade kryssrutan”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att markera kryssrutan. Om du vill gå tillbaka till knappen Öppna min OneDrive, trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent.

  Tryck på RETUR för att synkronisera dina filer och mappar på din Mac och öppna mappen OneDrive för företag i Finder.

Öppna ett objekt i OneDrive för företag

 1. Bläddra till mappen OneDrive för företag och tryck på kommando + nedåtpil öppnar du mappen i Finder.

 2. Om du vill gå till innehållet i mappen, trycker du på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent.

 3. Tryck på höger eller vänster för att navigera till det objekt du vill öppna och tryck på kommando + O.

Ladda upp ett objekt till OneDrive för företag

Du kan överföra en fil eller mapp till OneDrive för företag genom att kopiera eller flytta den till mappen OneDrive för företag i Finder eller genom att spara filen direkt till OneDrive för företag med hjälp av tillämpligt Microsoft Office-programmet.

Ladda upp ett objekt med hjälp av Finder

 1. Öppna ett Finder-fönster och navigera till den mappen eller filen som du vill överföra till OneDrive för företag. Till exempel om du vill öppna mappen Start i Finder trycker du på Skift + Kommando + H eller öppna dokumentmappen genom att trycka på SKIFT + kommando + O.

 2. Tryck på kommando + C för att kopiera eller Kommando + X om du vill klippa ut med mapp eller fil är valt.

 3. Gå till mappen OneDrive för företag i Finder och tryck på kommando + V för att klistra in filen eller mappen. Objektet laddas upp till OneDrive för företag.

Spara filen direkt till OneDrive för företag

När du arbetar med en fil i ett Microsoft Office-program kan spara du den direkt till OneDrive för företag så att du inte behöver ladda upp den separat.

 1. Filen är öppen i tillämpligt Office-programmet, trycker du på SKIFT + kommando + S. Dialogrutan Spara som öppnas.

 2. Fokus är i fältet Filnamn. Om det behövs, Skriv om du vill lägga till eller byta namn på filen.

 3. När du är klar trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”platser, tabell, SharePoint”. Använd piltangenterna för att navigera till rätt plats.

  Om du inte hör OneDrive för företag plats men ”Online platser knapp”, i stället den aktuella spara lagras på din Mac. Följ dessa steg om du vill gå till dina OneDrive för företag:

  1. När du hör ”Online platser är knappen” trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna listan över platser.

  2. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent för att gå till avsnittet platser och tryck sedan på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent för att ange tabellen.

  3. Använd piltangenterna för att navigera på platser i tabellen. När du har hittat rätt plats i mappen OneDrive för företag, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. Tryck på TABB flera gånger tills du hör ”spara, standard, knappen”, och tryck på RETUR. Filen sparas i mappen OneDrive för företag och alternativet AutoSave är påslagen. Du går tillbaka till Office-program där filen är öppen.

Hämta ett objekt från OneDrive för företag

Alla mappar och filer i mappen OneDrive för företag är tillgängliga online och offline på datorn som standard, men du kan också hämta ett objekt separat.

 1. Navigera till det objekt som du vill hämta i din OneDrive för företag i Finder. Tryck på kommando + C på objektet.

 2. Flytta till den mapp där du vill spara objektet på datorn och tryck på kommando + V för att klistra in den.

Dela ett objekt från OneDrive för företag

Du kan dela ett objekt direkt från OneDrive för företag, med till exempel, e-post, meddelanden eller AirDrop. Följ stegen nedan för att dela objektet som en bifogad fil med e-post.

 1. Gå till mappen OneDrive för företag i Finder. Markera mappen eller filen som du vill dela och tryck på kontroll + Alternativ + Skift + M för att öppna på snabbmenyn. Du hör: ”-menyn <the antalet items>”.

 2. Tryck på NEDPIL flera gånger tills du hör ”dela, undermenyn”, och tryck på HÖGERPIL. Du hör: ”dela, undermenyn, <number av items>, e-post”.

 3. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Ett nytt e-postmeddelande skapas och det objekt som du har valt att dela är ansluten. Du hör: ”e-post, nytt meddelande, fönstret Redigera text”. Fokus är i fältet där du kan skriva adressen till mottagaren.

 4. Att lägga till ett ämne, tryck på TABB tills du hör ”ämne, redigera text”, och Skriv ett ämne.

 5. Om du vill lägga till ett meddelande, tryck på TABB tills du hör ”objekt ersättning tecken, redigera text” och tryck på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent. Fokus är i början av textområdet följt av bifogad fil eller mapp. Ange meddelandetexten.

 6. När du är klar trycker du på Kommando + Skift + D om du vill skicka meddelandet.

Pausa synkronisering av OneDrive för företag

Om du vill att tillfälligt Stoppa synkronisering av OneDrive för företag till din Mac kan du bara pausa synkronisering och det kommer fortsätta efter den valda perioden.

 1. På din Mac om du vill flytta till den första statusmenyn i menyraden, trycker du på CTRL + ALT + M + M. Du hör: ”menyn extra, <the app name>, menyn extra”. Om det behövs trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör: ”OneDrive”.

  Tips: Om du inte kan höra ”OneDrive” programmet kanske inte är igång och måste du starta den först.

 2. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att öppna menyn. Du hör: ”OneDrive, <the aktuella synkronisera status>, <the namnet på din organization>.

 3. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör ”fler alternativ, knappen”, och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 4. En meny öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”pausa synkronisering” och tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 5. Tryck på nedåtpilen höra alternativen. När du vill att på ett alternativ, trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Synkronisera pausas för den valda perioden.

Se även

Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i OneDrive för företag

Använda VoiceOver inbyggda iOS skärmläsare, lagra och dela filer i din OneDrive för företag på din iPhone.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna OneDrive och logga in på OneDrive för företag

Om inte redan installerat på din telefon kan du hämta Microsoft OneDrive programmet från App Store. Du kan använda programmet OneDrive för att logga in och komma åt innehållet i OneDrive för företag.

 1. Gå till startskärmen där OneDrive programmet körs. Svep åt höger tills du hör ”OneDrive” och dubbelklicka på skärmen.

 2. Fönstret Inloggningen öppnas. Du hör: ”OneDrive, hjälpknappen”. Svep åt höger flera gånger tills du hör: ”e-post eller telefon, textfält”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. I anvisningarna på skärmen tangentbord öppnas och du kan skriva din organisations e-postadress. När du är klar Svep åt höger tills du hör ”går” och dubbelklicka på skärmen.

 4. Om du har både OneDrive och OneDrive för företag används öppnas vyn konto markeringen. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”: Logga in på OneDrive för företag, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 5. Du hör ”, knappen Avbryt”, och din organisations inloggningsfönster öppnas. Svep åt höger tills du hör ”lösenord, säker textfält” och dubbelklicka på skärmen.

 6. I anvisningarna på skärmen tangentbord öppnas och Skriv in ditt lösenord. När du är klar Svep åt höger tills du hör ”går” och dubbelklicka på skärmen.

  OneDrive för företag öppnas i vyn filer.

Överföra en fil till OneDrive för företag

Om du har lokalt lagrad Office-filer på din iPhone kan överföra du dem till OneDrive för företag för förvaring och enkelt kan komma åt från vilken enhet som helst. Du kan också spara filer som du skapar eller redigerar på telefonen direkt till din OneDrive för företag.

Ladda upp en fil som lagras på din telefon

Du kan flytta en lokalt sparade Office-fil till din OneDrive för företag för enkel åtkomst från vilken enhet som helst.

 1. Kontrollera att du är inloggad på din OneDrive för företag i programmet OneDrive. Öppna det program du har skapat filen med, till exempel Word, Excel eller PowerPoint och navigera till filen.

  Tips: Om du har arbetat med filen nyligen, hittar du den i vyn senaste.

 2. När fokus är på fil som du vill överföra, Svep åt höger. Du hör: ”Arkiv, knappen, tillgängliga åtgärder”. Dubbelklicka på skärmen.

 3. Öppna en alternativmeny. Svep åt höger flera gånger tills du hör: ”Flytta till molnet, knappen”. Dubbelklicka på skärmen.

 4. Dialogrutan platser öppnas. Den fokuserar på filnamnet. Välja OneDrive för företag som spara plats, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”OneDrive” och namnet på din organisation. Dubbelklicka på skärmen.

 5. Dialogrutan Spara som öppnas. Den fokuserar på filnamnet.

  Om du vill ändra filnamnet använder på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett nytt namn. När du är klar Svep åt höger tills du hör ”klar” och dubbelklicka på skärmen. Den Skärmtangentbordet stängs.

  Om det aktuella filnamnet är fin, fortsätter du till nästa steg.

 6. Svep åt höger för att navigera. Om du vill öppna en mapp, dubbelklicka på skärmen. När du har uppnått den plats som du vill spara till att svepa åt vänster tills du hör ”flyttar”, och dubbelknacka på skärmen.

  Filen har sparats på din OneDrive för företag och återgå till samma vy i Office-program.

Spara en fil direkt till OneDrive för företag

När du skapar en ny fil i ett Microsoft Office-program kan spara du den direkt till OneDrive för företag så du inte behöver ladda upp den separat.

 1. När du är klar arbetar med Word, Excel eller PowerPoint filen du vill spara OneDrive för företag, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Stäng filen, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 2. Du hör: ”avisering, Save changes <the namnet på document>”? Svep åt höger tills du hör ”spara ellipsen, knappen”, och dubbelklicka på skärmen.

 3. Dialogrutan Spara som öppnas. Den fokuserar på filnamnet.

  Om du vill ändra filnamnet använder på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett nytt namn. När du är klar Svep åt höger tills du hör ”klar” och dubbelklicka på skärmen. Den Skärmtangentbordet stängs.

  Om det aktuella filnamnet är fin, fortsätter du till nästa steg.

 4. Svep åt vänster eller höger för att navigera. Om du vill öppna en mapp, dubbelklicka på skärmen. När du har uppnått den plats som du vill spara till att svepa åt vänster tills du hör ”, knappen Spara”, och dubbelknacka på skärmen.

  Filen har sparats på din OneDrive för företag och återgå till vyn senaste i programmet.

Dela en fil från OneDrive för företag

Du kan dela filer som finns i din OneDrive för företag med andra i din organisation.

 1. I programmet OneDrive på telefonen navigera till den fil du vill dela och dubbelklicka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”fler åtgärder, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”dela, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda för att dela och dubbelknacka på skärmen.

  Dialogrutan kommande beror på den valda metoden för delning. Om du vill navigera, Svep åt höger eller vänster. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

Sluta dela en fil

 1. Navigera till den delade filen i programmetOneDrive på telefonen. När du kommer till filen, meddelar VoiceOver namnet på filen, tidsstämpeln, storleken på filen och delning status (i det här fallet ”delas”). Dubbelklicka på skärmen.

 2. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”fler åtgärder, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. I menyn som öppnas, Svep åt höger tills du hör ”information, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. Informationsvyn öppnas.

 4. Svep åt höger. När du hör ”delas med” nått lista över personer som filen delas med. Svep åt höger tills du hör namnet på den person som du vill sluta dela filen med. Dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger flera gånger tills du hör: ”ta bort åtkomst”. Om du vill sluta dela dubbelknacka på skärmen.

Logga ut från OneDrive för företag

 1. I programmet OneDrive Svep åt höger flera gånger tills du hör ”mig, TABB, 5 av 5”, och dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör ”logga ut från det här kontot” och dubbelklicka på skärmen.

  Obs!: Om du har mer än ett konto används kan du kontrollera att du loggar ut från rätt konto. Du kan växla mellan konton i vyn mig. Du väljer ett konto genom att svepa åt vänster flera gånger tills du kommer till rätt konto längst upp i vyn, och dubbelklicka på skärmen.

 3. Dialogrutan Logga ut öppnas och du hör: ”avisering, logga ut”. Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelklicka på skärmen för att slutföra logga ut.

Se även

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Använda TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan på telefonen för att lagra och dela filer i din OneDrive för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Öppna OneDrive för första gången och lägga till ditt OneDrive för företag-konto

Om inte redan installerat på din telefon kan du hämta programmet Microsoft OneDrive från Play Store. Du kan använda programmet OneDrive för att logga in och komma åt innehållet i OneDrive för företag.

 1. Gå till startskärmen där OneDrive programmet körs. Svep åt höger tills du hör ”OneDrive” och dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör ”OneDrive” och välkomstskärmen öppnas. Svep åt höger tills du hör ”logga in” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Om du får Go Premium dialogrutan, Svep åt höger. Du hör: ”navigera upp knappen”. Dubbelklicka på skärmen. Om du hör: ”är OneDrive Basic enough?” Svep åt höger tills du hör ”Håll grundläggande, knappen” och dubbelklicka på skärmen.

 4. På nästa välkomstskärmen kan du välja för att starta en kamerauppladdning. Svep åt höger till inte nu och dubbelknacka på skärmen.

  OneDrive öppnas i vyn filer.

 5. Om du vill öppna din OneDrive för företag, Svep åt höger tills du hör ”konto växla, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”Lägg till konto, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 7. Logga in öppnas en. Fokus är i fältet e-postadress. Dubbelknacka på skärmen för att visa den på skärmen tangentbord och Skriv din organisations adress. När du är klar Svep höger till knappen Nästa och dubbelklicka på skärmen.

 8. Din organisations inloggningssidan öppnas. Svep åt höger tills du hör ”lösenord redigeringsruta”, och dubbelknacka på skärmen. Skriv ditt lösenord med hjälp av den Skärmtangentbordet. När du är klar Svep åt höger tills du hör ”logga in” och dubbelklicka på skärmen.

 9. Svep åt höger till knappen Växla konto och dubbelknacka på skärmen.

 10. Svep åt höger tills du hör OneDrive för företag konto du vill använda och dubbelklicka på skärmen.

  OneDrive för företag öppnas i vyn filer.

Spara en fil i OneDrive för företag

Om du har lokalt sparade Office-filer på din telefon eller om du skapar nya filer på din telefon sparas i OneDrive för företag för förvaring och enkelt kan komma åt från vilken enhet som helst.

 1. Kontrollera att du är inloggad på kontot OneDrive för företag i programmet OneDrive. Öppna filen i Office-program du har skapat filen med, till exempel Word, Excel eller PowerPoint.

  Tips: Om du har arbetat med filen nyligen, hittar du den i vyn senaste.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”filer, knappen”, ”Arkiv, knappen”, eller ”menyn” och dubbelknacka på skärmen. Menyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knappen”, och dubbelknacka på skärmen. Dialogrutan Spara som öppnas.

 4. Svep till vänster tills du hör OneDrive för företag och dubbelklicka på skärmen.

 5. Navigera i OneDrive för företag genom att svepa åt vänster flera gånger. Dubbelknacka på skärmen för att öppna mappar. När du vill att på plats, Svep åt höger tills du hör ”, knappen Spara”, och dubbelknacka på skärmen. Filen sparas nu till den plats som du valde i din OneDrive för företag.

Hämta en fil från OneDrive för företag

 1. Öppna appen OneDrive på telefonen och bläddra till den fil du vill hämta från OneDrive för företag till din telefon. När du hör filnamn, Svep åt höger. Du hör: ”filen kommandon, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att öppna menyn.

 2. Svep åt höger tills du hör ”spara” och dubbelknacka på skärmen. Standard spara plats är mappen Hämta. Om du vill acceptera, Svep åt höger tills du hör ”spara” och dubbelknacka på skärmen så sparas.

  Om du vill spara till en annan plats att svepa åt vänster tills du hör ”navigera upp knappen” och dubbelklicka på skärmen. Sedan Svep åt höger tills du hör den plats du vill spara och dubbelknacka på skärmen för att öppna mappen. Om du vill spara, Svep åt höger till knappen Spara och dubbelknacka på skärmen.

  Hämta filen till din enhet.

Dela en fil från OneDrive för företag

 1. Bläddra till den fil du vill dela i OneDrive för företag på telefonen. När du hör filnamn, Svep åt höger. Du hör: ”filen kommandon, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att öppna menyn.

 2. Svep åt höger tills du hör ”dela” och dubbelklicka på skärmen. En lista över alternativ öppnas. Svep åt höger om du vill höra alternativen. Om du vill markera ett alternativ, dubbelklicka på skärmen.

  Dialogrutan kommande beror på den valda metoden för delning. Om du vill navigera, Svep åt höger eller vänster. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

Sluta dela en fil

 1. Bläddra till den fil du vill sluta dela i OneDrive för företag. När du hör filnamn, Svep åt höger. Du hör: ”filen kommandon, knappen”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”information, knappen”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”delas med”. Du har uppnått lista över personer som filen är för närvarande delas med. Svep åt höger för att bläddra i listan.

 4. När du hör den person du vill sluta dela med dubbelknacka på skärmen. En dialogruta öppnas. Svep åt höger tills du hör ”sluta dela” och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelklicka på skärmen. Du har slutat dela filen med den valda personen.

Logga ut från OneDrive för företag

 1. I programmet OneDrive på telefonen Svep åt höger tills du hör ”mig, pivot”, och dubbelknacka på skärmen.

  Obs!: Om du har mer än ett konto i OneDrive gäller utloggning för det konto som du för närvarande är inloggad med. Om du vill ändra kontot använder du, i OneDrive, Svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Växla konto i det övre vänstra hörnet av skärmen och dubbelklicka på skärmen. En meny med konton öppnas. Svep åt höger om du vill flytta genom menyn och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Menyn mig öppnas. Svep åt höger tills du hör ”logga ut” och dubbelklicka på skärmen. Dialogrutan Logga ut öppnas. Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelklicka på skärmen för att slutföra logga ut. Du har loggat ut från OneDrive för företag och återgå till vyn filer.

Se även

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Använda Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren på telefonen för att lagra och dela innehåll i din OneDrive för företag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneDrive för första gången och lägga till ditt OneDrive för företag-konto

Som standard är OneDrive-appen på din telefon ansluten till det personliga Microsoft-konto som du använde för att ställa in din telefon. Öppna OneDrive för företag innehåll genom att lägga till ditt organisationskonto OneDrive-programmet.

 1. På telefonens startskärm svepa åt vänster med två fingrar för att gå till i programlistan. Svep åt vänster ska använda Sök eller Svep åt höger tills du hör ”OneDrive” och dubbelklicka på skärmen.

 2. Programmet öppnas som visar OneDrive innehållet i vyn alla filer. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”menyn” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Menyn öppnas och du hör: ”kontot och inställningar-menyn”. Svep åt höger tills du hör ”kontoinställningar. Lägga till eller ta bort konton ”, och dubbelknacka på skärmen.

 4. Du hör det konto som används. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till konto” och dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”vi får du är inloggad”.

 5. En lista över tillgängliga konton öppnas. Svep åt höger om du vill flytta genom listan.

  Om du redan har lagt till ditt organisationskonto till den här telefon kan du välja den i listan. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen när du hör kontot. Sedan Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt” och dubbelklicka på skärmen. OneDrive för företag öppnas i vyn alla filer.

  Om du inte har loggat in med ditt organisationskonto än, fortsätter du med följande steg:

  1. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”: arbets- eller skolkonto. Tilldelade av din organisation ”. Dubbelklicka på skärmen.

  2. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt” och dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Logga in på ditt konto”.

  3. Skriv din organisations e-postadress med hjälp av den Skärmtangentbordet. När du är klar Svep åt höger upprepade gånger för att flytta till RETUR tangent i det nedre högra hörnet på tangentbordet och dubbelklicka på skärmen.

  4. Du hör: ”Logga in på ditt konto. Ange lösenord ”. Använd den skärmtangentbordet för att ange ditt lösenord. När du är klar Svep åt höger upprepade gånger för att flytta till RETUR tangent i det nedre högra hörnet på tangentbordet och dubbelklicka på skärmen.

   Du hör ”lägga till konto” och din OneDrive för företag öppnas i vyn alla filer.

Överföra en fil till OneDrive för företag

Om du har lokalt lagrad Office-filer på din Windows Phone kan överföra du dem till OneDrive för företag för förvaring och enkelt kan komma åt från vilken enhet som helst. Du kan också spara filer som du skapar eller redigerar på telefonen direkt till din OneDrive för företag.

Ladda upp en fil som lagras på din telefon

Du kan flytta en lokalt sparade Office-fil till din OneDrive för företag för enkel åtkomst från vilken enhet som helst.

 1. Kontrollera att du använder kontot OneDrive för företag i programmet OneDrive. Öppna Utforskaren programmet från programmets lista eller ett telefonens startskärm om den fästs.

 2. Svep åt höger tills du hör ”den här enheten”, och dubbelklicka sedan på skärmen.

  Tips: Om du har arbetat med filen nyligen, hittar du det på fliken senaste.

 3. Dra åt höger eller vänster om du vill navigera mappar och filer. Om du vill öppna en mapp, dubbelklicka på skärmen. När du hör det objekt du vill överföra dubbelknacka på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger flera gånger tills du hör: ”dela”. Dubbelklicka på skärmen.

 5. Sidan Dela öppnas. Markera din OneDrive för företag som spara plats, Svep åt höger tills du hör ”OneDrive” och dubbelklicka på skärmen.

 6. OneDrive öppnas. Den fokuserar på det första innehåll objektet. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”Lägg till fältet programknapp”, och dubbelklicka på skärmen. Överföra filen till din OneDrive för företag.

Spara en fil direkt till OneDrive för företag

Kontrollera att du är inloggad på OneDrive för företag på telefonen innan du sparar till OneDrive för företag.

 1. När du är klar vill redigerar filen Word, Excel eller PowerPoint du spara OneDrive för företag, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon, fil”, och dubbelklicka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”spara” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Spara vyn öppnas. Svep åt höger tills du hör ”spara en kopia av den här filen” eller ”exportera den här filen” beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Välj en app vyn öppnas. Svep åt höger till OneDrive och dubbelknacka på skärmen.

 5. Programmet OneDrive öppnas i vyn alla filer. Navigera till den plats där du vill spara filen. Svep åt höger tills du hör ”nästa” och klicka sedan dubbelknacka på skärmen.

 6. Om du vill spara filen med samma filnamn och filtyp, bara dubbelklicka på skärmen och filen sparas. Om du vill ändra filnamnet eller typ, fortsätter du till nästa steg.

 7. Ändra filnamnet, Svep åt höger tills du hör ”filnamn” och dubbelknacka på skärmen. Skriv det nya namnet med hjälp av den Skärmtangentbordet.

  Om du vill ändra filtypen Svep åt höger tills du hör ”filtyp” följt av de aktuella filtyp och ”kombinationsruta” och dubbelklicka på skärmen. Om det finns andra alternativ tillgängliga, Svep åt höger Flytta nedåt i listan. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 8. När du är klar att svepa åt vänster flera gånger tills du hör ”spara en kopia” eller ”exportera” och dubbelknacka på skärmen.

  Filen har sparats på din OneDrive för företag.

Hämta en fil från OneDrive för företag

 1. Öppna appen OneDrive på telefonen och bläddra till den fil du vill hämta från OneDrive för företag till din telefon. När du hör filnamnet dubbelknacka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”hämta” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Utforskaren öppnas. Bläddra mappar, Svep åt höger eller vänster. Om du vill öppna en mapp, dubbelklicka på skärmen. När du vill spara i dialogrutan plats Svep åt höger tills du hör ”klar” och dubbelknacka på skärmen.

  Filen har sparats på den valda platsen på telefonen.

Dela en fil från OneDrive för företag

 1. Öppna appen OneDrive på telefonen och bläddra till den fil du vill dela från OneDrive för företag. När du hör filnamnet dubbelknacka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Du hör: ”-menyn popup-fönstret dela”. Dubbelklicka på skärmen. En lista över alternativ öppnas. Svep åt höger om du vill höra alternativen. Om du vill markera ett alternativ, dubbelklicka på skärmen.

  Dialogrutan kommande beror på den valda metoden för delning. Om du vill navigera, Svep åt höger eller vänster. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

Sluta dela en fil

 1. Öppna appen OneDrive på telefonen och bläddra till den fil du vill sluta dela i OneDrive för företag. När du hör filnamnet dubbelknacka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Du hör: ”-menyn popup-fönstret dela”. Dubbelklicka på skärmen. En lista över alternativ öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Visa kontakter delas med” och dubbelklicka på skärmen.

 3. Du hör namnet på den första personen filen delas med och den aktuella behörighetsnivån. Om det finns fler personer kan navigera du nedåt i listan genom att svepa åt höger. När du hör namn och behörighetsnivå för den person du vill sluta dela med dubbelknacka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”inte är markerad, ta bort behörighet” och dubbeltryck på skärmen för att välja. Svep åt höger till knappen OK och dubbelknacka på skärmen. Behörigheterna uppdateras och du har slutat dela filen med den valda personen.

Logga ut från OneDrive för företag

 1. Öppna appen OneDrive på telefonen. Svep till vänster flera gånger tills du hör ”menyn” och dubbelklicka på skärmen.

 2. Menyn öppnas och du hör ”konto och inställningar-menyn” följt av det konto som du har loggat in med. Om du är inloggad med mer än ett konto måste hör du hur många konton. Svep åt höger tills du hör ”kontoinställningar. Lägga till eller ta bort konton ”, och dubbelknacka på skärmen.

 3. Den fokuserar på det konto som du har loggat in med. Om du är inloggad med flera konton måste fokuserar den på det första kontot.

  Logga ut från det första kontot och Svep åt höger. Du hör: ”Logga ut”. Dubbelklicka på skärmen.

  Om du vill logga ut från ett annat konto, Svep åt höger tills du hör kontonamn, dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger. Du hör: ”Logga ut”. Dubbelklicka på skärmen.

Se även

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Använda tangentbordet och en skärmläsare för att lagra och dela filer till din OneDrive för företag. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och riktlinjer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Kortkommandona som skiljer sig från datoranvändning när du använder OneDrive för företag i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) gäller för webbläsare – inte till OneDrive för företag.

I det här avsnittet

Öppna OneDrive för företag

 1. Gå till inloggningssidan för Office i din webbläsare och logga in med din organisations inloggningsuppgifter.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”program, gå till OneDrive för företag” och tryck på RETUR. OneDrive för företag öppnas i en ny flik i webbläsaren.

Öppna ett objekt i OneDrive för företag

 1. I OneDrive för företag, tryck på TABB tills du hör: ”lista med mappar och filer”. Använd tabbtangenten och uppåt och nedåt piltangenterna för att navigera till objektet du vill öppna.

 2. När du hör namn på ett objekt trycker du på RETUR för att öppna den.

Ladda upp ett objekt till OneDrive för företag

Ladda upp en fil eller mapp från datorn till OneDrive för företag.

 1. Navigera till den plats som du vill överföra objektet till i OneDrive för företag.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: ”kommandon”. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”ladda upp” och tryck på RETUR.

 3. En meny öppnas och du hör ”menyn” eller ”ladda upp”. Tryck på nedåtpilen för att flytta mellan objekten. Tryck på RETUR när du hör typ av objekt du vill överföra.

 4. Ett Utforskaren-fönster öppnas. Fokus är i fältet filnamn. Navigera till den fil som du vill överföra med hjälp av fliken och pilen eller Skriv namnet på filen i fältet (om filen finns i mappen som för tillfället är öppen). Tryck på RETUR om du vill överföra. Fönstret Utforskaren stängs och överföra filen till din OneDrive för företag.

Hämta ett objekt från OneDrive för företag

Hämta en fil eller mapp från OneDrive för företag till din dator.

 1. Navigera till det objekt du vill hämta i OneDrive för företag, och tryck på RETUR för att välja objektet om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: ”kommandon”. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”hämta” och tryck på RETUR.

 3. Du hör en meddelandetext varnar dig om du vill markera vad kan jag göra med det objekt som du laddar ned. Tryck på TABB tills du hör ”spara” och tryck på RETUR.

 4. Objektet hämtas till din dator. Om du vill öppna objektet eller dess mappens plats trycker du på SKIFT + TABB tills du hör alternativet och tryck på RETUR.

Dela ett objekt från OneDrive för företag

Du kan dela filer och mappar som lagras i din OneDrive för företag med andra i organisationen, till exempel skicka en länk till objektet direkt från OneDrive för företag. Länken skickas via e-post.

 1. Gå till det objekt du vill dela i OneDrive för företag, och tryck på RETUR om du vill markera objekt, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: ”kommandon”. Om det första kommandot Dela trycker du på RETUR. Om det första kommandot något annat trycker du på HÖGERPIL tills du hör ”dela” och tryck på RETUR.

 3. Dialogrutan Skicka länk öppnas. Fokus är i fältet e-postadress. Skriv e-postadressen till personen du vill dela med och tryck på RETUR. Om du vill bjuda in andra skriver du en annan e-postadress och tryck på RETUR.

 4. Om du vill lägga till ett meddelande som skickas med länken, tryck på TABB tills du hör ”Lägg till ett meddelande, valfritt”, och tryck på RETUR. Skriv ditt meddelande. När du är klar trycker du på TABB för att gå till knappen Skicka. Tryck på RETUR om du vill skicka.

Sluta dela ett objekt

 1. Gå till det objekt du vill sluta dela i OneDrive för företag, och tryck på RETUR om du vill markera objekt, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”-knappen, delningskolumn, delade kolumnrubriken delar”, och tryck på RETUR.

 3. Info informationsfönstret öppnas. Tryck på TABB tills du hör ”Visa behörigheter” och tryck på RETUR.

 4. Dialogrutan Hantera Access öppnas. Tryck på TABB tills du hör ”sluta dela” och tryck på RETUR.

 5. Den Sluta dela? dialogruta. Tryck på TABB. Du hör: ”sluta dela”. Tryck på RETUR om du vill markera och sluta dela. Stäng dialogrutan Hantera åtkomst genom att trycka på Esc.

Logga ut från OneDrive för företag

När du loggar ut från OneDrive för företag har du loggat ut från ditt konto för Office 365.

 1. I OneDrive för företag, tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: ”användarinställningar”. Tryck på RETUR.

 2. Fönstret Mina konton öppnas. Tryck på TABB tills du hör ”logga ut” och tryck på RETUR.

Se även

Lär dig att navigera med hjälpmedelsfunktioner i OneDrive för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×