Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med OneDrive

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda tangentbordet och en skärmläsare med OneDrive för Windows 10 att lagra, söka efter och dela dina filer alla enheter. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

OneDrive är inbyggd i Windows 10 och visas automatiskt i Utforskaren och som en plats där du vill spara filer. Filer som du sparar i OneDrive är tillgängliga online på OneDrive.com samt som offline på datorn, så att du kan använda dem när som helst – även när du inte är ansluten till Internet. När du återansluter synkroniserar OneDrive online filerna med filerna på datorn.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta OneDrive

Med Windows 10 kan du öppna OneDrive genom att använda Cortana eller Utforskaren. OneDrive öppnas som en mapp i Utforskaren.

Öppna OneDrive med Cortana

 1. Tryck på Windows-tangenten om du vill markera Cortana sökfält. Du hör: ”sökrutan”.

 2. I sökrutan skriver du OneDrive.

 3. Tryck på RETUR när du hör ”OneDrive-programmet”. OneDrive öppnas med fokus på vyn objekt. Använd upp- och nedpilarna för att flytta till mapp eller fil som du vill använda.

Öppna OneDrive från Utforskaren

 1. Tryck på Windows-tangenten + E. Utforskaren öppnas med fokus i vyn objekt om du vill öppna Utforskaren.

 2. Tryck på SKIFT + F6 för att gå till navigeringsfönstret. Du hör: ”trädvy”. Använd piltangenterna tills du hör ”OneDrive ” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB för att återgå till vyn objekt.

 4. Använd piltangenterna för att flytta till mapp eller fil som du vill använda.

Öppna ett objekt

Flytta till det objekt du vill öppna, tryck på blanksteg om du vill markera den och trycker på RETUR i Utforskaren.

Ladda upp ett objekt till OneDrive

Överföra ett objekt från Utforskaren

 1. Öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten + E.

 2. Bläddra till och markera mappen eller filen som du vill överföra till OneDrive och tryck på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas och du hör: ”snabbmeny”.

 3. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör: ”Flytta till OneDrive ” och tryck sedan på RETUR. Filen har flyttats till mappen OneDrive i Utforskaren och överförs till din OneDrive online.

Spara en fil direkt till OneDrive

När du arbetar med en fil i ett Office-program kan spara du den direkt till OneDrive, så du inte behöver ladda upp den separat.

 1. Öppna filen som du vill överföra.

 2. Om du vill välja kommandot Spara som, trycker du på Alt + F, A. Du hör: ”Spara som”.

 3. Om du vill markera OneDrive TABB-tangenten och trycka på Uppåtpil eller NEDPIL tills du hör ”OneDrive ”. Tryck på RETUR. Du hör: ”Välj en mapp”.

  Tips: Om du vill spara filen på en viss plats i mappen OneDrive, tryck på TABB tills du hör: ”objekt”. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra i mappar och filer i OneDrive. Tryck på RETUR för att välja den mapp du vill använda och tryck sedan på SKIFT + TABB tills du hör: ”Välj en mapp”.

 4. Tryck på RETUR om du vill öppna dialogrutan Spara som. Dialogrutan öppnas med fokus på textfältet filnamnet.

 5. Ange ett namn för filen.

 6. Tryck på TABB för att gå till knappen Spara om du vill spara filen och tryck sedan på RETUR.

Hämta ett objekt från OneDrive

Som standard alla objekt i mappen OneDrive är tillgängliga online på webben och offline på datorn, men du kan även hämta ett objekt separat.

 1. Navigera till det objekt som du vill hämta i din OneDrive i Utforskaren. Tryck på Ctrl + C på objektet.

 2. Flytta till den mapp där du vill spara objektet på datorn och tryck på Ctrl + V för att klistra in den.

Dela ett objekt från OneDrive

Välja bland följande scenarier för mer information:

Dela en skrivskyddad länk till ett objekt

 1. Markera mappen eller filen som du vill dela och tryck sedan på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas och du hör: ”snabbmeny, öppna”

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”dela en OneDrive länk” och tryck sedan på RETUR. Ett verktygstips öppnas och du hör ”länken är redo att klistra in” eller ett ljud som anger verktyget tips popup-fönster. En länk till filen läggs till Urklipp.

 3. Tryck på Ctrl + V om du vill klistra in länken i ett dokument eller meddelandet.

Alla personer du skickar länken till kommer att kunna öppna och visa filen.

Anpassa länken delning

Du kan skapa en delningslänk där användare kan redigera filen. Du kan också e-posta länken till vissa personer.

 1. Markera mappen eller filen som du vill dela och tryck sedan på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas och du hör: ”snabbmeny, öppna”

 2. Tryck på M. Du hör: ”mer OneDrive delningsalternativ”.

 3. Tryck på RETUR. OneDrive på webben öppnas med fokus i fönstret Dela. Du hör ”dela” och namnet på filen. Du kan behöva logga in på kontot OneDrive först.

 4. Som standard kan endast användare med länken Visa filen. Tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad Tillåt redigering”, och tryck på blanksteg om du vill fylla kryssrutan Tillåt användare att redigera filen.

  Obs!: Om du inte hör alternativet Tillåt redigering RETUR trycker du på fliken tills du hör ”alla med den här länken kan visa den här artikeln” och tryck sedan på.

 5. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”hämta en länk” och tryck på RETUR om du vill kopiera en länk till filen till Urklipp. Tryck på TABB för att gå till knappen Kopiera och tryck sedan på RETUR.

  • Skicka en e-postinbjudan med länken till vissa personer:

   1. Tryck på TABB tills du hör ”e-post” och tryck sedan på RETUR.

   2. Skriv e-postadress eller ny kontakt namn som du vill.

    Tips: Tryck på TABB för att flytta ut av textfält och SKIFT + TABB för att flytta tillbaka om du vill lägga till en annan person.

   3. Tryck på TABB för att flytta till rutan Lägg till ett meddelande, och om du vill skriva ett meddelande.

   4. Tryck på Tabb för att gå till knappen Dela och tryck på Retur.

Alla som du skicka den här länken till kommer att kunna öppna och läsa filen. De kan också redigera filen om du har angett den.

Hantera behörigheter

Om du har delat en fil eller mapp med specifika personer, kan du ändra om de har behörighet att redigera filen eller mappen eller sluta dela den med dem.

 1. Markera mappen eller filen som du vill dela och tryck sedan på SKIFT + F10. Snabbmenyn öppnas och du hör: ”snabbmeny, öppna”

 2. Tryck på M. Du hör: ”mer OneDrive delningsalternativ”.

 3. Tryck på RETUR. OneDrive på webben öppnas med fokus i fönstret Dela. Du hör ”dela” och namnet på filen. Du kan behöva logga in på kontot OneDrive först.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”mer” och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”hantera behörigheter” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Hantera Access öppnas. Visar delning länkar som du har skapat för objektet och alla personer som du har delat objekt med.

 6. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör delningslänk som du vill ta bort om du vill sluta dela objekt via en delningslänk. Tryck på TABB igen. Du hör: ”ta bort länk”. Tryck på RETUR. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort länk” och tryck sedan på RETUR för att bekräfta borttagningen länken, i dialogrutan Ta bort länk.

  • Navigera till listan med personer om du vill ändra behörigheter för en specifik person som du har delat objekt med. Tryck på TABB tills du hör ”delas användarlistan”. Använd tangenterna UPPIL och NEDPIL för att flytta till den person vars behörigheter du vill ändra, tryck på TABB. Använd tangenterna UPPIL och NEDPIL för att välja mellan ”Tillåt redigering”, ”ändra att endast visa” och ”slutar att dela”, och sedan på RETUR.

Se även

Lär dig att navigera i OneDrive med hjälp av tillgängliga funktioner

Kortkommandon i OneDrive-appen för Windows 10

Använda tangentbordet och en skärmläsare med OneDrive i webbläsaren att lagra, söka efter och dela dina filer alla enheter. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Filer som du sparar i OneDrive är tillgängliga online på OneDrive.com.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Kortkommandona som skiljer sig från dem i programmet eftersom OneDrive körs i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) gäller för webbläsare – inte OneDrive.

I det här avsnittet

Starta OneDrive

 1. Öppna webbläsaren och gå till https://onedrive.com.

 2. Om du inte redan är inloggad på kontot Office 365 (om du via din organisation eller ditt Microsoft-konto ), tryck på TABB tills du hör ”logga in” och tryck på RETUR. Logga in på din organisationskonto eller Microsoft-konto.

Ladda upp en fil

När du vill spara en fil från datorn till OneDrive, välj platsen i OneDrive och ladda upp den.

 1. Med OneDrive öppet i webbläsaren, tryck på TABB tills du hör: ”kompletterande”.

 2. Tryck på TABB för att flytta till sida-menyn. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör ”filer” och tryck sedan på RETUR. Se till att inget är markerat i listan med mappar och filer.

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: ”kompletterande”. Tryck på vänster eller höger tills du hör ”ladda upp” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”filer”.

 4. Tryck på RETUR om du vill överföra en fil. Tryck på TABB tills du hör: ”dialogrutan Öppna”. Om du vill komma åt filen system trädvyn, tryck på TABB tills du hör ”träd visar”.

 5. Om du vill markera den mapp där filen är lagrad på datorn, använda upp och ned piltangenterna och tryck på RETUR.

 6. Tryck på TABB-tangenten en gång om du vill flytta till listan med mappar och filer, och sedan använda nedåt och upp piltangenterna för att gå till fil du vill överföra.

  Tips: Om du vill markera flera angränsande filer, håller du ned SKIFT-tangenten när du markerar den första filen och tryck på NEDPIL eller UPPIL piltangent tills du markerar den sista filen. Alla filer mellan första och sista filen är markerade.

 7. Tryck på RETUR. Den markerade filen eller filerna Överför till den plats som du valde i OneDrive och du hör ”överförd”, antalet objekt som du har laddat upp och ladda upp plats.

Ladda ned en fil

När du vill kopiera en fil från OneDrive till enheten, markerar du den i OneDrive och ladda ned den.

 1. Med OneDrive öppet i webbläsaren, tryck på TABB tills du hör: ”kompletterande”.

 2. Tryck på TABB för att flytta till sida-menyn. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör ”filer” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du hör namnet på den första mappen eller filen.

 4. Använd nedåt eller uppåt piltangenterna för att gå till fil du vill hämta. Om du behöver att navigera i en annan mapp, flytta till den och trycker på RETUR.

 5. När du har flyttat till den fil du vill hämta, trycker du på SKIFT + TABB två gånger för att gå till menyraden. Du hör: ”kompletterande”. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”hämta” och tryck sedan på RETUR.

 6. Om du hör ett meddelande som frågar om du vill hämta filen, tryck på Alt + N och följ instruktionerna där filen ska sparas. När du är klar du hör: ”nedladdningen är klar”. Du kan navigera till knappar för att öppna den hämta filen, öppna mappen eller visa hämtade filer från den här aviseringen. Stänga aviseringen, tryck på Alt + N igen, tryck på TABB för att gå till knappen Stäng och tryck sedan på RETUR.

Söka efter en fil eller mapp

 1. I OneDrive, tryck på TABB tills du hör: ”sökrutan”.

 2. Skriv hela eller en del av namnet fil eller mapp som du letar efter. En lista öppnas som innehåller de filer eller mappar som uppfyller ett villkor.

 3. Använd nedåt och upp piltangenterna för att bläddra i listan med sökresultat.

 4. Tryck på RETUR om du vill öppna en mapp eller fil i listan med sökresultat. Om du har öppnat en fil öppnas filen i en ny flik i webbläsaren. Om en avisering öppnas, tryck på Alt + N och följ sedan instruktionerna för att öppna mappen eller filen.

Dela en fil eller mapp

 1. Med OneDrive öppet i webbläsaren, tryck på TABB tills du hör: ”kompletterande”.

 2. Tryck på TABB för att flytta till sida-menyn. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör ”filer” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du hör namnet på den första mappen eller filen.

 4. Använd nedåt eller skapa piltangenterna för att gå till fil du vill dela. Om du behöver att navigera i en annan mapp, flytta till den och trycker på RETUR.

 5. När du har flyttat till den fil du vill dela, trycker du på SKIFT + TABB två gånger för att gå till menyraden. Du hör: ”kompletterande”. Tryck på HÖGERPIL tills du hör ”dela” och tryck sedan på RETUR.

 6. Som standard kan endast användare med länken Visa filen. Tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad Tillåt redigering”, och tryck på blanksteg om du vill fylla kryssrutan Tillåt användare att redigera filen.

  Obs!: Om du inte hör alternativet Tillåt redigering RETUR trycker du på fliken tills du hör ”alla med den här länken kan visa den här artikeln” och tryck sedan på.

 7. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”hämta en länk” och tryck på RETUR om du vill kopiera en länk till filen till Urklipp. Tryck på TABB för att gå till knappen Kopiera och tryck sedan på RETUR.

  • Skicka en e-postinbjudan med länken till vissa personer:

   1. Tryck på TABB tills du hör ”e-post” och tryck sedan på RETUR.

   2. Skriv e-postadress eller ny kontakt namn som du vill.

    Tips: Tryck på TABB för att flytta ut av textfält och SKIFT + TABB för att flytta tillbaka om du vill lägga till en annan person.

   3. Tryck på TABB för att flytta till rutan Lägg till ett meddelande, och om du vill skriva ett meddelande.

   4. Tryck på Tabb för att gå till knappen Dela och tryck på Retur.

Se även

Kortkommandon i OneDrive för företag på webben

Lär dig att navigera i OneDrive med hjälp av tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×